;
tryghovedhistorie (1)

Forsikring

Nu rejser Trygs bagland sig mod selskabets udskældte prisstigninger

Det er ikke i orden med at hæve priserne for Trygs kunder uden at varsle det. Sådan lyder meldingen nu fra to medlemmer af Tryghedsgruppens repræsentantskab, som står frem og anbefaler, at Tryg med Morten Hübbe i spidsen lægger sig fladt ned og bringer orden på butikken i lyset af whistleblowersag hos Forbrugerombudsmanden.

Det er umiddelbart ganske svært at forene Trygs forretningspraksis med de værdier, som flere medlemmer af Tryghedsgruppens repræsentantskab er gået til valg på. Her lægges der for eksempel særlig vægt på, at Tryg vægter gennemsigtighed, herunder gennemsigtige priser højt.

Men i disse dage arbejder Forbrugerombudsmanden med en sag, der er en udløber af en whistlebloweradvarsel om, at Tryg over flere år systematisk har hævet priserne for visse kunder uden at varsle dem herom, og det kan være i strid med reglerne.

I Tryghedsgruppens repræsentantskab er Mette Reissmann meget kritisk over for Trygs model for prisstigninger:

Sagen kort

Tryg er efter en årrække med højere prisstigninger for visse kunder, man vurderede, der var højere risiko på, kommet i strid modvind.

Det eskalerede, da en whistleblower gik til Forbrugerombudsmanden med en advarsel om Trygs forretningspraksis, blandt andet fordi prisstigningerne ikke var ordentligt varslet.

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness har Tryg hyret Bruun & Hjejle som advokat over for Forbrugerombudsmanden. Tryg fastholder, at Tryg har ret til at hæve priserne med op til 5 pct. uden at varsle det til kunderne.

Men det kan man dog ikke udlede af reglerne, har Finanstilsynet oplyst over for InsideBusiness.

Der mangler fortsat en afklaring på området. Men rundt om i forsikringsbranchen har man i flere år hæftet sig ved, at Tryg har indført en praksis, hvor man hæver priserne mere end indeks for nogle kunder.

Får Tryg medhold i sin praksis, har Topdanmark advaret om, at sektoren bliver nødt til at gå samme vej som Tryg og indføre lavere indstigningspriser, som man så hæver skjult for at kunne klare sig i konkurrencen. Det kan give betydelig mere uigennemsigtighed.

”Spørgsmålet er ikke, om Tryg Forsikrings praksis er lovlig. Det grundlæggende spørgsmål er, hvordan vi som ejere vil drive virksomhed. Er uigennemsigtighed over for kunderne i forhold til præmieforhøjelser den måde, som vi vil drive forsikringsvirksomhed på? Man udnytter kundernes generelle manglende interesse for forsikringsområdet til at gennemføre prisstigninger, der øger Tryg Forsikrings indtjening væsentligt.”

Mette Reissmann, der har været valgt ind i Folketinget for Socialdemokratiet og også sidder i Etisk Råd, vil nu tage problemstillingen om prisstigningerne op med Tryg Forsikrings ledelse til det repræsentantskabsmøde, der er blevet udskudt til september på grund af covid-19.

”Jeg synes, det er dobbeltmoralsk, at vi gerne vil tale om ordentlighed og ansvarlighed i Tryg, men at man ikke vil lægge handling bag ordene på det her område. Det er ikke i orden. Jeg vil derfor stille spørgsmål til Tryg Forsikrings ledelse om forretningsmodellen bag prisstigningerne, og hvad selskabet tjener på denne. Den praksis, Tryg anvender til automatisk fornyelse af forsikringerne, stiller i særdeleshed større krav til oplysning over for kunderne.”

Tryg vil maksimere præmieindtægter uanset hvad

Mette Reissmann er først og fremmest kritisk over for, at Trygs ledelse udnytter kundernes manglende interesse for forsikringsområdet til at optimere indtjeningen ved ikke at varsle dem om prisstigninger og give dem mulighed for at skifte selskab i den forbindelse:

”Hver gang der er enten pris- eller vilkårsændringer, har kunderne mulighed for at skifte selskab. Desværre er jeg overbevist om, at man udnytter forbrugernes manglende reaktion på mindre ændringer og generelt manglende interesse for deres forsikringer. Det handler om at maksimere Tryg Forsikrings præmieindtægter uanset hvad.”

Mette Reissmann har siddet i 10 år i Trygfondens repræsentantskab og gik netop til valg i Tryghedsgruppen på at sikre kunderne gennemsigtige priser og ordentlige forsikringsvilkår, så forbrugerne trygt kan vælge at være kunder i Tryg.

Derfor er hun da også ekstra bekymret over Tryg Forsikrings model for skjulte prisstigninger over for nogle kunder, da det er en praksis, som børsnoterede konkurrenter såsom Topdanmark, Codan og Alm. Brand samt de kundeejede spillere som GF Forsikring og Købstædernes Forsikring i InsideBusiness har taget afstand fra. Dog har Gjensidige indført en lignende model.

”Ja, det er da med til at styrke min bekymring, når nu Tryg Forsikring kan siges at være hovedsagelig medlemsejet, for andre børsnoterede forsikringsselskaber har afvist at bruge denne praksis. Det kan altså godt lade sig gøre for de andre forsikringsselskaber at tjene penge uden denne praksis,” siger Mette Reissmann.

Mette Reissmann er også tidligere chefjurist i Forbrugerrådet. Hun mener ikke, at Tryg har levet op til sit ansvar ved at oplyse om ”regulering og indeksering” af priserne i kundernes betalingsserviceudskrifter i stedet for at varsle kunderne om prisstigninger, som det er praksis i forsikringsbranchen.

”Jeg mener ikke, at kunderne kan få et ordentligt indblik i, på hvilken baggrund Tryg justerer priserne. Det kan man heller ikke, hvis man logger ind via Tryg.dk. Kommunikationen flyver under kundernes reaktionsradar. På den baggrund kan jeg konstatere, at kommunikationen ikke har været i orden. Prisændringen er lav, så kunden ikke opdager det. Men den er der.”

 

Repræsentantskabsmedlem: Tryg må sige undskyld

Henrik Vad, der ligeledes sidder i Tryghedsgruppens repræsentantskab, deler en stærkt kritisk holdning til Trygs prispolitik.

”Jeg synes altid, det er et problem at hæve priserne ekstraordinært uden at orientere kunderne om det. Nu er Tryg for størstedelens vedkommende medlemsejet, og det gør det til en skærpende omstændighed, hvis man ikke orienterer kunderne ordentligt.”

Henrik Vad har fulgt med i sagen om Tryg, der er rejst ved Forbrugerombudsmanden. Han mener, at Tryg skal lægge sig fladt ned på maven og sige undskyld for deres praksis i stedet for at forsøge at kæmpe med næb og kløer og forsvare sin praksis over for Forbrugerombudsmanden.

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness har Tryg hyret Bruun & Hjejle som advokat over for Forbrugerombudsmanden. Tryg fastholder, at Tryg har ret til at hæve priserne med op til 5 procent uden at varsle det for kunderne.

Men det kan man dog ikke udlede af reglerne, har Finanstilsynet oplyst over for InsideBusiness.

”Der skal være transparens, når man gennemfører prisstigninger, der ikke er en del af det normale. I og med at Tryg er delvist ejet af kunderne og tillige er landets førende forsikringsselskab, har jeg en forventning om, at man selvfølgelig ikke løber ind i den her slags problemer.”

Nu gælder det om at få orienteret kunderne ordentligt om de prisstigninger, de har fået, og så komme videre, mener Henrik Vad:

”Nu må man bruge de kanaler, man kan, til at komme ud med budskabet. Indrykke annoncer i dagblade, på netmedier eller via direkte kommunikation med den enkelte kunde. Eller med en kombination af disse kanaler alt efter målgruppe. Jeg håber, at det her er et engangstilfælde for Tryg, og så må man i ledelsen jo bare lægge sig fladt ned.”

Tryg: Ingen kommentarer

InsideBusiness har spurgt Tryg om en kommentar vedrørende protesterne fra repræsentantskabet i Tryghedsgruppen, der sidder på 60 procent af aktierne i Tryg. Men fra kommunikationschef Tanja Frederiksen for Tryg og Alka lyder meldingen: Ingen kommentarer.

Heller ikke fra Tryghedsgruppens sekretariat ønsker man at deltage i debatten. Kommunikationsdirektør Michael Carlsen henviser blot til et tidligere citat fra Tryghedsgruppens administrerende direktør, Rie Odsbjerg Werner, som dog måske ikke helt rummer kritikken fra røsterne i Tryghedsgruppens repræsentantskab.

”Vi er orienteret om sagen, Tryg har ændret praksis, og sagen bliver nu vurderet hos Forbrugerombudsmanden. Vi indgår som hovedejer i de strategiske drøftelser i Tryg, men vi blander os ikke i den daglige drift af Tryg.”

 

LÆS OGSÅ

Forsikring: Finanstilsynet skyder forsvar for omstridt prispraksis ned

Forsikringsbranchen kæmper for vækst med vidt forskellige strategier

Sådan står forsikringsbranchen rustet. Se de bedste og de dårligst drevne selskaber

GF-direktør: Rejseforsikringer bliver dyrt for os, men vi sparer på bil og indbo

Corona giver forsikringsselskaber hovedpine. Stor spiller dropper produkt

Tryg risikerer at skulle betale kæmpesummer tilbage til kunderne

Forsikringsbranchen tørner sammen over kontroversiel prispolitik

Forsikringsselskab dropper kunder, der flytter fra lokalområdet

Intern whistleblower slår alarm over Trygs forretningspraksis

Forsikringsbranchen står splittet om kontroversielle prisstigninger

Sultent forsikringsselskab jagter nye partnere

Codan og Alm. Brand skal have samme medicin fra ny topchef

Politikere advarer mod forsikringer: De truer velfærdsmodellen

Forsikrings- og pensionskæmper i kapløb om private velfærdsprodukter