Branch-Danske-Bank-High-Res

Bank/Realkredit

Bankerne skal til den store investeringseksamen

Bankerne er på vej ind i et minefelt omkring investeringsrådgivning af kunderne. For i de kommende måneder skal det klarlægges, hvornår bankerne kan forsvare at opkræve de lukrative formidlingsprovisioner ved salg af investeringsforeninger til kunderne. Vi spørger toneangivende aktører, hvordan de løser den vanskelige problemstilling

Investeringsbranchen og især bankerne står over for en gamechanger i 2018, der volder hovedbrud at løse. For banker, der tjener på at sælge investeringsfonde og -foreninger til danskerne, er til eksamen lige nu, fordi Finanstilsynet er i fuld gang med at undersøge milliardindustriens implementering af de såkaldte MiFID II-regler.

Tvivlen handler især om, hvordan bankerne retfærdiggør at opkræve formidlingsprovision, når en kunde går ind i sin netbank og køber en investeringsforening til sit depot. Fra årsskiftet skal bankerne nemlig leve op til definitionen ’kvalitetsforbedrende’ for at kunne modtage formidlingsprovisionen, og dette problem kæmper branchen for at løse, forklarer Birgitte Søgaard Holm, der er direktør for investering og opsparing i Finans Danmark:

”Det er det, som alle banker spørger sig selv om lige nu. Det handler om de situationer, hvor kunden enten selv handler investeringsprodukter eller handler efter forudgående dialog med banken. Her kan banken stadig modtage provisioner, hvis de yder kvalitetsforbedrende services.”

Finanstilsynets store temaundersøgelse skal netop klarlægge disse forhold. Resultaterne bliver offentliggjort efter sommerferien, men Birgitte Søgaard Holm kender sagens forhold bedre end de fleste, for hun kommer fra en stilling som vicedirektør i netop Finanstilsynet.

Vi ser nærmere på et af de mest penible emner, der præger bankerne netop nu. For hvordan skal bankerne leve op til de kvalitetsforbedrende krav til rådgivningen for at kunne modtage de lukrative formidlingsprovisioner, når de sælger investeringsforeninger.

Reglerne er lidt af en jungle, og først efter sommerferien kommer Finanstilsynet med en undersøgelse, der besvarer, om bankerne lever op til kravene.

”Der er ret vide rammer for fortolkning af reglerne. Der er nævnt nogle få eksempler i reglerne såsom rådgivning om en bred vifte af produkter eller et investeringsværktøj, de stiller til rådighed for kunden, men listen er langtfra udtømmende. I sidste ende handler lovgivningen om, at der skal være proportionalitet mellem det, man betaler for, og det, man får i banken. Det skal give reel værdi for kunderne,” lyder det fra Birgitte Søgaard Holm, som peger på, at transparens, sund konkurrence og flere forskellige former for løsninger er, hvad man lægger vægt på i Finans Danmark.

I Danske Bank er digital rådgivning vigtigst

Hos Danske Bank er direktør for investeringsprodukter og rådgivning Sune Worm Mortensen dybt nede i problemstillingerne. Han mener, at banken kan tilføre værdi nok til køberne af investeringsforeninger ved at sørge for, at onlinerådgivningen er tiptop. Men man kan dog også ringe og få personlig rådgivning, hvis man har behov for det. Der findes dog også et produkt, hvor man kan slippe for at betale for at betale for rådgivning.

”Vi præsenterer kunderne for en stor pakke af information og højere grad af omkostningstransparens, end loven tilsiger. Derfor har vi digitalt et afsindigt godt univers i eksempelvis Danske Invest. Så vores intention er at leve op til lovgivningen via den måde, kunden selv ønsker at blive betjent på, uanset om det er digitalt eller via personlig rådgivning.”

Det betyder også, at man vil styrke informationsniveauet til kunderne om, hvad der sker på markedet, så man er bedre rustet til at træffe sin investeringsbeslutning. Desuden vil banken rådgive kunderne om placere deres kapital i lige præcis den fond, der passer bedst til deres ønsker, uanset om fonden er en del af Danske Invest eller ej.

Man skal lære af finsk projekt

Ifølge Sune Worm Mortensen er man p.t. ved at teste et nyt digitalt investeringsunivers til de finske kunder. Erfaringerne herfra skal overføres til Danmark og de andre nordiske lande, som banken er repræsenteret i.

”Vi arbejder efter hensigten med MiFID. Derfor har vi i Finland lanceret en ny investeringsløsning, hvor grundlaget er, at alle investeringsfonde er fritaget for formidlingsprovision. Vi ser på, hvordan vi kan brede det ud via de læringer, vi har fra Finland. Det vil sige, at man i stedet for at betale indirekte formidlingsprovisioner, betaler man for de services, man har valgt.”

Det er dog stadig et vanskeligt tema at forklare, hvorfor man som Danske Bank-kunde skal betale for rådgivning, når man uden yderligere kontakt med banken køber et værdipapir i form af en investeringsforening.

Det er tillige ad omveje blevet synligt for kunderne, hvad denne rådgivning egentlig koster. Det skyldes, at Danske Invest, Maj Invest, Jyske Invest og mange andre fonde tilbyder billigere fonde uden rådgivning til de kunder, der har fået banken til at stå for den løbende porteføljepleje. Tallene viser meget store prisforskelle. Eksempelvis koster det på Danske Invest Europa Akk. 1,68 i ÅOP med rådgivning, mens det kun koster 1,23 i ÅOP uden rådgivning. Et lignende billede gør sig gældende for en lang række øvrige fonde.

”Du kan sagtens ringe ind og få noget rådgivning. Hvis du vælger selvbetjeningsløsning, så giver vi rådgivningen og de kvalitetsforbedrende elementer digitalt. Prisforskellen på de to fonde er ca. 40 kroner om året på en investering på ca. 10.000. kroner. Men det kommer an på, hvilken kunde du er, hvad du skal betale. Alle kunder kan ringe til os, men hvis du specifikt har fraskrevet dig muligheden, så er det naturligvis ikke muligt at få rådgivning.”

Omkostningerne svarer til et par tusinde kroner om året ved et depot på 500.000 kr.

Nordea satser også digitalt

Hos Nordea kan alle vælge at få personlig rådgivning om investeringer, hvis de ønsker det, men banken skruer også op for det digitale, forklarer Anne Buchardt, chef for personlig rådgivning i Nordea Wealth Management.

”Du har som kunde altid mulighed for at ringe til banken og tale med en investeringsrådgiver. Det koster ikke ekstra i Nordea. Det er der nogle, der har stor interesse i. Andre vil hellere klare det selv. Og vi har begge kundetyper. Kernen er, at man skal levere reel værdi for det, som kunderne betaler.”

Hertil kommer, at Nordea er i fuld gang med at lancere nye digitale services med robotrådgivning i for eksempel den nye platform Nora. Samlet set mener Anne Buchardt, at banken uden problemer leverer services, der gør, at man lever op til kravene om kvalitetsforbedrende services.

”For de kunder, der betaler formidlingsprovision, har vi skaleret op på de serviceydelser, vi tilbyder i Nordea Investor. Som kunde kan man blandt andet kortlægge sin personlige risikoprofil, og der er et investorakademi med en række videoer og nyheder til kunderne. Det gør samlet set, at vi mener, at vi lever op til kravene om kvalitetsforbedrende services.”

Det store spørgsmål for bankerne er nu, om man har været god nok til at gennemføre disse kvalitetsforbedrende services. Det bliver klart, når Finanstilsynet præsenterer sin undersøgelse af bankernes adfærd på området efter sommerferien. Det vil så vise sig, om bankernes forskellige tiltag har levet op til kravene.

”Prøven står ved, dels om kunderne oplever en kvalitetsforbedrende service, og dels om ydelsen står mål med prisen,” forklarer chefanalytiker Nikolaj Holdt Mikkelsen fra Morningstar.

Ikke muligt at købe rådgivningsfri investeringsforeninger

Men der er ifølge den garvede ekspert på investeringsområdet et problem forbundet med markedssituationen. For generelt kan det være vanskeligt for kunderne at købe investeringsforeningerne i banken uden at skulle betale for rådgivning, som man ikke ønsker.

”Det kan næppe være i kundens bedste interesse. For dem, der ikke ønsker rådgivning, er det mere end svært at købe de billigere provisionsfrie fonde uden også at betale for rådgivning ved siden af. Havde man i stedet gjort de børsnoterede investeringsforeninger provisionsfri ville problemet være løst. Det bliver spændende at se, hvordan Finanstilsynet går til værks på denne del af det nye regelsæt,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen

Der berettes i branchen om, at opgaven også er temmelig vanskelig for Finanstilsynet selv, for hvordan skal man fortolke reglerne og på den måde inddæmme bankernes prispolitik. P.t. er tilsynet meget formel med hensyn til fortolkningen af reglerne:

”I forhold til investeringsforeningerne og de nye MiFID II-regler følger vi den plan, vi tidligere har meldt ud. Vi forventer at offentliggøre konklusionerne fra vores undersøgelse af bankernes overholdelse af provisionsforbuddet i løbet af første halvår. Senere på året følger vi op med vores undersøgelse af bankernes kvalitetsforbedrende services,” forklarer kontorchef i Finanstilsynet Ove Feddersen.

Maj Invest: Betalt rådgivning er en god idé

Ser man på Finans Danmarks statistikker over afkast og omkostninger, får man et billede af, hvad rådgivning koster. For i og med at kunder, der har givet banken fuldmagt til at investere via porteføljeplejemodellen, ikke skal opkræves dobbelt for rådgivningen, så har mange investeringsforeninger et tillægsprodukt med mærket W, hvor man ikke betaler for rådgivning. For eksempel på den populære Maj Invest Value Aktier skal kunder, der køber fonden uden at modtage rådgivning, betale 1,65 i ÅOP, mens de selvsamme kunder i princippet kunne slippe med 0,99 ÅOP, hvis de kunne købe fonden uden at modtage rådgivning.

Men fra Maj Invest er meldingen netop, at en god rådgivning kan være værdifuld for kunderne

”De fleste investorer kan med fordel tage imod rådgivning eller sparring. Det så vi ikke mindst efter finanskrisen, hvor mange investorer opdagede, at deres investeringer ikke passede med deres risikoprofiler,” forklarer Henrik Parkhøi, direktør i Fondsmæglerselskabet Maj Invest.

Derfor har man i Investeringsforeningen Maj Invest valgt at dele afdelingerne i to kategorier. Basisafdelinger uden provision, hvor rådgivningsbehovet ikke er så stort, samt specialafdelinger, der sælges med indbygget rådgivning.

”Rådgivning handler om mere end selve produktet. Det handler også om den samlede porteføljes egenskaber, om de økonomiske udsigter, om risiko og risikovilje, om skat og andre individuelle forhold. Vi mener, at medlemmerne med fordel kan tage imod denne rådgivning. Den er betalt, så gør brug af den.”

Ønsker man ikke at betale for rådgivning, tilbyder Maj Invest fem basisafdelinger, hvor man har vurderet, at behovet for rådgivning er mindre. Disse betaler ikke provision til bankerne.

 

LÆS MERE

Slagsmål om milliardmandater

Kvinder bliver rigere end mænd. Nye tider for bank og investering

Nykredit slår Danske Bank på private banking. Overraskende nyt fokus i slag om velhaverne

Sparinvest underbyder Danske Banks investeringsprodukt

Danske fonde får milliardsmæk

Mød spilleren, der elsker at drille Danske Banks June

Danske Bank gør klar til massiv disruption af investeringsområdet

Derfor er Danske Banks June dødsensfarlig for investeringsbranchen

Danske Bank vil erobre nyt terræn med Mobilepay

Nordea ruster sig til nordisk kamp mod June

 

Billedtekst: Bankerne er ved at knække den svære nød – om man lever op til kravene for at modtage den lukrative formidlingsprovision, når man sælger investeringsbeviser til kunderne, forklarer Birgitte Søgaard Holm, der er direktør for investering og opsparing i Finans Danmark.