London. June 2018. A view of the sign outside the PWC office by London Bridge in London.

Business

Nu sparkes ny milliardstor konsulentaftale med staten i gang

Det offentlige forbereder sig på at åbne for endnu en milliardaftale om managementkonsulentydelser med særligt fokus på grøn omstilling. To store revisionshuse var blandt de store vindere i den seneste aftale – og allerede nu lægger de op til at byde ind på den nye aftale med staten.

Staten er lige nu i gang med at forberede materialet til endnu en omfattende milliardaftale med konsulenter, rådgivere og revisionshuse. Og efter alt at dømme er der lagt op til, at aftalen kan give gode muligheder for landets managementkonsulenter, der ellers har været hårdt ramt af regeringens konsulentstop.

Der er tale om den anden af to store indkøbsaftaler mellem staten og konsulenter med det mundrette navn ’17.13 Managementkonsulentydelser’. Denne aftale skal ses som en forlængelse af den første aftale, den såkaldte managementsupportaftale, der har en anslået værdi på 1,8 milliarder kroner over fire år.

Rammeaftalerne har tidligere været noget af en varm kartoffel for flere de konsulenthuse, der alle spejder efter de lukrative ordrer på de offentlige opgaver.

I udbuddet af den forrige managementsupportaftale fik Deloitte således kun plads i to af seks delaftaler, mens KPMG slet ikke kom med. Omvendt gik det bedre for PwC og BDO, der begge landede samtlige seks delaftaler.

Adspurgt om den nye aftale er meddelelsen fra BDO derfor enkelt, men klart:

”Det er et højt prioriteret marked hos os, så vi kommer bestemt til at byde ind på det, hvis vi kan,” siger John Bøgehus Pedersen, seniorpartner og chef for advisory i BDO.

BDO har i flere år rådgivet både private og offentlige kunder inden for blandt andet fødevarer, madspild og bæredygtige indkøb. Det er samme områder, som virksomheden ifølge John Bøgehus Pedersen kan tilbyde offentlige institutioner.

John Bøgehus Pedersen hilser det også velkommen, at aftalen nu tilbydes som et dynamisk indkøbssystem, da det i sidste ende kommer kunderne til gode, der ikke bliver ’låst fast’ på leverandører. Også selv om det betyder, at BDO kan blive nødt til at indgå i samarbejder, fordi de ikke kan løse alle tekniske opgaver.

”Det er klart, at det på den baggrund ikke bliver enklere for os, fordi vi skal ud at finde nogle, der kan løse opgaverne i samarbejde. Men vi er rimelig fortrøstningsfulde med, at vi kan leve op til de kriterier, der måtte komme,” siger han og tilføjer:

“Vi vil gøre meget for at komme med, for det er et marked, vi satser 100 procent på.”

Hos PwC ser man ligeledes med stor spænding på det nye kommende udbud. Esben Toft, partner og leder af PwC’s afdeling for digital, automation og data, betegner indkøbssystemet som en mulighed for PwC som konsulenthus med brede kompetencer at kunne levere løsninger til det offentlige, især inden for grønne indkøb til kantineordning, it-serviceydelser og dataindsamling.

Samtidig ser PwC store muligheder i at rådgive offentlige virksomheder i EU-direktiver om grøn omstilling og bæredygtighedsrapportering – hvilket PwC allerede yder for store børsnoterede selskaber.

”Når vi i PwC vælger at byde på aftalen, er det, fordi vi har gode erfaringer med at løse denne type opgave og kan se, at vi kan bidrage positivt til udviklingen på området i den offentlige sektor,” siger Esben Toft.

Ny aftale rummer flere nye elementer

Ifølge SKI har det offentlige valgt at udbyde managementkonsulentydelserne som et dynamisk indkøbssystem til forskel for den tidligere managementsupportaftale, der er en almindelig rammeaftale.

Konkret lægges der op til, at frem for de tidligere rammeaftaler, hvor en begrænset skare af konsulenter kunne byde ind, bliver markedet nu åbnet yderligere, og det offentlige får lettere ved at indkøbe de nødvendige ydelser fra et større sortiment af konsulenter.

”Dette betyder blandt andet, at der vil være løbende og ubegrænset optag af leverandører, når indkøbssystemet er sat i drift. Hvis virksomheder ikke når at blive optaget i systemet inden idriftsættelsen, eller nye kommer til, vil de efterfølgende kunne søge om optagelse,” skriver udbudschef i SKI Thomas Ginnerup-Nielsen i et svar til InsideBusiness.

Derudover er det nye i aftalen, at ud over ydelsesområderne strategi- og organisationsudvikling, forretningsprocesser og effektivisering og analyser og evaluering indeholder aftalen nu yderligere tre ydelsesområder – systemer og styring, human resources og grønne ydelser.

Især det grønne område kan vise sig at være en gylden mulighed for de konsulent- og revisionshuse, der vinder kampen om at kunne levere. Den offentlige sektor får nemlig nu mulighed for at kunne indkøbe konsulentydelser inden for klima og miljø, herunder hjælp til udvikling af CO2-regnskaber og håndtering af kommende EU-direktiver om bæredygtighed og ESG.

Kriterier og tidshorisont er usikkert

SKI lægger op til, at man som konsulenthus kan blive optaget som leverandør, og derfra kan man så byde ind på konkrete beløb i det dynamiske indkøbssystem.

Som virksomhed er man dog ikke forpligtet til at byde ind. I stedet kan husene vurdere opgaverne fra gang til gang ud fra, om de matcher ens kompetencer, og hvad man som konsulenthus har af kapacitet til at løfte opgaverne.

Dermed skal man som leverandør heller ikke kunne levere alt ind på systemet, hvilket ifølge SKI giver plads til mindre virksomheder, der er specialiseret inde for et givent ydelsesområde.

Det forekommer dog stadig uklart, hvilke konkrete kriterier kommende leverandører vil blive optaget ud fra.

I sit svar erkender Thomas Ginnerup-Nielsen, at SKI endnu ikke har fastlagt de konkrete krav, og at det er noget, som ”vi skal have markedets input til i den tekniske dialog, hvor virksomheder får mulighed for at kommentere et foreløbigt udkast til udbudsmaterialet”.

SKI understreger under alle omstændigheder, at de nærmere kriterier vil blive sammensat på en måde, så relevante virksomheder uanset størrelse, grad af specialisering, og hvor længe de har været på markedet, kan få mulighed for at blive optaget.

”Vi forventer derfor, at det bliver noget med, at virksomhederne skal angive to forskellige referencer på konkrete leverancer af managementkonsulentydelser inden for mindst ét af de seks anførte ydelsesområder,” tilføjer Thomas Ginnerup-Nielsen.

SKI kan på nuværende tidspunkt ikke sætte et konkret tal på den samlede værdi af den nye managementaftale eller en dato på, hvornår udbudsmaterialet forventes at blive sendt ud andet, end at det kommer til at være i løbet af sommeren 2024.

Af hjemmesiden fremgår det dog, at den tekniske dialog om indkøbssystemet vil starte omkring ultimo april og primo maj i år.

Brancheorganisation: Et skridt i den gale retning

Hos brancheorganisationen DI Rådgiverne er man derimod knap så tilfreds med, at aftalen nu udbydes som et indkøbssystem frem for en rammeaftale.

Selv om man her glæder sig over, at det grønne fokus nu kommer mere i front, er organisationen bekymret for, at flere bydere på aftalen samlet set kan betyde store administrative transaktionsomkostninger for de offentlige virksomheder og myndigheder, der skal indkøbe ydelserne.

Samtidig frygter DI Rådgiverne, at hvis man via indkøbssystemet inviterer mange konsulenter ind på også de små opgaver, og man gør det for hver eneste opgave, skal man som konsulenthus reelt set ud i flere udbud med dertilhørende omfattende tilbud, referencer og detaljerede opgavebeskrivelser. Hvilket kan ende med at koste mange penge.

”Man har lavet et system, der kan ende med at blive rigtig dyrt. For at minimere risikoen for det er det meget vigtigt, at kravene til, hvilket materiale man skal byde ind med, bliver meget skarpt formuleret. Ikke blot så der ikke er uhensigtsmæssigt mange, der byder forgæves, så transaktionsomkostningerne ikke bliver for store, men også så de offentlige myndigheder og virksomheder får de kompetencer, de reelt har brug for,” siger Katrine Ellersgaard Nielsen, branchedirektør i DI Rådgiverne.

Lovforslag om bæredygtige revisorer er på trapperne. Men problemerne viser sig på vejen

Minister vil åbne revisorers nye kæmpemarked for andre spillere

Guldrandet marked åbner sig for rådgivere. Men for erhvervslivet står problemerne i kø

Revisorkæmper får kold skulder af det offentlige i milliardstor konsulentaftale

Store konsulenthuse dropper milliardaftale med staten

Nu indledes konsulenthuses kamp om offentlige milliardaftaler