pensiondanmark

Pension

Ny bølge af topchefudskiftninger nærmer sig i pensionsbranchen

Alene målt på alder er nogle af pensionsbranchens allertungeste profiler på vej mod et skifte. Vi ser nærmere på, hvem der skal overtage efter PFA's topchef ,Allan Polack, om en fusion kan løse generationsskiftet i PensionDanmark, og hvem der kan erstatte Torsten Fels i Pensam samt Søren Lockwood i Danica.

På fire af de tunge poster i pensionsbranchen skal der i de kommende år findes en afløser. Det er i stigende grad en svær opgave for bestyrelserne, fordi rekrutteringsprocesserne hos f.eks. PKA og ATP har vist, at bestyrelserne ofte undervurderer de strenge fit & proper-krav, som Finanstilsynet stiller op.

Spørgsmålet er, om Finanstilsynet efterhånden går til opgaven med samme ihærdighed som i banksektoren, hvor det i stigende grad er blevet svært at rekruttere. Umiddelbart er det ifølge branchefolk ikke nødvendigt, da pensionsprodukterne er blevet mere simple i takt med udbredelsen af markedsrenteprodukter, men der skal selvfølgelig stadig være kompetencer til at holde øje med de komplekse risici på investeringssiden.

Målt på alder er det svært at komme uden om, at PensionDanmarks nærmest ikoniske topchef, Torben Möger Pedersen, skal afløses. Han er en profil, som man rettelig kan kalde for pensionssektorens grand old man med en historik, som det er svært at sætte en finger på med gode afkast, lave omkostninger og en endog særdeles fremsynet investeringspolitik f.eks. i grønne aktører som CIP (Copenhagen Infrastructure Partners), som har givet stærke afkast og aftvinger respekt.

Samtidig er Torben Möger Pedersen kendt for at have ekstremt gode forbindelser til ikke blot erhvervslivet, men også til den politiske verden og den fagbevægelse, som fylder godt op i pensionsbranchens bestyrelser. I den nyligt udkomne bog om magteliten, ’Personer forgår – magten består’, er Torben Möger Pedersen erhvervslivets mest magtfulde.

Ligeledes er han på klimaområdet en kapacitet qua sine erfaringer fra investeringssiden og sin rolle som formand for det regeringsnedsatte Finanssektorens Klimapartnerskab. Så trods en i finanssektoren fremskreden alder på 66 år er Torben Möger Pedersen ikke en profil, som umiddelbart er ved at trække sig. Og med hans generalieblad er der næppe fra bestyrelsen et hårdt pres for, at han skal indlede sit otium lige nu.

Skal PensionDanmark fusionere med Industriens Pension?

Alligevel må bestyrelsen overveje sine muligheder – og da der ikke er nogen oplagte interne kandidater, er det naturligt at se mod andre spillere. Det kan f.eks. være 49-årige Sune Schackenfeldt fra Pædagogernes Pension, som på mange måder deler interessefællesskab med PensionDanmarks bagland. Eller det kan være en fra direktionen i et af de andre store selskaber.

Men med PensionDanmarks balance på over 300 mia. kr. er der ingen tvivl om, at det kan blive svært at finde en profil, som lever op til fit & proper-kravene. Og det bliver ikke nemmere af, at der heller ikke internt i PensionDanmark er nogen oplagte aftagere.

En mulighed er selvfølgelig Laila Mortensen fra det ret sammenlignelige Industriens Pension, men hun vil nok næppe være interesseret i at tage et skridt til siden. Derimod kan skiftet på topchefposten skubbe til en længe debatteret fusion mellem PensionDanmark og Industriens Pension. Det er dog langtfra en nem opgave, da det kræver, at baglandene i fagforeningerne skal finde fælles fodslag.

Desuden er det langtfra sikkert, at der er nogle oplagte synergier mellem parterne, ligesom det er velkendt, at oprydning på tværs af kundernes vidt forskellige opsparinger i flere selskaber er et it-mæssigt mareridt. Tillige er både Industriens Pension og PensionDanmark begge ret omkostningseffektive selskaber.

Kvindelig profil er oplagt afløser for Allan Polack

Situationen er ikke helt den samme i en anden af pensionsbranchens helt store spillere, PFA. Her sidder 62-årige Allan Polack på syvende år i direktionsstolen. Selv om det ikke umiddelbart er en helt så kritisk alder, sidder Polack ikke helt så sikkert i hjørnekontoret som Torben Möger Pedersen. Det skyldes, at PFA efterhånden ser ret pinlig ud målt på det investeringsafkast, som Polack i sin tid blev hyret til at få bragt op i superligaen. Desuden har Polack bragt sin egen person i spil for at rette op på de dårlige resultater, og det gør ham mere sårbar, fordi man så ikke bare kan skifte investeringsdirektør, når topchefen i høj grad selv har taget bolden.

Og hos PFA er det på investeringsområdet svært at kippe med flaget, for nærmest uanset hvilket nøgletal selskabet vælger at promovere sig på, ligger man dårligere end f.eks. rivalerne AP Pension,Velliv og Danica. Desuden har Polacks offentlige indblanding i forhold til f.eks. boligprisernes himmelflugt heller ikke givet ham point i bestyrelsen.

Til gengæld synes PFA’s bestyrelse at være langt bedre kørende med interne kandidater end PensionDanmark. Således sidder både Camilla Holm og Mads Kaagaard som mulige kandidater.

Især Camilla Holm er superinteressant, da hun er kvinde og den udadvendte kundeprofil, som kan favne det lidt rødere segment, som kundeejede PFA passer ind i. Imod hende taler dog, at hendes erfaring primært kommer fra stillingen som CEO i Totalkredit, som ikke umiddelbart flugter med pensionsbranchens produkter og matematikken i investeringer og risikostyring. Så det kan blive svært at få hende godkendt, det kan godt tage nogle år i den nuværende stilling, men det passer nok meget godt med, at Allan Polack så har et par år mere i benene.

Det er også en stilling, hvor diverse headhuntere kan få jobbet med at lede globalt efter profiler, som matcher en stilling på det niveau. Et andet bud på en kandidat kan være Danske Banks Atilla Olesen, som er chef for investment banking & securities og er en virkelig kapacitet på investeringssiden, en baggrund, som ikke er ulig Allan Polacks egen.

Hvor længe fortsætter topchefen i PenSam?

Også i PenSam må bestyrelsen så småt overveje et generationsskifte for den 62-årige topchef Torsten Fels. Heller ikke her er der helt oplagte interne kandidater, og det kan blive en udfordring at besætte stillingen, selv om der under Fels faktisk er kommet godt styr på den førhen ret udfordrede pensionsforretning i PenSam.

I forhold til stillinger som topchefposten i PKA, Industriens Pension og PensionDanmark er der færre interessenter i baglandet at komme overens med. Man skal primært forholde sig til FOA, og på den måde minder stillingen om Sune Schackenfelts stilling i Pædagogernes Pension, der dog kun har en halvt så stor balance som PenSam. Trods den større balance er det dog nok tvivlsomt, om Sune Schackenfeldt vil være interesseret i at tage et skridt til siden. Da PenSam ikke er så højtprofileret et pensionshus, kan det blive en udfordring for en headhunter at finde den rette profil.

Flere stærke kommercielle profiler kan overtage efter Søren Lockwood

Så er der straks mere interesse for at sætte sig i kommerciel direktør-stolen i Danica, hvor Søren Lockwood er viceadministrerende direktør og gør en dyd af at tegne Danica udadtil. Og Lockwood har da også topcheferfaring fra sin tid i SEB. Til manges overraskelse valgte han at blive siddende under Ole Krogh Petersen efter Danicas køb af SEB – og synes at trives i stillingen. Men heller ikke han kan løbe fra sin alder på 62 år.

Oplagte kandidater til at afløse ham kan være kommerciel direktør Morten Møller fra Velliv, der har gjort det rigtig godt på kundesiden – især i 2020. Men spørgsmålet er, om han er interesseret i et skridt til siden.

Mere oplagt er nok Jesper Steensen, som i dag er direktør for virksomheds-, organisations- og Letpension-kunder i PFA, der vil se Søren Lockwoods stilling som et skridt op ad direktionsstigen, ligesom det for Danica bør være oplagt at finde en kandidat fra Danske Banks egen omfattende talentfabrik.

 

Læs mere

Kan pensions- og forsikringsbranchen leve op til egen høje moral?

Forsikring & Pension tager opgør med interne stridigheder med stor ændring

PFA-topchef advarer mod nye spillere på pensionsmarkedet

Hårdt udskilningsløb i forsikringsbranchen: Grønne biler er kamppladsen

Se vindere og tabere i pensionsbranchen under nyt regime

Forsikringsselskaber tørner sammen med pensionsbranche i ophedet SUL-debat

Pensionsudfordrer gafler storkundeaftaler fra pensionsgiganter på kritisk tidspunkt

Afsløring: Finanstilsynet angriber offensive pensionsselskaber