KFST2

Inside story

Ny rapport udløser granatchok i advokatbranchen

En ny rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sender rystelser gennem advokatbranchen. Hvis anbefalingerne alle følges, vil vi vågne op til en fundamentalt anderledes branche end den, vi kender i dag.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens længe ventede rapport er en yderst sprængfarlig sag. I udkastet, som der var høringsfrist på ved midnat i går, konkluderer styrelsen, at de eksisterende regler for advokater begrænser konkurrencen markant, og på den baggrund anbefaler styrelsen en omfattende liberalisering af markedet.

Fra kilder med indgående kendskab til udkastet kan InsideBusiness nu løfte sløret for nye detaljer om rapportens anbefalinger, som har potentiale til at vende op og ned på advokatbranchen, som vi kender den.

Blandt de mest indgribende anbefalinger i udkastet er et opgør med advokathusenes monopol på advokattitlen, et opgør med ejerskabsrestriktionerne, der gør det umuligt for andre end advokater at eje advokathuse i dag, og et opgør med forbuddet mod at arbejde som advokat i multidisciplinære partnerskaber (MTD’er). Men den 300 sider lange rapport går grundigt til værks ,og det er derfor lige så interessant, at anbefalingerne også kommer med konkrete bud på, hvordan liberaliseringen kan gennemføres uden at gå på kompromis med advokaternes uafhængighed.

Sagen kort

Efter halvandet års ventetid nærmer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 300 sider lange rapport om markedet for advokatydelser sig nu en offentliggørelse. Og det bliver ikke kedelig læsning.

InsideBusiness erfarer fra kilder med indblik i rapporten, at anbefalingerne er en stribe grundlæggende forandringer i branchen.

I deres mest ekstreme form betyder anbefalingerne, at ejerskabsrestriktionerne helt fjernes, at advokattitlen liberaliseres, og at multidisciplinære selskaber igen bliver tilladt. Det vil få store konsekvenser for branchen, ikke mindst fordi det vil være en adgangsbillet for de internationale revisionskæmper som Deloitte, EY, KPMG og PwC.

Styrelsen foreslår imidlertid også en række modifikationer til liberaliseringen, så man kan værne om uafhængigheden, mens konkurrencen øges.

Uanset hvad, forventer kilderne, at rapporten vil få en eksplosiv modtagelse, når den frigives.

Kan ændre advokatbranchen fundamentalt

Anbefalingerne hænger sammen, i den forstand at man for at få den fulde effekt af den ene anbefaling nødvendigvis også må se på en anden. Lemper man på restriktionerne om ejerskabet af advokathuse, anbefales det derfor, at man også ser på advokaternes rolle i samfundet samt de privilegier og det ansvar, der følger med advokattitlen.

Styrelsens anbefalinger har så vidtrækkende konsekvenser, at vi vil stå med en fundamentalt anderledes advokatbranche end den, vi kender i dag, hvis politikerne vælger at implementere alle anbefalingerne 1:1, vurderer flere kilder med indblik i rapporten.

Den nok mest håndgribelige lempelse er anbefalingerne til branchens ejerskabsrestriktioner. Under de eksisterende regler kan kun advokater eje advokathuse, mens ikkeadvokater maksimalt må eje 10 procent af et advokathus. Det har hidtil forhindret udenlandske aktører og de internationale revisions- og rådgivningskæmper Deloitte, EY, KPMG og PwC i at få adgang til markedet gennem opkøb eller etablering af koncernforbundne advokatpartnerselskaber. Det anbefaler styrelsen, at man ændrer.

I sin mest ekstreme form anbefales det, at ejerskabsrestriktionerne fjernes totalt, så alle i princippet vil kunne eje et advokathus. Som advokaternes brancheforening, Danske Advokater, for nylig påpegede i en kommentar, har det dog nogle temmelig uhensigtsmæssige konsekvenser: for eksempel at rockere, banker og forsikringsselskaber vil kunne etablere og eje deres egne advokatvirksomheder, hvilket risikerer at gå ud over advokaternes uafhængighed.

Tilsvarende anbefaler styrelsen, at man fjerner advokathusenes monopol på advokattitlen, så alle advokatuddannede jurister i princippet vil kunne bruge titlen, uanset om de er ansat i et advokathus eller ej. Men så risikerer titlen at miste sin betydning, mens uafhængigheden og troværdigheden vil lide knæk.

Anbefalingerne udstikker en retning

Ifølge kilderne serverer rapportens konklusioner ikke et facit til lovgiverne. De udstikker en retning, som lovgiverne kan vælge at følge, og så leverer styrelsen forslag til restriktioner, der kan sikre uafhængigheden og forhindre interessekonflikter.

Styrelsen foreslår således en generel lempelse af ejerskabsrestriktionerne i kombination med andre tiltag. I en af modellerne kan ikkeadvokater for eksempel få lov til at eje advokathuse, men kun hvis de har en særlig godkendelse.

Styrelsen lægger dermed op til, at for eksempel Deloitte vil kunne eje et advokathus i koncernen og fylde det med advokater. Det rejser imidlertid spørgsmålet, hvordan man samtidig sikrer uafhængigheden.

I en anden model anbefales det, at advokattitlen liberaliseres, så den ikke afhænger af, om man er ansat i et advokathus eller ej. Styrelsen foreslår i den forbindelse, at visse advokatopgaver fortsat skal være forbeholdt advokater ansat i rene advokathuse såsom Bech-Bruun eller Plesner, mens andre opgaver kan udføres af advokater i andre selskaber. For eksempel kunne processagsførelse kræve ansættelse i et advokathus, mens det ikke kræver tilknytning til et advokathus at bruge titlen, når man for eksempel udfører skatterådgivning i Deloitte.

Åbner for interne advokatafdelinger

Det åbner for, at blandt andre de store revisionshuse vil kunne ansætte advokater internt i huset i modsætning til i dag, hvor de juridiske rådgivere kun må kalde sig jurister. Et scenario, hvor Deloitte, EY, PwC og KPMG kan tilføje advokatydelser til listen over liberale erhverv, er dermed ikke urealistisk.

I rapporten anbefaler styrelsen også en alternativ model, der ikke nødvendigvis kræver ændringer af ejerskabsrestriktionerne. Ved at fjerne retsplejelovens forbud mod multidisciplinære selskaber i advokatbranchen kombineret med nye regler til at sikre uafhængighed og forhindre interessekonflikt vil selskaber fra andre brancher, f.eks. revisorbranchen, kunne få adgang til advokatmarkedet, mens advokathusene tilsvarende vil få mulighed for at udvide med rådgivningsydelser på andre områder.

Den 300 sider lange rapport, der har været halvandet år undervejs, vender hver en sten, og styrelsen freder intet. Kammeradvokatens omdiskuterede særstatus hos staten får også en særdeles grundig behandling, ligesom styrelsen også kommer med anbefalinger til at øge konkurrencen på det temmelig lukkede, men særdeles lukrative kuratormarked, erfarer InsideBusiness.

I anbefalingerne til ejerskabsrestriktionerne og brugen af advokattitlen rører styrelsen dog ved noget, der er så fundamentalt, at det kan ændre branchen for altid. Nu skal rapporten behandles i konkurrencerådet, og kildernes vurdering er, at der stadig vil gå en rum tid, før den er klar til offentliggørelse.

Høringspartnerne afviser at kommentere udkastet, og det gør man også hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

”Vi kommenterer ikke indholdet af en rapport, der ikke er offentlig,” lyder det fra styrelsen.

LÆS OGSÅ

Advokatbranchens vindere og tabere. M&A er sorteper i svært 2020

Bitter strid splitter advokatgigant

Omstridt krav mod advokatgigant eksploderer 

Tvivlsomt krav sender advokatgigant i modvind

Uro ulmer i advokatkæmpe

Advokatgigant på rov hos rival 

Tvivlsomme dobbeltroller gennemsyrer advokatbranchen 

Sløv konkurrence præger advokatbranchen. Monopolbrud kan være løsningen