forcasøren

Ugens Insider

Ny retning fra datacentral i pensionsbranchen

Det har været et kritisk punkt for Forca, om man skal tage flere pensionshuse ind på datacentralen. Der tre forskellige veje at gå, lyder det fra ny topchef Søren Østergaard, som også fortæller, hvordan han ser på mulighederne for at skabe optimal værdi for ejerne og i sidste ende pensionsopsparerne.

Det har været et konfliktpunkt, om Forca skal være offensiv i markedet og tiltrække nye pensionskasser som kunder, eller om man skal fokusere på driften for de eksisterende ejere, PKA, Pædagogernes Pension (PBU) og Lærernes Pension.

Og det er en af de vigtige opgaver, som den nytiltrådte administrerende direktør Søren Østergaard skal lande, fordi det var en af årsagerne til, at vejene skiltes mellem hans forgænger, Steen Gram-Hanssen, og ejerkredsen i Forca, der også leverer visse ydelser til Industriens Pension og til den højt specialiserede pensionsaktør Norli Pension, der opkøber bestande med garanterede pensionsydelser.

Blå bog

Søren Østergaards baggrund er centreret omkring forandringsledelse med roller inden for consulting, projektledelse og driftsledelse. Før NNIT har Søren været ansat i TDC, PA Consulting Group og IBM.

Søren er oprindelig uddannet jurist med kandidatgrader fra Københavns Universitet og King’s College, London, og har efterfølgende gennemført executive uddannelsesforløb på Harvard, Stanford, IMD og Insead.

• Født i Holbæk og 48 år
• Bor i Virum, er gift og har to børn
• Jurist fra Københavns Universitet og King’s College, London
• Lederuddannelser fra Harvard, Stanford, Insead og IMD

InsideBusiness møder den 48-årige direktør Søren Østergaard i hovedsædet på Tuborg Boulevard, hvor han understreger, at han ikke ønsker at kommentere sin forgængers udfordringer, men flere i Forcas fællesskab er et punkt, der skal debatteres på et strategiseminar til sommer – og først der vælger Søren Østergaard og ejerkredsen mellem tre strategier: en defensiv, en offensiv og en midtimellem.

”Vi skal vælge mellem tre forskellige retninger. Den første er en lukket fest, hvor vi koncentrerer os om driften og optimerer til fordel for de eksisterende kunder. Det er slet ikke umuligt, at det bliver den vej, vi går,” forklarer Søren Østergaard, der tiltrådte som administrerende direktør i Forca den 1. februar 2021.

Det næste strategimulighed er en offensiv retning, men Søren Østergaard tvivler på, at den bliver en realitet.

”Det er en strategi, hvor vi går ud med canvas og stemmer dørklokker for at få fat i aktører, som vi lægger ind på vores platform. Det tror jeg nu ikke selv meget på. Så tror jeg mere på den sidste mulighed, en retning, som vi kalder for selektiv vækst, hvor vi sælger enkeltservices til de kunder, der byder sig til,” forklarer Søren Østergaard med henvisning til, at det er en metode, som man allerede benytter med succes i samarbejdet med Industriens Pension, der køber sine fondsservices hos Forca.

”Men jeg tror, at det er vigtigt, at eventuelle nye kunder hos Forca skal passe ind værdimæssigt med den eksisterende ejerkreds, og her er det vigtigt at forholde sig til, at de ikke repræsenterer et frådende kommercielt univers. I sidste ende handler det om, at sygeplejersker, lærere og pædagoger kan få mest muligt i pension i den tredje alder. Og det er og bliver en ejerbeslutning, om der skal tages flere ind.”

Ønske om ny retning

I det hele taget vurderede ejerne, at der var brug for et skifte, idet organisationen var præget af, at den hidtidige direktør, Steen Gram-Hanssen, havde været i direktionen i 14 år, hvoraf han de sidste 8 år var topchef. Men i takt med at både Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension fik nye topledelser med anderledes syn på den fælles servicepartner, kom der et ønske om en ny retning.

InsideBusiness erfarer da også, at der i ejerkredsen er kræfter, som ønsker sig et Forca, der har næsen i sporet, og som skaber en omkostningseffektiv drift, der løser opgaverne og sikrer, at man er med på gode og nye pensionsløsninger, uden at it-systemerne bliver for svære at videreudvikle.

Til den opgave ligner Søren Østergaard da også den helt rigtige mand med årelang erfaring som først managementkonsulent hos PA Consulting med fokus på it og senere i NNIT, hvor han fra 2009 og frem var i koncernledelsen som driftsdirektør i den globale organisation med mere end 1.100 medarbejdere.

Han ser ledelsesopgaven i Forca som bestående af tre hovedopgaver. Den første handler om kundeoplevelsen og om at forbedre den, uden at omkostningerne stiger.

”På driftssiden skal der fokus på kundeoplevelsen, der skal opbygges en sense of urgency omkring håndteringen af forretningen. Her er det vigtigt at forstå den retning, der er i forbindelse med køb af it-ydelser i disse år. Der er nemlig forventning om, at man skal have bedre løsninger af høj kvalitet, men samtidig skal det også være billigere år for år. Det stiller store krav til, at der opbygges de rette systemer, der for alt i verden ikke må sande til.”

Det næste punkt er øget brug af kundedata og ny teknologi i driften, mens det tredje punkt handler om ledelsen af medarbejderne.

”Det handler om ledelse af high performance-organisationer. Hvordan får vi opbygget det, samtidig med at vi fastholder, at Forca passer på omkostningerne for kunderne, som var det vores egne penge.”

Ejerne er ikke frontløbere

På it-siden i forbindelse med investeringer kan man ikke just beskylde Pædagogernes Pension, Lærernes Pension eller PKA for at være frontløbere. Således har de som beskrevet i en større undersøgelse i InsideBusiness alle en investeringsløsning uden valgmuligheder for kunderne, heller ikke mellem høj, mellem og lav risiko, hvilket ellers er branchestandarden. I forbindelse med dette interview lød meldingen, at der ikke var efterspørgsel efter flere valgmuligheder.

Forca kommenterer ikke sine kunders investeringer, da det er kundernes egne anliggender og ikke Forcas.

For Søren Østergaard handler en betydelig del af jobbet om at skabe gode kundeoplevelser.

”Vi skal skabe tidssvarende, gode produkter, kundeoplevelser og høj grad af service via øget brug af digitalisering og data. Det handler om at gøre det superkomplekse simpelt og agilt; det er det, der er kunsten, og det er det vigtigste, jeg tager med i processen.”

Men det er lettere sagt end gjort. Som den øvrige finansielle sektor rammes pensionsbranchen også af ekstremt høje krav fra myndighederne. Det handler f.eks. om, at forpligtelserne for hver enkelt kunde kan opgøres og regnes med til pensionskassens samlede kapitalopgørelse. Og det stiller et ekstremt store krav til it-løsningen.

”Allerede nu kan jeg se, at der er behov for, at myndighederne bliver opmærksomme på, hvilke administrative byrder de lægger ned over de finansielle virksomheder. Det koster jo rigtig, rigtig mange penge at udvikle et sådant system, og de penge skal i sidste ende hentes hos pensionsopsparerne. Det er, som om politikerne helt har glemt det fokus.”

I det hele taget ligger det Forca på sinde at sikre lige netop målgrupperne den bedst mulige pension, forklarer Søren Østergaard.

”Det betyder en del for mig, at jobbet er formålsdrevet. Og det er det i høj grad at være CEO for Forca. Det handler om at sikre nogle af de mennesker, der har givet mest til velfærdssamfundet – pædagoger, lærere og sygeplejersker – mest muligt i pension i den tredje alder. Jeg har svært ved at forestille mig et job, som er mere meningsfyldt end det.”

Læs mere

Mæglerhus stormer ind på forsikrings- og pensionsmarkedet

Fremadstormende pensionskonsulenter vil spille nøglerolle i unbundling

Salg af Topdanmark Liv kan give problemer på markedspladsen

Nye aktører gør klar til angreb på firmapensionsmarkedet

Pensionsbranchen står splittet om kunders investeringsvalg

Omstridt storkundeaftale afslører ny retning på pensionsmarkedet

Opgør fortsætter i pensionsbranchen: Danica beskyldes for prisdumping