Torben Finnemann_SDC

Ugens Insider

Ny SDC-direktør står for stærk funktionalitet og lave omkostninger – og satser stort i Norge

Det er skiftetid på topchefposten i datacentralen SDC, hvor Jesper Scharff stopper for at blive afløst af Torben Finnemann. Det handler om integration af ydelser fra førende leverandør, for SDC vil fortsat ikke blot være bedst på pris, men også levere en it-oplevelse på niveau med landets bedste. Samtidig satses der mere internationalt med et nyt kontor i Norge, hvor der er uro på markedet for datacentraler.

Det er lidt af en præstation, hvis det lykkes. At være landets billigste datacentral til bankerne målt på driftsomkostninger per kunde og samtidig være en aktør, som ikke står tilbage på brugeroplevelsen på især mobiltelefonen, som må siges at være den afgørende dialogplatform med bankkunderne. Ikke desto mindre er det en del af Torben Finnemanns kongstanke at fortsætte i den rolle.

Torben Finnemann overtager fredag stafetten som ny administrerende direktør for SDC efter Jesper Scharff. Som gentagne gange beskrevet i InsideBusiness ligger SDC generelt lidt billigere end både BEC og Bankdata, hvad angår omkostninger per aktiv bankkunde. Et tal, som branchen dog ikke er enig om er et godt sammenligningsgrundlag.

SDC har gennem de senere år foretaget en professionalisering af forretningen og har fokuseret på opbygningen af en moderne og driftssikker platform, der ifølge Torben Finnemann gør SDC til en konkurrencedygtig og attraktiv spiller på markedet. SDC har samtidig været i gang med den helt store modernisering af centrale platforme inden for eksempelvis data warehouse, net- og mobilbank, rådgivningsplatformen Advisor og automatisering samt andre væsentlige applikationer og egenskaber.

For Torben Finnemann drejer det sig om at holde fokus som beskrevet i SDC’s Vision: ”En god bankoplevelse til en konkurrencedygtig pris.”

Der er således fokus på kunderejsen, forklarer Torben Finnemann og på at gøre kunderejsen til en god oplevelse for kunden såvel som for bankrådgiveren.

”Det gør vi gennem selvbetjening, gode rådgiverapplikationer, automatiseringer og intuitive brugergrænseflader.”

Gennem årene har SDC’s udvikling ifølge Finnemann været tæt understøttet af ”en professionaliseret projekteksekvering og forvaltning samt en underliggende stabil drift.”

Det har sikret et relativt lavt omkostningsniveau på SDC, som ligger med et lavere gennemsnitligt omkostningsindeks sammenlignet med de øvrige datacentraler. En tilgang og en rejse, som Torben Finnemann ønsker at videreføre, når han den 1. september overtager posten fra Jesper Scharff.

”Jeg har arbejdet i SDC i 10 år som områdedirektør og kender organisationen rigtig godt. Så selvom jeg er ny i jobbet, er jeg langtfra ny i SDC og har på denne baggrund en dybdeindsigt i både muligheder og udfordringer for SDC. En nyttefuld indsigt, som jeg dels vil bruge til at sikre kontinuitet og god videreførelse af SDC’s mange igangværende projekter og indsatsområder.”

Ny strategi kommer også

Da SDC’s nuværende 2023-strategi samtidig udløber med udgangen af året, er et andet væsentligt fokusområde for Finnemann udarbejdelsen af SDC’s strategi, som skal træde i kraft fra årsskiftet. Et arbejde, som derfor allerede er planlagt til afvikling hen over efteråret. Det er her værd at bemærke, at Jesper Scharff vil være konsulent i SDC året ud.

Et væsentligt fokus for strategien vil være på fortsat effektiv eksekvering af værdi- og omsætningsskabende projekter for pengeinstitutterne.

”Jeg glæder mig til at fortsætte vores arbejde med at skabe den gode bankoplevelse og til at fortsætte det gode samarbejde med kunder og samarbejdspartnere samt, ikke mindst, alle mine dygtige kolleger. Jeg vil således fokusere på at videreudvikle det fundament, som er lagt for SDC. Og jeg vil gøre mit til at sikre, at SDC fortsætter med at være en arbejdsplads, som tiltrækker de mest kompetente og engagerede medarbejdere i branchen.”

Størrelsesmæssigt er SDC på niveau med Bankdata og i omsætning mindre end BEC, men det handler jo i sidste instans om de produkter og services, som SDC udbyder, og her mener SDC at være fuldt på niveau med de øvrige datacentraler, samt at SDC på flere områder udbyder førende løsninger.

”For SDC handler det ikke blot om at kunne sende regningerne videre til bankerne, men om forretningsværdiskabelse til bankerne i form af omsætningsskabende applikationer og kundeoplevelser, som bankerne gerne vil investere i.”

Nærmer sig Danske Bank

Man kan altid diskutere, om SDC målt på bankkundernes oplevelse klarer sig godt eller dårligt i forhold til BEC, Bankdata, Nordea og Danske Bank. Men nu har SDC ikke samme udviklingsbudget som de helt store banker, så SDC skal få mere ud af mindre. Men ser man på SDC’s app, så har den ifølge Torben Finnemann potentiale til at blive lige så god som Danske Banks, som er kendt for at levere den bedste mobiloplevelse i landet.

Og der er mere på vej, idet man er ved at integrere og opgradere personificeringen i mobilbanken – herunder gennem øget brug af data og automatisering kombineret med i den såkaldte self service-funktionalitet. Det betyder, at bankerne får øget mulighed for målrettet at tilgå kundernes personificerede interesser på individuelt niveau, hvis en kunde f.eks. efterspørger en investeringsforening, et billån eller en låneomlægning.

”NEoS platformen i kombination med brug af stam- og adfærdsdata gør det således muligt for bankerne at målrette deres produktsalg direkte via appen. Det betyder, at hvis appen registrerer, at en bankkunde har efterspurgt et produkt eller har en særlig kombination af stam- og adfærdsdata, så vil appen kunne målrette og personificere markedsføringen efter det produkt.”

Torben Finnemann peger desuden på, at netop tilgangen med at hjælpe bankerne med at effektivisere og automatisere egne processer er helt central for investeringslysten efter gode digitale løsninger, som p.t. er voksende i banksektoren, hvor der jo tjenes gode penge, fordi renterne som bekendt er kravlet opad, hvilket har fået bankernes indtjening til at bugne.

”Vi kan se, at man i bankerne gerne vil medinvestere i applikationer, som øger effektiviteten og kundeoplevelsen.  Alligevel gælder det om at investere fornuftigt og fokuseret. Eksempelvis har SDC på hvidvaskområdet haft en fokuseret standardtilgang baseret på SAS AML, og kombineret med et centralt dansk/polsk kerneteam er det lykkedes SDC at skabe en særdeles omkostningseffektiv og god dækning af hvidvaskområdet. Vi har hele vores infrastruktur på plads med et datawarehouse, og vi har et kernesystem, som er mere moderne. Jeg ved ikke, hvor mange de andre har siddende på compliancesiden, men jeg tror ikke, at de leverer en bedre service end os,” siger Torben Finnemann.

Uro og nyt kontor i Norge

I det hele taget ser SDC en del på sine udviklingsomkostninger lige nu. Man har nemlig valgt at åbne et nyt udviklingssetup i Lissabon i Portugal med foreløbig 10 ansatte, da det er ca. 15 procent billigere end udvikling i Polen, hvor man har knap 400 udviklere siddende.

For SDC er det også et spørgsmål om at fremtidssikre sin organisation, for der har været en del uro med den norske forretning, hvor en række af de små pengeinstitutter i Norge for nogle år siden valgte at opsige deres kontrakt med SDC til fordel for EVRY, der blev købt op af den finske gigant Tieto og blev til Tietoevry i 2019.

Det har dog vakt en del opmærksomhed hos både SDC og i de norske banker, at Tietoevry har taget beslutning om at udskille sin bankforretning til at være et selvstændigt børsnoteret fintechselskab med den danske direktør Klaus Andersen i spidsen.

Den uro på det norske bankmarked har sikkert været med til at få SDC til at træffe beslutningen om at åbne et nyt kontor i Norge.

”Vi fokuserer da på Norge, og er ved at åbne et nyt kontor deroppe, og vi ansætter norske medarbejdere og fokuserer på at lave bedre løsninger i Norge. Vi lægger op til at forbedre it-løsningerne i Norge og lave standardløsninger, som gør det bedre og billigere for alle,” siger Torben Finnemann, som ikke lægger skjul på, at han vil have flere norske banker i folden – og det er da også for nylig lykkedes med norske Forsvarets Personellservice.

Vil være gode til bankfusioner

I det hele taget er der i høj grad fokus på M&A-siden i bankerne for SDC. For nylig har man fået Totalbanken ind, da Sparekassen Danmark købte op – og nu er der igen en fusion på tapetet, da de to SDC-banker Broager Sparekassen og Frøs Bank går sammen.

”Vi har gennemført masser af de her fusioner før, og vi synes faktisk, at vi har en konkurrencefordel på det område. Det er en standardproces, som SDC har målrettede koncepter og værktøjer til og derigennem har opbygget stor sikkerhed og omkostningseffektivitet omkring, og det giver en ro i banken,” forklarer Torben Finnemann, som i sagens natur kommer til at holde nøje øje på netop fusionslysten mellem bankerne. Den ventes nemlig kun at tage til, efter at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har presset Bankdata og BEC til at sænke de såkaldte udtrædelsesomkostninger.

”De lavere udtrædelsesomkostninger skal nok få en effekt på markedet, for det har været svært at regne nogle fusioner hjem. Så der skal nok komme til at ske mere på den front, for det er strukturerne på markedet i disse år.”

 

Læs mere

Kapitalfond lurer på frasalg af dansk it-komet

Kapitalfonds salg af problembarn giver syngende økonomisk lussing

Gældsbombe tikker under kapitalfondens opkøb

Lukrativt M&A-marked i brat fald

Kapitalfond kan spinde guld på storinvestors skandalesag

Mærsk-ejers kapitalfond vil hente 15 milliarder til ny satsning

Mislyde i toppen af Mærsk

Axcel klar til ny pengejagt

M&A-markedet balancerer på en knivsæg