Almbrand2

Inside story

Ny stor pensionsspiller tager form, men eksperter frygter for kundernes fremtid

Vi går tæt på Nordic I&P, som har en tidligere dansk Goldman Sachs-profil i førersædet. Nu er man et syvmileskridt tættere på at nå målet om 100 mia. kr. i pensionsformue med købet af Alm. Brands pensionsselskab. Flere eksperter er dog bekymrede for de vilkår, som kunderne tilbydes, og om gennemsnitsrentekunderne overhovedet kan forlade det nye pensionsselskab

Med købet af Alm. Brands pensionsselskab kommer der for alvor vind i sejlene for den ret ukendte pensionsspiller i Danmark Nordic I&P. Med manøvren øges selskabets formue under forvaltning nemlig med et beløb fra 4,5 mia. kr. til 21,4 mia. kr., da Alm. Brand Pension har 16,9 mia. kr. under forvaltning, forudsat at transaktionen godkendes af Finanstilsynet.

Det er et væsentligt skridt for Nordic I&P i retning mod at nå ambitionen om at blive en betydelig pensionsspiller i Norden med en pensionsformue på over 100 mia. kr.

”Målsætningen er, at nå op på 100 mia. kr. i hensættelser for hele Norden. Nu er vi godt på vej, og det er et vigtigt skridt i retning af at opnå de ønskede stordriftsfordele. Det er nogle fordele, der betyder, at vi kan levere et godt produkt til kunderne og drive en effektiv forretning. Det er dog vigtigt for os med tålmodighed i forhold til at nå målet. Vi har investorer med et langsigtet perspektiv på konsolidering, og vi har derfor også et langsigtet og tålmodigt perspektiv i forhold til vores dialog med branchen,” siger Mads Jakobsen, som er formand for Norli Pension, som i denne sag repræsenterer Nordic I&P, der står som officiel køber af Alm. Brands pensionsselskab.

Endelig gode nyheder fra Alm. Brand

Det var på høje tid for Alm. Brands topchef, Rasmus Werner Nielsen, at kunne melde en god historie ud med salget af Alm. Brands pensionsselskab. Nyheden ramte markedet kort før børslukning fredag eftermiddag, og straks steg kursen ca. 4,5 pct. op mod de nuværende 46,5.

Det var på høje tid, for i sidste uge var kursen nede på det laveste niveau siden 2019, så negativt har aktiemarkedet altså modtaget Werners køb af dansk Codan til 12,5 mia. kr., der bliver købt ud af Tryg/RSA, hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ellers godkender handlen.

Det er på et yderst kritisk tidspunkt, at aktiekursen stiger – og man kan reducere den mængde aktier, der skal sælges. Det skyldes, at man er nødt til at gennemføre en aktieemission for at finansiere købet af forsikringsselskabet, og det er selvfølgelig mindre attraktivt, jo lavere kursen er. Emissionen skal nemlig gennemføres i fjerde kvartal, og fredag var den 1. oktober.

Selv oplyser Alm. Brand følgende om situationen:

“Emissionens tegningskurs bliver fastsat på baggrund af den aktuelle kurs, der er gældende ved prospektets offentliggørelse.”

Det er dog ikke ukompliceret, hvilket skyldes, at Nordic I&P er i gang med et ejerskifte, som først nu er ved at blive godkendt af Finanstilsynet.

Det betyder, at kontrollen med Nordic I&P Advisory kommer til at ligge hos Thomas Vinge Hansen, der oprindelig kom fra en stilling som managing director i Goldman Sachs i London, hvor han var gennem 13 år, og hvor han fokuserede på den europæiske liv- og pensionsbranche. Han leder Nordic I&P Advisory i Danmark, mens hovedaktionæren er det hovedrige schweiziske family office PG3.

Den nye ejerstruktur betyder også, at den tidligere Bestseller-milliardær Dan Friis, der havde en historik med udrulning af tøjgigantens butikker i Kina, nu er ude af ejerkredsen.

Går fra 7 til 75 medarbejdere

Uanset hvad, kommer Nordic I&P til at få en reel tilstedeværelse på markedet i Danmark. Medarbejderskaren går fra 7 ansatte hos Norli, der sidder hos administrationsselskabet Forca, der også administrerer for PKA og PBU, til også at omfatte 68 medarbejdere, der kommer fra Alm. Brands pensionsselskab, som man altså overtager.

”Det er for tidligt at sige noget om den fremtidige struktur. Nu skal vi skal vi først have godkendt handlen, men vi får brug for alle medarbejdere til at sikre et godt setup uden for Alm Brand-koncernen og til at fastholde kundefokus og indtjening i det nye selskab,” siger Mads Jakobsen.

Det er også helt nyt for Nordic I&P, at man nu kommer til at være offensiv i markedet for nye pensionskunder. Man kommer nemlig til at skulle modtage de pensionskunder, som Alm. Brands assurandører sælger til, og have egen salgskanal:

”Vi kommer ikke blot til at sælge via Alm. Brands assurandørteam, men også til at have egne sælgere, som flytter med.”

Der er dog ingen tvivl om, at det også fremover bliver opkøb af porteføljer, som skal sikre Nordic I&P den ønskede vækst i Danmark og de nordiske lande.

”Nysalg af pensionsordninger kommer til at være noget, vi lægger oven på den eksisterende forretning. Hovedvæksten i vores forretning kommer i langt overvejende grad til at komme fra at overtage risiko eller deciderede pensionsporteføljer med garanterede produkter.”

Det betyder også, at man fortsat ingen planer har om at tilbyde kunderne markedsrenteordninger i konkurrence med PFA, Danica, AP Pension, Topdanmark Liv og Velliv.

”Vores strategi er at være en partner til de eksisterende pensionsselskaber, ikke en konkurrent.”

Eksperter er bekymrede for kunderne

En af de iagttagere, som følger pensionsbranchen tæt, er direktør Mogens Rosengaard fra RTM Forsikringsmæglere. Han mener ikke, at købet af Alm. Brand får den store betydning for konkurrencen, men han er dog bekymret på Alm. Brands kunders vegne.

”Alm. Brand har været en ubetydelig spiller på firmapensionsmarkedet, så det kommer ikke til at betyde noget. De har jo forsøgt sig, men de har næsten ikke fået fat i noget forretning. Men på branchens vegne kan jeg da godt have en bekymring for de kunder, som har købt et gennemsnitsrenteprodukt hos Alm. Brand med lille transparens. Nu skifter det selskab så ejer til noget måske endnu mindre transparent. Hvad skal der ske med de kunder, hvor skal de søge hen?”

Bekymringerne deles af aktuar og pensionsekspert Jørgen Svendsen fra AFPR. Han lægger vægt på, at Alm. Brands kunder nu glider ind i en svært gennemskuelig organisation, som ikke er så afhængig af at have et godt image som en stor dansk forsikringskoncern med mange privatkunder.

“Alm. Brand vil nok ikke kunne holde til det, hvis man virkelig begynder at prygle de her kunder med høje omkostninger. Det vil gå ud over deres image. Den nye ejer er en svær konstruktion og svær at gennemskue for kunderne. Min frygt er, at de udvander kundernes værdier, at de hæver priserne, mens de er stavnsbundet til at blive i selskabet.”

Ifølge Jørgen Svendsen er problemet, om kunderne kan få de værdifulde garantier med ud af Nordic I&P. For kan de ikke det, så er de i praksis nødt til at blive i selskabet.

“Er du som kunde utilfreds, så siger de bare farvel og tak, så kan du gå uden værdien af dine garantier. Der er også spørgsmålet om den nye ejers juridiske position, kan de flytte adressen til udlandet? Jeg ville være mere tryg, da kunderne var i Alm. Brand. De har et godt image og kodeks.”

Mads Jakobsen afviser eksperternes bekymring med, at man i den nye ejerstruktur ikke kommer til at ændre på kundernes vilkår og priser:

”Kunderne kommer til at have nøjagtig de samme vilkår som før, når transaktionen bliver godkendt. ”

Dog vil Mads Jakobsen ikke svare på, om Nordic I&P får lov til at tage eventuelt værdifulde rentegarantier med over i markedsrente i et andet selskab. Det har ellers været en varm kartoffel i hele pensionsbranchen.

”Det har vi ikke tage stilling til, men vores mål er at beholde kunderne, ikke at komme af med dem.”

 

Læs mere

Nøgleprofiler forlader Codan til fordel for konkurrent

Alm. Brand-ejer delte Codan-planer med medlemmer længe før opkøb

Alm. Brand i hårfin balancegang om børsregler

Alm. Brand-køb: Udfordringer for Codans erhvervsforretning tårner sig op

Et kæmpe sats: Se problemerne ved Alm. Brands køb af Codan

Pensionskasser spiller nøglerolle i gigantisk forsikringsopkøb. Trygs bagland knurrer

Alm. Brand gør klar til milliardopkøb af Codan