juliesander

Inside story

Ny stor regning til pensionsselskaber: Højtlønnede mænd rammes af alvorlig stress

Nye tal fra Velliv viser, at kunder, der får udbetalinger ved nedsat erhvervsevne pga. psykiske lidelser, i stigende grad rammer kunder, der ligger i et højere lønsegment end tidligere. Det gælder især mænd, som er sværere at få tilbage i arbejde. Branchen har været for sløv til at hæve priserne, konstaterer ekspert.

Mænd med høje lønninger og alvorlig stress er et nyt og potentielt dyrt fænomen, som i disse år rammer pensionsbranchen i stor stil. Det er Velliv, som står bag tallene, der overraskende viser, at en ellers ret stressresistent gruppe, de højtlønnede karrieremænd, nu begynder at fylde langt mere i stress-statistikkerne i lighed med den trend, som historisk har været tydeligst blandt kvinderne.

”Vi kan se både i data og i den daglige dialog med kunderne, at de højtlønnede fylder mere end tidligere, når det handler om psykiske lidelser. Og i særdeleshed når det handler om stress. Stress er rykket ind på de mere videnstunge og specialiserede arbejdspladser, hvilket afspejler sig i, at det også rammer kunder i de højere lønsegmenter. Især blandt mænd med en høj indkomst har vi set en stor stigning af kunder, der bliver så syge, at de må langtidssygemeldes og dermed have udbetalinger via deres forsikring ved nedsat erhvervsevne,” siger Julie Engelund Sander, sundhedsdirektør i Velliv.

Det er potentielt et meget dyrt problem, at alvorlig stress og andre psykiske lidelser rammer mænd med høje lønninger, da de typisk får 40 procent af deres tidligere indtægt af pensionsselskaber som PFA, Velliv, Danica, Sampension og Nordea Pension. Hvis de er længe væk fra arbejdsmarkedet, eller hvis der er tale om en permanent skade, er det betragtelige erstatningssummer, som pensionsselskaberne hænger på, fordi de skal betale de højtlønnede en stor del af deres løn og pensioner i årtier.

I forvejen ser pensionsekspert og aktuar Jørgen Svendsen, at selskaberne skubber en del af regningen for de mange psykiske skader foran sig, idet de lige knap har hævet priserne tilstrækkeligt.

”Man må sige, at priserne på tab af erhvervsevne-forsikringer er steget kraftigt. Men det er bare ikke nok i forhold til at dæmme op for de mange og dyre skader. Nogle af selskaberne har nok valgt at skynde sig langsomt i forhold til at hæve priserne i forhold til den kraftige udvikling i psykiske skader for eksempelvis højtlønnede mænd. Derfor ser vi stadig, at selskaberne taber penge,” forklarer Jørgen Svendsen.

Ifølge regnskabsaktuelle Velliv er hyppigheden af mænd, der får udbetalinger ved nedsat erhvervsevne på grund af psykiske lidelser, for 2023 foreløbig steget med 113 procent siden 2019. Også for kvinder er hyppigheden ved psykisk sygdom steget, men ikke på samme niveau som blandt mænd, hvor hyppigheden for 2023 foreløbig ligger 36 procent højere end i 2019.

Markante mænd har ladet sig sygemelde med stress

”Der har de seneste år været flere markante mandlige profiler i offentligheden, der sad i magtfulde og videnstunge stillinger, som har måttet trække sig og lade sig sygemelde på grund af alvorlig stress. Det er samme mønster, som vi ser blandt mænd med en tab af erhvervsevne-forsikring i Velliv, der ikke tidligere har været repræsenteret så tydeligt blandt de syge kunder. Samtidig viser vores erfaring, at mændene har meget sværere ved at række ud og bede om hjælp, selv om de har alvorlige tegn på stress, hvilket øger risikoen for et unødigt langt sygdomsforløb,” siger Julie Engelund Sander.

Det betyder, at sygdommen risikerer at udvikle sig og er sværere at behandle og dermed tager længere tid. Sådan er det også ved psykiske lidelser.

Tendensen bekræftes af chefpsykolog Christian Nyholm fra forsikringsselskabet Euro Accident, som udbyder tab af erhvervsevne-forsikringer på det danske marked.

”Det er en ærgerlig tendens, at mændene er ved at ’hale ind på’ kvinderne, hvad angår psykiske lidelser. Det kan skyldes, at mørketallet blandt mænd er ved at dale, da der typisk er markante kønsforskelle i forekomsten af selvrapporterede mentale helbredssymptomer.”

Christian Nyholm peger på, at der i 2019 for eksempel var dobbelt så mange erhvervsaktive kvinder i behandling for angst sammenlignet med mænd.

”Generelt er det blevet mindre tabuiseret at tale om og have fokus på vores mentale sundhed, hvilket betyder, at flere søger hjælp. Men for mange er det forbundet med både skyld og skam at ’gå ned’ med stress. Nogle mænd har vanskeligt ved at reagere på deres symptomer, og det kan betyde, at de går med stresssymptomer i længere tid uden at få hjælp. Og når de så stopper op, stopper de måske hårdere, end hvis man havde grebet det tidligere. Denne faktor kan også have betydning for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.”

Hos Velliv er ca. halvdelen af udbetalingerne under nedsat erhvervsevne-forsikringerne i dag relateret til psykiske lidelser i Velliv. Det er dog fortsat kvinder, som repræsenterer den største andel. I 2023 begyndte yderligere godt 250 mandlige kunder i Velliv at få udbetalinger på grund af psykisk sygdom, mens det for kvinder var godt 400.

Kvinder står fortsat forrest i forhold til behandlingsforløb

Så selv om flere mænd begynder at få udbetalinger på grund af en psykisk lidelse, henvises kvinder i langt højere grad til et psykisk behandlingsforløb, og markant flere kvinder end mænd har forløb hos en tovholder, socialrådgiver eller ekstern behandler/ekspert, oplyser Velliv.

Det vil med andre ord sige, at når først mænd bliver så syge af psykisk sygdom, at de må langtidssygemelde sig, så har de ofte sværere ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet end kvinder.

”Vi kan se et klart mønster, at jo tidligere vi kan tilbyde kunder den rigtige hjælp, jo hurtigere kan de raskmeldes. Derfor er det enormt vigtigt, at vi som pensionsselskab kommer i dialog med de kunder, hvor mistrivsel eller stress er på vej til at udvikle sig til en sygemelding. Selv om vi sidder klar til at hjælp, ved vi, at det kan være uoverskueligt for den syge kunde selv at tage kontakt. Derfor har vi iværksat en række processer sammen med vores virksomhedskunder, der gør det så let som muligt at identificere de kunder, der er i risiko for sygdom, og hvor vi kan række proaktivt ud med hjælp,” siger Julie Engelund Sander.

I sit dagsaktuelle årsregnskab oplyser Velliv, at der fortsat er mange, der rammes af længerevarende sygdom. Men selskabet fortsatte i 2023 arbejdet med at bringe balance i syge- og ulykkesforretningen og investerer blandt andet derfor betydeligt i sundhedsområdet. Mere end 1.000 kunder er nu en del af vores tovholderforløb, hvor kunden og Velliv målrettet arbejder sammen for at forebygge og forkorte sygdomsforløb.

”Indsatserne bringer os nærmere målet om balance, men resultatet er under indflydelse af den generelle udvikling i samfundet, hvor et stigende antal danskere rammes af stress og anden psykisk sygdom,” oplyser Velliv.

Risikoresultatet for Velliv udgjorde i 2023 samlet -264 millioner kroner og var påvirket negativt af opbygning af bl.a. risikomargin i syge- og ulykkesforretningen samt regulering af ydelser under udbetaling. Resultatet af syge- og ulykkesforretningen udgjorde -581 millioner kroner, og resultatet af den historiske portefølje i liv udgjorde 529 millioner kroner, hvoraf 212 millioner kroner er overført til risikobonusreserverne.

Dansk Sundhedssikring ser også flere stressforløb

Også hos Dansk Sundhedssikring ser man, at antallet af stressforløb i forhold til antal kunder er steget. Fra første kvartal 2021 til samme kvartal 2024 er det steget med 7,2 procent for kvinder og 8,7 for mænd.

”Der er ikke en entydig parallel mellem skader på en sundhedsforsikring og skader på en tab af erhvervsevne-forsikring. Når det er sagt, så ser vi i vores tal en stigning i antallet af stresstilfælde både hos kvinder og hos mænd. Om det smitter af på tab af erhvervsevne-forsikringen, kan vi dog ikke sige ud fra vores tal,” siger Kent Jensen, ceo i Dansk Sundhedssikring.

 

Fakta om udviklingen

  • Halvdelen af udbetalingerne ved forsikringerne ved nedsat erhvervsevne er i dag relateret til psykiske lidelser i Velliv.
  • Hyppigheden af mænd, der fik udbetalinger ved nedsat erhvervsevne på grund af psykiske lidelser i 2023, viser en foreløbig stigning på 113 procent siden 2019. For kvinder er det en stigning på 36 procent siden 2019.
  • I 2023 begyndte yderligere godt 250 mandlige kunder i Velliv at få udbetalinger på grund af psykisk sygdom, mens det for kvinder var godt 400. Det er tal, der vil stige, i takt med at flere kunder får deres sager færdigbehandlet.
  • Så selv om flere mænd begynder at få udbetalinger på grund af en psykisk lidelse, henvises kvinder i langt højere grad til et psykisk behandlingsforløb, og markant flere kvinder end mænd har forløb hos en tovholder, socialrådgiver eller ekstern behandler/ekspert.
  • Velliv ønsker at komme i kontakt med sine kunder så tidligt som muligt i begyndelsen af et sygdomsforløb med både omsorg, rådgivning og behandling, da det forkorter, hvor lang tid den pågældende kunde er sygemeldt. I 2023 har der været over 1.000 forløb med proaktiv tidlig indgriben om målrettede behandlingsforløb. Dette er kun begyndelsen, da der kommer yderligere tryk på, i takt med at der kommer flere medarbejdere på dette område.
  • En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at stress årligt koster danske arbejdspladser 16,4 milliarder kroner. De tabte arbejdstider svarer til 37.335 fuldtidsstillinger.
  • I en meningsmåling, som Norstat gennemførte for Velliv i december 2023, svarer hver 4. dansker (25 procent), at de inden for det seneste halve år ’i høj/meget høj grad’ har følt sig stresset/ramt af mistrivsel. Med tages svargruppen ’i nogen grad’, gælder det over halvdelen af danskerne (51 procent).

Kilde: Velliv, 2024

 

Læs mere

Deloitte har sat pensionsmægler til salg

Her er landets bedste kapitalfond

International forsikringskæmpe køber North

Købstædernes Forsikring trækker sig ud af kæmpeaftaler med Söderberg og WTW

Mæglerhus indleder storstilet angreb på pensionsområdet

Svensk finanskæmpe går i direkte konkurrence med APC-ejer og North

Partnere sælger forretningsben til kapitalfonds mæglerhus

Stor pensionsmæglerhandel kan gå to veje for stifter