Paul Brüniche web

Inside story

Ny profil i tilsynet fik stribevis af alvorlige påbud

Tidligere topchef i Lærernes Pension Paul Brüniche-Olsen, der er blevet håndplukket til bestyrelsen i Finanstilsynet, fik forud for sin afsked med pensionskassen hele 16 påbud fra det selvsamme tilsyn, som han nu skal repræsentere.

Finanstilsynets nye bestyrelsesmedlem, Paul Brüniche-Olsen, har langtfra de bedste erfaringer med landets finansielle vagthund.

I forbindelse med sin afgang fra Lærernes Pension, hvor Paul Brüniche-Olsen i årevis var direktør, fik selskabet således ikke mindre end 16 påbud fra netop Finanstilsynet, hvoraf flere var ganske alvorlige. Det er ganske ekstraordinært mange for en pensionskasse.

Samtidig var en række af tilsynets anmærkninger direkte rettet mod ledelsen i pensionskassen og dermed mod Paul Brüniche-Olsen selv.

De mange påbud skete, i forbindelse med at Finanstilsynet var på inspektion i Lærernes Pension i oktober og november 2018, men blev først offentliggjort i slutningen af april 2019. To uger forinden havde Paul Brüniche-Olsen meddelt, at han nu ville gå på pension efter næsten 25 år i spidsen for selskabet, der forvalter pensioner for over 140.000 medlemmer.

Det var blandt andet inden for det centrale område for investeringer, at Finanstilsynet udtrykte anseelig bekymring for tingenes tilstand i pensionskassen.

”Finanstilsynet vurderede, at selskabet ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at de risikoopgørelser, selskabet anvender som baggrund for investeringsplanlægningen, i tilstrækkelig grad kvantificerer de investeringsmæssige risici. Finanstilsynet vurderede, at der er risiko for, at den estimerede risiko er for lav, og den estimerede diversifikationseffekt er for høj”, skrev tilsynet i sin rapport og pegede samtidig på, at man var bekymret for, at der kunne opstå interessekonflikter i forbindelse med værdisætning af selskabets alternative investeringer.

Finanstilsynet pegede samtidig på, at man i Lærernes Pension trods en markant vækst inden for netop de alternative investeringer slet ikke havde tilstrækkeligt med ressourcer på området.

”Finanstilsynet vurderede, at afdelingen for alternative investeringer har haft for få ressourcer, særligt i forhold til aktiviteterne vedrørende fondsinvesteringer. Selskabet fik derfor påbud om, at bestyrelsen skal foretage en fornyet vurdering af ressourcesituationen i forhold til området for alternative investeringer,” skrev tilsynet.

Direktionen lavede aftaler, man ikke havde ret til

Landets finansielle vagthund rejste ydermere i flere tilfælde en ganske markant kritik af ledelsen i Lærernes Pension med Paul Brüniche-Olsen i spidsen, blandt andet fordi direktionen havde lavet aftaler, man slet ikke havde ret til.

”Finanstilsynet konstaterede, at direktionen har indgået aftaler med forvaltere, som har mulighed for at anvende credit default swaps (CDS), uagtet at dette lå uden for direktionens mandat. Selskabet fik derfor påbud om at sikre, at direktionen alene agerer inden for de af bestyrelsen afgivne beføjelser,” fremgår det af Finanstilsynets rapport fra 24. april 2019, der blev offentliggjort, 14 dage efter at den mangeårige topchef i pensionskassen havde annonceret sin afsked.

Rapporten var da heller ikke just opmuntrende læsning for bestyrelsen i Lærernes Pension med formand Anders Bondo Christensen i spidsen, der kunne konstatere, at de ifølge tilsynet ikke var blevet informeret om en ganske alvorlig regnefejl på over 1 mia. kr., der medførte, at selskabet gennem næsten to et halvt år havde opgjort de garanterede ydelser forkert.

”Da fejlen blev opdaget, udgjorde den 1,2 mia. kr. set i forhold til de samlede garanterede ydelser på 5,5 mia. kr. Finanstilsynet konstaterede, at fejlen ikke var rapporteret til bestyrelsen, og selskabet fik derfor påbud om fastsætte en politik for operationelle risici, som i tilstrækkelig grad fastsætter krav til rapportering om operationelle risici samt at indføre forretningsgange, der sikrer, at bestyrelsen modtager rapportering om væsentlige forhold,” skrev tilsynet, der samtidig hæftede sig ved, at en række af politikkerne i Lærernes Pension ikke levede op til loven.

”Finanstilsynet vurderede herudover, at en række konkrete politikker ikke i tilstrækkelig grad opfyldte de lovmæssige krav. Selskabet fik i forlængelse heraf påbud om at rette op på de konstaterede forhold. Selskabet fik desuden påbud om at sikre, at bestyrelsen modtager en tilstrækkelig rapportering på alle de rammer og krav, bestyrelsen har fastsat,” lød det fra Finanstilsynet.

Tavs minister

Sagen om Paul Brüniche-Olsen kommer, akkurat samtidig med at et andet af Finanstilsynets nye bestyrelsesmedlemmer, tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste Troels Ørting Jørgensen, er blevet tvunget til at trække sig i kølvandet på afsløringen af sin rolle i en britisk bankskandale som beskrevet i FinansWatch.

Akkurat som Paul Brüniche-Olsen var også Ørting Jørgensen direkte udpeget af erhvervsminister Simon Kollerup, hvis ministerium har det overordnede ansvar for Finanstilsynet.

Det er imidlertid noget ubeskrevet, hvilken form for due diligence Erhvervsministeriet har gennemført på de medlemmer, man nu har fået indsat i tilsynets bestyrelse.  Ifølge InsideBusiness’ oplysninger har ingen af landets førende headhuntere på det finansielle område rådgivet ministeriet, hvilket kan undre, idet Troels Ørting Jørgensen tidligere er blevet siet fra i forbindelse med blandt andet en mulig rekruttering til Nets primært på baggrund af den britiske sag, der nu har kostet ham pladsen i tilsynets bestyrelse.

InsideBusiness har derfor sendt en række spørgsmål til erhvervsminister Simon Kollerup for blandt andet at få svar på, hvad man mener om de 16 påbud, som Paul Brüniche-Olsen fik i sin tid som topchef i Lærernes Pension, samt hvilken form for due diligence, ministeriet har foretaget på de enkelte medlemmer i tilsynets bestyrelse.

Det har ministeren dog ikke svaret på. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Paul Brüniche-Olsen.

En større oprydning

I forbindelse med Paul Brüniche-Olsens exit fra Lærernes Pension blev rekrutteringsfirmaet Basico hyret til at finde en ny direktør, og her faldt valget på Karsten Kjeldsen, investeringsdirektør i Industriens Pension. Hans opgave var klar, idet der blandt andet skulle rettes op på alle de påbud, man forinden havde modtaget fra Finanstilsynet, og Karsten Kjeldsen understreger i dag, at man ifølge ham er godt på vej, selv om det har været en ganske betydelig opgave.

”Vi har arbejdet målrette på at rette ind efter de påbud, Lærernes Pension modtog i foråret 2019, og selv om vi er kommet et langt stykke af vejen, er der stadig et par ting, vi ikke er i mål med.  Det skyldes blandt andet, at nogle af ændringerne er af ganske omfattende karakter, hvorfor bestyrelsen også skal involveres,” siger han og peger på, at man blandt andet har styrket selskabet ved at tilføre flere ressourcer.

”Vi har i løbet af indeværende år styrke vores organisation og forsøgt at skabe en klar ansvarsfordeling internt. Vi er i skrivende stund i gang med at finde en ny CFO,  der deriblandt får ansvaret for implementering af gældende regulering på finansområdet, så vi får løftet fokus på dette område,” lyder det fra Karsten Kjeldsen.

 

LÆS OGSÅ

Her er pensionskassernes væste hovedpiner

Tilsynet skruer op for kontrollen med pensionskassernes værdiansættelser

Finanstilsynet advarer om alvorlig bankkrise

Her er de mest udsatte danske banker

PFA har milliarder i klemme i giftig EQT-investering

Derfor er Danske Banks kronprins nu fortid