nykredit

Redaktørens analyse

Ny Totalkredit-aftale giver spekulationer om storstilet bankopkøb

Mens et nyt rekordår for bankerne tager form, venter alle med spænding på den nye Totalkredit-aftale, som måske kan blive driver for en længe ventet storfusion i sektoren.

Alles øjne er stift ret mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og deres kommende markedstest af en revideret Totalkredit-aftale.  Den seneste melding er, at den bliver klar i foråret – og at den alt andet lige må være en opblødning af den hidtidige reviderede Totalkreditaftale, som blev underkendt efter omfattende kritik fra både eksperter såvel som af Jyske Bank, som i sin tid indbragte klagen.

Der er rigtig meget på spil med den kommende aftale. I Jyske Bank er Lars Mørch trådt til som ny topchef og at hans strategi kommer blandt andet til at være defineret af aftalens ordlyd, er der næppe tvivl om. For så længe at Nykredit/Totalkredit holder bankerne i gyldne håndjern i og med, at en bank mister alle kommende indtægter fra bidragssatser, hvis den bliver opkøbt af en bank udenfor partnerkredsen, er det i praksis umuligt for Jyske Bank og Lars Mørch at gå i gang med en konsolidering af eksempelvis Sparekassen Sjælland-Fyn eller DAB, som man i forvejen ejer aktier i.

I lige præcis Handelsbankens tilfælde var det et mindre problem, da den bank havde ganske mange bankprioritetslån på bøgerne.

Så indtil videre er den officielle melding fra Jyske Bank under Lars Mørch, at man ligesom under Anders Dam ikke ønsker at begive sig ud i fjendtlige overtagelser af banker, selvom man ejer strategiske aktieposter flere steder.

Derimod er der god grund til at se nærmere på, hvordan en ændret Totalkredit-aftale kommer til at transformere Nykredits omfattende samarbejder med de øvrige banker. Spørger man rundt om i sektoren, er der ikke den store tvivl om, at Nykredit under Michael Rasmussen i sidste ende kommer til at græde tørre, salte tårer over en revideret i Totalkredit-aftale.

For i praksis vil det være næsten alle banker, som er alt for tæt knyttet til Totalkredit i form af it-samarbejder og lignende til, at det vil være meningsfyldt at bevæge sig over i et risikofyldt eventyr med f.eks. en Jyske Bank som leverandør af realkreditlån. Derfor skal Totalkredit-bankerne som altovervejende hovedregel nok blive i kredsen. Og så kan han jo fortsætte sit vækstridt i retning af at blive Danmarks altdominerende leverandør af realkreditlån. Nu med konkurrencefolkenes velsignelse.

Spørgsmålet, man stiller sig i branchen, er snarere om Nykredit vil lade en god mulighed gå næsen forbi i forhold til at komme i mål med nogle andre projekter. For man kan jo vælge at benytte et ”nederlag” overfor Jyske Bank i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at italesætte behovet for, at Nykredit får en større bank. Det kan man få via opkøb – og de mest oplagte er at lægge bud på både Spar Nord og Arbejdernes Landsbank, det er i hvert fald spekulationen blandt kilder i sektoren.

Nykredit og Spar Nord er tæt på hinanden

I forvejen ved vi, at Nykredit og Spar Nord er ganske tæt på hinanden – og i dag ejer Nykredit Realkredit 19,1 pct. af aktierne i Spar Nord, kun en spids efter Spar Nord Fonden, som ejer 19,8 pct. Desuden sidder Spar Nords topchef Lasse Nyby i Nykredits bestyrelse.

En eventuelt opkøb falder desuden sammen med, at Lasse Nyby nærmer sig de 65 år. Der synes dog at være ret godt styr på succesionsrækkefølgen i Spar Nord, idet eksempelvis bankdirektør Martin Kudsk Rasmussen har været i direktionen siden 2020 og nævnes som en mulig afløser.

Men det bør kunne løses og timingen synes ikke spor dum.

For Arbejdernes Landsbank er situationen en anden, men også her er man meget tætte på Nykredit. Her skal vi lige bide mærke i, at Arbejdernes Landsbank ejer 73 pct. af Vestjysk Bank og er eneste hovedaktionær. Bestyrelsesformand for Vestjysk Bank er tidligere direktør for Nykredit Bank, Kim Duus. Og der har utvivlsomt været hjælp med finansieringen, da Arbejdernes Landsbank købte aktierne i Vestjysk Bank fra AP Pension og Nykredit.

Der er også et andet sammenfald mellem Arbejdernes Landsbank, Nykredit og Spar Nord. Det er it-samarbejdet med det pudsige navn &money, som InsideBusiness beskrev. Samarbejdet ligger udenfor datacentralen BEC og har derfor givet anledning til spekulationer om, hvad de tre banker har gang i.

Set udefra er der også andre grunde til at rykke tættere på Nykredit Bank set med fagbevægelsens briller. For det første vil man kunne få frigjort et stort milliardbeløb, som fremover kan sikre diverse forbund penge nok til at klare sig, næsten uanset hvad der sker. Det er samtidig en væsentlig pointe, at den oprindelige årsag til, at fagforbundene skulle eje banker er, at man skulle kunne agere uafhængigt af arbejdsgiverne og storkapitalen ved perioder med lange strejker, hvor man kunne komme i likviditetsproblemer.

Den slags overvejelser er ikke så aktuelle længere, og mon ikke de kan afklares i en eventuel salgssituation. Desuden er det værd at bemærke, at Nykredit og Nykredit Banks stærke profilering af sig selv som kundeejet jo passer fint med værdierne i de ”røde” forbund.

Hvad holder Nykredit tilbage?

Har Nykredit pengene? Utvivlsomt og kendere vil vide, at Nykredit Bank allerede nu er en af de stærkest kapitaliserede banker i Danmark. Men hvad holder så Nykredit tilbage? Dels er der selvfølgelig en del overvejelser og forhandlinger i form af købstilbud og dels er der konkurrencemæssige overvejelser. For selvom bankmarkedet jo ikke er det samme som realkreditmarkedet, så er det nok lidt af en pille at sluge for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at sluge, hvis Nykredit køber massivt op, mens man er i Styrelsens søgelys for at have en for dominerende rolle på realkreditmarkedet.

Desuden er der væsentlige overvejelser forbundet med, om man kan holde sammen på Totalkredit-samarbejdet, hvis Nykredit springer ud som fuldskala konkurrent til de øvrige mellemstore banker Sydbank, Ringkjøbing Landbobank og Sparekassen Sjælland-Fyn for ikke at nævne de mange banker i Lokale Pengeinstitutter.

Det er en overvejelse, som både Michael Rasmussen, David Hellemann og Tonny Thierry Andersen i koncernhjørnekontoret i Nykredit kan få meget tid til at gå med at diskutere. Og det kan godt blive ret voldsomt i lyset af den uro, som det for nylig gav, da det i Finans kom frem, at Nykredit via Sparinvest havde forsøgt at købe BankInvest kort tid efter, at Michael Rasmussen som formand for IFO havde headhuntet den mangeårige direktør for BankInvest Lars Bo Bertram til stillingen som ny adm. direktør for IFO.

Den slags forsøg på at tage stadig mere monopollignende positioner på bankernes områder falder ikke i god jord hos lokalbankerne. Derfor skal Michael Rasmussen fare med lempe i en eventuel storstilet opkøbsrunde.

Læs mere

Politikere blæser til kamp mod bankernes uigennemsigtige vilkår

Banker får skarp kritik for at give bedre renter til store end små virksomheder

Priskrig: Se de laveste priser på aktiehandel over for dyre banker

Priskrig på renter tager til mellem banker

Rådgivningspresset på bankerne vokser – og rekordregnskaber kan få politikere til at se rødt

Skarp kritik af Nationalbanken fra ECB