jb

Inside story

Nye regler truer Nykredits fonde, mens Jyske Bank sløjfer omstridt gebyr

I al ubemærkethed har Jyske Bank valgt helt at droppe brugen af det omdiskuterede resultatbetingede honorar i sine fonde. Men selv om nye EU-regler begrænser gebyrformen betydeligt, anvendes den stadig i blandt andre Nykredits fonde.

Det knager og brager i investeringsfondsbranchens fundament.

De nye ESMA-retningslinjer, som skal dæmme op for kapitalforvalternes gebyrfest, udfordrer nemlig ikke blot Formueplejes afkast og forretningsmodel, men også en stribe andre større spilleres.

Listen over kapitalforvaltere, der bruger resultatbetinget honorar i deres fonde, og som derfor risikerer at blive ramt af den nye regulering, er lang. En ny opgørelse fra Finans Danmark viser, at investeringsfonde fra store spillere som Nykredit og Jyske Bank også er gode til at opkræve afkastgebyr eller resultatbetinget honorar; en gebyrform, hvor kapitalforvalteren tager et bonushonorar til sig selv på typisk mellem 5 og 20 procent af fondens overskud.

Find hele opgørelsen her: Performance fee 2020

Men i al ubemærkethed har den ene af de to store finansinstitutter pludselig valgt at trække stikket til den udskældte gebyrmodel.

De to har ellers forvaltet mange milliarder kroner i fonde med resultatbetinget honorar indtil for ganske nylig, og det har stået på i årevis uden at hverken kunder, medier eller politikere for alvor har brokket sig. Men med virkning fra i går, mandag, har Jyske Bank afskaffet det resultatbetingede honorar i samtlige af bankens investeringsfonde og har ved samme lejlighed valgt at tilpasse og hæve de faste omkostninger i de fleste berørte afdelinger.

Det drejer sig ifølge opgørelsen om 19 investerings- og kapitalforeninger, som ved udgangen af 2020 havde mere end 53 milliarder kroner under forvaltning.

Jyske Bank annoncerede ændringerne i en ganske ubemærket prospektopdatering onsdag i sidste uge – mindre end en måned efter at de nye retningslinjer fra den europæiske tilsynsmyndighed ESMA blev implementeret i Danmark – og der gik kun tre bankdage fra varslingen, til ændringerne trådte i kraft.

Over for InsideBusiness afviser Erling Fløe Kristensen, der er direktør for private banking i Jyske Bank, dog, at de nye ESMA-regler har betydet noget for beslutningen om at ændre omkostningsstruktur.

”Afskaffelsen skal ses, i lyset af at vi ønsker, at investorerne får en mere stabil, enkel og transparent omkostning i de investeringer, de har foretaget. Ændringen er foretaget på denne baggrund og uafhængigt af ESMA’s nye retningslinjer,” siger Erling Fløe Kristensen.

Afskaffelsen tæller således alle 19 investerings- og kapitalforeninger, herunder fem fonde for specielt formuende kunder i private banking-segmentet, viser opgørelsen.

For Jyske Bank har de resultatbetingede honorarer dog været lidt af en fuser de senere år, da fondene har leveret afkast, som må betegnes som skuffende både målt i absolutte tal og i forhold til benchmark. De 5 pct, som Jyske Bank indtil i går kunne opkræve i resultatbetinget afkast, er således i bedste fald blevet taget af en meget lille mængde de senere år.

Sagen kort

Flere kapitalforvaltere skal ud at finde en ny forretningsmodel, efter at et nyt regelsæt fra tilsynsmyndigheden ESMA har gjort det forbudt at opkræve resultatbetinget honorar af alt afkast over 0 procent.

I al ubemærkethed – og med blot tre bankdages varsel – har Jyske Bank nu strøget den omdiskuterede gebyrmodel fra alle de 19 kapital- og investeringsforeninger, der har brugt modellen. Det rammer fonde med tilsammen mere end 53 milliarder kroner under forvaltning.

Nykredit, Wealth Invest, Formuepleje, Investering & Tryghed (I&T), Falcon Invest, BLSInvest og flere andre forvaltere har ifølge en opgørelse fra Finans Danmark stadig fonde, der opkræver resultatbetinget honorar.

Der er dog også undtagelser til de nye ESMA-retningslinjer, og derfor er det ikke nødvendigvis alle fonde, der bliver nødt til at ændre omkostningsmodel.

Flere milliarder i Nykredit-fonde

De resultatbaserede honorarer lever dog fortsat videre i Nykredit og hos uafhængige formueforvaltere som Investering & Tryghed og Wealth Invest.

Ifølge opgørelsen opkræver Nykredit resultatbetinget honorar i seks investeringsfonde, der tilsammen har 12,1 milliard kroner under forvaltning, men tallet er formodentlig større.

Prospekter fra fondene viser, at det faktiske antal Nykredit-fonde, der anvender resultatbetinget honorar, er større end seks, da en række fonde ikke er talt med i opgørelsen fra Finans Danmark. Det gælder blandt andre hedgefonden Kobra og flere almindelige aktiefonde, som Sands Capital Management er rådgiver for.

Den samlede kapital i de fonde, der kan blive påvirket af de nye ESMA-regler, må derfor også forventes at være noget større end 12,1 milliard kroner.

Stor forskel på gebyrstruktur

Der er imidlertid stor forskel på gebyrstrukturen i de forskellige fonde, og flere af dem lever formodentlig allerede op til de nye retningslinjer, da de ikke tager gebyr af alt positivt afkast, men blot af positivt afkast over benchmark. Det gælder eksempelvis fonden Nye Aktiemarkeder – Sands, som har mere end en halv mia. kr.  under forvaltning.

Her udgør det resultatbaserede honorar hele 20 procent, men fonden opkræver det kun af den del af afkastet, som ligger ud over fondens benchmark og hurdle rate.

Trods begrænsningerne i afkastgebyret lykkedes det dog fonden at lande et ÅOP på 3,49 sidste år takket være et formidabelt afkast på 45 procent, som tvang det resultatbetingede honorar op på 1,13 procent, viser Nykredits egen fondsoversigt.

Nykredits EVIRA-fond, som investerer i virksomhedsobligationer, er noget mindre ambitiøs. Her opkræver man et resultathonorar på 20 procent af alt afkast over Danmarks Nationalbanks diskonto, hvilket i praksis vil sige 0 procent.

I investeringsforeningen Multi Manager Invest må de otte fonde ifølge prospektet tage et resultatafhængigt honorar på maksimalt 5 pct. om året. Her er begrænsningen ligesom hos Formuepleje et princip om ‘high water mark’, hvilket betyder, at foreningen kun må opkræve honorar, så længe den indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar.

Banker finder en vej

Ifølge bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet Lars Krull vil det ikke være så mærkeligt, hvis bankerne generelt reagerer med omfattende ændringer i prospekterne. Det er nemlig langtfra første gang i nyere tid, at de skal omstille sig til ny regulering, og de har erfaring med at forklare prospekt- og omkostningsjusteringer til kunder, der undrer sig.

”Så jeg vurderer, at det ikke kommer til at betyde særlig meget. For man skal huske, at forvalterne både kan skrue på de faste omkostninger og på ’succesomkostningen’. Den store forskel bliver, at det er ægte succes og overperformance, de kan tage betaling for fremover,” siger Lars Krull.

Han medgiver dog, at der ligger et stort arbejde foran investeringsforeningerne for at finde en retning i de nye regler.

”Både i forhold til deres kunder, markedet og hinanden. For der er nogle, der vil komme hurtigt igennem det her og bruge det som et konkurrenceparameter, mens andre måske vil være mere tilbageholdende, og det kan faktisk ende med at koste dem noget troværdighed over tid,” siger Lars Krull.

Finans Danmark benægter problem

Hos Finans Danmark, som repræsenterer flere investeringsforeninger, vurderer man fortsat ikke, at reglerne vil få stor betydning. Ikke fordi investeringsforeningerne er særlig omstillingsparate, men fordi man her tvivler på, at de nye regler vil få stor praktisk betydning i Danmark.

”Retningslinjerne fra ESMA definerer nogle rammer for, hvordan investeringsfondene bør håndtere resultatbetingede honorarer, de såkaldte performance fees. Der er imidlertid ikke tale om et forbud, og det er stadig fuldt ud legitimt og anerkendt at anvende denne indtjeningsmodel, der i øvrigt ikke er særlig udbredt blandt danske investeringsfonde,” siger Kåre Valgreen, der er investeringschef i Finans Danmark.

I de nye ESMA-retningslinjer står der dog eksplicit, at der skal være konsistens mellem det resultatbetingede honorar og fondens investeringsmål, -strategi og -politik.

Det europæiske tilsyn skriver sågar også, at et resultatbetinget honorar beregnet på baggrund af et pengemarkedsindeks (dvs. ca. 0 procent, red.) eller hvor man tager gebyr af alt positivt afkast, ikke bør være tilladt.

Men Finans Danmark fastholder, at det først og fremmest er transparens, der er kernen i ESMA’s rapport.

”Der er fuld gennemsigtighed om omkostningskomponenterne i investeringsfondene, og med retningslinjerne fra ESMA er der yderligere anbefaling om at synliggøre, hvordan performance fees opgøres samt deres potentielle indvirkning på afkastet. Der er med andre ord fuld gennemsigtighed for investorerne, så kunderne har mulighed for at gennemskue omkostningerne, og hvordan de opgøres,” siger Kåre Valgreen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nykredit inden deadline. Investering & Tryghed ønsker ikke at svare på, hvordan man forholder sig til de nye retningslinjer.

LÆS OGSÅ

Formueplejes forretningsmodel hænger i en tynd tråd

Kæmpe forskel på investeringsfondenes afkast. Her er de bedste – og de værste

Lille fond tromler alle andre på afkast med omdiskuteret strategi

Investeringsfonde jubler efter historisk aktieår. Her er de bedste afkast – og de værste

Mød afkastkongerne og en katastrofal satsning på kapitalfonde

Formuepleje ryster posen efter storaktionærs exit

Danske banker står splittet om Saxo Banks indtog i branchen

Konkurrenter angriber succesfuld forvalter. Eksperter kræver regulering

Førende bankportal i storsats på velhavere

Priskrig udfordrer milliardguldæg på investeringsområdet