nykreditpix

Bank/Realkredit

Nykredit Bank dumper priserne på banklån med midler fra realkredit-pengetank

Realkreditpengetanken Forenet Kredit støtter økonomisk en stor satsning på ekstremt billige grønne lån i Nykredit Bank. Det går direkte i konkurrence med både storbanker og bankerne i Totalkredit-samarbejdet. Ekspert advarer Nykredit/Forenet Kredit mod at gå for vidt.

Landets store finansielle muskelmand på realkreditområdet, Nykredit, er med sin bank i gang med en storstilet satsning på ekstremt billige grønne banklån til f.eks. energiforbedringer og el- og pluginbiler samt til landbruget. Det sker med støttemidler fra pengetanken Forenet Kredit i ryggen.

InsideBusiness har sammenlignet en række af de andre bankers produkter på privatområdet, og det står klart, at nogle af Nykredits bankprodukter er så billige på markedspladsen, at det må være svært for andre banker at tjene penge på dem. Således kan man f.eks. få et lån til energiforbedringer på op til 40.000 kr., med 0 pct. i rente, 0 pct. i låneoprettelse og 0 i ÅOP i Nykredit. Vil man låne mere, stiger renten til 1 pct.

Eneste krav er, at kunden skal være 360-, 365- eller private banking-kunde i Nykredit Bank. Er man ikke det, kan man skrive sig op for at blive kontaktet af Nykredits rådgivere, der kræver, at hele ens engagement bliver flyttet til Nykredit. Priserne er noget lavere end f.eks. Jyske Bank, der på de allerbilligste grønne lån har 1,5 pct. i rente, mens Nordea f.eks. tilbyder en variabel rente på 2,95 pct. for et energisparelån.

Danske Bank er den eneste bank, som kommer tæt på Nykredits priser med 0,99 pct. for en grøn bil, men her er der oprettelsesgebyr, så ÅOP ender på 2 pct.

Rundt om i bankerne i Totalkredit-samarbejdet er det svært at finde rigtig billige grønne lån. Noget af det billigste er Arbejdernes Landsbank, der tilbyder en ÅOP på 2 pct. ved køb af f.eks. en Tesla 3. Til sammenligning har Nykredit 0 kr. i låneoprettelse og 1 pct. i rente.

Danske Bank vil gøre grønne lån endnu mere konkurrencedygtige

Hos Danske Bank er privatkundechef Mark Wraa-Hansen meget opmærksom på konkurrencen på de grønne lån. Og man arbejder for at blive mere konkurrencedygtige:
”Vi har klare ambitioner om at levere attraktive lånemuligheder og samtidig gøre det mere simpelt for kunderne. Vi oplever en stor efterspørgsel på de grønne lån, og vi ser det som et område i vækst. Derfor ser vi konkret på flere initiativer, som kan hjælpe os med at blive mere konkurrencedygtige. Mere kan jeg ikke sige endnu.”

Mark Wraa-Hansen forventer endda en stigende efterspørgsel på især energirenovering i takt med at energipriserne stiger. Og selv om priserne umiddelbart ser lave ud med 0,99 pct. i rente plus låneoprettelse ved billån, men ikke energirenoveringslån, så er det stadig en valid businesscase.

”Vores rentabilitet hænger fornuftigt sammen med de priser. Det er også meget vigtigt for os, at vi har gode og billige lån på hylderne, og vi håber, at vi kan tiltrække flere kunder med de attraktive tilbud.”

De markant lavere priser hos Nykredit Bank bekræftes, når man ser på Mybankers prissammenligninger:

”Jeg er enig i, at Nykredit p.t. har de billigste lån. Det kan dog hurtigt ændre sig, Danske Bank og Arbejdernes Landsbank har også billige lån, og det kommer lidt an på, om nogen kører kampagner,” siger analysechef Mikael Mogensen fra Mybanker.

Forenet Kredit sponserer de billige lån

Pengene kommer i Nykredit Banks tilfælde fra bl.a. Forenet Kredit, som også står bag KundeKroner til Totalkredits realkreditkunder. Foreningen besluttede nemlig sidste år at bevilge 200 mio. kr. til at gøre det billigere at træffe det grønne valg som kunde i Nykredit og Totalkredit fra 2020-22. Af de penge er de 40 mio. kr. i 2021 sendt til Nykredit Bank, ligesom Totalkredit har fået 35 mio. kr. til f.eks. finansiering af udskiftning af oliefyr. Men der er altså stadig mere end 100 mio. kr. i kassen til finansiering af yderligere tiltag næste år. Så mere kan være på vej.

”Pengene kommer jo et sted fra, og man kan diskutere, om pengene i dette tilfælde så kommer fra ejeren eller fra de andre kunder. Uanset hvad, slår man to fluer med ét smæk, man får imagebuilding og ny forretning ind, mens renten er negativ,” siger Mikael Mogensen.

Som InsideBusiness før har beskrevet, er der stigende spændinger i Nykredits vigtige banksamarbejde, Totalkredit. Og lige præcis de meget lave renter på grønne lån er ifølge InsideBusiness’ oplysninger med til at tilspidse situationen.

”Det er et meget kildent spørgsmål. For ingen ved, hvad der foregår af forhandlinger i rum, hvor Nykredit har to kasketter på hovedet. Man skal både samarbejde og konkurrere med de banker, man samarbejder med. Det var også oppe at vende om salget af Handelsbanken. Jeg ved ikke, hvad det her gør ved Totalkredit-samarbejdet,” siger Mikael Mogensen.

Kan Nykredits winning the double-strategi fortsætte?

Seniorrådgiver Lars Krull fra Aalborg Universitet har tidligere udtalt, at Nykredits model winning the double-strategi, hvor man både sælger bankprodukter og forsøger at optimere realkreditsamarbejdet med bankerne i Totalkredit, nok ikke vil holde altid:

“Om det her er tilstrækkeligt til at splitte det ad? Det er ikke min vurdering. Jeg er mere skeptisk i forhold til, hvordan Forenet Kredit bruger pengene, om de ikke er blevet en slags smagsdommere, for pengene kommer i sidste ende overvejende fra langfristede lån i fast ejendom,” siger Lars Krull.

Forenet Kredit oplyser til InsideBusiness, at de penge, man får fra Nykredit, ikke kun vedrører bidragssatser på realkreditlån i Totalkredit-samarbejdet. Nykredit Bank, der førhen i branchen blev oplevet som noget hensygnende, leverede også en del af pengene.

Ifølge Lars Krull er det dog en uheldig situation.

”Det er jo banken, der bliver subsidieret, det er ikke kun det enkelte lån. Pengene kommer oppe fra toppen, så det er blevet til fælles penge. Det er altså penge, der bør gå til noget, som kommer alle til gode på kort og lang sigt. Jeg synes, at man skal tænke sig bedre om fra Forenet Kredits side. Pengene skal ikke gå til at uddele til f.eks. fremtidige kundegrupper i Nykredit Bank. De skal komme alle til gode eller gå til uddelingsformål.”

Nykredits Totalkredit-model er i forvejen i skudlinjen hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fordi Jyske Bank har anmeldt dele af Nykredits Totalkredit-aftale for mulig konkurrenceforvridning og misbrug af dominerende stilling som afsløret i InsideBusiness. Lars Krull er også skeptisk over for Nykredits position med de grønne subsidierede lån.

”Der er en ikke ubetydelig risiko for konkurrenceforvridning af det marked, som Forenet Kredit subsidierer. Det er mulig konkurrenceforvridning, hvis man bruger sin position til at gøre nogen utilbørligt billige. De skal virkelig tænke sig godt om,” siger Lars Krull.

Bidragssatser skulle hellere sænkes

Også fra foreningen Fair Bidragssats er formand Chresten H. Ibsen skeptisk over for Forenet Kredits adfærd på den grønne agenda.”

”Det tyder igen på, at bidragssatserne har været for høje. De skulle hellere have afviklet eller nedsat dem, da vi advarede om det. Det ville være mere fair,” siger Chresten H. Ibsen, som godt kan forstå, hvis samarbejdspartnerne i Totalkredit er utilfredse.

”Jeg kan godt forstå, hvis man er sur fra Totalkredit-bankernes side og deres kunder. Forenet Kredit favoriserer jo en bank frem for andre med det her – og konkurrerer med egne samarbejdspartnere. Så kan det da godt være, at den banks kunder er med til at betale til Forenet Kredit, men vi skal huske, at Nykredit brugte mange penge på den bank, dengang den ikke var rentabel,” siger Chresten H. Ibsen.

Fra Forenet Kredits side ønsker man trods gentagne henvendelser ikke at stille op til interview med InsideBusiness om finansieringen af Nykredit Banks grønne lån. Dog henviser man i et skriftligt svar til, at Totalkredit-parterne i 2020 stod for 37 pct. af resultatet af Nykredit-koncernen. I 2019 var tallet også 37 pct. og i 2018 30 pct.

”Totalkredit har modtaget en større andel, end andelen af forretningsresultatet tilsiger. Dette gør sig også gældende, selv om man tager højde for, at en andel af kunderne i Totalkredit er formidlet af Nykredit. Det er derfor indlysende forkert at påstå, at der bliver ført penge fra Totalkredit-kunder over til Nykredit,” lyder det i det skriftlige svar fra presseansvarlig Jørgen Thomassen Hybler.

Forenet Kredit: Pengene kommer ikke fra opsparet kapital

Jørgen Thomassen Hybler afviser tillige, at pengene, der går til finansieringen af de billige grønne lån, kommer fra den opsparede kapital i Forenet Kredit.

”Hvad angår de opsparede midler, du henviser til – altså den kapital, der står i foreningen – så kommer den primært fra salget til pensionskasser ud over udbyttebetalinger, hvor størstedelen altså er skabt i Nykredit ad åre. Men derudover er præmissen for det synspunkt skævt, da foreningen ikke har brugt af vores opsparede kapital. Når der ydes tilskud til Nykredit og Totalkredit, er det alene finansieret af det årlige udbytte; foreningens kapital er dermed også blevet øget hvert år.”

Derudover påpeger Jørgen Thomassen Hybler, at repræsentantskabet i Forenet Kredit en gang om året beslutter, hvor stort et tilskud – af det udbytte som foreningen modtager som aktionær i Nykredit-koncernen – der gives til henholdsvis Totalkredit og Nykredit.

”Hvordan Totalkredit og Nykredit hver især omsætter dette tilskud til kunderabatter og -fordele, er op til Nykredit og Totalkredit at bestemme. Alle spørgsmål vedrørende produkter, kundefordele og rabatter skal derfor rettes til Nykredit og Totalkredit,” lyder svaret fra Jørgen Thomassen Hybler, som dermed afviser at kommentere direkte, om Totalkredit-bankerne kan være tilfredse med prisdumpingen på låneprodukter.

“Hvad angår kundetilfredsheden i Totalkredit-banklandskabet, så er det i øvrigt noget, vi naturligvis følger med i, og i den forbindelse er det også værd at bemærke, at partnertilfredsheden er på et højt niveau.”

Nykredit: Vi er stolte af vores produkter og samarbejde med Forenet Kredit

Forenet Kredit ønsker ikke at svare på, hvordan Forenet Kredits midler bruges til at understøtte Nykredit Banks kundeakkvisition, som bl.a. er rettet mod de øvrige Totalkredit-banker såvel som de største banker. Her henviser man til Nykredit, som har følgende svar.

”Vi er stolte af de grønne produkter og tiltag, som vi med Forenet Kredit i ryggen har lanceret på tværs af koncernen. Det gælder både de produkter, der er lanceret i Nykredit Bank, og de tiltag, der er lanceret i Totalkredit. I arbejdet med den grønne omstilling har vi i Nykredit Bank naturligvis taget udgangspunkt i bankprodukter, mens vi i Totalkredit har fundet andre veje. Fællesnævneren for produkterne og tiltagene er, at de gør det nemmere og billigere for kunderne at træffe grønne valg. Det er godt for den grønne omstilling og ikke mindst for kunderne.”

Samtidig oplyser Jens Theil, at man med stolthed ser på, at midlerne fra Forenet Kredit anvendes bredt i koncernen, omend der ikke svares direkte på, om de forskellige subsidier og prisstærke lån giver utilfredshed i Totalkredit-kredsen:

“De tilskud, koncernen har fået fra Forenet Kredit, bliver brugt til gavn for kunderne i alle vores forretningsområder. På den måde mærker boligejere, virksomheder, landmænd, privatinvestorer m.fl., at det gør en forskel, at de er kunde i en foreningsejet virksomhed. Det er vi selvsagt også stolte af. Det er fortsat sådan, at langt størstedelen af de tilskud, koncernen har fået fra Forenet Kredit, bliver anvendt i Totalkredit i form af KundeKroner.”

 

Læs mere

Spændingerne tager til i Nykredits Totalkredit-samarbejde

Har bankerne fortæret erhvervsminister Simon Kollerup?

Jyske Bank har et gevaldigt problem overfor Nykredit

Spar Nord-boss bekender kulør: Går benhårdt efter Handelsbanken 

Speget spil om Handelsbanken. Se favoritten på købersiden

Se Nordeas vinderstrategi mod Nykredit, mens Jyske og Danske Bank taber slaget

Afsløring: Jyske Bank går i struben på Totalkredit-aftale 

Mobilen er datacentralernes store nye slagmark: SDC og Bankdata rykker, mens BEC sakker agterud

Omstridt realkreditaftale er brandvarm kartoffel ved salg af Handelsbanken

Nykredits mæglerkæde jagter ejendomsbranchens førerhund

Nykredits kundehugst i Danske Bank og Jyske Bank ændrer spillet totalt