MR

Bank/Realkredit

Nykredit nærmer sig magisk grænse – og det kan give problemer for Totalkredit-samarbejdet

Alt tyder på, at Nykredit kommer til at stå med halvdelen af markedet for realkreditlån til private med aflæggelsen af årsregnskabet. Det betyder, at man passerer en konkurrenceretlig grænse for dominans – og det kan give problemer for Totalkredit-aftalen og uddelingen af KundeKroner. Selv oplyser Nykredit, at man allerede agerer som dominerende.

Det er efterhånden svært at finde en dygtig konkurrenceadvokat på de store advokatkontorer i København, som ikke på den ene eller anden måde arbejder for enten Nykredit eller Forenet Kredit. Det siger lidt om, hvor meget realkreditgiganten har på spil i disse dage.

Ikke alene ligger der en konkurrenceklage fra konkurrenten Jyske Bank, man er også dybt involveret i et eventuelt køb af Handelsbanken. Men det er også en væsentlig faktor, når Nykredit aflægger regnskab for 2021 på onsdag, at man nu med stor sandsynlighed sidder med over 50 procent af markedet for realkreditlån til private, og så er der i konkurrenceretlig henseende sandsynligvis tale om dominans.

”Hvis en virksomhed har en markedsandel på 50 procent eller mere, er den generelle tommelfingerregel, at der indtræder en formodning om dominans. Det er dog en afkræftelig formodning, det vil sige, at det er en formodning, der skal understøttes af markedsforhold og en konkret undersøgelse af markedet,” siger kontorchef Michael Riis fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Michael Riis understreger, at han ikke kan udtale sig konkret om Nykredit, fordi der ikke er lavet en nylig markedsundersøgelse af realkreditgigantens position.

Det er også signifikant, at Danske Banks Realkredit Danmark havde svagt faldende realkreditudlån for 2021, mens Nykredit oplyste, at man havde 74 procent af markedsvæksten for realkreditlån til private i første halvår. Desuden har en nylig rapport fra Danske Markets konstateret, at Nykredit over de seneste syv kvartaler har siddet med 82 pct. af alle nyudlån.

Men det er bestemt ikke at spøge med, hvis man får prædikatet dominerende, og man nøjsomt har opbygget en Totalkredit-forretning med samarbejder med ca. 50 lokale pengeinstitutter og større banker som Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Ringkjøbing Landbobank, ligesom det også kan give problemer med kundeloyalitetsprogrammet KundeKroner, som administreres af Nykredits ejer, Forenet Kredit.

Er Totalkredit-aftalen misbrug af dominerende stilling?

Hvis vi begynder med Totalkredit-aftalen, som Jyske Bank jo allerede har klaget over til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som beskrevet i InsideBusiness, så fremgår det af et forklarende dokument fra styrelsen fra 2019 om dominerende stilling, at der kan være tale om misbrug af dominerende stilling over for samhandelspartnere, hvis der f.eks. er tale om ”urimelig lange opsigelsesvarsler eller urimelige begrænsninger i samhandelspartnernes handlefrihed.”

I lige præcis Totalkredits tilfælde er det velbeskrevet, at en bank kan miste alle fremtidige indtægter fra allerede formidlede realkreditlån, hvis man entrerer med et andet realkreditinstitut på den ene eller anden måde. Det er altså en aftale, der i praksis kan fungere som eksklusivaftale, ligesom den rækker mange år ud i fremtiden.

Som beskrevet i Jyske Bank-klagen til Finanstilsynet kan en bank som Sydbank miste op til ca. 480 millioner kroner om året i mange år fremover i betaling for at have formidlet realkredit for 85,7 milliarder kroner. Spørgsmålet er, om en sådan aftale overhovedet er lovlig, eller om der er tale om misbrug af dominerende stilling.

Ifølge Michael Riis kan et misbrug typisk gå ud på, at den dominerende virksomhed enten udnytter sin stilling over for sine kunder eller søger at skade konkurrenter eller holde dem ude af markedet.

”Der er to typer misbrug. Det ene handler om ekskluderende misbrug, hvor en virksomhed tager unormale midler i brug i konkurrencen og derved begrænser eller udelukker sine konkurrenter fra markedet. Eller det kan være udnyttende misbrug, hvor man f.eks. tager kunstigt høje priser. Men der er tale om en konkret vurdering hver gang.”

Er KundeKroner på kant med reglerne

Det andet punkt handler om fænomenet KundeKroner, som der p.t. reklameres massivt for via Forenet Kredit, der i en reklame slår på, at ”Nykredit er ejet af en forening. Det er godt for Jakob og andre, der godt kan lide rabat.”

Det er ligeledes velbeskrevet, af Totalkredit/Nykredit på primært fastforrentede lån som altovervejende hovedregel er den billigste leverandør på markedet takket være rabatordningen KundeKroner. Men lige præcis rabatgivning fra en dominerende spiller kan også være rigtig problematisk. Det fænomen er velbeskrevet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen selv. F.eks. skriver styrelsen, at selektivt lave priser, der medfører, at konkurrenten faktisk eller sandsynligvis elimineres, kan være misbrug.

Selv peger Michael Riis på, at en virksomhed, som besidder en dominerende stilling, har en særlig forpligtelse til ikke at begrænse konkurrencen eller udøve misbrug af dominerende stilling:

”Udgangspunktet for vurderingen er, at rabatter er godt for kunderne, og der vil skulle noget særligt til, hvis en rabat er udtryk for misbrug af dominerende stilling. Det vil være en samlet vurdering, om en given pris er egnet til at ekskludere virksomhedens konkurrenter fra markedet, hvis de f.eks. medfører et urimelig lavt prisniveau,” forklarer Michael Riis.

Og der er faktisk en sag, som netop er faldet ud ved EU-retten, som kan få betydning for Nykredits praksis som dominerende spiller, forklarer konkurrenceekspert og lektor ved Københavns Universitet Christian Bergqvist. Sagen endte med, at EU-Domstolen underkendte en bøde til Intel, blandt andet fordi EU-Kommissionens afgørelse var ufuldstændig og fejlbehæftet ved ikke at have forholdt sig til fremlagte økonomiske analyser, der afviste konkurrenceproblemer.

Jyske Bank bør få lavet grundig prisundersøgelse

Men derfor kan læren af det langstrakte retsforløb godt overføres til danske forhold – og derfor skal Jyske Bank som klager over Nykredit i den grad spidse øren:

”Den vigtigste lære af dommen er, at en klager skal lave en økonomisk analyse af, hvordan en rabatordning, eller betaling påvirker konkurrencen og klagers evne til at forblive i markedet. Tilsvarende kan den dominerende virksomhed afvise eksistensen af problemer via samme analyse. Oversat til Totalkredit-samarbejdet skal Jyske Bank altså konkret påvise, hvorfor og hvordan samarbejdet låser markedet. Hvis Jyske Bank ikke allerede har lavet en sådan gennemgang og har vedlagt den som bilag til deres klage, vil jeg kraftigt opfordre dem til at hyre nogle advokater, der kan lave denne, for de kan lige så godt forberede sig på, at dette vil indgå i Nykredits forsvar,” siger Christian Bergqvist.

Også den mangeårige tidligere direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Finn Lauritzen, der i dag er seniorrådgiver i Axcelfuture, peger på, at Nykredit helt klart er blevet en dominerende spiller, hvis man da ikke allerede har fået prædikatet i dag. Han peger også på, at der kan være flere forhold, som er relevante for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at kigge på, f.eks. forholdet omkring rabatordningen KundeKroner:

”Konkurrenceloven fungerer på den måde, at hvis en virksomhed er dominerende, er der snævre rammer for, hvad den må, så den ikke ender i en monopolsituation. Derfor kan der være udfordringer med både loyalitetsprogrammer og Nykredits samarbejde med Totalkredit, der jo reducerer konkurrencen, for den del af danskerne, der er kunder i banker, der samarbejder med Totalkredit. Nu er der dog ikke for alvor røde lamper, der blinker, hvad angår konkurrence på realkreditmarkedet. Men omvendt har vi set stigende bidragssatser over en bred kam, og det kunne indikere, at konkurrencen kunne være hårdere – navnlig i lyset af at Nykredit nu har en markedsandel, der overstiger 50 procent.”

Nykredit: Vi er allerede dominerende

InsideBusiness har spurgt Nykredit om deres holdning til, at man nu passerer grænsen for halvdelen af markedet for private realkreditlån. Men fra realkreditkoncernen lyder meldingen, at man allerede er bevidst om den dominerende rolle.

”I Nykredit kender vi reglerne for dominerende aktører på markeder, som konkurrenceretligt typisk indtræder allerede ved en markedsandel på 40 pct. eller mere af det relevante marked. Vi agerer allerede inden for rammerne af dette regelsæt i dag. Det ændrer den positive udvikling i vores markedsandel ikke på,” oplyser Nykredit.

Samtidig mener realkreditgiganten, at succesen på markedspladsen faktisk er funderet i, at man gør det bedre end konkurrenterne, herunder at man har et storstilet lokalt netværk af filialer.

“Vi er glade for, at mange danskere fortsat tilvælger vores realkreditprodukter. Vi tilskriver vores voksende markedsandel det forhold, at vi sammen med vores partnere i Totalkredit er til stede med lokal rådgivning og gode og billige lån i hele landet. Vores realkreditlån er desuden anbefalet af Forbrugerrådet Tænk,” oplyser Nykredits presseafdeling.

 

Læs mere

Konkurrrencestyrelsen kulegraver datacentraler på kritisk tidspunkt for salg af Handelsbanken

Spar Nord-Nykredit-alliance storfavorit til Handelsbanken-køb, men en faktor kan forpurre det

Nykredit i svær balancegang med kontroversiel Sparinvest-aftale

Kommer det store opgør om dansk realkredit?

Nykredit Bank dumper priserne på banklån med midler fra realkredit-pengetank

Spændingerne tager til i Nykredits Totalkredit-samarbejde

Har bankerne fortæret erhvervsminister Simon Kollerup?

Jyske Bank har et gevaldigt problem overfor Nykredit

Spar Nord-boss bekender kulør: Går benhårdt efter Handelsbanken 

Speget spil om Handelsbanken. Se favoritten på købersiden

Se Nordeas vinderstrategi mod Nykredit, mens Jyske og Danske Bank taber slaget

Afsløring: Jyske Bank går i struben på Totalkredit-aftale 

Mobilen er datacentralernes store nye slagmark: SDC og Bankdata rykker, mens BEC sakker agterud

Omstridt realkreditaftale er brandvarm kartoffel ved salg af Handelsbanken

Nykredits mæglerkæde jagter ejendomsbranchens førerhund

Nykredits kundehugst i Danske Bank og Jyske Bank ændrer spillet totalt