;
MR

Inside story

Nykredit i svær balancegang med kontroversiel Sparinvest-aftale

Det kan blive en dyr affære for Nykredit, hvis distributionsbankerne i Sparinvest falder fra. For så kommer Nykredits 2,25 mia. kr. dyre investering i fare. I forvejen er bankerne bundet til samarbejdet med en kontroversiel, eksklusivlignende aftale. Nu venter forhandlingsrunde.

Det kan blive den næste store hovedpine for Nykredit, hvis bankpartnerne i Sparinvest-samarbejdet begynder at falde fra. Sker det, kommer realkreditgigantens milliardstore investering i Sparinvest i fare.

Det er åbenlyst, at Nykredits investering i 75 pct. af Sparinvests aktier i 2019 til 2,25 mia. kr. afhænger af, om de knap 50 distributører af Sparinvests produkter nu også vil fortsætte med at sælge Sparinvests investeringsforeninger, efter at den eksisterende distributionsaftale udløber om to år.

Der var nemlig tale om en stærkt kontroversiel aftale, som Nykredit indgik med bankerne om salget af Sparinvests produkter, fordi den binder underleverandører med en eksklusivlignende klausul.

InsideBusiness har fået indsigt i den femårige aftale, hvoraf det fremgår, at en bank skal anbefale investeringsforeningsbeviser fra Sparinvest, hvis de er mindst på niveau med alternative investeringsprodukter. Det er målsætningen, at banken skal være den foretrukne partner. Vælger en bank at se stort på dette, kan det blive betragtet som væsentlig misligholdelse af aftalen.

Det er også åbenlyst, at Nykredit igen har brug for på den ene eller den anden måde at få bankerne med på en lignende aftale. Spørgsmålet er dog, om man igen kan lave en femårig aftale. Det var nemlig ikke just en populær sag hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, da man typisk kun må lave konkurrenceklausuler på to til tre år, og derfor er femårige aftaler noget kontroversielle, hvilket styrelsen da også gjorde opmærksom på i en artikel i Jyllands-Posten, der også har beskrevet aftalen for halvandet års tid siden.

Selv vil Nykredit ikke kommentere, om man igen går efter at lande en femårig aftale. Ej heller ønsker man at kommentere, om man vil købe de 25 pct. af Sparinvests aktier, som fortsat ligger hos samarbejdspartnerne i bankerne.

”Vi er i løbende dialog med pengeinstitutterne i Sparinvest-samarbejdet. Vi er glade for det, der er aftalt med dem,” lyder det i et skriftligt svar fra Nykredit.

Nykredit får næppe en eksklusivaftale igennem

Som InsideBusiness forstår det, er Nykredit igen via Totalkredit-samarbejdet så småt begyndt at trykke diverse partnerbanker på maven med meldinger om gentjenester, når der skal forhandles en ny Sparinvest-aftale. Det kan f.eks. være i forbindelse med indgåelse af kapitalrejsning eller andre forhold, hvor Nykredit gør en partner en tjeneste.

På den måde minder Sparinvest-samarbejdet om Totalkredit-samarbejdet, hvor der i den grad arbejdes med en aftale, som tvinger partnerbankerne til kun at sælge Totalkredits realkreditlån – og set fra Nykredits perspektiv vil en lignende eksklusivaftale nok være et drømmescenario. Som tidligere beskrevet i InsideBusiness er Totalkredit-aftalen for nærværende under pres, idet Jyske Bank har klaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over den, fordi den kan være konkurrencebegrænsende.

Det er dog ikke så nemt på investeringsområdet at håndhæve en så vidtgående eksklusivaftale som Totalkredit-aftalen. Som InsideBusiness forstår det, har flere af bankerne nemlig taget flere investeringsforeninger ind på hylderne – og det er således langtfra entydigt, at den eksklusivlignende passus bliver håndhævet.

Nykredit skriver da også til InsideBusiness, at bankerne faktisk har mulighed for at vælge produkter fra andre investeringsudbydere.

”Vi kan derudover oplyse, at det er en grundlæggende forudsætning for samarbejdsaftalen, at pengeinstitutterne i Sparinvest-samarbejdet til enhver tid skal varetage kundernes interesser. Det indebærer også at vælge produkter fra andre udbydere end Sparinvest, hvis det stiller kunderne bedre. Igennem samarbejdsaftalen har partnerne og dermed deres kunder både glæde af Sparinvests og Nykredits produkter.”

Sparinvest ligger dårligt i sammenligninger

Historisk set er en af de væsentligste årsager til, at Nykredits Totalkredit-samarbejde faktisk fungerer så godt, at Totalkredit-lånene sådan set er de billigste eller i hvert fald er blandt de billigste på markedspladsen med Forenet Kredits Kundekroner i ryggen. Partnerbankerne har ikke helt samme grund til at omfavne Sparinvests produkter. Der er flere forhold, der gør sig gældende her: Har investeringsforeningen leveret gode afkast, er omkostningerne lave, og har man de investeringsmuligheder, som kunderne efterspørger?

Her ser det ikke specielt godt ud for Sparinvest, der ikke ligger godt i diverse opgørelser fra Morningstar, som analyserer investeringsforeningernes performance. Her ligger Sparinvest tredjedårligst med en rating på 3,02 en spids foran Jyske Invest, mens Formuepleje ligger i front med ratingen 4,36 foran C WorldWide og Nordea, mens Nykredits egne fonde ligger på 3,67 skarpt forfulgt af BankInvests fonde med en rating på 3,66 i en nylig gennemgang fra Morningstar.

Nu er der typisk mange forskellige fonde, som partnerbankerne udbyder. Oftest sammensat ud fra hvilke særlige spidskompetencer de enkelte fonde har. Men det er klart, at det er en bet for Sparinvest/Nykredit, når man ligger så dårligt i sammenligningerne. Det arbejder også imod Sparinvest, at man har solgt 75 pct. af aktierne til Nykredit, så får ejerne nemlig kun 25 pct. af udbyttebetalingerne fra investeringsforeningen mod 100 pct. i BankInvest. Det vil derfor alt andet lige være mere fordelagtigt at sælge BankInvests produkter.

Læs mere

Kommer det store opgør om dansk realkredit?

Nykredit Bank dumper priserne på banklån med midler fra realkredit-pengetank

Spændingerne tager til i Nykredits Totalkredit-samarbejde

Har bankerne fortæret erhvervsminister Simon Kollerup?

Jyske Bank har et gevaldigt problem overfor Nykredit

Spar Nord-boss bekender kulør: Går benhårdt efter Handelsbanken 

Speget spil om Handelsbanken. Se favoritten på købersiden

Se Nordeas vinderstrategi mod Nykredit, mens Jyske og Danske Bank taber slaget

Afsløring: Jyske Bank går i struben på Totalkredit-aftale 

Mobilen er datacentralernes store nye slagmark: SDC og Bankdata rykker, mens BEC sakker agterud

Omstridt realkreditaftale er brandvarm kartoffel ved salg af Handelsbanken

Nykredits mæglerkæde jagter ejendomsbranchens førerhund

Nykredits kundehugst i Danske Bank og Jyske Bank ændrer spillet totalt