;
totalkredit web

Inside story

Nykredits store prestigeprojekt allerede forsinket. Exit på direktionsniveau

Et gigantisk nyt it-projekt med en ny innovativ og tidsbesparende realkreditplatform til Totalkredit-bankerne er allerede forsinket med seks til syv måneder, erfarer InsideBusiness. Der har været massiv udskiftning på chefgangene, og Nykredits CIO, Carsten Smith, netop har forladt Nykredit.

Kun få måneder efter iværksættelsen, er det største it-projekt i den danske bankverden p.t. allerede løbet ind i problemer. Nykredit har i samarbejdet med Totalkredit-bankerne søsat projekt NRP (Ny Realkreditplatform), som skal tage kampen op mod rådgivningsplatforme som Danske Banks nye boligplatform Sunday, Nordeas selvbetjeningsløsninger og BRFKredits Bedste Lån.

Nykredit har i Totalkredit-samarbejdet ikke nogen innovativ profil, og der lægges ikke skjul på, at projektet er ekstremt vigtigt for koncernen:

“For at Totalkredit fortsat skal kunne bevare konkurrencekraften, er der ingen tvivl: Partnerskabet skal stå på digitaliseringstoget – og det skal ske hurtigt,” fremgår det af interne arbejdspapirer om NRP fra Totalkredit, som InsideBusiness er kommet i besiddelse af.

Men på et internt møde i forrige uge kom det frem, at Nykredit ikke selv kan følge med i udviklingen af den avancerede it-platform, som indebærer udviklingssamarbejder med alle tre bankcentraler: SDC, BEC og Bankdata.

”Der har været udfordringer – udfordringer, som vi har stor erfaring med at debattere og løse i en åben og fælles dialog. Nogle afklaringer har taget længere tid end forventet, og det er derfor korrekt, at vi ikke følger vores første tidsestimat. Det er dog ikke usædvanligt i komplekse it-projekter,” lyder meldingen fra Totalkredits direktør, Troels Bülow-Olsen, til InsideBusiness.

Om Totalkredits nye platform

”Det bliver det største projekt nogensinde i Totalkredit. Det er det, som skal være med til at skabe en konkurrencemæssig fordel, gøre kunderådgivning mere effektiv og kundeoplevelsen endnu bedre. Og det kan kun lade sig gøre i et stærkt samarbejde med datacentralerne,” fremgår det af de interne arbejdspapirer.

Det fremgår videre, at ”Den nye realkreditplatform er et forretningskritisk program, som skal udfase X-portalen. For i stedet for at foregå i et særskilt system skal realkreditprocessen i fremtiden integreres i pengeinstitutternes egne systemer – og følge den rådgivningsproces, som pengeinstitutterne har.”

Sådan skal der opnås besparelser
a) Datacentralerne kan integrere et moderne realkreditsystem i deres platforme og tilbyde forbedret funktionalitet og bedre brugeroplevelse for kunderne og rådgiverne.

b) Xportalen bliver nedlagt, så rådgiverne undgår dobbeltindtastninger (og dermed risiko for fejl) og sparer dermed tid.

c) Rådgivningsprocesserne bliver indlejret i pengeinstitutternes eget banksystem og netbank, så rådgivere og kunder hurtigere og nemmere kan samarbejde om at virkeliggøre kundernes boligdrømme.

Helt konkret har procesarbejdet vist, at der i gennemsnit kan spares to timer per sag i pengeinstituttet. Det frigiver tid til at fokusere på de ting, der skaber værdi for kunderne, og partnerskabet bliver endnu mere konkurrencedygtigt, fremgår det af dokumenterne.

a) Pengeinstitutterne vil have mulighed for at til- og fravælge forskellige elementer af platformen, så løsningen passer til behovene.

b) Hvert enkelt pengeinstitut kan i samarbejde med deres datacentral til- og fravælge de funktioner, der giver mening for deres kunder, og sikre, at den enkelte rådgiver får den information, han/hun har brug for.

Afhængighed – centrale budskaber:

a) Parterne bliver knyttet tættere sammen, og gennem en fælles indsats bliver markedspositioner og konkurrenceevnen styrket uden at give køb på den enkelte virksomheds behov for at kunne lave unikke kundeløsninger.

Kilde: Interne arbejdsdokumenter i Nykredit

Det var InsideBusiness, der den 29. november afslørede indholdet af planen, der skal spare penge og tid for Totalkredit-banker som Sydbank, Spar Nord, Den Jyske Sparekasse, Ringkjøbing Landbobank og de i alt 59 mindre og mellemstore pengeinstitutter, når det gælder rådgivning om nyt realkreditlån til kunderne. Selve projektet blev vedtaget af Totalkredits bestyrelse i august 2016.

I forvejen er projektet så komplekst, at det gennemføres som tre hovedleverancer i den tidsmæssige rækkefølge. Låneomlægning kommer først, dernæst kommer tillægskøb og prioritetslån, mens boligkøb, nybyggeri og refinansiering kommer sidst. Det betyder også, at bankrådgivere i hele landet er nødt til at arbejde i dobbeltsystemer i en periode. Ifølge de oprindelige dokumenter ventes det at blive oplevet som ”besværligt, fordi pengeinstitutterne både skal arbejde i Xportalen og den nye realkreditplatform.”

Men det er altså nu blevet forsinket, så der tidligst er noget færdigt i begyndelsen af 2018:

”Arbejdet med at bygge en afløser til Xportalen, så rådgiverne i Totalkredit-samarbejdet kan få mere tid til kunderne, skrider fremad, men det er en kompleks opgave. Vi er blevet klogere i løbet af projektet,” fortsætter Troels Bülow-Olsen.

Udskiftning på chefgangene i Nykredit

Det har da også været en heftig tid for de folk i Nykredit, der har styret samarbejdet med Totalkredit-bankerne. For under Nykredit-direktør Michael Rasmussens ledelse har der været massiv udskiftning i ledelsen, der netop har med Totalkredit-samarbejdet at gøre. I juni rykkede tidligere Nordea-direktør David Hellemann ind i ledelsen som erstatning for koncerndirektør Bente Overgaard, som røg ud. Netop et styrket og mere effektivt Totalkredit-samarbejde blev nævnt som et fokusområde for Hellemann.

I januar forlod også Nykredits CIO, Carsten Smith, Nykredit. Han kom netop fra en stilling som udviklingsdirektør for Danske Bank.

Nemmere med færre datacentraler

Det er kun få uger siden, at Nykredit-topchef Michael Rasmussen sagde til InsideBusiness, at netop opgaven med udviklingen af den nye realkreditplatform ville være nemmere, hvis der var færre end tre datacentraler at implementere.

”Store it-projekter tager år, og det kan også gå galt, selv hvis man kun har én leverandør (eksempelvis KMD, red.). Men vi er meget glade for den aftale om den nye platform. Vi har løst nogle governancemæssige problemstillinger. Men spørger du mig direkte, om det havde været nemmere med en eller to datacentraler i stedet for tre? Så er svaret naturligvis ja,” lød det dengang fra Michael Rasmussen i artiklen.

LÆS MERE

Prisstigninger på realkreditlån spøger. 

Michael Rasmussen vil udvide Totalkredit-samarbejde. Store omvæltninger nødvendige

Gigantisk hemmeligt it-projekt skal redde Totalkredit-samarbejdet

Danske Bank gør klar til massiv disruption af investeringsområdet

Vi kulegraver Danske Banks store turnaround. Interview med Thomas Borgen

Milliardoprydning i landbruget i 2017. Risiko for nye bankkrak

Hvor er bunden under bankernes lån til landbruget?

Direktionsvogn og huset solgt og vinen væk. Michael Rasmussen sætter ny retning for Nykredit