--STORM Her er man igang med at udbedre skader dagen derpaa. Mange lystbaade i Fredericia Lystbaadehavn var vaeltet. NORDFOTO/Claus Fisker 1999

Business

Nyt forsikringsselskab rammer milliardomsætning med overraskende forretningsmodel

Det stort set ukendte danske forsikringsselskab Gefion Insurance har på 2 år hentet præmieindtægter, der for længst har overhalet Købstædernes Forsikring, og som nu bider Alka i haserne. Vi sætter fokus på det specielle nye selskab, som kæmper for både vækst og kapitalsituation.

I det indre København har et helt usædvanligt dansk forsikringsselskab til huse. Det er usædvanligt, fordi det målt på vækstrater og størrelse får alle andre danske forsikringsselskaber til at blegne. For Gefion Insurance nåede sidste år præmieindtægter på 1,8 mia. kr. svarende til en stigning på vel over 100 pct. i forhold til året før, da præmieindtægterne lå på 817 mio. kr.

Til sammenligning har Alka bruttopræmieindtægter på knap 2,2 mia. kr., mens Købstædernes Forsikring ligger på 1 mia. kr. Dermed er Gefion Insurance, som netop har leveret et regnskab med overskud og en combined ration på 98,7 med bare 15 medarbejdere i organisationen, en helt ny og hurtigtvoksende størrelse på det danske marked.

Men i modsætning til spillere som Alm. Brand, Topdanmark og Tryg, der har alle har rod i Danmark eller Norden, så har Gefion Insurance fokus på det europæiske skadesforsikringsmarked. Forretningsmodellen er at sælge via brokers og forsikringsagenter til erhvervsforsikringer i SMV-segmentet og til dels også privatkunder med lav katastroferisiko og attraktive tabsgrader. Man driver en nicheforretning primært med korthalede forsikringsprodukter som motor, idet Gefion ikke er aktiv inden for arbejdsskade, ejerskifteforsikringer eller byggeansvarsforsikringer.

White label-leverandør

Forretningsmodellen er at være en slags white label-leverandør til en række agenter, der så sælger forsikringerne, mens en stor del af aktiviteterne i Gefion Insurance er outsourcet. Samtidig benytter selskabet sig i høj grad af genforsikring for at holde risiciene nede. Overskuddet er steget til 12 mio. kr. før skat mod et underskud på 3 mio. kr. i 2016.

Ifølge direktør Tonny Anker-Svendsen står risikostyring højt på agendaen for det hurtigtvoksende selskab:

”Væksten er et udtryk for, at det går godt i Gefion, og vi arbejder for, at den kan fortsætte. Dog er det vigtigt at skelne mellem selskabets nettoeksponering og ikke se på bruttoeksponeringen alene. Gefion benytter i vid udstrækning genforsikring til afdækning og spredning af selskabets risiko, hvorfor ca. 80 pct. af bruttorisikoen sendes videre til genforsikringsselskaber som Swiss Re m.fl. Gefion har altid mere end et genforsikringsselskab på programmerne. Herudover afdækkes enkeltrisici og katastrofebegivenheder (ud over 3,5 mio. kr.) også til genforsikringsselskaberne,” lyder det fra Tonny Anker-Svendsen.

Hurtigtvoksende forsikringsselskaber er ellers ikke populære i den danske forsikringsbranche i disse år. Først krakkede Husejernes Forsikring. Derefter røg også Alpha Insurance, som har kostet de øvrige selskaber en stor regning via Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Hos Alpha Insurance var problemet, at et af dets største genforsikringsselskaber, CBL Insurance Limited, gik konkurs. Dermed var Alpha Insurance ikke risikodækket.

Men her mener direktør Tonny Anker-Svendsen, at Gefion adskiller sig klart:

”Gefion har i sin forretningsmodel fokuseret på at være en nicheforretning med attraktiv indtjening. Vi har minimeret selskabets eksponering ved ikke at konkurrere på pris og vilkår, hvorfor der ikke indgås aftaler på uacceptable vilkår for reassurance.”

Tonny Anker-Svendsen påpeger desuden, at kundemassen er fordelt på lande som Storbritannien, Irland, Polen, Tyskland, Frankrig og Danmark:

”Gefion opererer herudover på et stort europæisk forsikringsmarked, som muliggør kritisk masse på trods af vores fokus på nicheprodukter. Herudover videregiver vi typisk 80 pct. af al forretning til reassurance, som yderligere nedsætter vores risikoeksponering. Sluttelig er Gefion i tæt dialog med sine reassurancepartnere for hele tiden at kunne agere på forkant af enhver udvikling.”

Salget af forsikringer foregår som nævnt via ca. 20 forskellige partnere og agenter, der operer i de forskellige lande, som Gefion arbejder i.

Lille i Danmark, men med to partnere

I Danmark, der ellers er et ekstremt lukrativt marked for de etablerede spillere som Topdanmark, Tryg og Alm. Brand, der ofte ligger med en combined ratio på under 85, hvilket svarer til en tårnhøj egenkapitalforrentning, er Gefion kun en mindre spiller, der sælger forsikringer via de to partnere Ensured og Global Forsikring Agentur for i alt ca. 40 mio. kr. Sidstnævnte sælger  bilforsikringer til privat- og erhvervsmarkedet via 250 partnere hos bilforhandlere, og som med 7 medarbejdere leverede et overskud på 3 mio. kr. før skat baseret på 10.000 policer i alt.

Den anden samarbejdspartner er Ensured med Eilif Nørgaard i spidsen, som InsideBusiness tidligere har beskrevet. Han er godt tilfreds med samarbejdet, der indebærer forsikringer for 25 mio. kr. Også han har fokus på at holde risiciene nede:

”Vi vil gerne vokse, men det skal være i et tempo, vi kan styre,” siger Eilif Nørgaard.

Vil styrke kapitalen

For Gefion Insurance er det dog ikke nemt at vokse så hurtigt. I forbindelse med årsregnskabet var solvensgraden ret beskedne 1,23. Efter årsregnskabet har ejerkredsen, der dels er det danske partnerholdingselskab med Troels Askerud, Tonny Anker-Svendsen og Torben Kaaber samt dels en schweizisk ejer med navnet Antoine Spillmann fra Genève skudt yderligere 2 mio. euro ind i selskabet, hvilket har forbedret solvensen. Og Tonny Anker-Svendsen oplyser, at man fortsat arbejder på at forbedre selskabets kapitalsituation yderligere.

”Gefions reassurance og egenkapital udgør selskabets kapitalgrundlag. Selskabets basiskapital udgør ca. 25 mio. euro. Herudover genforsikrer vi ca. 80 pct. hos de føromtalte A-ratede genforsikringsselskaber. Optimeringen, du refererer til, vil således gælde en udvidelse af selskabets egenkapital (tier 1-kapital), da dette vil muliggøre en forøgelse af vores tier 2-kapitalberedskab,” forklarer Gefion-direktøren.

Har I planer om at udvide i Danmark eller andre lande med nye alliancepartnere. Og hvordan gør I det i så fald?

”Gefion er fokuseret på organisk vækst i de porteføljeselskabet, vi har på bøgerne i dag. Der er p.t. ikke planer om acceleration via yderligere partnere eller andre konstruktioner.”

Bruger I Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber i jeres forretningsmodel? 

”Den er ikke afgørende for selskabets forretningsmodel. Som internationalt forsikringsselskab er Gefions kunder typisk sikrede i det land, hvor forsikringen er hjemtaget,” forklarer Tonny Anker-Svendsen.

 

LÆS MERE

Ny dansk forsikringsspiller disrupter fra hjemmekontoret

Hvor store er problemerne i Gjensidige?

Forsikringsbranchen drøner mod historisk rekordår

Vi går bag om Trygs nye offensiv

Sagild afsat. Vi går bag om næste skridt i opgøret om Topdanmark

Mæglerhus kårer stærke forsikringsselskaber og ryger i clinch med Topdanmark

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel