pkahus

Inside story

Omstridt flyttedebat i pensionsbranchen lever trods gentagne reprimander

Finanstilsynet har endnu en gang stanget påbud ud til pensionskasser i omstridt flyttedebat. Det er tredje gang inden for få år, at tilsynet sætter fokus på problematikken, som også har konkurrencemyndighedernes bevågenhed. Udfordringen er dog, at problematikken har rødder i den danske model.

En tilspidset situation på det danske pensionsmarked, hvor både kommercielle selskaber og pensionskasser blokerer for flytning af hvilende pensioner, vil tilsyneladende ikke dø.

Det må især Finanstilsynet, konkurrencemyndighederne og de kommercielle pensionsselskaber sande, efter at tilsynet nok en gang har måttet stange påbud ud til en af landets arbejdsmarkedspensionskasser.

Denne gang er det fire pensionskasser under PKA, der har fået påbud fra Finanstilsynet for at blokere for flytninger ved at opstille usaglige vilkår. Tidligere har også PensionDanmark og Danica fået påbud.

Påbuddene til PKA skyldes, at flere kunder har brokket sig til Finanstilsynet over, at pensionskasserne under PKA har afvist at overføre deres hvilende pensionsopsparing til en ny ordning i et andet selskab, som vel at mærke ikke var var en obligatorisk arbejdsmarkedspension.

Påbuddene er det seneste eksempel på, at både Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har stort fokus på problematikken, hvilket også flere kommercielle pensionsselskaber har peget på. Det samme gælder de to mest fremtrædende pensionsudfordrere Grandhood og Heap, der dog i mellemtiden er lukket ned.

Finanstilsynet har tidligere slået fast, at vilkår, der begrænser mulighederne for at flytte hvilende pensionsordninger, er i strid med reglerne om god skik. Samtidig har Konkurrencerådet opfordret til, at pensionskasserne indfører mere fleksibilitet i kravene til ydelsessammensætning, så pensionskunder lettere kan flytte deres hvilende ordninger, hvis de ønsker det.

I begge tilfælde kræver det dog velvillighed fra arbejdsmarkedets parter.

Sagen er nemlig, at vilkårene, som blokerer for flytning af ordninger, er dikteret af overenskomster, som de magtfulde overenskomstparter, der ganske ofte er en del af bestyrelserne i pensionskasserne, står bag.

Det har tidligere fået eksperter til at påpege, at især Finanstilsynet dypper tæerne i farefuldt farvand, fordi tilsynet blander sig i noget af det mest hellige: Den danske model, hvor medarbejderes vilkår overlades til forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter.

Alligevel forventer Finanstilsynet, at de seneste påbud til fire pensionskasser under PKA én gang for alle sætter en stopper for problematikken.

”Nu synes vi, at vi har slået det fast. Vi håber, at der ikke længere er udfordringer. Vi har påpeget problematikken flere gange nu. Senest med påbuddene til PKA, vores rapport fra 2022 og inden da med påbud til PensionDanmark. Men der har også været afgørelser tidligere, der har gået mere på rådgivningen,” siger Louise Meyer Kierkegaard, chefkonsulent i Finanstilsynet.

Konkurrencerådet står fast ved anbefalinger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen følger også debatten tæt.

I 2019 udgav Konkurrencerådet en analyse af markedet for pensioner. Her kom Konkurrencerådet med flere anbefalinger til at forbedre konkurrencen.

En af anbefalingerne havde netop til formål at løse problematikken, at visse pensionskasser blokerer for flytning af hvilende pensionsordninger til en anden pensionsspiller, for eksempel hvis kundens nye arbejdsgiver ikke har en obligatorisk pensionsaftale. Især pensionsselskaber som PensionDanmark, Industriens Pension, Pensam og PKA har relativt mange hvilende ordninger,

Konkret lød anbefalingen fra Konkurrencerådet, at der skal ”skabes mere fleksibilitet i kravene til ydelsessammensætning, når indbetalingerne stopper.”

Det skete også dengang – som det er tilfældet med Finanstilsynets rapport – med en opfordring til arbejdsmarkedets parter om at gennemgå betingelserne i overenskomsterne for at sikre, at de ikke indeholder unødigt fastlåsende vilkår, og at der også indføres mere fleksibilitet i kravene til ydelsessammensætning.

”På den måde kan opsparere lettere flytte deres hvilende ordninger, hvis de ønsker det,” lød det fra Konkurrencerådet.

Hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortæller kontorchef Niels Enemærke, at anbefalingerne fortsat står ved magt knap fem år efter.

”Konkurrencerådet følger løbende op på, hvordan det står til med deres anbefalinger. Rådet synes stadig, at anbefalingerne er velanbragte, også dem, der gælder hvilende ordninger,” siger Niels Enemærke.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anerkender, at anbefalingerne sker med respekt for den danske model. Derfor er det også op til arbejdsmarkedets parter at beslutte, om de vil indordne sig under dem.

”Det er formuleret som en anbefaling til arbejdsmarkedets parter med stor respekt for den danske model. Der, hvor Konkurrencerådet fandt ting, der ud fra en konkurrencevinkel kan forbedres, er det anbefalinger til dem, der har beslutningsmagten,” siger Niels Enemærke.

PFA vil tydeliggøre betingelser

Spørgsmålet er dog, om arbejdsmarkedspensionskasserne og ikke mindst overenskomstparterne i bestyrelserne har tænkt sig at løsne op i den grad, som Finanstilsynet og Konkurrencerådet gerne ser.

Til InsideBusiness har PensionDanmark tidligere slået fast, at man ikke har tænkt sig at ændre ved hverken vilkår i pensionsaftalerne, eller hvordan man administrerer dem.

Mindre kategorisk var Industriens Pension, hvor bestyrelsesformand Mads Andersen udtalte, at Industriens Pension vil overveje, om selskabet skal ændre i det aftaleretlige grundlag bag pensionsaftalerne. Mads Andersen påpegede dog i samme ombæring, at det er vigtigt, at Finanstilsynet ikke blander sig i den danske model.

Hos PKA siger medlemsdirektør Tomas Frydenberg, at PKA har haft en god dialog med tilsynet om, hvordan pensionskassen bedst muligt efterlever anvisningerne i påbuddet, samtidig med at man værner om grundtanken i arbejdsmarkedspension og overenskomsterne.

“De penge, der er indbetalt til PKA via overenskomsterne, skal give et tilstrækkeligt og stabilt forsørgelsesgrundlag, når medlemmerne går på pension, eller hvis de bliver syge. Derfor kan pensionsopsparing i PKA kun flyttes til ordninger, der sikrer netop det, fordi alt andet vil være i modstrid med, hvad arbejdsmarkedets parter har besluttet,” siger Tomas Frydenberg.

Ifølge PKA er det uproblematisk for langt de fleste kunder at flytte deres ordning, men PKA erkender, at enkelte medlemmer, der har valgt at blive selvstændige, har oplevet problemer med at flytte deres ordning uden at få en god forklaring på hvorfor.

Derfor vil PKA gøre betingelserne for flytning mere tydelige for medlemmerne.

“Vi bakker op om vores fleksible arbejdsmarked, og det skal naturligvis være muligt at samle sine pensioner. 99 procent af de medlemmer, der ønsker at flytte deres ordning fra PKA, oplever ingen udfordringer med det, men for ganske få medlemmer skal vi blive bedre til at forklare mulighederne for at flytte sin ordning,” siger Tomas Frydenberg.

F&P: Selvfølge, at alle følger PKA

Hos Finanstilsynet fortæller chefkonsulent Louise Meyer Kierkegaard, at Finanstilsynet ikke aktuelt er i dialog med andre pensionsselskaber om problematikken.

Finanstilsynet kan dog af gode grunde ikke vide, om der fortsat er kunder, der oplever, at de nægtes at flytte deres hvilende pensioner. Men det er tilsynets forventning, at man med de seneste påbud til PKA har sendt et endegyldigt signal, som resten af branchen retter ind efter.

”Når vi giver et påbud, sætter det en retningslinje. Så sidder man inde med lignende forsikringsbetingelser, vi vil råde til, at man læser dem i det her lys og genovervejer dem,” siger Louise Meyer Kierkegaard.

Den samme forventning har brancheforeningen Forsikring & Pension (F&P), der ellers tidligere har været kritisk over for Finanstilsynets ageren på området. Forsikring & Pension forlod for et par år siden forhandlinger om nye retningslinjer på området, fordi man ikke kunne stå inde for et udkast til nye retningslinjer, som Finanstilsynet havde udarbejdet.

I dag er meldingen fra Forsikring & Pension dog, at foreningen forventer, at samtlige pensionsselskaber efterlever Finanstilsynets kritikpunkter

”F&P har læst påbuddet til PKA og tager det til efterretning. Vi går som en selvfølge ud fra, at alle selskaber efterlever det på linje med tilkendegivelserne fra PKA,” siger pensionsdirektør i Forsikring & Pension Jan V Hansen.

 

Læs mere

Opgør mellem Finanstilsynet og fagforeningskæmper

Pensionskasser fanget i svært dilemma

Omstridt problemstilling sender pensionskassekunder i armene på PFA og AP Pension

Tilsyn skyder pensionsbranches forklaringer i flyttedebat ned. Ekspert tager selskaber i forsvar

Kunders penge fanget i pensionskasser, der blokerer for flytning

PensionDanmark rykker tæt på våbenindustrien

Pensionsbranchen har et stort forklaringsproblem