Scanbur web 2020

Inside story

Opgør i succesfuld kapitalfond  

Længere tids uenighed mellem bestyrelsen og ledende partner Thomas Marstrand førte i denne uge til, at en række profiler nu trækker sig fra kapitalfonden Erhvervsinvest. Det var blandt andet en række strategiske stridigheder, der førte til det overraskende brud. 

Interne stridigheder har længe ulmet bag kulissen i den succesvante kapitalfond Erhvervsinvest, og i denne uge kulminerede uenighederne.  

Hele fondens bestyrelse anført af erhvervsmanden Henning Kruse Petersen og tidligere EQT-chef Bjørn Høi Jensen forlader nu kapitalfonden, som de selv var med til at etablere i 2004.  

Ud over at have siddet i bestyrelsen for Erhvervsinvest har de to finansfolk sammen med partnerne i kapitalfonden ejet betydelige andele af managementselskabet bag fonden, der alene de sidste tre år har genereret et overskud på over 50 millioner kroner.  

Der er derfor tale om et ganske opsigtsvækkende brud, når man samtidig tillægger, at Erhvervsinvests bestyrelse modsat mange andre fonde har haft langt mere indflydelse og mulighed for at påvirke de store strategiske beslutninger.  

Imidlertid er det netop spændingerne mellem de magtfulde kræfter i fondens bestyrelse og ledende partner, Thomas Marstrand, der nu fører til de markante ændringer i toppen af fonden, der siden etableringen har rejst fire fonde og hentet over 3 milliarder kroner fra tunge investorer som Nykredit, Danica Pension og AP Pension.  

Flere kilder med indgående kendskab til den senere tids uro i Erhvervsinvest beskriver over for InsideBusiness, hvordan bestyrelsen og Thomas Marstrand længe har været uenige om magtfordelingen i fonden, og især sidstnævnte har haft et udtalt ønske om at frigøre sig yderligere fra bestyrelsen og i stedet overlade styringen af kapitalfonden til ham og de øvrige tre partnere.  

Samtidig har Erhvervsinvest ifølge InsideBusiness’ oplysninger længe været præget af diskussioner om større strategiske spørgsmål som etablering af en ny fond.  

Her har flere af de stærke kræfter i bestyrelsen haft den opfattelse, at man i langt højere grad burde få ryddet op i de mange investeringer, som fonden fortsat ejer, mens Marstrand og de øvrige partnere har haft en klar ambition om at få en femte fond etableret inden for den nærmeste fremtid.  

I skrivende stund ejer Erhvervsinvest hele 15 virksomheder fordelt på 3 aktive fonde, hvor især de to selskaber i kapitalfondens anden fond fra 2007 har henholdsvis 8 og 10 år på bagen.  

Flere udfordringer  

Ud over sin anden fond ejer Erhvervsinvest samtidig en perlerække af virksomheder i sin tredje fond, der blev rejst i 2013. Her har man indtil videre ikke foretaget et reelt frasalg, da skilteproducenten Amayse gik konkurs i foråret 2019, mens Scanbur for nylig blev overdraget til de tidligere ejere.  

Manøvren skete, få uger efter at storbanken Nordea havde taget kontrollen med selskabet, der alene i 2019 tabte næsten 200 millioner kroner som følge af voldsomme nedskrivninger.  

Sagen var langtfra let og gav både anledning til store gnidninger mellem kapitalfonden og Nordea samt internt i Erhvervsinvest, selv om fonden altid har været kendt for at handle ualmindeligt resolut, når tingene ikke flasker sig.  

Netop evnen til at skille sig af med selskaberne i tide, også dem, der ikke præsterer, har været et varemærke for Erhvervsinvest, men på det seneste har netop evnen til at frasælge selskaber med solide afkast til følge været en mangelvare.  

Seneste exit fra kapitalfonden og Thomas Marstrands hånd skal findes tilbage i 2017, hvor man solgte både Damolin og trykkerivirksomheden Tresu inden for få måneder.  

Begge handler sikrede fonden og dens investorer et solidt afkast, men siden har tilsvarende forsøg på at afhænde blandt andet European Freeze Dry og Samsø Syltefabrik været forgæves.  

Derfor har de manglende exits kombineret med den ganske betydelige portefølje ifølge InsideBusiness’ oplysninger været genstand for stor debat mellem Marstrand og flere i fondens bestyrelse, herunder tidligere EQT-chef Bjørn Høi Jensen. 

Burde trimme porteføljen  

Sidstnævnte har været af den opfattelse, at kapitalfonden burde slanke sin portefølje, inden man om kort tid går i gang med at rejse op imod 1 milliard kroner til sin femte fond. 

Yderligere har man krydset klinger over de prisforventninger, som Erhvervsinvest og Thomas Marstrand har til virksomhederne i fondens portefølje.  

Her er det især førnævnte Epoke og Pro Design International, som fokus retter sig mod, da begge virksomheder ifølge flere af de magtfulde erhvervsfolk i kapitalfonden burde være solgt for længst. Erhvervsinvests anden fond blev stiftet helt tilbage i 2007 og har allerede leveret et yderst godkendt afkast til investorerne. Derfor har det været holdningen hos flere i Erhvervsinvests nu tidligere bestyrelse, at man rimelig smertefrit kunne sælge de to virksomheder, selv om de ikke har levet op til forventningerne.  

Frasalg af de to vil således kun rokke marginalt ved det forrygende afkast, hvor investorerne har fået deres penge mere end tre gange igen, har holdningen hos flere været. 

Marstrand selv har været noget mere klippefast, i forhold til hvad de to virksomheder i hans optik skulle indbringe.  

”Mine partnerkollegaer og jeg har været glade for det samarbejde, vi har haft med bestyrelsen gennem årene og mener, at det nuværende tidspunkt er rigtigt til at implementere en markedskonform beslutningsstruktur – som er 100 procent partnerdrevet. Jeg er samtidig glad for, at såvel Kruse som Bjørn har lyst til at bevare en tilknytning til Erhvervsinvest fremover,” lød det fra Thomas Marstrand i forbindelse med omrokeringen.

Det har ikke været muligt at få yderligere kommentarer fra kapitalfondens frontfigur.  

Tror stadig på partnerkredsen  

Blandt Erhvervsinvests trofaste investorer modtages nyheden om den ændrede struktur med en del bekymring fra flere, mens andre er af den opfattelse, at så længe partnerteamet er intakt, så bibeholder man tiltroen til fonden.  

Hos AKF Koncernen, der investerer midler i kapitalfonde på vegne af en række danske fagforeninger, hæfter direktør Ino Dimsits sig ved, at man er blevet orienteret om ændringerne i Erhvervsinvest, og at man først og fremmest kigger på, hvorvidt man tror, at fonden fremover vil være i stand til at levere lige så gode afkast som tidligere.  

”Det er klart, at når der sker ændringer i partnerkredsen, så er det noget, vi bemærker. Hos Erhvervsinvest fortsætter den eksisterende partnerkreds imidlertid, og vi går ud fra, det også er dem, der primært har stået for investeringerne indtil nu,” siger han og understreger, at der er flere andre faktorer, der spiller ind, når AKF vælger at investere i en fond.  

”Antallet af selskaber i en kapitalfonds portefølje er altid central, for det skulle jo gernvære sådan, at antallet af ansatte også følger med, hvis det antal selskaber, man er involveret i, vokser,” siger han og peger på, at AKF ligesom mange andre investorer er noget mere forsigtige i dag, end før covid-19 ramte.  

”Covid-19 har givet udfordringer mange steder, og som investor giver det en vis usikkerhed, omkring hvor lang tid det vil vare, samt ikke mindst hvornår en række af de vigtige eksportmarkeder igen kommer på fode. Derfor skal man som investor være påpasselig og ikke mindst lære af erfaringerne fra årene før finanskrisen, hvor mange af de fonde, der blev etableret, havde store problemer med at levere gode afkast,” siger Ino Dimsits.  

 

Læs mere

Ambitiøse advokathuse får baghjul på M&A

Kapitalfond jagter oprejsning efter dansk fiasko

EQT på vej med stort frasalg  

Magtkamp og hemmelige salgsplaner i kriseramt juicekæde

Udfordringerne tårner sig op for groggy kapitalfond

M&A-vindue åbner igen – her er krisens vindere og de bedste mandater