ellehave web

Inside story

Opgør i pensionsbranchen bryder ud i lys lue. Pensionsdirektør beskylder mæglerhus for urent trav

Der er fejl i priserne hos det kontroversielle mæglerhus APC, mener Danica-direktør Lars Ellehave-Andersen. Han truer nu mæglerselskabet med at gå til Finanstilsynet, hvis de ikke retter ind. APC-direktør afviser – det har I jo gjort før uden held. Konflikten bunder dybere end som så.

Et skjult opgør mellem landets største pensionsselskaber og en nytilkommen aktør bryder nu ud i lys lue. Det er Danica-direktør Lars Ellehave-Andersen, som beskylder mæglerhuset APC Forsikringsmæglerne (tidligere Aon Private Consulting) for at oplyse urigtige priser til kunder og forbrugere, som stiller det Danske Bank-ejede Danica dårligere i forhold til konkurrenterne på APC’s prissammenligningsplatform.

“Vi kan ikke leve med en aktør som APC, der, uanset om vi samarbejder med dem eller ej, bruger priser, som ligger væsentligt over vores faktiske priser,” siger Lars Ellehave-Andersen, som reagerer, efter at InsideBusiness i sidste uge offentliggjorde en prissammenligning fra APC’s platform, der viste, at Danica generelt er det dyreste selskab at være kunde i, tæt fulgt af SEB, mens Nordea Liv & Pension lå i midten, og PFA generelt var billigst.

Det var dog APC’s eget produkt i samarbejde med Topdanmark Liv, AP Pension og Skandia, som generelt var billigst i tre af fire kategorier:

“Vi har efterprøvet de tal fra APC, som InsideBusiness har offentliggjort. Vi har undersøgt omkostningsniveauerne på vores egen hjemmeside og set på branchens omkostningsmåler. Vi er nået frem til, at vores priser ligger helt op til 40 procent under dem, som APC har offentliggjort. Vi har i branchen arbejdet for at gøre gennemsigtigheden større ved at indføre fælles begreber som ÅOP. Det har været med til at opbygge tillid og skabe tryghed for vores kunder og forbrugere generelt, så det er uacceptabelt, at en spiller som APC bruger forkerte oplysninger i sine sammenligninger,” fortsætter Lars Ellehave-Andersen.

APC’s sammenligningsværktøjer er helt centrale i den fremadstormende mæglervirksomheds forretningsmodel. Her kan man nemlig vise private pensionskunder, hvordan de kan spare penge ved at flytte deres pensionsordning til APC, som leverer service og passer pengene for dem i samarbejde med førnævnte tre selskaber.

Forretningsmodellen har splittet branchen, fordi de største kommercielle selskaber, SEB, PFA, Danica, Nordea Liv & Pension og Sampension, nægter at indgå administrationsaftaler med APC i modsætning til de tre mindre aktører, som åbent giver udtryk for at være godt tilfreds med at få kunder fra APC.

Sagen kort

InsideBusiness har i en artikelserie beskrevet udviklingen hos den fremadstormende, men noget kontroversielle mægleraktør APC, som splitter hele pensionsbranchen.

APC er tidligere blevet meldt til politiet af SEB, men sagen blev opgivet af politiet. Desuden er APC sat til salg, alt imens uenighed og beskyldninger fyger rundt i pensionssektoren, hvor de største kommercielle selskaber – SEB, PFA, Danica, Nordea Liv & Pension og Sampension – nægter at indgå administrationsaftaler med APC i modsætning til Skandia, Topdanmark Liv og AP Pension.

En central del af APC’s forretningsmodel er en prissammenligningsplatform, hvor kunderne kan sammenligne priser på tværs af pensionsselskaberne. For at APC kan fremstå som relevant for kunderne, er man nødt til at have administrationsaftaler med nettopriser uden distributionsomkostninger på plads med selskaberne.

Danica vil gå til Finanstilsynet

Nu vil Lars Ellehave-Andersen tage kontakt til Peter Lindblad for at få ham til at rette ind, så Danica fremstår så konkurrencedygtigt, som priserne berettiger til.

“Det er ikke små afvigelser, det er pæne afvigelser. Dem vil vi tage en dialog med APC om. Vi vil bede dem om at rette op på tingene, så forbrugerne får den rigtige information. Forbrugerne foretager jo valg ud fra sammenligninger hos aktører som APC. Så må det også være de rigtige tal, der ligger til grund for dem. Det er nødvendigt at skabe gennemsigtighed.”

Nægter APC at korrigere tallene på platformen, vil Lars Ellehave-Andersen gå til Finanstilsynet med sagen.

“Hvis de ikke retter op på tingene, så må vi i yderste konsekvens gå til Finanstilsynet med påstand om misledende markedsinformation.”

Hos APC nægter direktør, hovedaktionær og stifter Peter Lindblad, at der skulle være fejl i tallene. Han hilser en dialog med Lars Ellehave-Andersen velkommen. Gerne med Finanstilsynet som bisidder:

”Hvis Danica er uenig, så må de jo rette henvendelse til os. De må også gerne gå til Finanstilsynet, det har de jo gjort tidligere – uden held.”

Ifølge APC-direktøren gennemgår mæglerhuset dagligt omkostningsniveauerne fra Danica og justerer platformen, når der sker ændringer. Samtidig parallelberegner man løbende tallene op mod Danicas egen omkostningsberegner.

”Lars er naturligvis velkommen på lige fod med alle andre til at få en gennemgang af vores system og sammenligninger. Kan han finde forhold, der ikke er korrekte, så ændrer vi det naturligvis; det tror jeg dog næppe,” fortsætter Peter Lindblad, som henviser til, at Danica tidligere har pudset Finanstilsynet på APC’s beregnersystem.

Danica har tidligere fået næse af Finanstilsynet
”Som tidligere nævnt har Danica jo tidligere fået en næse af Finanstilsynet i et tilfælde, hvor de påstod, at vi ikke regnede korrekt – hvilket naturligvis ikke var korrekt.”

For at gøre sagen om APC ekstra speget har Danicas moderselskab, Danske Bank, længe samarbejdet med APC for at sælge hele eller dele af virksomheden. Herunder har man også været i gang med at undersøge, om alt foregår efter bogen hos den noget kontroversielle mægleraktør:

”Vi arbejder derudover sammen med Danicas moderselskab, Danske Bank, og de har sammen med blandt andet PWC gennemgået vores systemer og sammenligninger og har ikke fundet forhold, der ikke er korrekte. Så igen en invitation til Lars og Danica. Måske han lige skulle lægge vejen forbi sin ejer, Danske Bank, med hvem APC har arbejdet tæt sammen i snart et år, og som har fået et indgående kendskab til APC og den korrekthed og professionalisme, der kendetegner vores virksomhed.”

Konfliktens æble

Konflikten mellem de to parter bunder også i, at Danica i lighed med SEB, Sampension, PFA og Nordea Liv & Pension ikke ønsker at indgå en administrationsaftale med APC.

Peter Lindblad mener, at det er i strid med god skik-reglerne. Han tolker reglerne således, at en pensionskunde ikke må betale for den samme ydelse to gange. Det betyder, at en pensionstager, der vælger en mægler, ikke også skal betale for omkostningstunge assurandører, administration, callcenter, markedsføring med videre hos pensionsselskaberne. Derfor kan de store pensionsselskaber ikke nægte at indgå i en administrationsaftale, hvor de stiller såkaldte nettopriser over for APC, mener Peter Lindblad.

Men også det afvises pure af Lars Ellehave-Andersen.

“Det er ikke i strid med noget som helst. Det har været prøvet i Det Finansielle Virksomhedsråd, om et selskab skal være tvunget til et bestemt samarbejde. Det er op til selskaberne selv, hvem de vil samarbejde med. Det bestemmer vi selv.”

Men er det ikke meget sundt med konkurrence i pensionsbranchen?

“Jeg hilser konkurrencen velkommen på alle fronter. Den gavner forbrugerne og giver skarpere priser. Men det har ikke noget at gøre med, hvem vi vælger at samarbejde med. Det er en ren forretningsmæssig tilgang fra vores side,” siger Lars Ellehave-Andersen.

Igen skal Finanstilsynet blandes ind i sagen

Igen er Peter Lindblad klar til at diskutere problemstillingen med Finanstilsynet.

”Hensigten med bekendtgørelsen er at sikre pensionstagere frit valg, lave omkostninger og ikke det modsatte. Jeg stiller gerne op til en drøftelse af dette problem med Lars og Finanstilsynet. Det vil være til gavn for alle danskere, hvis bekendtgørelsen blev fulgt, og danske pensionstagere selv kunne træffe valg af rådgiver, administration etc., og hvis omkostninger forbundet hermed kun skulle betales en gang,” siger Peter Lindblad, som undrer sig over, hvorfor Danica ikke ønsker at samarbejde med mæglerhuset:

”Hvorfor vil Danica ikke levere nettoomkostninger til danske pensionstagere, der ikke ønsker direkte betjening, men ønsker APC som mægler?”

 

LÆS MERE

Her er Danmarks dyreste og billigste pensionsselskaber

Kontroversiel pensionsaktør splitter pensionsbranchen. Beskylder store selskaber for regelbrud

Salg af kontroversiel aktør kan for alvor udfordre pensionsselskaberne

Kontroversiel aktør nærmer sig den store jackpot