mortenbødskov

Redaktørens analyse

Opgør tager form: Regeltyranni mod banker har taget overhånd

Der foregår i dag en stadig mere intens armlægning mellem myndigheder som Finanstilsynet og Nationalbanken i form af Systemisk Risikoråd og banker og realkreditselskaber, mens politikerne klogeligt holder sig på afstand. Men stadig mere peger på, at regeltyranniet har taget overhånd. Omvendt får finanssektorens talerør svært ved at få ørenlyd - og nu får man hjælp fra landets ypperste ekspert.

Rigtig mange danskere begrænses i deres muligheder for at optage et realkreditlån på grund af stadig strammere kreditregler, ældre borgere oplever, at de tvinges til at afdrage på realkreditgæld, selv om friværdien er høj og formuen stor, mens også lejere rammes af højere huslejer på grund af øget regulering over for ejendomsselskabernes kreditgivning.

Det er alt sammen faktorer, som i disse år i stigende grad dikterer, hvordan den enkelte er stillet på boligmarkedet. For andre igen bliver det synligt, at ens mulighed for at konvertere og holde pause med afdragene kommer an på, om lånet blev optaget, da der lige var chance for at få eksempelvis et 30-årigt lån uden afdrag, en låntype, som myndighederne virkelig har set sig sure på.

Det er alt sammen faktorer, som sjældent debatteres i det offentlige rum, selv om de har stor effekt på den enkeltes formueforhold, rådighedsbeløb og mulighed for at leve det liv, man ønsker sig.

Et eksempel på sidstnævnte er et nyligt påbud til Realkredit Danmark, som dikterede strengere regler for nedsparingslån til ældre. For eksempel skal disse ældre kreditvurderes ud fra, om rådighedsbeløbet er tilstrækkeligt under forudsætning af traditionel finansiering, om end der dog kan være særlige tilfælde, hvor nedsparingsformål i forbindelse med lån til køb af ny bolig alligevel kan begrunde en fravigelse for eksempel hvis låntager er i stand til at købe boligen kontant, men vælger at optage et lån på 40 procent af boligens værdi.

Disse mange regler på kryds og tværs har det med at sætte sund fornuft over styr og betyder i sidste ende, at mange potentielle boligkøbere bliver afvist i bankerne, selv om de udgør en god kredit. Det var i hvert fald budskabet fra Carsten Tirsbæk Madsen, formand for Realkreditrådet og direktør for Jyske Realkredit til Realkreditrådets temadag.

Her samler realkreditten og banksektoren en række interessenter, herunder politikere. Og det kan der være god grund til, for det er faktisk svært at få ørenlyd politisk for disse sager. Det oplever eksempelvis Ældre Sagen, som ikke rigtig kan finde politikere, som vil kæmpe for eksempelvis lempeligere låneregler for de ældre end de eksisterende, der tilsyneladende strammes hele tiden. Det indikerer tilsynsrapporten fra Realkredit Danmark i hvert fald.

Professor: Regulering er gået for vidt

På samme konference var det interessant, at landets nok mest anerkendte professor på det finansielle område, Jesper Rangvid fra CBS, gik frem med budskabet, at reguleringen er gået for vidt, og at det potentielt har negativ betydning for de familier, der eksempelvis skruer for meget ned for opsparing og aktier for blot at få adgang til boligmarkedet. De har simpelthen for få likvide midler og investeringer, fordi alt er bundet op i boligen.

Det vejer tungt med en så stærk stemme over for de reguleringsivrige systemfolk. Det gælder ikke mindst på området for det udskældte krav fra Systemisk Risikoråd om, at banker og kreditinstitutter skal stille med 7 procent ekstra kapitalbuffer ved eksponering mod ejendomsselskaber.

Det krav så først dagens lys, da bufferkravet blev fremsat i oktober sidste år af Systemisk Risikoråd, der ledet af Danmarks Nationalbank ønskede at lære af erfaringerne fra finanskrisen, hvor nedskrivningerne fra ejendomsselskaberne var betydelige – og fordi man nu igen ser kraftigt stigende eksponeringer mod området.

Problemet er især, at højere renter samt svagere udvikling i den økonomiske aktivitet påvirker ejendomsselskabernes økonomi negativt. Det øger risikoen for, at ejendomsselskaberne ikke kan betale ydelserne på deres lån med den løbende indtjening. Det ser vi allerede klare indikationer på nu.

Spørgsmålet er dog snarere, om man skyder gråspurve med kanoner, da der er stor forskel på at være et lille ejendomsselskab med en svag portefølje i forhold til en velkonsolideret ejendomsgigant.

Her var Jesper Rangvid igen ude at tale branchens sag. Hans budskab er, at der ikke er fremlagt tilstrækkelig dokumentation og analyse for indgrebet fra Nationalbankens og Systemisk Risikoråds side. Og det er selvfølgelig et problem, hvis man ønsker en nuanceret debat om, hvorvidt regulering af kreditgivningen virker eller ej.

Ny boss i Nationalbanken ser stærk ud

Set med bankernes og realkreditsektorens briller bliver det indgreb fra Systemisk Risikoråds side lidt af en dræber. Ikke mindst fordi det skærer både små og sårbare ejendomsselskaber over én kam med store og veldrevne ejendomsaktører med masser af kapital og overskud på bøgerne.

Indtil videre synes der ikke at være den store politiske interesse for at tale bankernes sag. Her er det værd at bemærke, at erhvervsminister Morten Bødskov (S) allerede fra starten tilsyneladende havde nikket til indførelsen af den upopulære buffer. Det tyder på, at den nye nationalbankdirektør, Christian Kettel Thomsen, som er tidligere departementschef i Statsministeriet, agerer mere hjemmevant og drevent over for politikerne end sin forgænger, Lars Rohde som oftere buldrede op i pressen uden politisk rygdækning.

Omvendt erfarer InsideBusiness, at Morten Bødskov i det mindste har lyttet til bankernes ønsker. Således er det oprindelige udspil fra Systemisk Risikoråd blødt en smule op, så det ikke er alle ejendomsselskaber, der rammes lige hårdt. Der er således åbnet for, at de mest velkonsoliderede ejendomsselskaber undgår 7 procent-kravet i bankernes bøger. Men uanset hvad, er det dog en begrænset succes, som fylder mindre i det samlede billede. Og vi skal stadig se den udmønte sig i praksis.

På den konto er der ingen tvivl om, at bankernes og realkredittens talerør i Finans Danmark og Realkreditrådet er blevet mere udfordret i forhold til at få deres agendaer igennem.

 

Læs mere

Nyt rekordår venter for banker: Sådan ligger de på omkostninger

Jyske Bank risikerer samarbejde med Totalkredit efter muligt frasalg af realkreditselskab

Nøgleprofiler har forladt Lunar. Kan banken blive rentabel – og hvordan?

Ny Totalkredit-aftale giver spekulationer om storstilet bankopkøb

Politikere blæser til kamp mod bankernes uigennemsigtige vilkår

Banker får skarp kritik for at give bedre renter til store end små virksomheder

Priskrig: Se de laveste priser på aktiehandel over for dyre banker

Priskrig på renter tager til mellem banker

Rådgivningspresset på bankerne vokser – og rekordregnskaber kan få politikere til at se rødt

Skarp kritik af Nationalbanken fra ECB