EY3

Redaktørens analyse

Opsplitning af EY ligner gigantsats. Rivaler står på spring til at kapre nøglefolk

En læk har afsløret, at revisions- og konsulentkæmpen EY overvejer en opsplitning, som kan føre til et salg af den lukrative konsulentforretning. Planerne er et gigantsats og har med det samme kastet organisationen ud i en uvis fremtid. Det står rivalerne klar til at udnytte, men også de kan komme under pres.

Det er under ti år siden, at revisorkrigen mellem EY og det gamle KPMG satte den danske revisions- og konsulentbranche på den anden ende, men nu må især EY’s danske partnere ruste sig til endnu en rutsjebanetur.

For mens danskerne var gået på Kristi himmelfartsferie, landede en eksplosiv afsløring fra det internationale erhvervsmedie Financial Times.

Financial Times kunne afsløre, at EY i al hemmelighed undersøger mulighederne for en historisk opsplitning af selskabet på globalt plan. Ifølge Financial Times overvejer EY en børsnotering eller et delvis salg af konsulentbenet, der for længst har overhalet den klassiske revisionsforretning på både omsætning og indtjening, som i stedet vil fortsætte i et partnerskab. Til at hjælpe med at undersøge mulighederne har EY hidkaldt Goldman Sachs og JPMorgan.

Overvejelserne om en opsplitning bunder angiveligt i flere forhold.

Dels vil en opsplitning imødegå kritikken fra politikere og lovgivere i flere lande, som er haglet ned over EY og rivalerne. Big four-husene bliver af flere beskyldt for at have interessekonflikter, fordi de med den ene hånd skal være offentlighedens tillidsrepræsentant, når de reviderer en klients regnskab, mens de med den anden hånd sælger konsulentydelser til selvsamme virksomhed.

I både USA og Storbritannien har det fået myndighederne til at lufte ideen om at tvinge big four-husene til at adskille forretningsbenene. Spørgsmålet er dog, om det også er ønsket af kunderne, som angiveligt nyder godt af de krydssalg, der foregår.

Især EY har været under hård beskydning for sin rolle i en række opsigtsvækkende konkurser. Det gælder især sagen om den tyske fintechvirksomhed Wirecard, hvor EY er blevet beskyldt for at overse en række advarselslamper inden selskabets store konkurs.

Sagen har allerede haft store konsekvenser for EY. Blandt andet er chefen for EY’s revisionsforretning i Tyskland trådt tilbage, men endnu værre er, at den har sat spørgsmålstegn ved kvaliteten af EY’s revisorer, hvilket har fået EY til at bebude en milliardinvestering for at rette op på problemerne.

Rivaler vil udnytte usikkerhed

I Danmark stiller både EY-ansatte og konkurrenterne naturligvis sig selv spørgsmålet, hvad det betyder for EY i Danmark og det danske marked, hvis revisionshuset gør alvor af overvejelserne.

Efter revisorkrigen med KPMG kæmpede EY i mange år med væksten i Danmark, men som InsideBusiness tidligere har beskrevet, trak EY sig ud som den helt den store vinder blandt big four sidste år med en vækst på imponerende 11 pct.

En eventuel opsplitning af EY, der beskæftiger 320.000 medarbejdere i mere end 150 lande, vil dog tage måneder, hvis ikke år. Det vil efterlade EY i en yderst sårbar position, hvor usikkerheden om fremtiden kan få partnere og nøglemedarbejdere til at søge nye græsgange.

Det er eksempelvis et åbent spørgsmål, om revisionspartnerne kan se sig selv i et fremtidigt setup, hvis deres ydelser adskilles fra de lukrative konsulentydelser. I den henseende er fordelene for partnerne i konsulentbenet mere åbenlyse.

Alt andet lige må det i den grad give panderynker hos EY’s to danske topchefer, Jan Huusmann og Jan C. Olsen, der – i lighed med rivalerne – har udpeget netop manglen på kvalificeret arbejdskraft som den største udfordring i disse år.

Sikkert er det, at de danske konkurrenter allerede nu følger situationen tæt og står klar til at udnytte den.

Her er det værd at bide mærke i, ingen af rivalerne lægger skjul på, at de på ingen som helst måde har tænkt sig at efterligne EY’s planer. Både Deloitte og PwC har fra internationalt hold slået fast, at de ingen planer har om at opsplitte de to forretningsområder. Tværtimod bruger de lejligheden til at understrege, at de fortsat ser stor værdi i dobbeltheden, og dermed sender de et tydeligt signal til partnere eller andre nøglemedarbejdere i EY.

Det understreger samtidig, at EY indtil videre ser ud til at gå enegang, og derfor skal tilhængere af rendyrkede revisionshuse ikke glæde for sig tidligt.

Flere store knaster

For EY handler overvejelserne om en opsplitning ikke kun om at tilfredsstille myndighederne.

Mens prisen på de klassiske revisionsydelser været under pres i flere år, har konsulentydelserne hos big four-husene nemlig udviklet sig til vækstmotorer. Det gælder også hos EY, hvor omsætningen på rådgivningsydelser landede på 26 milliarder dollar sidste år. Til sammenligning genererede revisionsydelserne en omsætning på 14 milliarder dollar.

Men som reglerne er i dag, er husene underlagt en række begrænsninger på, hvor mange konsulentydelser de må sælge til virksomheder, som de også reviderer.

En opsplitning som den, EY har på tegnebrættet, er derfor en måde, hvor man undgår, at revisionsforretningen bliver en akilleshæl for konsulentforretningen i konkurrence med rendyrkede konsulenthuse, der ikke er bundet af samme krav fra myndigheder verden over.

Værd at bemærke er, at det ikke er første gang, at EY sælger sit rådgivningsben fra. Det samme skete i 2000, hvor EY solgte sin daværende rådgivningsforretning til Cap Gemini for 11 milliarder dollar. Og selv om rivalen PwC nægter at have lignende planer, gjorde PwC præcis det samme, da man i 2002 solgte sin konsulentforretning til IBM.

Spørgsmålet er dog, hvad det vil betyde for EY-revisorernes konkurrenceevne, hvis de pludselig står på egne ben, samtidig med at rivalerne holder fast i den gamle struktur. Det er nemlig ingen hemmelighed, at priserne på revisionsydelser har været presset i bund siden revisorkrigen mellem EY og KOMG med det resultat, at omsætningen på klassisk revision i de store revisionshuse har været begrænset de senere år. Flere af big four-husene har dog tidligere spået, at prisudviklingen nu vender.

De spørgsmål og mange flere vil EY’s godt 13.000 partnere nok stille sig selv i disse måneder, indtil EY-toppen har truffet en endelig beslutning om selskabets fremtid. I sidste ende får partnerne en stemme, men succesen vil i lige så høj grad afhænge af myndighederne i de mange lande, som EY opererer i.

Uanset hvordan det ender, er sidste kapital ikke skrevet.

Læs mere

Kort efter ny revisoralliance: Revisorkæmpe går til rivalen

Revisorforening afviser uro efter ny alliance med Dansk Erhverv

Revisorboss færdig efter intern ballade

Revisorernes nye direktør jagter politiske venner til advokatopgør

Ny rapport udløser granatchok i advokatbranchen

Revisionskæmper tager opgør med flere års prispres

Ny topchef i KPMG vil sætte turbo på revisionsforretning

Revisionshus i offensiven på markedet for uvildig økonomisk rådgivning

Fyring af topchef i revisionsgigant vækker undren