Jacob Aarup web

Redaktørens analyse

Pas på kronprinserne

Prins Charles var 73 år, da han endelig blev kong Charles. Dronning Elizabeth blev 96 år. Så gammel bliver kronprins Frederik næppe, før han bliver konge, men her er der ingen slinger i valsen, når der udpeges kronprinser. I virksomheder er det anderledes. Her er der ingen arveret. Heller ikke i familieejede virksomheder. En udnævnelse til kronprins bør give panderynker, for at blive kronprins kan lige så godt være en adgangsbillet til en karriere uden for virksomheden.

Successionsplanlægning er kompliceret. Det gælder især for topchefer. For nylig meddelte Carlsbergs topchef, Cees t’ Hart, at han ønskede at gå på pension, og derfor vil han stoppe senest den 30. september 2023. Processen har været besværlig og har bl.a. medført skift af headhunter undervejs.

Der er ikke nogen naturlig kronprins internt, som kan overtage rollen. Den tidligere CFO Heine Dalsgaard lignede en potentiel kandidat til at stå i spidsen for det ikoniske bryggeri, men fratrådte sidste sommer.

Nu er processen afsluttet under ledelse af bestyrelsesformand Henrik Poulsen og med kyndig hjælp fra Spencer Stuart til at finde afløseren. Det var ellers en opgave, som havde været placeret i hænderne på Egon Zehnder.

At finde en ny topchef på et halvt år er et voldsomt sats, for processen med at finde en topdirektør kan tage op til to år. Ud over searchprocessen kan en eventuel konkurrenceklausul gøre sig gældende, og den er typisk på 12 måneder.

Det blev den tidligere Danske Bank-kronprins Jacob Aarup-Andersen, som blev den nye topchef for Carlsberg efter en noget kaotisk proces.

Sydbanks prinser brænder ud

Sydbank har netop leveret et rekordresultat. Den 64-årige Karen Frøsig har en sikker hånd på rattet, men det er en udfordring for bestyrelsen med Lars Mikkelgaard-Jensen i spidsen, at der ikke er en klar afløser parat til at overtage ledelsen af banken.

De kronprinser, der har været, er faldet fra undervejs. Banker af Sydbanks størrelse har typisk fire direktionsmedlemmer. Sydbank har tre. To potentielle kronprinser har forladt banken inden for de sidste par år: Henning Dam stoppede i december 2021, og i begyndelsen af februar forlod Jacques Skovgaard ligeledes banken. Det tyder på, at en ny topchef skal findes uden for Aabenraa-banken.

Når man ikke har udpeget en intern kronprins, betyder det, at man kan ende i et ledelsesmæssigt tomrum, hvis ikke det lykkes at finde en afløser hurtigt. Selv om der ligger en vedtagen strategi, er det endnu vigtigere med en topchef, der kan eksekvere planen. Og derfor går den strategiske udvikling i stå, hvilket kan være katastrofalt med stor usikkerhed i markederne.

Også Danske Bank har haft udfordringer undervejs med succesionsplanlægningen. Da Thomas Borgen valgte at smide håndklædet i ringen efter hvidvasksagen i Estland, blev det til nogle år med konstituerede direktører. Den oplagte kronprins, Jakob Aarup-Andersen, blev vejet og fundet for let af Finanstilsynet, der mente, at hans erfaring ikke var stærk nok i 2018.

I 2020 gik Aarup-Andersens karriere videre til ISS som topchef. Med stor succes. Det er lykkedes at få gennemført en turnaround, således at 2022 blev et år med rekordomsætning. Nu er spørgsmålet, om han kan gentage succesen hos Carlsberg.

Afløseren parat

Hos A.P. Møller var bestyrelsesformand Robert Uggla hurtig på aftrækkeren; samtidig med at det blev meddelt, at Søren Skou ville fratræde som topchef, blev dennes afløser Vincent Clerc, præsenteret i december sidste år. Her var der ingen slinger i processen. Men det ligger også som en del af dna’et i Danmarks største virksomhed, at der altid er en afløser parat, hvis den berømte tagsten rammer en ledende medarbejder.

Forretningsmæssigt er det et kritisk tidspunkt, hvis der er et tidsrum uden topchef i en virksomhed, som bevæger sig fra ekstrem indtjening til nogle markeder, der gradvis normaliserer sig.

Søren Skou var den interne kandidat, der afløste Nils Smedegaard Andersen. Han var outsider og kom fra Carlsberg, men havde siddet i bestyrelsen tidligere.

DSV er også en af de mest succesfulde virksomheder lige nu. Her er der heller ikke udsigt til rod i, hvem der skal være efterfølger til den 56-årige Jens Bjørn Andersen. Det skal Jens H. Lund, som er rykket op som COO og vice-CEO. Han var tidligere CFO. Eneste udfordring kan være hans alder. Han er knap 54 år og dermed aldersmæssigt tæt på topchefen.

Afprøvning af talent

Da daværende topchef hos A.P. Møller Nils Smedegaard Andersen var sygemeldt i starten af 2012, valgte bestyrelsesformanden Michael Pram Rasmussen at overtage den daglige ledelse. Det var en klog disposition, for dermed sende man et signal både til omverdenen og internt, at det kun var et kortere tidsrum, at han ville være fraværende.

Topchefens fravær giver andre ledende medarbejdere mulighed for at afprøve deres talent som øverste leder. Desværre kan det være en udfordring, hvis det betyder, at andre ledende medarbejdere føler sig forbigået.

Langsigtet planlægning

Successionsplanlægningen er langsigtet planlægning, og det skal starte, så snart en ny topchef er ansat. Der skal være en plan, hvis der sker noget uventet med en topchef, der bliver uarbejdsdygtig. Så skal der være en, der kan tage over, indtil vedkommende topchef kan vende tilbage til jobbet.

At være kronprins eller kronprinsesse i en virksomhed er en udfordrende position at blive udpeget til. Ofte er det en medieudnævnt rolle, og der følger ingen garantier med. Tværtimod.

Hvis bestyrelsen ønsker en ny retning og derfor vælger en topchef udefra, kan det blive ekstra svært at være kronprins udnævnt af den tidligere topchef. At blive udnævnt til kronprins bør mere give anledning til bekymring. Det kan lige så godt være en adgangspunkt til en ny karriere udenfor.

 

Læs mere

Direktørkarriere eller bestyrelseskarriere?

Topcheferne og formændenes hemmelige mentorer

Løbet er kørt for Coop-formand

To tunge opgaver skal løses af Carlsbergs formand

En konsulentbaggrund er en genvej til toppen

Ledelse i stort konsulenthus trækker sig

Opkøbt konsulenthus tager hul på ekspansionstogt

Tronskifte presser sig på hos flere af erhvervslivets toprådgivere