;
falck web

Inside story

Pengetank sikrer kritiseret Falck-top udsigt til lukrativ bonus 

Tryg-ejeren Tryghedsgruppen har overtaget en større aktiepost i det kriseramte Falck fra selskabets tidligere ledelse med den opsagte topchef Allan Søgaard Larsen i spidsen. Den opsigtsvækkende handel, der fandt sted få uger før en omfattende nedjustering, betyder nemlig, at pengetanken fremover må aflevere en stor del af et eventuelt afkast til Falcks to forhenværende direktører. 

En opsigtsvækkende aktiehandel har skabt høj bølgegang internt i en af landets største pengetanke. 

Sidste sommer indgik Tryg-ejeren Tryghedsgruppen nemlig en aftale med Falcks to opsagte direktører Allan Søgaard Larsen og Morten Pedersen om at overtage deres aktier i den kriseramte virksomhed. Her betalte man i underkanten af en halv milliard kroner for at overtage 7 procent af redningskoncernen fra de to direktører 

InsideBusiness kan nu afsløre, at handlen rummer en opsigtsvækkende klausul, der kan gøre det særdeles svært for Tryg-ejeren at opnå et hæderligt afkast på sine aktier i Falck. 

Aftalen mellem Tryghedsgruppen og de to tidligere Falck-direktører indeholder nemlig en hidtil hemmeligholdt passus, hvor Tryghedsgruppen giver Falcks tidligere ledelse ret til at høste al gevinst, der overstiger et årligt afkast på 6 procent. 

Den særprægede ordning gælder fra 2019 frem til 2022 og betyder dermed, at det bliver Allan Søgaard Larsen og hans tidligere finansdirektør, der for alvor har grund til at juble, hvis det lykkes tidligere Novo-direktør Jakob Riis at få Falck tilbage på sporet. 

”Vi kan ikke udtale os om priser, og hvilke specifikke aftaler der er lavet i forbindelse med vores køb af aktier i Falck. Når det er sagt, er det ikke unormalt, at man i forbindelse med aktiehandler aftaler en earn-out, hvor sælger også får del i afkastet, hvis det går rigtig godt. Det er vi komfortable ved, da vi er en langsigtet investor i Falck og ikke bedømmer vores afkast baseret på en enkelt år eller to,” siger direktør i Tryghedsgruppen Søren Kristiansen. 

Fakta

I sommeren 2017 køber Tryghedsgruppen 7 procent af aktierne i Falck. I forvejen ejede man lidt over 3 procent af koncernen.

Tryghedsgruppen betaler 468 mio. kr. for aktierne, som man overtager i 2019. Det svarer til, at Tryghedsgruppen værdisætter hele Falck til at være 6,9 mia. kr. værd.

Falcks største aktionær havde ved udgangen af 2016 bogført koncernen til at være 5,4 mia. kr. værd. Altså vurderer Tryghedsgruppen, at Falck er halvanden milliard kroner mere værd.

Blot få uger efter Tryghedsgruppens køb af aktier tvinges Falck til at foretage omfattende nedskrivninger.

InsideBusiness kan nu afsløre, at Tryghedsgruppen har givet Falcks tidligere direktør Allan Søgaard Larsen og hans finansdirektør Morten R. Pedersen ret til at snuppe al gevinst, så snart afkastet på gruppens aktier overstiger 6 procent.

Aftalen gælder frem til 2022.

Købte til en høj pris 

Hele Tryg-ejerens investering i Falck har flere gange givet anledning til heftig debat i baglandet, og senest i forbindelse med Tryghedsgruppens nyeste investering samt de omfattende nedskrivninger i selskabet er disse blusset op igen. 

Flere medlemmer af repræsentantskabet i Tryghedsgruppen udtrykker da også over for InsideBusiness stor undren over, hvorfor pengetanken følte det nødvendigt at øge sin position i Falck så markant midt under den dybt alvorligt krise, som Falck-koncernen befinder sig i. 

Ifølge dokumenter, som InsideBusiness er kommet i besiddelse af, accepterede Tryghedsgruppen at betale Falcks mangeårige topchef Allan Søgaard Larsen og hans nære samarbejdspartner, finansdirektør Morten Pedersen, 468 millioner kroner for 7 procent af aktierne i Falck. Det svarer til, at Tryghedsgruppen sammen med sine rådgivere fra SEB Corporate Finance på daværende tidspunkt kom frem til, at Falck-koncernen havde en samlet værdi på 6,9 milliarder kroner. En markedsværdi, der har været i frit fald de senere år efter især store udfordringer i både 2015 og 2016, der kulminerede med bruddet med topchef Allan Søgaard Larsen i foråret 2017. 

Krisen har da også kostet Falcks største aktionær Lundbeckfonden, der ved udgangen af 2016 bogførte sine 57 procent af Falck til at have en værdi på 2,5 milliarder kroner, dyrt. Det svarer til, at Falck ifølge sin største aktionær har en markedsværdi på lidt over 4 milliarder kroner.  

Siden blev der blev foretaget et kapitalindskud i koncernen, der øgede markedsværdien af fondens aktier til 3,1 milliarder kroner, hvilket betyder, at Lundbeck-ejeren på daværende tidspunkt anså Falck for at være 5,4 milliarder kroner værd. Altså mere end en milliard kroner lavere end det, Tryghedsgruppen med hjælp fra SEB kom frem til blot nogle måneder senere. 

I indstillingen til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen fra sommeren 2017 ser bestyrelsen i Tryghedsgruppen dog særdeles lyst på Falcks fremtidige muligheder. 

“I de første tre måneder af 2017 viser selskabet imidlertid igen fremgang i både omsætning og indtjening, jf. figur 1 i indstillingen. Omsætningen i første kvartal af 2017 steg således med 85 millioner kroner (2 procent), og indtjeningen målt på EBITDA steg med 48 millioner kroner. Selskabet er således godt på vej til at realisere budgettet for hele 2017. Baseret på SEB’s og TG’s egne vurderinger er det forventningen, at TG vil kunne opnå et årligt langsigtet afkast på investeringen i niveauet 5-10 procent,” lød analysen fra Tryghedsgruppens ledelse, der var blevet udarbejdet af SEB’s corporate finance-division. 

Virkeligheden viste sig imidlertid at være en helt anden. For blot nogle uger siden offentliggjorte Falcks nytiltrådte direktør, Jakob Riis, koncernens halvårsregnskab, der ud over en flad omsætning viste et voldsomt fald i selskabets indtjening, idet Falck kunne notere sig et plus før renter og afskrivninger på 309 millioner kroner, hvilket er mere end en halvering i forhold til året forinden. 

Driften halter 

Det var især voldsomme nedskrivninger kombineret med svigtende indtjening i flere divisioner, der for alvor gjorde ondt på Falck, og både i 2015 og 2016 har koncernens aktionærer med Lundbeckfonden og Lego-familiens pengetank Kirkbi flere gange været nødt til at hjælp selskabet med yderligere lån og kapitalindskud. 

Da Falck med tidligere Novo-kronprins Jakob Riis i spidsen for nylig løftede sløret for sit årsregnskab, stod det klart for enhver, at krisen i Falck langtfra er ovre. Voldsomme nedskrivninger gav et dundrende underskud på 3,6 milliarder kroner, og driften løb kun lige akkurat rundt, hvilket topchefen heller ikke lagde skjul på. 

“Vores regnskabsmæssige resultat er utilfredsstillende. Vi havde væsentlige nedskrivninger på goodwill og andre aktiver i 2017, men det ændrer ikke ved, at vores underliggende driftsmargin i flere år har været faldende. Den udvikling skal vi have vendt,” forklarede topchef Jakob Riis i forbindelse med regnskabet.  

Søren Kristiansen henviser til, at prisen, man betalte for Allan Søgaard og Morten R. Pedersens aktier i Falck, afspejler den værdi, man sammen med sine rådgivere mente, koncernen havde baseret på udviklingen i første kvartal 2017.  

”Vi har lavet en aftale med Falcks tidligere ledelse om at købe 7 procent af selskabet til en pris, der blev fastsat på baggrund af udviklingen i selskabet i første kvartal 2017. Siden har den nye ledelse i Falck foretaget nedskrivninger på flere aktiver, men det ændrer ikke ved, at vi stadig har tiltro til selskabet og bakker op om den strategi, den nye ledelse har valgt,” siger Søren Kristiansen og peger samtidig på, at den høje pris på Falck-aktierne også kan tilskrives, at man først overtager aktierne i 2019 og derfor betaler renter i de mellemliggende år. 

Rettede op på famlende strategi 

Tryghedsgruppen har ifølge interne dokumenter indtil videre nedskrevet værdien af sine aktier i Falck med 261 millioner kroner. Det er dog ikke de nyligt indkøbte aktier, men derimod dem, man ejede i forvejen, der nu er blevet kraftigt nedskrevet. Oprindelig blev Tryghedsgruppen nemlig en del af Falcks ejerkreds, da man sammenlagde pengetankens to virksomheder Previa og Quick Care med Falcks pendant, Falck Healthcare.  

Fusionen skete som et led i en ny strategi hos Tryg-ejeren, hvor man i 2012 gik samtlige investeringer igennem med en tættekam. Til det arbejde fik man blandt andet hjælp fra Polaris’ tidligere chef Viggo Nedergaard samt EQT’s forhenværende leder i Danmark Frans Boch, der dengang sad i gruppens repræsentantskab De to garvede herrer anså det begge som tvingende nødvendigt at få fokuseret Tryg-ejerens noget famlende investeringsstrategi, og ideen om at fusionere gruppens to selskaber med Falcks sundhedsdivision var derfor blevet blåstemplet af begge. De to erfarne købmænd havde dog begge indvendinger mod, at man i bytte for sine aktier blev medejer af Falck til en pris, de fandt alt for høj. 

Allerede inden da havde der dog været kraftig debat om Tryg-ejerens evne til at investere sin enorme formue, da Tryghedsgruppen med daværende chef Lennart Meineche i spidsen havde tabt over 300 millioner kroner på ejerskabet af fitnesskæden SATS, som man købte af kapitalfonden Nordic Capital for 1,3 milliarder kroner i 2006.  

Siden løb kæden ind i alvorlige vanskeligheder på det danske marked, hvor man blandt andet blev hårdt presset af opkomlingen Fitness World, der på kort tid etablerede sig som den førende aktør på markedet. I 2013 valgte Tryghedsgruppen så at fusionere sine centre med kapitalfonden Altors kæde Elixia i selskabet Health & Nordic Fitness (HFN). Den fusionerede kæde gav i 2016 et underskud på knap 40 millioner kroner, men ifølge InsideBusiness’ oplysninger har 2017 budt på betydelig bedre resultater i koncernen, hvilket Søren Kristiansen også bekræfter. 

”Vi har siden 2012 været på en rejse i Tryghedsgruppen, hvor vi havde seks selskaber med samlet set tvivlsom lønsomhed. Den portefølje har vi brugt meget tid på at arbejde med, og mange af vores investeringer i eksempelvis fitnesskæden HFN udvikler sig nu rigtig fint. Det er klart, at vi her gerne havde set, at Falcks lønsomhed var steget hurtigere, men vi tror på, at Falck nu skal blive en fornuftig investering på sigt.” 

 

LÆS MERE

Giganter står på spring for at sælge fra  

Mærsk-direktørens revolution fejler

Nordic Capital jagter genrejsning med ny fond 

Kapitalfond snupper tidligere Mærsk-topchef

Her er Danmarks bedste kapitalfond