;
fregat

Inside story

PensionDanmark rykker tæt på våbenindustrien

Mens andre pensionsselskaber har travlt med at distancere sig fra dele af våbenindustrien, har PensionDanmark indgået et partnerskab om udvikling af nye flådefartøjer med Odense Maritime Technology, der har solgt sit fregatdesign til et britisk selskab, som er på den sorte investeringsliste i næsten hele pensionsbranchen pga. atomvåben. Men PensionDanmark investerer gerne i atomvåben.

På overfladen er det en kæmpe succes for dansk værtsindustri og især skibsdesign. For Odense-selskabet Odense Maritime Technology har solgt deres danske Iver Huitfeldt-fregatdesign til den nok mest traditionsrige flåde i verden, den britiske.

Derfor kommer den britiske flåde til at sejle rundt i fregatter, der for en lægmand til forveksling ligner de fregatter, som den danske flåde opererer med. Det er også denne succes, som samarbejdspartnerne Odense Maritime Technology (OMT), Terma og PensionDanmark fremhæver i en pressemeddelelse om et flådesamarbejde.

Samarbejdet skal udmønte sig i et nyt og mindre flådefartøj, der kan bruges til forskellige ting som både miljøskib, hospitalsskib, og som kan udstyres med flere våbensystemer.

Ud fra et ansvarlighedsperspektiv er den ny alliance imidlertid interessant. Det skyldes, at modparten i den britiske skibsaftale, der henvises til, er Babcock International. Våbengiganten er på den sorte liste hos en lang række af danske pensionsselskaber, fordi virksomheden sættes i forbindelse med produktion af atomvåben, ligesom det f.eks. fremgår af Babcocks hjemmeside, at de passer på Storbritanniens flådebaser, hvorfra deres atomvåbenbestykkede ubåde opererer.

Det gælder f.eks. Sampension, Akademikerpension, Pædagogernes Pension, PKA, Danica Pension, PFA og Velliv, der alle har valgt at udelukke Babcock fra deres investeringer pga. deres engagement i kontroversielle våben, som de altså anser atomvåben for at være.

Mød Danmarks militære skibsbygger

Odense Martime Technoogy A/S (OMT) med rødder i det gamle Lindøværft er Danmarks førende rådgiver om og designer af fleksible flådefartøjer.

OMT har senest eksporteret det danske Iver Huitfeldt fregatdesign således, at det nu danner basis for den britiske flådes nye standardfregat, som p.t. også søges eksporteret til andre allierede lande. Herved skabes der ifølge OMT væsentlige eksportmuligheder for alle de danske underleverandører, der har komponenter på fartøjerne.

I det nye samarbejde med Terma og PensionDanmark handler det om udviklingen af et nyt, mindre, grønt og mere fleksibelt flådefartøj til i første omgang den danske flåde, men som man i sagens natur også gerne vil eksportere til andre lande.

Men den berøringsangst har man ikke hos PensionDanmark.

”Involvering i fremstilling af atomvåben, som er en del af Nato’s forsvar, fører ikke automatisk til en udelukkelse fra vores investeringsunivers. Omvendt anser vi klyngebomber og landminer som våben, der er designet til angreb på civile, hvorfor de er udelukket fra vores investeringsunivers,” siger Jan Kæraa Rasmussen, head of ESG i PensionDanmark, der heller ikke som sådan har berøringsangst over for investering i våbenindustrien.

”PensionDanmarks tilgang til investeringer i våbenproducenter er, at Danmark er medlem af Nato, og at vi og vores allierede har brug for et forsvar. Derfor udelukker vi som udgangspunkt ikke investeringer i virksomheder inden for forsvarsindustrien, medmindre de er involveret i produktion af klyngebomber og landminer, som er i strid med Oslo- og Ottawa-konventionerne. Ofte indgår produktion af militært udstyr som en del af et større produktunivers, der også omfatter vigtige produkter som biler, fly eller it-systemer, og som er med til at skabe nye teknologisk fremskridt, som også er til gavn for civile formål.”

Det betyder også, at PensionDanmarks bagland har forholdt sig til, at man gerne investerer i selskaber, der tjener penge på at sælge atomvåben til lande, som er allierede med Danmark, men altså ikke med andre nationer.

”Eksport af militært udstyr kan ikke ske uden tilladelse fra de danske myndigheder, som har nøje fastsatte regler for, hvilke våbentyper der kan eksporteres til hvilke nationer,” siger Jan Kæraa Rasmussen.

Jan Kæraa Rasmussen fastslår, at investeringspolitikken er godkendt af PensionDanmarks bagland med rødder i fagbevægelsen.

Våbeninvesteringer er godkendt af faglige organisationer

”Vores investeringspolitik er godkendt af vores bestyrelse, hvor vores medlemmer er repræsenteret via deres faglige organisationer.”

Der er mange hensyn i forbindelse med ansvarlige investeringer i virksomheder med relation til produktion af de såkaldte kontroversielle våben. Nogle pensionsselskaber går også uden om underleverandører, der producerer f.eks. motorer til ubåde til de ofte vidt forgrenede koncerner, som udgør den globale våbenindustri.

De danske fregatter er ligeledes udstyret med en avanceret missilsilo, som kan udstyres med forskellige missiltyper efter behov. Denne er leveret af Lockheed Martin Corp., som også er på den sorte liste hos en række danske pensionsselskaber, f.eks. Sampension og Danica, pga. atomvåben/klyngebomber. Så der er mildest talt mange gråzoner på våbenområdet. I princippet kan disse missilsiloer også bruges til at fremføre atomvåben, omend briterne som InsideBusiness forstår det, kun har atommissiler på deres ubåde.

Det er dog endnu uklart, præcis hvordan de britiske fregatter skal udstyres. Briterne har nemlig ikke meldt ud, hvordan de bestykker deres nye fregatter, men de har offentligt kommunikeret, at de vil blive bestykket, således at de kan bruges til at beskytte skibsfart og kritisk infrastruktur.

”Det er rigtigt, at en fregat typisk er forsynet med en missil launcher. OMT sælger populært sagt et skibsdesign med et hul, hvor der er plads til et missilsystem. Det er skibe, som b.la. skal sørge for, at søvejene er frie med hensyn til gennemsejling for handelsflåden,” lyder det fra Kåre Groes Christiansen, topchef for Odense Maritime Technology.

Ny skibstype får mindre og lettere våben

Det projekt, som Terma, Pension Danmark og Odense Maritime Technology vil arbejde sammen om, er dog en anden slags flådefartøj. Det vil formentlig blive et noget mindre skib, som skal kunne udstyres fleksibelt og desuden skal kunne løse en række vigtige civile opgaver såsom miljøovervågning, forureningsbekæmpelse og redningsberedskab, samtidig med at det skal være miljøvenligt.

”Det er forsvaret, der definerer kravene, og de har meldt ud, at de nye patruljeskibe både skal bruges til dansk suverænitetshævdelse og til at løse havmiljø opgaver. Det vil være skibe, der kan påtage sig flere opgaver, f.eks. at rydde op efter en oliekatastrofe i Storebælt,” siger Kåre Groes Christiansen.

På sådanne fleksible skibe vil man typisk også kunne placere en lang række containere på dækket. Det kunne f.eks. være en hospitalscontainer, der gør det muligt at indsætte skibene til humanitære opgaver. Sådanne skibe vil typisk blive bestykket med væsentlig mindre og lettere våben sammenlignet med fregatter, så på den måde er de to fartøjsklasser ikke direkte sammenlignelige.

Hos Forsvarsakademiet mener militæranalytiker Anders Puck Nielsen fra Center for Maritime Operationer, at det er en interessant debat, om skibe, der i princippet kan bruges til at affyre et våben med et atomsprænghoved, skal opfattes som en kontroversiel investering i pensionsbranchen.

”Mit svar er, at det ikke vil være et meningsfyldt forbud, fordi rigtig mange våbensystemer i princippet vil kunne udrustes med et missil med et atomsprænghoved. Det gælder også de danske fregatter, som har den mest fleksible missillauncher, der findes. Det nye F-35 jagerfly kan i princippet også udstyres med atomvåben.”

Ekspert: OK at investere i atomvåben

I forhold til et forbud fra pensionsbranchen mod at investere i virksomheder, der er involveret i produktion af atomvåben, er man hos Center for Maritime Operationer på Forsvarsakademiet mere på PensionDanmarks side end den øvrige pensionsbranche, som per definition har sat dem på den sorte liste.

”Jeg tænker ikke, at atomvåben som sådan hører hjemme på den liste. Atomvåbnene er en hjørnesten i Nato’s sikkerhedsgarantier. Men jeg kan godt forstå, hvorfor man ikke vil investere i klyngebomber og landminer, som kan ramme civilbefolkningen hårdt. Det er en mere oplagt begrænsning, ligesom kemiske og biologiske våben også er det,” siger Anders Puck Nielsen.

For PensionDanmark er investeringen i de nye flådefartøjer først og fremmest et spørgsmål om at få et afkast. Dernæst handler det også om at bidrage til dansk eksport, arbejdspladser og et effektivt dansk forsvar, lyder det fra fra Jan Kæraa Rasmussen, head of ESG i PensionDanmark:

”Når vi foretager en investering, er det helt afgørende for os, at det forventede afkast er attraktivt sammenholdt med investeringens risiko. Hvis investeringen derudover kan bidrage til danske arbejdspladser og eksport, ser vi det som et ekstra plus, men det kan aldrig kompensere for et afkast, der ikke er konkurrencedygtigt sammenholdt med de øvrige muligheder i finansmarkederne. Vi ser samarbejdet med OMT og Terma om udviklingen af nye patruljeskibe som et bidrag til at sikre et effektivt forsvar af Danmarks territorium mod militære aggressorer. Hertil kommer projektets bidrag til danske arbejdspladser og vækst samt det eksportpotentiale, som vi forventer, at skibene kan have. Samtidig kan fartøjerne bidrage til miljøovervågning og indgå i redningsberedskab, ligesom de på sigt kan omstilles til sejlads på ikkefossile brændstoffer.”

Ikke overraskende er OMT’s topchef, Kåre Groes Christiansen, meget tilfreds med samarbejdet med PensionDanmark

”OMT finder det prisværdigt, at Pension Danmark bidrager med at udvikle og bygge skibe, som skal passe på Danmark og miljøet. Jeg tror, at de vil blive et forbillede for andre pensionskasser ude i verden.”

 

Læs mere

Pensionsbranchen har et stort forklaringsproblem

Her er de kommende udfordringer for pensionsbranchen

Her de bedste og værste afkast i pensionsbranchen i 2021

Afsløring: En række pensions- og forsikringsselskaber politianmeldes

Velliv sender stikpille til alvorlig hovedpine for pensionsbranchen

Konflikt i hele pensionsbranchen: Flere spillere blokerer for flytning af pensioner

AP Pension napper kæmpe aftale fra PFA

Ny retning fra datacentral i pensionsbranchen

Mæglerhus stormer ind på forsikrings- og pensionsmarkedet

Fremadstormende pensionskonsulenter vil spille nøglerolle i unbundling

Salg af Topdanmark Liv kan give problemer på markedspladsen

Nye aktører gør klar til angreb på firmapensionsmarkedet

Pensionsbranchen står splittet om kunders investeringsvalg

Omstridt storkundeaftale afslører ny retning på pensionsmarkedet

Opgør fortsætter i pensionsbranchen: Danica beskyldes for prisdumping