V112 installation, Macarthur Windfarm, Australia

Pension

Pensionsbranchen straffes for eksponering mod alternativer og grøn energi

Det går hastigt nedad for visse af pensionsselskabernes satsning på investering i grøn energi, ejendomme og andre infrastrukturprojekter. Et kraftigt fald i elpriserne hjælper ikke. Ekspert opfordrer selskaberne til at vende fokus mod aktier i stedet.

Pensionsbranchen har langtfra haft et gyldent afkastår. En væsentlig del af årsagen er, at selskabernes eksponering mod alternativer som grøn energi, ejendomme og infrastruktur ikke er gået så godt som håbet.

Årets næstlaveste afkast for årets første ni måneder på bare 2 procent efter Industriens Pension med 1,4 procent, finder man hos PensionDanmark.

Det spiller en betydelig rolle, at infrastruktur og især grøn energi er blevet hårdt ramt efter at have bidraget positivt til afkastet de sidste par år:

”Det, der bidrog positivt sidste år, var vores infrastrukturinvesteringer, som gav et meget højt afkast på lidt over 20 procent. Det høje afkast afspejler, at vores vedvarende energiinvesteringer nød godt af årets ekstremt høje elpriser, som også trak forventningen til de kommende års elpriser op. Det, vi har set i år, er imidlertid, at forventningen til de kommende års elpriser er faldet noget tilbage igen. Især af den årsag har vores infrastrukturinvesteringer leveret et negativt afkast på -9,6 procent pr. oktober 2023 og dermed er den aktivklasse med det laveste afkast,” oplyser PensionDanmark til InsideBusiness.

Industriens Pension og AP ramt

Udviklingen bekræftes af Peter Lindegaard, investeringsdirektør i Industriens Pension:

”De stigende renter har ramt investeringerne i både private equity, infrastruktur og ejendomme. Samtidig er elpriserne faldet, og det har haft negativ effekt på vores store investeringer i vedvarende energi som vindmølleparker og solcelleparker på den korte bane. Derudover har det danske aktiemarked ser under ét også haft et vanskeligt år i 2023,” forklarer Peter Lindegaard.

Industriens Pension har ifølge en afkastopgørelse fra Analysehuset Nikolaj Holdt Mikkelsen haft et plus på 2,2 procent for infrastruktur, men tallene er endnu ikke opgjort for tredje kvartal, kun for første halvår.

Til gengæld viser tallene, at Industriens Pension havde et negativt afkast for ejendomsinvestering på 4,8 procent for første halvår.

Det er dog for intet at regne mod AP Pension, som i fonden AP Invest Ejendomme for årets første ni måneder havde et negativt afkast på 12,2 procent og et minus 5,8 procent på aktivklassen for skov, landbrug og energi. Til sammenligning tabte PFA i samme periode 6,7 procent på ejendomme og 5,5 procent på grøn energi.

AP Pensions chef for alternative investeringer, Helle Ærendahl Heldbo, peger på, at usikkerheden sætter værdierne under pres. Man har især fokus på udfordringerne med grøn energi:

”Alternative investeringer er typisk investeringer, som genererer langsigtede cashflows. Så når der opstår usikkerhed om de fremtidige cashflows, påvirker det helt naturligt værdiansættelsen. Lidt mere investeringsteknisk kan man sige, at når diskonteringsraterne stiger, falder nutidsværdien af aktivet. Det gælder også for de infrastrukturinvesteringer, som ligger i AP Pensions portefølje. De udfordringer, som har været nævnt i pressen om amerikansk havvind, betyder naturligvis, at vi er ekstra opmærksomme på vores investeringer inden for det område, og at vi er i tæt dialog med vores forvaltere.”

Eksperter er ikke videre optimistiske

Helle Ærendahl Heldbo er dog fortrøstningsfuld, fordi ”når AP Pension foretager alternative investeringer, så er det ud fra et langsigtet perspektiv, og fordi vi med denne aktivgruppe rammer et andet segment af markedet end via de likvide aktivklasser. Når man foretager langsigtede investeringer i eksempelvis havvind, er der altid en risiko for, at markedsforholdene bevæger sig op og ned undervejs. Men det behøver ikke at betyde, at behovet eller den langsigtede efterspørgsel efter den type investeringer har ændret sig. Vi er således komfortable med vores investeringer i vindenergi, da vi mener, at det er og vil være en central del af verdens fremtidige energiforsyning.”

Eksperter er dog ikke videre optimistiske med hensyn til udviklingen her og nu for disse aktivklasser.

”Det er kapacitetstunge, store og langsigtede investeringer – og når renten går op, rammer det disse investeringer negativt, som det også ses i børsmarkedet med eksempelvis Ørsted og Vestas. Det gælder bredt for bl.a. vind, infrastruktur, ejendomme og formentlig også for halvoffentlige projekter. Så det har ramt selskaberne hårdt, og samtidig er afkastkravet under pres fra stigende konkurrence fra fossile energiselskaber,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen, som har leveret tallene.

Pensionsekspert og aktuar Jørgen Svendsen fra AFPR opfordrer direkte til, at pensionsselskaberne rydder op i deres grønne porteføljer, som er presset af elprisen, og i stedet køber aktier eller andet. Lige præcis de pensionsselskaber, der har klaret sig bedst sidste år med P+ i front, har netop haft større aktieeksponeringer mod det amerikanske markeds giganter.

Den negative udvikling i år viser, at pensionsselskaberne skal passe på med at satse for entydigt på en aktivklasse eller en gruppe af virksomheder, for går det nedad, så er der for alvor risiko for at tabe penge, mener Jørgen Svendsen.

”Man må sige, at visse pensionsselskabers store satsning på det grønne område har givet bagslag. Det siger lidt om, at det kan give problemer, hvis man satser meget på et særligt forretningsområde, eller man satser entydigt på strategien hos en virksomhed eller forvalter.”

 

Læs mere

Enorme udsving i pensionsafkast. Velliv justerer retning

Kan pensionsdirektørernes lønpakker tåle dagens lys?

Torben Möger forlader PensionDanmark med en helt ekstraordinær gylden faldskærm

Storinvestor i brandudsalg af Alm. Brand

Omstridt fond skifter spor i jagten på jackpot

Nedturen fortsætter for milliardforvaltere

Kapitalfond lurer på frasalg af dansk it-komet

ATP og Mærsk-ejer bag kontroversiel redningsmanøvre

ådan klarer de uafhængige rådgivere sig i svært M&A-marked

Sky kapitalfond jagter nyt milliardsalg

Kapitalfond genopliver salgsplaner med it-gigant

Store investorers børsnoterede brintselskab på pengejagt