forsikring og pension

Inside story

Pensionsbranchen vil fjerne mæglernes lukrative bijob

Mæglerhusene bør ikke sælge ydelser til pensionsbranchen, da det kan virke som indirekte provision og dermed sætte deres uafhængighed over styr, lyder det i ikke offentliggjort høringssvar fra Forsikring & Pension. Der har været en indædt debat om temaet mæglerne imellem.

Det er en magtfuld spiller, der lægger op til at stække den i forvejen pressede mæglerbranche. For brancheorganisationen Forsikring & Pension (F&P) skriver i et høringssvar til den længe ventede rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som InsideBusiness har afsløret dele af, at det er afgørende, at pensionsmæglerne reelt er uafhængige. Ellers vil de blot været et fordyrende led mellem kunder og pensionsselskaber uden at bidrage til, at de bedste produkter vinder fremme, og at de dårligste holdes ude af markedet, fremgår det af høringssvaret:

”F&P deler derfor Konkurrencerådets synspunkt om det uhensigtsmæssige i, at pensionsmæglere kan have økonomiske fordele af at vælge bestemte pensionsselskaber. Det kan være  tilfældet, hvis f.eks. mægleren sælger ydelser til pensionsselskaber. Dermed kan salget af ydelser virke som en indirekte provision, hvis der er en opfattelse af, at det er svært at vinde udbud for pensionsselskaber, der ikke køber de pågældende ydelser (soft commission),” skriver F&P, som dermed lægger op til helt at fjerne mæglerbranchens lukrative bijob, som f.eks. kan være salg af diverse rapporter til pensionsselskaber.

Et tema, der som før beskrevet i InsideBusiness har vakt en hidsig debat mellem mæglerhusene. Og pengestrømmene vil F&P altså helt have stoppet nu:

”Der er behov for at stramme op på reglerne for at sikre uvildigheden blandt mæglerne. F&P har i 2018 sendt et brev til erhvervsministeren med konkrete forslag til at stramme op på lovgivningen. Det rene snit vil indebære, at der er forbud mod betaling overhovedet fra pensionsselskaber til mæglere, der står for et udbud.”

Willis afviser problemstillingen

Angrebet på mæglerhusenes forretning modtages ikke positivt hos mæglerne. Ifølge partner Kent Risvad fra Willis Towers Watson er der ingen grund til det indgreb, som Forsikring & Pension anfører. Det skyldes, at det såmænd er fornuftigt nok, at mæglerbranchen har mulighed for at sælge f.eks. rapporter med fagligt indhold til både forsikrings- og pensionsbranchen:

”Ja, man kan købe en rapport fra Willis Towers Watson om forskellige områder, men det er uafhængigt fra ydelser fra andre klienter, og det udgør en meget lille del af vores totalomsætning. Jeg kan ikke se, at der skulle være noget problem i det,” lyder det fra Kent Risvad, som ikke ønsker at udtale sig yderligere, da høringsfristen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport nu er udløbet, og konkurrencefolkene derfor skal have arbejdsro.

Problemstillingen om betaling for øvrige ydelser fra mæglerhusene til pensions- og forsikringsbranchen blev synlig i en række artikler i InsideBusiness om især Willis Towers Watsons salg af konceptet Willis Carrier Connect. Det var salg af rapporter og viden om f.eks. igangværende og kommende udbudsrunder, som ifølge branchefolk kunne sætte spørgsmålstegn ved mæglernes uvildighed.

Sagen kom så vidt, at Finanstilsynet tog stilling i sagen til fordel for mæglerne, så mæglerne fik myndighedernes tilladelse til at sælge de omdiskuterede rapporter. Alligevel har Willis Towers Watson efterfølgende valgt at droppe Carrier Connect-konceptet.

En af de hårde kritikere af Willis’ koncept var administrerende direktør Lars Steen Nielsen fra Contea. Han er den dag i dag kritisk over for de pengestrømme, der kan drage uvildigheden hos en pensions- eller forsikringsmægler i tvivl:

”Jeg synes, at det er en god idé, at man skruer ned for betaling af ydelser mellem forsikringsselskab og mæglerhus. Mæglerens fornemmeste opgave er at være uvildig, og får du penge af et pensionsselskab, så kan uvildigheden drages i tvivl.”

Dog skal man passe på med at gøre reglerne for rigide, mener Lars Steen Nielsen:

”Mæglerens rolle er at være uvildig, og derfor skal der ikke være provisioner eller betaling for diverse ydelser. Så kan man altid diskutere, om der kan være sager, hvor det er o.k., at mæglerne hjælper et selskab med diverse opgaver, f.eks. skadesbehandling eller en analyse af et arbejdsskadeforløb. Men hvis du i det daglige modtager ydelser for dit og dat fra forsikringsselskabet, så kan der sås tvivl om uvildigheden.”

Pensionsekspert: F&P har ret

Også den erfarne pensionsekspert og aktuar Søren Andersen fra FPension er kritisk over for mæglernes salg af ydelser og erklærer sig dermed enig i betragtningerne i høringssvaret, som InsideBusiness har forelagt ham.

”Forsikring & Pension lægger her op til, at mæglerne ikke må sælge andre ydelser, der kan betvivle mæglernes uvildighed. Det kan være salg af diverse rapporter eller lignende, som direkte eller indirekte kan påvirke mæglernes tilgang i udbudsrunder. Selskaberne mener, at det er problematisk, når mæglere sælger andre ydelser til udvalgte selskaber, hvor det kan have karakter af skjult kommission: Nogle selskaber køber ikke en rapport, andre gør det. Så kan man ikke være sikker på, at de er uvildige,” siger Søren Andersen FPension.

Han mener, at F&P gør ret i at kræve stramninger på mæglersiden, men det vil være for voldsomt at gøre, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også anbefaler at indføre forbud mod: At det på forhånd er fastlagt i en udbudsrunde, at den givtige kunderådgivning er placeret hos en bestemt mægler, der forestår udbuddet.

”Man strækker den for vidt ved at indføre det forbud, og det er ikke i kundens interesse. For det er jo i sagens natur den mægler, der har forestået udbuddet, som kender ordningen bedst. Men det ændrer ikke ved, at man sagtens kan stramme op, så man sikrer, at der er de rette processer, der gør, at mægleren bliver ved med at være uvildig. Og at der ikke sælges ydelser, som mudrer dette billede.”

Det er efter Søren Andersens vurdering heller ikke opfattelsen fra Forsikring & Pension, at man skal gå så langt som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger op til i rapporten vedrørende rådgivning efter udbudsrunderne.

F&P har hidtil ikke ønsket at kommentere sit ikke offentliggjorte høringssvar, som InsideBusiness altså er kommet i besiddelse af.

 

LÆS OGSÅ

Mæglerkonflikt bryder ud i lys lue

Pensionsbranchen beder myndighederne om indgreb mod udskældte forsikringer

Pensionsbosser i slagsmål om principiel problemstilling

PFA-direktør revser konkurrenterne  

Ny spiller lurer på pensionsbranchens udskældte forretningsområde

PFA kvitter højaktuelt udbud: Opgør i pensionsbranchen

Klapjagt: Pensionsselskaber risikerer nye store tab på forsikringer

Pensionsselskab skærer ned på udbudsrunder med mæglere efter kæmpetab

Titusindvis af pensioner skal tvangsflyttes

Kritisk rapport udløser oprør i mæglerbranchen

Vi afslører ny rapport kommercielle pensionsselskaber får hård medfart – Arbejdsmarkedspensioner slipper billigere

Se anbefalingerne om øget konkurrence indenfor arbejdsmarkedspensioner

Den store oprydning i pensionsbranchen udebliver

Se anbefalingerne der skal øge konkurrencen om firmapensioner