thumbnail_Sune

Ugens Insider

Pensionsdirektør advarer mod alternative investeringer

Der bliver løbet for høje risici, når pensionsselskaberne går ind i alternative investeringer. Selskaberne burde fokusere på aktier og obligationer, mener selskabet med det højeste afkast i 2016. Den største aktør inden for alternativer forsvarer konceptet.

Vi har ikke set den sidste sag, hvor et pensionsselskab har hældt millioner af kundernes penge ned i et kuldsejlet projekt på den anden side af kloden, eller hvor man har givet store lån til et tvivlsomt dansk selskab. For der bliver meget taget høje risici, og der er potentielt interessekonflikter forbundet med at investere i alternative investeringer for landets pensionsselskaber, som i disse år jagter højt afkast i en verden med negative renter.

Paradoksalt nok var det et selskab med fokus på de klassiske investeringsformer som aktie- og obligationshandel, Pædagogernes Pension (PBU), der leverede det højeste afkast i den sammenligning, som InsideBusiness bragte i januar. I den opdaterede afkastgennemgang lykkedes det endda at få 9,7 procent i afkast for 2016 i middelrisiko med 20 år til pension, oplyser PBU’s direktør, Sune Schackenfeldt. Han mener, at pensionsbranchen generelt giver for stor opmærksomhed til alternative investeringer på bekostning af de gode gamle discipliner:

”Det er helt grundlæggende sådan, at langt det meste af afkastet for et pensionsselskab skabes i det traditionelle investeringsmiljø. Derfor skal vores investeringsfolk have deres blik stift rettet mod udviklingen på Wall Street. Og på at analysere, om der er bobler i kinesisk økonomi, og udviklingen i rentemarkederne i stedet for at holde øje med en dæmning i Sydamerika,” siger Sune Schackenfeldt.

I PBU har man købt sig ind i andre selskabers alternative investeringer, så det ikke tager fokus fra de klassiske investeringsområder, der skaber det grundlæggende afkast. I det hele taget er Sune Schackenfeldt bekymret for, om der bliver løbet for store risici på grund af alternative investeringer. Det kan give bagslag. Det sker ikke mindst på området, hvor pensionsselskaberne i direkte konkurrence med bankerne låner ud til virksomhederne.

”Alternative investeringer er også en del af vores strategi, men lige nu ser vi en hel række af interesserede pensionsselskaber stå i kø, hver gang der kører et sådant udbud selv i en mindre virksomhed. Det er ikke nødvendigvis et klima, hvor man efter vores opfattelse laver gode langsigtede investeringer. ”

Långivning er en stor risiko

Samtidig advarer Sune Schackenfeldt om, at pensionsselskabernes direkte långivning i modsætning til bankudlån ikke er under Finanstilsynets hårde bankregulering, som indebærer, at der bliver holdt øje med både bankens kreditstyring, kapitalsituation og risikokoncentration. Risikofyldt långivning kan altså knække nakken på en bank. I pensionsselskaberne sker der blot det, at pensionsopsparerne taber penge og således får et lavere afkast, uanset om pengene er kuldsejlet i selskabers lån, i vindmølleprojekter, ejendomme eller andet.

Fakta om Sune Schackenfeldt, administrerende direktør i PBU

Ugens Insider er Sune Schackenfeldt på 44 år. Han har været direktør i PFA Pension i de sidste syv år, hvor han med reference til Group CEO Allan Polack havde ansvaret for en årlig omsætning på mere end 23,4 milliarder kroner. Sune Schackenfeldt er cand.jur. fra Københavns Universitet og har en MBA fra Copenhagen Business School. Inden Schackenfeldt kom til PFA Pension, var han i en årrække chefkonsulent i PA Consulting Group med fokus på risikostyring, japansk ledelse og lean. Før det var han salgsdirektør i Deutsche Telekom Group. Han er på sekstende år gift med Malene. De bor i Holte og har sammen 4 børn i alderen 3 til 9 år.

PBU har investeret for over 60 milliarder kroner og har 110.000 medlemmer.

Der er ifølge Sune Schackenfeldt tillige en risiko for, at investeringsfolkene stirrer sig blinde, fordi de føler et for stort ejerskab til det, der er direkte investeret i, for eksempel en plantage i et fremmed land i Afrika:

”Min erfaring er, at der kan opstå en meget kraftig følelse af ejerskab til ens projekt, som man ikke har ved køb af værdipapirer. Det kan være en stærk følelse af selv at skabe noget eller at eje noget, der kan svække dømmekraften i investeringsfunktionen og fjerne fokus fra kernen.”

Investeringsfolk kan også blive grebet af den gode stemning og bruge tiden på at rejse til fremmede lande for at inspicere investeringerne. Også fornøjelserne ved disse rejser kan gøre det sværere at træffe de rigtige beslutninger.

Drop gaver og eksklusive rejser

Netop PBU og Sune Schackenfeldt gjorde sig i november bemærket ved, at man gennemførte en nultolerancepolitik over for modtagelse af gaver og eksklusive rejser givet af eksempelvis kapitalforvaltere, som ønsker at varetage investeringerne af en del af pensionsselskabernes formue.

”Bliver det lettere for os at forhandle omkostningerne 0,1 procent ned, hvis vi årligt deltager i et hyggeligt arrangement eller mødes på en udlandsrejse finansieret af modpartens penge? Jeg tror det ikke. Niveauet af gaver og invitationer fra eksterne kapitalinteresser – rettet mod især direktion og investeringsfunktion – er en udfordring. Det er vigtigt, at vores pædagoger ved, at deres interesser er det eneste, vi tænker på, fra vi står op, til vi går i seng,” siger Sune Schackenfeldt.

Netop risikoen ved de alternative investeringer er i høj grad på Finanstilsynets dagsorden. Allerede i 2016 var Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, i artiklen Finanstilsynet advarer om risiko i pensionsselskaber. Nyt kontrolregime på vej ude at advare mod den høje risikotagning. Nu er der så småt ved at ske noget på området. For den 9. marts holder Finanstilsynet konference om privatisering af pensionsrisiko. Her ses der nærmere på pensionsselskabernes friere investeringsstrategi under markedsrente. Alternative investeringer bliver et af temaerne.

Så stor er andelen af alternative investeringer

Kapitalfondenes brancheorganisation, DVCA, opgør hvert år, hvor stor en investeringsandel de enkelte selskaber har inden for alternative investeringer, inklusive i kapitalfonde inden for gennemsnitsrentemiljøet. Heraf fremgår det, at PKA har den største investeringsandel inden for alternative investeringer. Dernæst kommer SEB og Danica med henholdsvis 8,9 procent og 8,5 procent, mens Sampension og Nordea Liv & Pension begge ligger på 5,8 procent. Landets største pensionsselskab, ATP, har en andel på 3,6 procent svarende til 24 milliarder kroner, mens  PFA og Pensiondanmark og AP Pension har den laveste andel.

Alternative investeringer tager mange forskellige former, hvor man kan sige, at ejendomme er det mest konservative. Men også på dette område tales der nu om risiko for bobler – og om et ophedet marked, der ligner spekulationstiden før finanskrisen, men denne gang med pensionsopsparernes penge som indsats.

Ifølge en opgørelse fra sidste år har Danica 10-15 milliarder kroner i udviklingsejendomme, PFA har for 5 milliarder kroner, og PensionDanmark har for 3 milliarder kroner, mens AP Pension har for 2,5 milliarder kroner i udviklingsejendomme.

Men der er også områder, hvor alternative investeringer virkelig leverer varen. Således kunne PKA notere et tårnhøjt afkast på 8,8 procent i 2016, godt hjulpet af vellykkede investeringer i KK Wind Solutions og havmølleparken Butendiek. Samlet for 2016 udgjorde afkastet på alternative investeringer 6,5 milliarder kroner eller mere end en tredjedel af det samlede afkast i PKA.

Ikke højere risiko end børsnoterede aktier

Fra PKA påpeger aktiechef Claus Jørgensen, at alternative investeringer ikke behøver at være mere risikofyldte end børsnoterede aktier:

”Man skal passe på med at tro, at børsnoterede aktier er det sikre, og at alternative investeringer er det farlige, man ikke har styr på. Vi sætter ressourcer ind på at gøre det ordentligt. Det gælder for eksempel på vindmølleområdet, hvor vi har 14 mand siddende. De sidder ikke og laver investeringer for milliarder med venstre hånd. Vi bruger også samarbejdspartnere som for eksempel Dong, der kan tage risici, som PKA ikke ønsker.”

Ifølge Claus Jørgensen er investeringer i private equity, herunder især venturefonde, det mest risikofyldte inden for alternative investeringer, som PKA investerer i:

”Hovedparten af vores alternative investeringer er langt mindre risikofyldte end børsnoterede aktier. De bidrager tværtimod til den samlede risikospredning, så vi ikke er så sårbare, når den næste aktienedtur rammer.”

40 til 50 procent af PKA’s samlede investeringsrisiko stammer fra alternative investeringer.

LÆS MERE

Kapitalfonde i hård kamp om danske milliarder

Hjemsendt direktør fik mundkurv, facadereception og 15 mio. kr.

Her er pensionsselskabernes vindere og tabere. Sådan vil de agere i svært 2017