;
pbupensionspix

Pension

Pensionsdirektør revser branchen for svagt fokus på etiske investeringer

Store dele af pensionsbranchen overser social ansvarlighed og fokus på for eksempel skattebetalinger og kvinders rettigheder, når der investeres. Pensionsdirektør opfordrer branchen til at brede fokus på etiske investeringer ud.

Det er ærgerligt, at pensionsbranchen ikke er bedre til at fokusere på det sociale område, når der investeres med social ansvarlighed for øje. Så kontant lyder meldingen fra en af pensionsbranchens dukse, Pædagogernes Pension PBU, der ligger i front med branchens højeste afkast og det næstlaveste omkostningsniveau.

Men det er ikke nok at være førende på de hårde værdier, konstaterer PBU-direktør Sune Schackenfeldt:

”Vi har nu set, at stort set alle pensionsselskaber har fået fokus på grønne investeringer. Det er sat i system, og der er masser, der monitorerer og sikrer, at det kører. Men der er slet ikke nok i pensionsbranchen, der har fokus på investeringer med et socialt sigte, og det er rigtig ærgerligt.”

Sagen kort

Har pensionsbranchen styr på etikken i investeringspolitikken? Nej, mener direktøren for PBU, Sune Schackenfeldt, som peger på, at skat bør fylde mere i pensionsselsskabernes etiske screening.

De bløde værdier på det sociale område defineres af Schackenfeldt som eksempelvis fokus på betaling af fair skat, hvor de traditionelle arbejdsmarkedspensionskasser har en særlig forpligtelse til at gå forrest.

”Når man driver et pensionsselskab, der får penge ind fra skattefinansierede lønninger, så er der en særlig forpligtelse til at sikre, at man investerer i virksomheder, der betaler fair skat. I mine øjne har branchen slet ikke nok fokus på det” fortsætter Sune Schackenfeldt, som dog fremhæver, at pensionsbranchens absolut største spillere i Danmark, ATP og PFA, har taget initiativ til at se på fair skat med nye øjne og arbejder med strategier på området.

I disse dage er der især fokus på Danske Banks møgsag om hvidvask i Estland. Også her har der været skarp kritik af bankens adfærd, og et par af de store investorer som ATP og PFA har løftet en advarende pegefinger over for banken, uden at man dog har været specielt hård i filten og solgt aktier fra.

Men Sune Schackenfeldt er ikke helt så kritisk over for bankens adfærd, efter at skandalen kom frem:

”Vi tager skarpt afstand fra det, der er sket i Danske Bank med hvidvask. Men jeg vil dog også fremhæve, at efter at skandalen kom frem, har Danske Banks adfærd nærmest været forbilledlig med anerkendelse af problemerne, iværksættelse af undersøgelser, oprydning i organisationen og løfter fra bestyrelsen om bod og bedring. Det vil vi som en ansvarlig investor gerne kvittere for, da det er sådan, vi undgår, at tingene gentager sig.”

Sune Schackenfeldt oplyser dog, at PBU som sådan ikke har aktier i Danske Bank, i stedet har man en meget spredt global eksponering i modsætning til de fleste danske pensionshuse, der typisk har en overvægt i danske aktier. Selv om PBU ikke har udelukket Danske Bank som investeringsobjekt som følge af deres tilgang til ansvarlig skat, så er det sket i tre andre tilfælde i Danmark, som selskabet dog ikke ønsker at sætte navn på.

Presser virksomheder i etisk forsvarlig retning

Uanset hvad, er det vigtigt for PBU, at man bruger sine stemmer til generalforsamlinger til at presse virksomhederne i en etisk forsvarlig retning. Det betyder også, at PBU-direktør Sune Schackenfeldt i samarbejde med den nyudnævnte investeringsdirektør Carsten Warren Petersen har besluttet at stoppe med at udlåne PBU’s beholdning af aktier til andre aktører:

”Vi tjener selvfølgelig lidt på at låne de aktier ud, og det er en stabil og sikker indkomst for PBU, men vi kan ikke vide, hvad de aktier bliver brugt til i den periode, vi ikke sidder på dem. Derfor har vi besluttet at holde op med det,” forklarer Carsten Warren Petersen.

Netop udlån af aktier i forbindelse med udbyttebetaling er en øm tå i forbindelse med skattebetalinger. For i den periode, hvor virksomhederne betaler udbytte, har der været flere eksempler på, at der har været fusk med skattebetalinger.

Der findes både den kendte skatteskandale, hvor skat har udbetalt mere end et dusin milliarder kroner til virksomheder og personer, der påstod, at de havde danske aktier. Desuden er der også et mere generelt problem med, at det kan komme på tale både at udbetale udbytteskat til dem, der ejer aktien, og dem, der har lånt aktien ud. Det har de danske skattemyndigheder før advaret om.

Hos PBU står man dog ikke selv for at stemme eller agere til generalforsamlinger over hele verden. Opgaven er outsourcet til BMO Global Asset Management, der screener PBU’s investeringer for at sikre, at de lever op til PBU’s egne etiske standarder.

Ifølge Sune Schackenfeldt er der også andre områder, hvor den danske pensionsbranche kan gøre sig gældende og presse på for bedre forhold, for eksempel i relation til kvinders rettigheder:

”Vi skal ikke lade os begrænse til kun at påvirke virksomheder. Jeg tror, at vi kan gøre meget mere i forhold til at lægge pres på et land som Indien for at få bedre rettigheder for kvinder. Pensionsbranchen investerer jo rigtig mange penge i indiske techvirksomheder og ejendomme samt indisk infrastruktur. Hvorfor ikke bruge det til at skabe bedre rammevilkår for kvinder i Indien?”

PKA: Vi arbejder på det

Hos PKA har investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen også fokus på emnet, om end han erkender, at det er et vanskeligt område:

”Vi har haft skat som tema i nogle år. Vi arbejder stadig for at skabe nogle skarpere kriterier og retningslinjer, for det kan hurtigt blive til varm luft. Vi har ikke fundet den endelige løsning, men vi arbejder på det.”

Han oplyser imidlertid, at der allerede nu er skattemæssige forhold, der ikke kan accepteres i PKA’s investeringsportefølje, eksempelvis selskaber registreret i lande, hvor der ikke er anerkendt regnskabspraksis, skattelovgivning eller transparens, for eksempel Panama.

Et andet eksempel, der ifølge Michael Nellemann Pedersen kan være lidt diffust, er en virksomhed, der har et holdingselskab i Irland, hvor selskabsskattesatsen er tæt på nul.

”Vi synes ikke, det er et problem, at en virksomhed har et sådant holdingselskab, hvis målet er at undgå dobbeltbeskatning af den samme indtjening. Vi synes ikke, det tjener vores medlemmers interesser, at de dobbelt- eller triplebeskattes af den samme indtjening i en virksomhed. Men vi følger naturligvis med i virksomheder, der ikke klart oplyser, hvad de betaler i skat, eller globale virksomheder, der opererer med en effektiv skattesats, der afviger betydeligt fra industrinormen.”

PensionDanmark: Ingen kommentarer

Hos det store arbejdsmarkedsselskab PensionDanmark ønsker man ikke at fortælle nærmere om pensionsselskabets strategi for at sikre, at porteføljevirksomhederne betaler skat. Kommunikationsdirektør Ulrikke Ekelund henviser i stedet til en kort skrivelse på hjemmesiden, der beskriver, hvordan PensionDanmark gerne vil løse opgaven.

”PensionDanmark overvåger adfærden hos de virksomheder, der indgår i PensionDanmarks aktieportefølje. Det sker gennem en ekstern samarbejdspartner, Hermes EOS, som også på PensionDanmarks vegne er i dialog med virksomhederne om deres politik inden for miljø, arbejdstagerrettigheder og god selskabsledelse, herunder virksomhedernes skattepolitik,” lyder det fra pensionsselskabet, der heller ikke har oplyst, om man har udelukket virksomheder fra investeringslisten på grund af disses skattepolitik.

 

Læs mere

Brancheopgør om ny udbudsform i pensionsselskaberne

Pensionsbosser lukker ned for omstridt underskudsgivende forretningsmodel

Skjult opgør. Pensionsselskaber risikerer storsalg af dansk realkredit

Her er pensionsbranchens vækstkometer – og dem, der er gået i stå

Sådan handler pensionskasserne på aktietumult

Her er pensionskasserne med det bedste og dårligste afkast

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid

Hvad bliver næste opkøb i pensionsbranchen?

Her er landets dyreste og billigste pensionsselskaber

 

Billedtekst:

Det er ikke nok at være førende på de hårde værdier, konstaterer PBU-direktør Sune Schackenfeldt. Pensionsbranchen skal være bedre til at sikre etisk forsvarlige investeringer på skatteområdet.