jonj

Business

Pensionsdirektører advarer om alvorlig usikkerhed

PKA’s nytiltrådte topchef ser med bekymring på økonomien og udviklingen på de i disse dage blodrøde aktiemarkeder. Han frygter en større korrektion. Også PensionDanmarks Torben Möger Pedersen ser en stigende risiko for, at håbet om optur næste år ender i skuffelse. Andre steder er man mere optimistisk.

Der hersker tvivl om, hvorvidt det heftige kriseår i landets pensionsselskaber er slut, eller om der venter nye og grimme tilbageslag for markederne. En af dem, der ser med nogen bekymring på de blodrøde aktiemarkeder i disse dage, er den nytiltrådte topchef for landets tredjestørste pensionsselskab, PKA, Jon Johnsen.

”Jeg må sige, at vi er professionelt bekymrede. Vores vurdering er, at der er sket en meget stor likviditetsudpumpning, der påvirker aktiemarkedet opad, og derfor mener mange, at der fortsat kan være et positivt afkast. Men ser vi på de underliggende økonomier og udviklingen i aktiemarkedet, så er de to ting gledet lidt fra hinanden. Jeg tror på, at de her fundamentals før eller siden vil udløse en korrektion, men om det sker nu, og om det kommer hurtigt eller langsomt, ved vi ikke,” siger Jon Johnsen, der ikke just fik en drømmestart på det nye topchefjob.

For efter tiltrædelsen den 1. marts udbrød corona, og alt gik i investeringskrisemode hos PKA. I syv uger begyndte morgenen med krisemøder med investerings- og risikofolk – og det blev som i andre selskaber nødvendigt med løbende værdiansættelser af PKA’s alternative investeringsportefølje, uanset om det var de 60 mia. kr. private equity-investeringer hos datterselskaber IIP, om det var de 40 mia. kr. investeret i infrastruktur hos AIP, eller om det var de 28 mia. kr. investeret i primært beboelsesejendomme, der forvaltes internt.

I dag er kriseberedskabet hos PKA for nærværende afviklet, og Jon Johnsen erkender, at den seneste tids regnskaber fra landets store virksomheder ser fornuftige ud, hvis vi ser bort fra luftfartsindustrien, rejse- og oliebranchen.

Bekymret for gældsætningen

”Jeg er ikke så bekymret for en lavkonjunktur lige nu, jeg er mere langsigtet bekymret for den enorme gældsætning, vi ser nu. Hvordan skal vi få den trillet tilbage?  Uanset om vi ser på dansk eller europæisk målestok med en gældsætning på over 100 pct. af bnp. Uanset hvad, skal disse store lån betales tilbage, og jeg er bekymret for langsigtede og generationsmæssige udfordringer i det her. Får vi en meget udbredt arbejdsløshed i Sydeuropa og USA, giver det en masse sociale spændinger, der kan blive en motor til endnu større problemer og vi skal ikke mange årtier tilbage i Europa, hvor en lignende situation udløste reaktioner, der påvirkede samfundet på skræmmende vis.”

På konferencen Liv & Pension i sidste uge berettede Jon Johnsen om PKA’s nådige vej gennem krisen, idet selskabets investeringer i ejendomme og grønne investeringer har klaret sig fint, mens der trods alt kun har været begrænsede tab på kreditter til erhvervslivet, ligesom man har undgået virksomheder, der er gået i rekonstruktion som f.eks. PFA’s investering hos Nordic Aviation Capital.

Men på private equity-delen har man virkelig været nødt til at regne på værdiansættelserne, konstaterer John Johnsen:

”Vores private equity-investeringer blev selvfølgelig påvirket ligesom børsmarkedet. Vi var inde at lave pengestrømsanalyser, og nogle gange var vi nødt til at sjusse os frem til et resultat ved at gange en faktor på. For os er værdiansættelsen af private equity en omfattende proces, hvor direktøren for finans, der har ansvaret for risiko, sætter sig sammen med investeringsdirektøren, en chef for middle office og økonomichefen sætter sig sammen med AIP og IIP og får samlet op på, hvad tingene er værd,” lyder det fra Jon Johnsen, som lægger vægt på, at PKA’s investeringsstrategi er meget langsigtet og ikke fokuseret på kortsigtede afkast.

”Alternative investeringer giver et overnormalt afkast i forhold til aktiemarkedet – og derudover får vi en illikviditetspræmie på et par procent, og den vil vi gerne have, for vi skal ikke bruge pengene i morgen, men kan have dem stående i mange år. Det er det samme med infrastruktur.”

Möger: Stor risiko på nedadsiden

Også hos Pensiondanmarks Torben Möger Pedersen er der stigende bekymring over følgerne af den ”dybeste økonomiske krise nogensinde målt på fald i bnp.”

”Meget tyder på, at der er tale om et engangsfald, som gør, at tingene kan rette sig igen, fordi alle regeringer og centralbanker meldte positivt ud med hjælpepakker og med løfte om, at renterne forbliver på nul i mange år ud i fremtiden. Det har aktiemarkederne reageret overraskende positivt på. Umiddelbart mener man, at pengepolitikken og udsigten til vacciner vil løfte økonomierne. Men i modsætning til tidligere er det et scenario med stor risiko i nedadgående retning.”

Torben Möger Pedersen henviser til, at Pensiondanmarks basisscenario er, at den økonomiske vækst kommer op i 2021 og i 2022, og at der kommer en vaccine, som gør, at de forventninger, der ligger i de høje aktiekurser, bliver indfriet.

”Men risikoen for et downside-udfald er større, end at det kommer til at gå endnu bedre. Den store risiko er på nedadsiden og knytter sig til en bølge to, som måske fører til en ny lockdown, der igen fører til en ny økonomisk nedgang, der fører til, at den geopolitiske konflikt mellem USA og Kina spilder yderligere over i en eskalering af handelskonflikter med svækkelse af verdenshandlen til følge. Og generelt den usikkerhed, der knytter sig til en anden verden i hastig forandring.”

Torben Möger peger dog på, at der er en trend over mod aktier, der kan beskrives som bæredygtige, f.eks. danske Ørsted, mens luftfart og olie fortsat kommer til at have det svært.

Vi skal vænne os til lavere afkast

”I et så uforudsigeligt scenario gælder det om at have en veldiversificeret portefølje og ikke for kort horisont. Vores vurdering er, at vi på tre til fem års sigt kommer til at se aktier og alternativer klare sig bedre end obligationer, men vi skal vænne os til, at afkastene kommer til at være lavere. Kan man ligge på 3-5 pct. afkast per år skal man være tilfreds, når inflationen er 1-1,5 pct.”

Spørger man hos den noget mindre pensionskasse PBU, får man et helt anderledes svar. Her har direktør Sune Schackenfeldt og hans team været dybt inde at analysere på konsekvenserne af det forestående amerikanske valg mellem Donald Trump og Joe Biden. Og det er det, der umiddelbart fylder.

”Resultatet af vores analyse er, at det kan gå lige op, for ved begge kandidater er der både risici og det modsatte.”

USA-aktier er ikke overvurderede

Til gengæld mener Sune Schackenfeldt ikke, at det amerikanske aktiemarked er specielt overvurderet.

”Ser vi på alle nøgletallene og ser bort fra aktører som de enkeltaktier, der har fokus på salg af de såkaldte stay at home-ydelser, så ser vi ikke tegn på, at de amerikanske aktier er for højt prissat. Det ser snarere ud til, at de er ret godt prissat. Det er muligt, at der kommer et kursfald efter valget, men det vil der nok gøre, uanset om det er Trump eller Biden, der vinder.”

I modsætning til den meget langsigtede investeringsstrategi, som Jon Johnsen fra PKA argumenterer for, har Sune Schackenfeldt med en vis succes valgt en model, hvor PBU forfølger mere kortsigtede gevinster og muligheder på aktiemarkederne.

”Vi har da også en langsigtet investeringsstrategi, men det er ikke nogen undskyldning for ikke at foretage korrektioner og gribe de kortsigtede markedsmuligheder. Vi ser, at markederne reagerer positivt på, at en covid-19-vaccine er meget tæt på. Og det er rigtigt, at hjælpepakkerne vil stresse økonomien i mange år fremover. Men omvendt har de også holdt hånden under arbejdspladserne, og vaccinedimensionen har givet meget håb på aktiemarkederne.”

På den baggrund opfordrer Sune Schackenfeldt til, at man fokuserer på en objektiv analyse og undgår at se på krisen med for mange følelser:

”Der er mange, der ud fra et følelsesmæssigt perspektiv kommer i et meget bekymret hjørne. Det er vi ikke enige i – vi har foden på bremsen, men står ikke på den.”

Læs mere

Hvor skal aktierne hen efter præsidentvalget?

Finanstilsynet: Priser på udskældte forsikringer skal op

Pensionsbranche advarer om omgåelse af nye SUL-regler

Danske Banks møgsag skader alle banker, pensions- og forsikringsselskaber

Her er pensionskassernes værste hovedpiner  

Tilsynet skruer op for kontrollen med pensionskassernes værdiansættelser

Her er pensionsbranchens problematiske værdiansættelser

Udfordringerne tårner sig op for groggy kapitalfond

M&A-vindue åbner igen – her er krisens vindere og de bedste mandater 

EQT må til lommerne i svær sag, hvor PFA har milliarder i klemme

Brat farvel til højt respekteret erhvervsmand

Giganter pisket på pengejagt