Danica

Pension

Pensionsgigant hæver priserne og ændrer på udskældte forsikringer

Danica har netop gennemført en større manøvre, hvor man justerer kraftigt i sine forsikringsdækninger og for nogle kunder hæver prisen på bl.a. SUL. Det sker, mens selskaberne i spænding lurer på, hvad det nye SUL-regelsæt udløser af heftige prisstigninger hos konkurrenterne.

Landets næststørste kommercielle pensionsselskab, Danica, har netop meddelt kunderne en større justering af forsikringsdækninger og priser på hele kundeporteføljen ud fra devisen: Bedre dækninger, justering af regler for SUL og prisjusteringer i opadgående retning for nogle, mens andre kører videre til samme pris. Der er ifølge Danica også kunder, der slipper billigere.

Det sker, mens de store spillere PFA, Velliv, AP Pension og Sampension samt alle mæglerhusene lurer på, hvor meget deres konkurrenter vil justere priserne som følge af det kontroversielle SUL-regelsæt, som Finanstilsynet efter lang tids debat lige har fået på plads.

Ifølge skadedirektør hos Danica Thomas Skrostrup er de seneste ændringer dog en forenklingspakke, som man har arbejdet på, længe før SUL-bekendtgørelsen var færdig, i forbindelse med købet af SEB, om end der alligevel er en vis parallel til de nye regler:

Sagen kort

Danica har netop valgt at gennemføre en omfattende justering af priser og dækninger.

Det betyder, at en række yderligere kritiske sygdomme er dækket af forsikringen, f.eks. sygdomme i nervesystemet, indoperering af en ICD-enhed (hjertestøder) på grund af livstruende hjerterytmeforstyrrelser eller hjertestop. Dog ikke pacemaker.

Der ændres også på SUL-dækningen, således at karenstiden nu gælder fra første sygedag.

Man kan også få dækket omkostninger ved at gå til osteopat, ligesom det bliver lettere at få adgang til psykologhjælp.

Læs et eksempel på Danicas eget kundebrev med alle detaljer længere nede i teksten.

”Vores hensigt er at gøre det lettere for vores kunder at betjene sig selv, desuden laver vi en opdatering af priser og vilkår for bedre at kunne understøtte vores strategi. Vi ønsker fortsat at være konkurrencedygtige på sundhedsforsikringer, på tab af erhvervsevne og at gøre det lettere at få behandling for længerevarende sygdomsforløb,” siger Thomas Skrostrup, der henviser til, at de nye regelsæt f.eks. indebærer, at det bliver lettere at få f.eks. en psykologbehandling, hvis en kunde bliver stresset af samme årsag som tidligere.

Desuden justerer man tab af erhvervsevne-dækningen, så man ikke behøver at gå til lægen, før man kontakter pensionsselskabet.

”Det gør vi i håb om, at flere kontakter os tidligere, når de bliver syge. Vi kan ikke kræve, at de går i gang med et forhandlingsforløb, men vi kan gøre alt, hvad vi kan, for at få dem i et behandlingsforløb, der kan få dem tilbage på arbejdsmarkedet,” siger Thomas Skrostrup, der dermed bekræfter, at manøvren er en del af de talrige projekter, som pensionsbranchen forsøger sig med i håb om at undgå de dyre tab af erhvervsevne-sager.

Branchen lurer på hinanden

”Jeg vil sige, at disse justeringer ikke har noget at gøre med den nye SUL-bekendtgørelse. Og så har de alligevel, for de handler om, at Danica har et problem med store tab på forsikringsordningerne i vores regnskab, og vi vil derfor gerne nedbringe tabene og forbedre vores SUL-regnskab.”

I disse dage lurer store dele af pensionsbranchen på hinanden, om konkurrenterne vil hæve priserne på baggrund af bekendtgørelsen, som én gang for alle skal gøre op med, at pensionsbranchen har dækket eksorbitante tab på forsikringssiden fra storkundeaftaler med gode indtægter fra investeringer. Danica vil dog af konkurrencemæssige hensyn ikke sige, om der er yderligere prisjusteringer på vej efter årsskiftet.

Danicas brev til kunderne

Anonymiseret udgave af et brev, som Danica har sendt til kunderne

InsideBusiness er besiddelse af et kundebrev til en Danica-kunde, hvori Danica hæver prisen på TAE-dækningen med 7 pct., prisen på sundhedssikring med 6,5 pct., mens prisen på dækning ved visse kritiske sygdomme, der samtidig udvides, stiger med 7 pct.

”Vi har gennemført en række justeringer, så vi har forbedret vores produkter for også at være mere konkurrencedygtige. Vi har også hævet prisen for nogle kunder, ladet den være uændret for andre, ligesom vi har sænket den for nogle,” fastslår Thomas Skrostrup.

Blandt de forskellige mæglere og pensionseksperter får justeringerne en blandet modtagelse. Gert A. Nielsen fra BedstPension bemærker, at Danica fortsat ser ud til at være meget konkurrencedygtig, i forhold til hvad nogle måske havde forventet:

”Man justerer priserne mest i opadgående retning for de kunder, der ikke har prisgarantier. Det er måske ikke de store ændringer, men retningen er mest opadgående. Det afgørende er dog, at det ser ud til, at der ikke sker ret meget på Danicas priser i 2022. De er fortsat meget konkurrencedygtige, og det er vigtig viden for dem, der ellers troede, at der var behov for at stramme væsentligt til.”

Cowboytilstande hersker nu

Aktuar og pensionsekspert Søren Andersen fra FPension peger også på, at prisjusteringerne fra Danica kan være stilhed før stormen, idet priserne kan blive øget kraftigt senere, idet alle selskaber undtagen AP Pension har store underskud og et efterslæb i forhold til at hæve priserne.

”Alle selskaber kommer formodentlig til at skulle justere deres priser og nogle endda rigtig meget, og det kan sagtens være, at der kommer mere i Danica ud over det her. Lige nu er der lidt comboystilstande i pensionsbranchen, idet alle holder kortene tæt til kroppen og venter på, hvad konkurrenterne gør.”

Hos RTM Forsikringsmæglere er pensionsdirektør Mogens Rosengaard en af de mest kritiske røster i forhold til Finanstilsynets omdiskuterede indgreb. Han mener, at det først og fremmest kommer til at ramme forbrugerne med højere priser, og at det er en stærkt konkurrencebegrænsende foranstaltning.

”Den her justering fra Danica er grundlæggende udramatisk, og den er intet imod de prisstigninger, som er i vente som følge af den nye regulering. Jeg vil tro, at pensionsselskaberne kommer til at hæve priserne med niveau 0,25 pct. til 0,50 pct. af lønnen for en typisk forsikringsdækning ved tab af erhvervsevne. Enkelte brancher og virksomheder situationsbestemt noget mere.  Det er dog også lettere udramatisk, da meromkostningen til forsikring jo kun vil stige i niveauet 1.000-2.000 kr. om året i gennemsnit for en almindelig lønmodtager. Der er også det, der forventeligt skal til for at få balance i regnskaberne, som skaderne har vist sig de seneste år. Hvad får man ud af det som kunde? Ingenting. Myndighederne har nytteløst og politisk blandet sig i den fri konkurrence og det enkelte selskabs mulighed for at agere kundeorienteret og markedsoffensivt. Kunderne kommer til at betale regningen,” siger Mogens Rosengaard, der mener, at grundlaget for indgrebet stammer fra godt lobbyarbejde fra selskaber som Euro Accident, Sampension m.fl., der ellers har haft svært ved at komme ind på det normale firmapensionsmarked.

Hvorfor sætter man ikke priserne på investeringsomkostninger ned?

Jørgen Svendsen fra AFPR kalder justeringerne en smart måde at pakke højere priser ind på:

”Det er jo en ret stor stigning i priserne for mange kunder, men det er da pænt af dem at pakke prisstigningerne ind i lidt bedre dækninger især for visse kritiske sygdomme, men det er altså ikke meget, kunderne får for det. Men igen, det er udtryk for, at de skal have priserne på SUL op.”

I forhold til SUL-debatten hæfter Jørgen Svendsen sig ved, at Danica tidligere under daværende direktør Per Klitgård uden videre hævede priserne med mellem 15 og 50 pct. hvilket gav en fest for mæglerne, der flyttede kunderne væk fra Danica i en sådan grad, at selskabet mistede al den volumen, som man ellers havde købt op via SEB. Derfor er man blevet mere påpasselig.

Dog bemærker Jørgen Svendsen, at Danica ikke sætter sine priser på investeringssiden ned – og det var jo egentlig meningen med hele Finanstilsynets SUL-projekt, at man ville skabe bedre balance.

Men Thomas Thomas Skrostrup afviser, at der er en sammenhæng:

”Vores investeringsomkostninger dækker investeringsområdet og har ikke noget med den her udsendelse at gøre, hvorfor det ikke influerer på priserne på investeringsområdet. Det afgørende for kunderne må være, hvilket afkast de får efter omkostninger, og her har Danica Pension leveret i den absolutte top af markedet over de seneste tre år.”

 

Læs mere

Ny bølge af topchefudskiftninger nærmer sig i pensionsbranchen

Kan pensions- og forsikringsbranchen leve op til egen høje moral?

Forsikring & Pension tager opgør med interne stridigheder med stor ændring

PFA-topchef advarer mod nye spillere på pensionsmarkedet

Hårdt udskilningsløb i forsikringsbranchen: Grønne biler er kamppladsen

Se vindere og tabere i pensionsbranchen under nyt regime

Forsikringsselskaber tørner sammen med pensionsbranche i ophedet SUL-debat

Pensionsudfordrer gafler storkundeaftaler fra pensionsgiganter på kritisk tidspunkt

Afsløring: Finanstilsynet angriber offensive pensionsselskaber