nordea-web

Inside story

Pensionskæmpe beskyldes for ulovlig omfordeling af kundernes penge

I en klage til Finanstilsynet beskyldes Foreningen Nordea Liv & Pension for urent trav ved at købe sig ind i Nordea koncernen for dyrt og løbe en overdreven risiko. Også Nordea-koncernens rolle kaldes ”stærkt kontroversiel” af den erfarne finansmand Jørn Astrup.

Aktørerne i Nordea Liv & Pensions bagland risikerer et langt og opslidende opgør med utilfredse kunder og interessenter, der føler sig ført bag lyset. Det sker i forlængelse af, at Foreningen Nordea Liv & Pension (FNLP) i november besluttede at købe sig ind i pensionsselskabet Nordea Liv & Pension for 3,1 milliarder kroner. For det er ikke alle, der er trygge ved den beslutning.

Det er den garvede finansmand Jørn Astrup i hvert fald ikke. I et klageskrift til Finanstilsynet beder han om foretræde for at få bremset transaktionen med hårde beskyldninger om kuplignende forhold og ageren mod medlemmernes interesser fra foreningens side.

InsideBusiness har fået adgang til klageskriftet, som beskriver en lang række tvivlsomme forhold og handlemønstre i toppen af Foreningen Nordea Liv & Pension, hvor landmand og tidligere præsident for Landbrugsrådet Peter Gæmelke sidder på formandsposten.

Mest konkret er beskyldningen om at betale overpris for 25 procent af aktierne i Nordea Liv & Pension, for ifølge Jørn Astrup er en pris på 2,2 milliarder kroner en dårlig handel for foreningen. Bestyrelsen for FNLP er tilmed i færd med at ”forære” foreningens formue til Nordea-koncernen, lyder det i klagen.

”Ved en kurs på to gange indre værdi er der givetvis betalt en markant overpris for en minoritetsaktiepost uden indflydelse. Med en nulrente er livsforsikringsvirksomhed netop ikke rentabel.”

Nordea trækker penge ud af selskabet

Jørn Astrup lægger samtidig vægt på, at livsforsikringsselskabet udlodder 2,75 milliarder kroner til sit moderselskab, Nordea-koncernen. Dermed svækkes Nordea Liv & Pension. For desto færre penge, der er i selskabet, desto større er risikoen også for foreningens formue. Og i forvejen lægger Foreningen Nordea Liv & Pension en for stor del af æggene i en kurv ved at bruge 40 procent af formuen på ejerskab og risikovillig kapital i livsforsikringsselskabet, hedder det.

”Det er dog en uhensigtsmæssig risikokoncentration. Det er af samme grund, man sædvanligvis fraråder lønmodtagere at placere større beløb som ejerkapital i arbejdspladsen.”

Netop risikoen ved investeringen er også ifølge direktør og aktuar Søren Andersen fra FPension en væsentlig overvejelse om Nordea Liv & Pensions nye ordning med kundeejerskab:

“En række af de tiltag, vi har set i Nordea Liv & Pension, handler først og fremmest om at få dækket kapitalbehovet på den mest effektive måde. Konstruktionen kan sagtens være i både Nordea-koncernens, gennemsnitsrentekundernes og markedsrentekundernes interesse. Men det kræver, at den pris, gennemsnitsrentekunderne betaler for at få dækket kapitalbehovet, til stadighed er rimelig i forhold til den risiko, som foreningen og markedsrentekunderne rent faktisk løber,” forklarer Søren Andersen.

Det er oplagt at drage en parallel fra Nordea Liv & Pensions model til PFA’s udskældte model for kundekapital, der har fået kritik for at være unfair fordeling af gamle kunders penge. Men her påpeger Søren Andersen, at foreningens penge i sagens natur ligger uden for Nordea Liv & Pension, og det giver en klarere adskillelse mellem FNLP’s og Nordea Liv & Pensions interesser end den, man kender fra PFA.

Urimelig omfordeling af kundernes penge

Men ifølge Jørn Astrup er der også i Nordea Liv & Pensions tilfælde tale om urimelig omfordeling af kundernes penge. Det er i strid med det såkaldte kontributionsprincip, og det bør Finanstilsynet reagere på:

”Nordeas rolle i transaktionen er stærkt kontroversiel. Nordea Liv & Pension skal varetage livsforsikringstagernes interesser. Forsikringsselskabet skal efter kontributionsprincippet påse, at der sker en rimelig fordeling af selskabets overskud mellem de forsikrede indbyrdes. Der er ikke frit slag til at omfordele en opsparet formue forsikringstagerne imellem,” fremgår det af klagen.

Jørn Astrup henviser til, at egenkapitalen i Foreningen Nordea Liv & Pension er opsparet af livsforsikringstagere, der havde tegnet deres police, inden Foreningen Nordea Liv & Pension (dengang Tryghedsgruppen) afstod sine ejerinteresser i Nordea-koncernen i 2002. Derfor har forsikringstagere, der efter 2002 har tegnet deres livsforsikringer i Nordea Liv & Pension, ikke ret til formue eller bonusudbetalinger fra foreningen.

Problematisk reklame

Det er ifølge Jørn Astrup dybt problematisk, når Nordea Liv & Pension på sin hjemmeside reklamerer med automatisk medejerskab for alle 330.000 kunder via Foreningen Nordea Liv & Pension, som også får et højere afkast gennem en fremtidig bonus fra foreningen.

”Det er en provokation, at Nordea Liv & Pension nu bruger tidligere generationers opsparing til at trække nye kunder til. Det kan næppe være lovligt,” lyder det fra Jørn Astrup, der som kunde i selskabet er part i sagen.

Nordea Liv & Pensions direktør, Steen Michael Erichsen, har ikke ønsket at kommentere sagen. Men hos FNLP svarer formand Peter Gæmelke med en række skriftlige svar. Han afviser, at foreningen har betalt overpris for en minoritetsaktiepost i Nordea Liv & Pension:

”Prisen er fremkommet på baggrund af en kommerciel forhandling og eksterne rådgiveres due diligence af selskabet. Investeringen vil give et stabilt afkast til Foreningen NLP, som fra 2018 kan udbetale bonus til sine medlemmer og igangsætte almennyttigt arbejde,” lyder det fra Peter Gæmelke.

Jørn Astrup påpeger, at bestyrelsen for FNLP er i færd med at forære foreningens formue til Nordea-ksoncernen?

”Investeringen vil give foreningen et årligt afkast på 6-9 procent, som jeg – og investeringseksperter – vurderer som meget tilfredsstillende.”

Det påpeges, at den store investering på 40 procent af formuen indebærer en betydelig risiko for Foreningen Nordea Liv & Pension. Normalt vil man ikke placere en så stor del af sin formue i et enkelt aktiv. Hvad er jeres kommentar til det?

”Foreningen NLP har kun valgt at investere en væsentlig del af sin formue i Nordea Liv & Pension, fordi alle kunderne i Nordea Liv & Pension også udgør alle medlemmerne i Foreningen NLP.”

InsideBusiness erfarer, at hvis det er rigtigt, at FNLP træffer beslutninger, som ikke er i medlemmernes interesse, så hører klageskriftet hjemme i Erhvervsstyrelsen.

Finanstilsynet skal dog godkende salget af 25 procent af aktierne i Nordea Liv & Pension.

Finanstilsynet har ikke ønsket at kommentere klagen.

LÆS MERE

Eksperter sår tvivl om mystisk PFA-postering

Pensionsselskaber kaster sig over bankernes lån

Mystisk splid om pensionsdirektørs overraskende exit