pbu sune

Ugens Insider

Pensionskasse vil være landets billigste. Dropper dyre kapitalfondsinvesteringer

Det er for dyrt at investere i private equity, lyder det fra pensionskasse, som nu reducerer sin børsnoterede aktieportefølje fra 3.500 selskaber til bare 300 for at spare omkostninger og undgå selskaber, som ikke lever op til etiske krav.

Pædagogernes Pension (PBU) sætter nu et nyt ambitiøst mål om at være den billigste pensionskasse i landet i konkurrence med markant større arbejdsmarkedspensionskasser som Sampension, PensionDanmark og Industriens Pension. Det betyder, at PBU under ledelse af direktør Sune Schackenfeldt er i fuld gang med en dramatisk omkalfatring af investeringsporteføljen, så den bliver mere simpel, ligesom der ryddes ud i de dyreste investeringsformer og porteføljeforvaltere.

”Vi ser ind i en virkelighed, hvor lave omkostninger kommer til at betyde mere og mere for pensionsopsparerne, i vores tilfælde pædagogerne, idet det forventede fremtidige afkast ventes at være på 1,7 pct. om året over de kommende fem år for en nyslået pensionist med middel risiko. Så betyder det rigtig meget, om omkostningerne er 1 pct. eller 0,4 pct. om året. En lav ÅOP bliver derfor helt afgørende i pensionsbranchen for størrelsen af det afkast, som rent faktisk går ind på ens egen konto,” lyder det fra Sune Schackenfeldt, som i den nye strategi tager livtag med de dyreste investeringsformer. Det gælder f.eks. investering i kapitalfonde, uanset om det er direkte investeringer eller indirekte via de såkaldte funds of funds, der samler puljer af kapitalfondsinvesteringer og sælger videre til pensionskasser:

”Vi bryder os ikke om private equity og funds of funds-konstruktioner på grund af de meget høje omkostninger. Vi kan se, at vores udgifter til ekstern forvaltning af børsnoterede aktier er 0,4 pct., mens den er 2,7 pct. på ekstern forvaltning af private equity. Samtidig er børsnoterede aktier likvide og private equity illikvide – og vi kan godt lide at have mulighed for at justere investeringsporteføljen undervejs. Det har vi ikke med private equity.”

Dyrtkøbt merafkast i kapitalfonde

Ifølge PBU’s afkastanalyser er der kun en smule højere afkast på private equity-investeringer, når man justerer for risikoen, svarende til, at der kan tjenes 101 krone på en private equity-portefølje, mens der kan tjenes 100 kroner på en børsnoteret portefølje, men det er ikke nok til at dæmme op for det højere omkostningsniveau. Når mange andre pensionsselskaber alligevel har en stor eksponering mod private equity, hænger det ud over en forventning om højere afkast sammen med et ønske om risikospredning, så man ikke sidder med store tab på hele porteføljen under en aktienedtur.

Men det mener Sune Schackenfeldt at have løst ved fortsat at investere i andre alternative investeringer end lige private equity.

”Selv om vi ikke er glade for private equity, så har vi en branchekonform andel af vores investeringer i alternativer på 17 pct. Det er i ejendomme og infrastruktur, hvor vi oplever en både fornuftig spredning af risikoen såvel som en større omkostningsbevidsthed uden store bonusprogrammer, hvis investeringerne går godt.”

Med til PBU’s strategiske retningsændring mod lavere omkostninger hører, at man i forbindelse med skift af kapitalforvaltere også ændrer sin investeringsstrategi drastisk, da man går fra investeringer i ca. 3.500 børsnoterede virksomheder til investeringer i 300 børsnoterede virksomheder. Ikke alene er det billigere, det er også forbundet med fordele for en pensionskasse, der ønsker at fremstå som socialt ansvarlig.

”Med færre selskaber, vi har investeret i, får vi også et bedre overblik over investeringerne. Så undgår vi en situation, hvor vi lige pludselig ikke kan stå på mål for en investering i en virksomhed, som sælger ansigtsgenkendelsessystemer, der bliver brugt mod det muslimske mindretal i Kina. Vi får simpelthen et bedre overblik over vores investeringer, så vi kan forsvare, hvorfor vi investerer, som vi gør. Det kan vi ikke, hvis det er en robot, der har købt nogle aktier for os ud fra en algoritme.”

PBU har ligget med stærke afkast længe

Med til den nye strategi hører også, at PBU får en mere fundamental analyse af de selskaber, man har investeret i. Sune Schackenfeldt forventer derfor, at man får tilstrækkelig risikospredning til fortsat at sikre gode afkast.

”Det er en beslutning, hvor vi hjemtager profitten fra de dyreste kapitalforvaltere og investeringskoncepter og lægger pengene tilbage i lommerne hos vores pædagoger i stedet. Vi får samtidig en bedre langsigtet analyse af de selskaber, vi investerer i, frem for at investeringen sker med en algoritme, der hopper ind og ud af investeringerne.”

Lige præcis PBU har allerede i dag en fornuftig trackrecord i forhold til at levere gode afkast. Således ligger man i en afkastopgørelse fra Morningstar med moderat risiko og 20 år til pension med det bedste afkast over både en treårig og femårig periode, og i den seneste afkastgennemgang fra Nikolaj Holdt Mikkelsen offentliggjort i InsideBusiness i fredags ligger PBU næstbedst efter AP Pension over en femårig periode og pænt over en treårig periode foran de langt større Danica, PensionDanmark, Sampension og PFA, hvor især sidstnævnte har svært ved at følge med, selv om PFA er den største spiller på markedet.

”Vi kan simpelthen ikke se en sammenhæng i, at større aktører klarer sig bedre på pensionsområdet end mindre spillere. Snarere tværtimod. Allerede nu ligger PBU rigtig pænt på omkostninger, samtidig med at vi konsekvent outperformer langt større spillere målt på afkast,” siger Sune Schackenfeldt.

 

LÆS OGSÅ

Her er de bedste og dårligste afkast i pensionsbranchen i 2020

Lukket møde i F&P sætter retning for pensionsbranchens problematiske værdiansættelser

Se pensionsselskabernes vækst. Velliv i offensiven med aggressiv strategi

Saxo Bank er klar til indtog på pensionsmarkedet

Nordea barsler med nyt pensionsselskab i Danmark

Leverandører vil udradere pensionsbranchens it-monstre

Her er de bedst og dårligst drevne pensionsselskaber

Pensionsselskab i knibe. Leverandører vil udradere pensionsbranchens it-monstre. Frasalg eller massive investeringer?