sampension

Redaktørens analyse

Pensionskasser fanget i svært dilemma

Pensionsflytning giver både frustrationer og potentielt rigtig røde ører hos især fire pensionskasser, som synes mest udsat for kritik og en hårdere linje fra Finanstilsynet.

Det bliver stadig sværere for pensionskassedirektørerne at fastholde deres setup, hvor de blokerer for flytning af visse kunders penge over til typisk private, kommercielle pensionsselskaber, der ofte har højere omkostninger.

Både arbejdsmarkedspensionskasser og for så vidt også kommercielle aktører er nemlig endt i lidt af en kattepine, hvor de er nødt til at overholde overenskomsterne, som i mange tilfælde forbyder at flytte penge til en pensionsspiller, hvis f.eks. medlemmets nye arbejdsgiver ikke har en obligatorisk pensionsaftale.

Det er Finanstilsynet, som har undersøgt selskabernes praksis – og man har valgt at gå hårdere til pensionsbranchen, end de havde forventet. Undersøgelsen er en del af Finanstilsynets 2025-strategi, hvor et af fokusområderne er ordentlighed i den finansielle sektor.

Ifølge branchefolk er det især tre store arbejdsmarkedspensionskasser, PensionDanmark, Industriens Pension, Sampension og Pensam, der historisk set har været slemme til at blokere for pensionsflytning. PensionDanmark har endda tidligere fået et påbud for det.

De tre førstnævnte er kendetegnet ved, at de har en medlemsgruppe, som godt kan finde på at skifte til et job, hvor de får brug for at skifte deres pension ud med et privat, kommercielt pensionsselskab via en mægler eller et agentur, f.eks. Pensionsselskabet, Söderberg & Partners eller til en af de nye spillere som Grandhood eller Heap, der har været meget kritiske over for problematikken som før beskrevet i InsideBusiness.

En principiel diskussion

Dog agerer Sampension også på kommercielle vilkår med en mindre del af forretningen, så for dem er det alt andet lige ekstra problematisk, hvis de på den ene side ønsker at få flere kommercielle kunder, men på den anden side afviser at lade sine kunder flytte til Velliv, Danica, AP Pension eller PFA.

Samtidig er det også en væsentlig principiel diskussion, om en pensionskasse kan bestemme sig for, at man vil holde på et medlems penge, hvis pågældende f.eks. ønsker at blive selvstændig, hvilket generelt er et karriereskifte, som arbejdsmarkedsselskaberne ifølge undersøgelsen fra Finanstilsynet kan finde på at bruge til at blokere for et skifte.

Men heller ikke her er selskaberne enige. F.eks. har Industriens Pension valgt at gøre det lettere for selvstændige at skifte pensionsselskab. Det skyldes, at lige præcis mindre selvstændige oftest ikke har andre muligheder end at gå til en mægler for at få en pensionsordning med tilhørende forsikringer mod tab af erhvervsevne.

I det hele synes en del af baggrunden for at bremse pensionsflytningen at være, at man fra pensionskassernes ledelser kerer sig om medlemmernes pensionspenge, og de er vel vidende om, at private pensionsprodukter kan være lidt af en jungle med dyre pensionsprodukter og forsikringer.

Men spørgsmålet er, om pensionskassedirektørerne har ret til at være smagsdommere og agere offensive forbrugerbeskyttere.

Finanstilsynet er også i en penibel situation

Indtil videre har Finanstilsynet af respekt for den noget penible situation, som nogle af selskaberne står i, valgt at opfordre til, at arbejdsmarkedspensionskasserne går i dialog med deres bagland i fagforeningerne for at få ændret i overenskomsterne og eventuelle glemte gamle protokollater i disse.

Finanstilsynet farer klogeligt med lempe, da fagforeningerne og baglandet har magtfulde rødder i en kommende rød – eventuelt en rød-blå – regering. Det er således også et scenario, at visse pensionskassedirektører simpelthen vil afvise Finanstilsynets henstilling om at flytte pensionerne.

I så tilfælde vil Finanstilsynets reguleringsregime stå direkte over for overenskomsternes ordlyd – og spørgsmålet er, hvilken jurisdiktion der er den stærkeste. Finanstilsynets, vil de fleste sikkert mene. Men også tilsynets praksis kan udfordres.

Og i sidste ende er det også et spørgsmål om ret eller vrang. For som den garvede aktuar og pensionsekspert Jørgen Svendsen så malerisk udtrykker det, handler pensionskassernes praksis også om at beskytte medlemmernes penge mod finansielle gribbe. For det er indlysende nok, at kunderne i mange tilfælde er bedst tjent med at have pengene stående hos en prisbillig aktør med historik for høje afkast, f.eks. PensionDanmark.

 

Læs mere

Omstridt problemstilling sender pensionskassekunder i armene på PFA og AP Pension

Tilsyn skyder pensionsbranches forklaringer i flyttedebat ned. Ekspert tager selskaber i forsvar

Kunders penge fanget i pensionskasser, der blokerer for flytning

PensionDanmark rykker tæt på våbenindustrien

Pensionsbranchen har et stort forklaringsproblem

Her er de kommende udfordringer for pensionsbranchen

Konflikt i hele pensionsbranchen: Flere spillere blokerer for flytning af pensioner

Mæglerhus stormer ind på forsikrings- og pensionsmarkedet

Fremadstormende pensionskonsulenter vil spille nøglerolle i unbundling