vækstfonden web

Inside story

Pensionskasser giver kold skulder til statslig milliardfond

Staten må sande, at pensionsselskaberne ikke er interesseret i at skyde milliarder i ny turismefond i regi af Vækstfonden. Erhvervsministeren står fast på, at pensionskasserne skal investere på markedsvilkår, men det undrer Dansk Folkeparti, der mener, at man bør overveje at give pensionskasserne særlig gunstige vilkår.

Regeringens ambitioner om en ny statslig milliardfond i regi af Vækstfonden, der skal investere i turismebranchen nær de danske kyster, får en kold skulder af landets pensionskasser.

Planen med investeringsfonden, som regeringen har døbt Dansk Turismekapital, er, at den skal rejse et sted mellem 2 og 4 mia. kr., som skal investeres i overnatningskapacitet ved kystnære områder i Danmark.

Fonden er tænkt som et offentlig-privat samarbejde i regi af Vækstfonden, som allerede har skudt et tocifret millionbeløb i en investeringsmodningsfond sammen med den store erhvervsdrivende fond Realdania.

Selve investeringsfonden Dansk Turismekapital er dog endnu ikke en realitet. Derfor har man sendt Vækstfonden i byen for at undersøge, om man kan finde opbakning blandt pensionskasserne til at skyde de fornødne milliarder i Dansk Turismekapital.

Men som InsideBusiness tidligere har beskrevet, er appetitten på at medinvestere i fonden ikke stor hos pensionsselskaberne.

Og den melding har nu også nået erhvervsminister Simon Kollerup (S), som erkender, at interessen blandt landets pensionskasser og andre private investorer for at skyde milliarder i fonden ikke er til stede.

”Vækstfonden har oplyst mig om, at det er vurderingen, at de private investorers interesse for at deltage på kommercielle vilkår ikke er til stede på nuværende tidspunkt,” lyder det i et svar fra Simon Kollerup på et spørgsmål fra Dansk Folkeparti til, hvornår investeringsfonden kan forventes at blive realiseret.

Skal dele risiko med staten

Pensionskasserne skepsis drejer sig ifølge InsideBusiness’ oplysninger især om de vilkår, som staten lægger op til for at medinvestere i Dansk Turismekapital.

Kravet fra regeringen er nemlig, at pensionskasserne medinvesterer i Dansk Turismekapital på lige vilkår med Vækstfonden og på den måde deler risikoen med staten.

”Det har været en forudsætning for at få fonden etableret, at der er private investorer, der er interesserede i at medinvestere, og at der kan struktureres en fond, hvor private investorer deler risiko med staten på lige vilkår,” skriver Simon Kollerup i et svar til Dansk Folkeparti.

Dermed tyder meget på, at staten og Vækstfonden står i samme situation, som da man skulle rejse penge til den tredje fond i Dansk Vækstkapital. Modsat de to tidligere fonde i Dansk Vækstkapital blev den tredje fond således også udbudt på markedsvilkår, hvilket var en af årsagerne til, at flere pensionskasser i første omgang valgte ikke at gå med i fonden. Kapitalrejsningen tog da også længere tid end ved de foregående fonde.

Vil ikke give særlig gunstige vilkår

Og meget tyder på, at staten står fast på, at de private investorer ikke får nogen risikorabat, hvis de vil medinvestere i Dansk Turismekapital

Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Mette Hjermind Dencker, har således spurgt erhvervsministeren, om det er muligt at give pensionskasserne gunstigere vilkår, med henvisning til at Vækstfonden tidligere har løftet en større del af risikoen ved etablering af fonde.

Men den model skydes ned af erhvervsministeren.

”En model med særlig gunstige vilkår til pensionsselskaberne ville række ud over de rammer og den risikoprofil, som Genstartsfonden er etableret under. En alternativ fordeling af risiko, hvor staten bar en større byrde, ville indebære en øget risikopræmie på den statslige indsats, der vil skulle finansieres,” skriver Simon Kollerup.

DI bevarer tro på fond

Hos landets to største erhvervsorganisationer, DI og Dansk Erhverv, har man længe været varme fortalere for fonden og har samtidig støttet arbejdet med at etablere den.

Ifølge DI handler det især om at lukke et investeringsefterslæb, som turismebranchen har haft i årevis

”Allerede i den nationale turismestrategi fra 2016 blev det påpeget, at dansk turisme gennem en længere årrække har haft et investeringsefterslæb, når man sammenligner med andre brancher og også en række af vores nabolande. Det påvirker udbuddet af aktiviteter og oplevelser i en negativ retning,” siger Maria Krüger Torp, chef for turisme og oplevelser DI.

”Selv veldrevne virksomheder oplever, at det kan være vanskeligt at få adgang til lånekapital. Med coronakrisen in mente er dette bestemt ikke blevet lettere. Derfor er det helt afgørende for erhvervet, at der igangsættes en indsats for at tilvejebringe den kapital, der gør det muligt at foretage kommercielle investeringer,” tilføjer hun.

Og trods de private investorers skepsis over for Dansk Turismekapital tror DI fortsat på, at fonden kan blive en realitet i fremtiden.

”At få etableret Dansk Turismekapital vil være en milepæl for det danske turisme- og oplevelseserhverv. Vi håber meget på, at det vil lykkes at få enderne til at mødes. Vi oplever heldigvis en velvillighed og en interesse fra alle aktører i at få det her til at lykkes,” siger Maria Krüger Torp.

Vækstfonden oplyser, at den ingen kommentarer har til denne artikel.

Læs mere

Ny statslig fond bliver mødt med skepsis fra pensionskasser

Vækstfonden i centrum for dramatisk opgør

Ringkjøbing Landbobank, dømt fallent og Vækstfonden spiller nøgleroller i skandaleramt leasing-firma

Krisefond brænder inde med milliarder, mens virksomheder råber på hjælp

Fiasko for omstridt milliardfond

Afsløring: Pensionskasse investerede tungt i kapitalfonde trods intern modstand