Nuuday web

M&A

Pensionskasse nedskriver milliard på problembarn

PKA har i al ubemærkethed nedskrevet deres investering i telegiganten TDC med over 1 milliarder kroner. Samtidig ser ambitionen om at sikre kunder et solidt afkast ved at frasælge det ene forretningsben og skabe en mere attraktiv forretning ud til at være endnu længere væk.

Landets store pensionskasser har i løbet af de mange år med historisk lave renter desperat jagtet alternative investeringer, der kunne erstatte de sikre afkast, man tidligere kunne få på obligationer.

Hele præmissen for at investere i alt fra vindmøller til opkøb af store milliardvirksomheder i tæt parløb med kapitalfonde fra ind- og udland har imidlertid på ganske kort tid ændret sig markant. De senere år har det nemlig vist sig, at langtfra alle kassernes ambitiøse unoterede satsninger har givet det afkast, man havde stillet pensionisterne i udsigt.

Flere i branchen har derfor sat en dæmper på den hidsige jagt efter investeringer uden for børsmarkedet Især de stigende renter betyder, at pensionssektorens argumenter for at tage store chancer på unoterede milliardinvesteringer smuldrer, alt imens afkastet på flere af de store investeringer ikke længere ser lige så attraktive ud.

En af de investeringer, der fra at have været en sten i skoen på ejerne begynder at ligne en regulær hovedpine, er telegiganten TDC, som de tre danske pensionskasser ATP, PFA og PKA overtog sammen med den kontroversielle kapitalfond Macquarie i 2018 for godt 40 milliarder kroner.

Tidligere i år måtte TDC-ejerne skyde yderligere kapital i teleselskabet for at sikre en refinansiering af koncernens dyre gæld, alt imens ejernes storstilede planer om et frasalg af den uønskede privatforretning Nuuday fortsat ser ud til at have lange udsigter og måske i sidste ende slet ikke kan lade sig gøre.

Indtil videre har de tre pensionskasser ATP, PFA og PKA ikke været meget for at tale om, hvad deres afkast på det godt 40 milliarder kroner dyre opkøb egentlig har været, og heller ikke af kassernes officielle årsregnskaber er det muligt at se værdisætningen af den danske telekoncern.

Ikke desto mindre giver den konstruktion pensionskassen PKA’s ejer sine lidt over 16 procent af TDC et klart fingerpeg om, at ikke alt er i skønneste orden. Selskabet PKA Ophelia Holding K/S, der administreres af PKA’s alternative investeringsarm, PKA AIP, viser således, at man senest har foretaget en betydelig nedskrivning på over 1 milliard kroner som følge af udviklingen i TDC.

Sagen kort

Sammen med den kontroversielle kapitalfond Macquarie købte ATP, PKA og PFA TDC for lidt over 40 milliarder kroner i 2018.

Planen var at sælge den forbrugerrettede division bag og skabe en lukrativ infratrukturcase.

Den øvelse har vist sig sværere end som så, og de stigende renter har ramt TDC hårdt, da selskabet kæmper med en dyr gæld.

I al ubemærkethed har de tre pensionskasser nu nedskrevet deres ejerandel med over 3 miliarder kroner.

Dermed har man stort set eroderet det overskud, man har fået på sin investering de sidste fem år, primært takket være rentebetalinger på den gæld, som TDC optog, da de nuværende ejere overtog virksomheden.

Alene PKA har via selskabet PKA Ophelia Holding K/S samlet set noteret sig et tab på over 700 millioner kroner i seneste regnskabsår. Sammenholdt med et akkumuleret overskud i ejerperioden på 840 millioner kroner vidner det om, at det ambitiøse opkøb af TDC indtil videre kun har kastet et yderst begrænset afkast af sig.

”Det er korrekt, at der i 2022-regnskabet er foretaget en regnskabsmæssig nedskrivning i PKA Ophelia Holding K/S på baggrund af de betydelige rentestigninger, der fandt sted i 2022, hvilket i øvrigt også var tilfældet for andre aktiver med samme karakteristika, men det har ikke noget at gøre med vores tro på forretningen i TDC eller på investeringen som helhed,” skriver PKA i en mail til InsideBusiness.

Fortsat tiltro til investeringen

De tre pensionskasser fastholder samtidig i et fælles skriftligt svar, at man fortsat tror på, at investeringen i telegiganten kan give kunderne et hæderligt afkast.

”Vi har fortsat tiltro til, at investeringen i TDC bliver både samfundsmæssigt værdifuld og vil bidrage med et stabilt og fornuftigt langsigtet afkast,” lyder det.

Jørgen Svendsen, partner i AFPR, der er en af landets førende eksperter inden for pensionssektoren herhjemme, vil ikke udtale sig om den konkrete sag, men han er langtfra imponeret over kassernes jagt på alternative afkast.

”Pensionskasserne kastede sig over et område, som de kun havde meget begrænset erfaring med. Derfor betaler man nu nogle dyre lærepenge, blandt andet fordi man ikke har været dygtig nok til at udvælge investeringer eller har valgt forkerte samarbejdspartnere,” siger han.

Problematisk opsplitning 

Efter indskud af kapital i TDC i slutningen af 2022 har de tre pensionskasser nu i alt 15 milliarder kroner på højkant i TDC. Da man oprindelig købte selskabet af børsen, var den store masterplan, at man ville arbejde målrettet på at opdele koncernen og sælge den hårdtpressede forbrugerrettede serviceforretning fra.

Dermed var Macquaries tanke, at man kunne skabe et rent infrastrukturaktiv, der udelukkende tjente penge på de kabler og den teleinfrastruktur herhjemme, som man i forvejen sad tungt på.

Selve opsplitningen er nu blevet gennemført, idet TDC i dag reelt er to selskaber, nemlig Nuuday og TDC NET, hvoraf sidstnævnte hele vejen igennem har været anset som guldægget og hele årsagen til, at man valgte at tage TDC af børsen.

Problemet er blot, at det indtil videre har vist sig umuligt at skille sig af med Nuuday, blandt andet fordi der ikke er købere til selskabet. Ingen kapitalfonde vil således røre den industri, og flere af de potentielle købere blandt de industrielle spillere kæmper selv med store udfordringer.

En børsnotering har også været anset som en mulighed, men her er den helt store hæmsko, at mange af de professionelle investorer vil kræve at se, at man formår at bremse for kundeflugt og vigende indtjening. Samtidig er frygten hos mange, at det stærke bånd og kunderelation, der er mellem de to forretninger, vil blive udfordret, hvis man gennemfører et frasalg af Nuuday.

Krise rammer alternativer 

At TDC nu for alvor begynder at ligne en problematisk investering for ejerne, understreger blot det seneste eksempel på, at pensionskassernes jagt på unoterede investeringer ikke altid ender lykkeligt.

Især PFA har for nylig brændt fingrene med et historisk milliardtab i forbindelse med investeringen i Nordic Aviation Capital, og tidligere har kasser som Pensam og PKA også trukket overskrifter med deres respektive investeringer i skandaleramte Hesalight og Genan.

Andre steder er det gået bedre for de såkaldte co-investeringer, hvor pensionskasserne investerer side om side med en kapitalfond, men billedet har generelt været noget broget.

”I sidste ende skal pensionskasserne kunne retfærdiggøre deres store alternative investeringer med, at de får et merafkast. Men om de så rent faktisk formår at få det, er særdeles tvivlsomt. Især i det nuværende rentemiljø vil flere af kassernes investeringer komme under pres. Ikke blot fordi det bliver sværere at hente det nødvendige afkast, men også fordi argumentet, at man overhovedet skal have alternativer, ikke nødvendigvis er gangbart, når man igen kan få høje renter på obligationer,” siger Jørgen Svendsen.

Milliardnedskrivninger hos PKA og Pensam

At det så småt begynder at knage rundtomkring hos de forskellige pensionsselskaber, der har satset milliarder på alternative investeringer, ses blandt andet hos ellers så succesfulde Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

Her måtte man i kølvandet på den massive nedtur i børsnoterede Ørsted forsøge at berolige den grønne forvalters mange investorer og forsikre om, at man ikke var udsat for samme udfordringer med stigende omkostninger som den danske vindkæmpe.

Også hos PKA AIP, der for nogle år siden åbnede dørene for eksterne investorer, kan man i regnskaberne med al tydelighed se, at der er nye tider på vej.

PKA’s investeringsarm fik i 2018 Pensam som medejer, og sammen har de to pensionskasser blandt andet investeret i AIP’s første infrastrukturfond, der blev stiftet samme år.

Her har man efter flere år med fine overskud måttet lægge ryg til et dundrende tab på over 1 milliard kroner i 2022 efter en større nedskrivning på 1,5 milliarder kroner.

Og i den efterfølgende fond fra 2020 er det ikke gået meget bedre. Her lyder tabet i fonden, der ud over Pensam også har AkademikerPension som medejer, på 566 millioner kroner. Men hos begge fonde noterer man sig dog, at man forventer plus på bundlinjen i 2023, blandt andet fordi man vil nyde godt af stigende renter.

InsideBusiness har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Pensam.

 

LÆS MERE

Partnerexit kaster usikkerhed over succesfonds danske satsning

Kapitalfond lurer på frasalg af dansk it-komet

Kapitalfonds salg af problembarn giver syngende økonomisk lussing

Gældsbombe tikker under kapitalfondens opkøb

Lukrativt M&A-marked i brat fald

Kapitalfond kan spinde guld på storinvestors skandalesag

Mærsk-ejers kapitalfond vil hente 15 milliarder til ny satsning