danica

Inside story

Se pensionsselskabernes afkast på kapitalfonde. Danica og AP i front

Pensionsselskabernes investeringer i kapitalfonde holdt skindet på næsen i de første måneder af 2022. Men der er formentlig tale om en stakket frist, fordi værdiansættelser fra kapitalfondene kommer med en vis forsinkelse. Alligevel er der store forskelle på afkastene hos de enkelte selskaber.

Mens de globale aktiemarkeder blinker rødt, har de danske pensionskassers investeringer i kapitalfonde indtil videre holdt skindet på næsen. Men der er formentlig tale om en stakket frist, inden kapitalfondsinvesteringerne også må kapitulere for den økonomiske cocktail af høj inflation og stigende renter, som lige nu ligger som en tung dyne over den globale økonomi.

Flere eksperter har for nylig i InsideBusiness advaret om, at der kan være tale om boblelignende tilstande på pensionsselskabernes afkast på alternative investeringer såsom kapitalfonde, fordi afkastene endnu ikke har fulgt med børsmarkedet ned.

Men indtil da kan pensionskasserne og deres kunder glæde sig over, at kapitalfondsinvesteringerne er med til at lægge en dæmper på de faldende afkast, som præger pensionskassernes markedsrenteprodukter i år.

Pensionskassernes dyre investeringer i kapitalfonde har således givet et beskedent, men dog positivt, afkast på gennemsnitligt 0,6 pct. i første kvartal i år.

Det står i skærende kontrast til det globale aktiemarked, som har været blodrødt i perioden – især for de amerikanske techgiganter, hvoraf nogle er faldet 30-45 pct.

Og sammenligner man med det børsnoterede marked for kapitalfonde, skiller de danske pensionskassers afkast sig også positivt ud, idet to af de ledende indeks for børsnoterede kapitalfonde i samme periode faldt med hhv. 10,2 og 8,5 pct.

 

Dykker man ned på selskabsniveau, skiller Danica og AP Pension sig positivt ud med afkast på kapitalfondsinvesteringerne på hhv. 5,1 og 4,5 pct. I den anden ende af skalaen finder man PensionDanmark og Industriens Pension, hvor afkastene begge steder er -2,9 pct.

Opgørelsen, som analysehuset Nikolaj Holdt Mikkelsen står bag, måler dog kun afkastet for første kvartal. Og tallene er baseret på værdiansættelser, som kapitalfondene indberettede sidste år, som pensionskasserne efterfølgende fremskriver med skelen til bl.a. aktiemarkedet.

Derfor kan det samlede positive afkast meget vel ende med at være en stakket frist, når pensionskasserne er klar til at offentliggøre værdiansættelserne over kapitalfondsinvesteringerne for andet kvartal, vurderer Nikolaj Holdt Mikkelsen.

”Det ser ud til, at pensionsselskabernes PE-investeringerne indtil videre har klaret sig bedre end både det globale aktiemarked og de børsnoterede PE-selskaber. Men det er for tidligt at konkludere noget endnu, og mon ikke der kommer yderligere fald i andet kvartal,” siger han.

”Det gælder generelt for alternative investeringer, at de bidrager positivt til pensionsselskabernes afkast. Kursudviklingen er nok mere jævn, så når aktiemarkederne stiger meget, stiger de lidt mindre, men omvendt falder de også lidt mindre, når aktiemarkederne falder meget,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Få fonde trækker læsset for højdespringer

Årets foreløbige højdespringer er Danica, som i første kvartal leverede et afkast på 5,1 pct. på sine kapitalfondsinvesteringer.

Dykker man ned i Danicas portefølje af investeringer i kapitalfonde, er de største tilsagn givet til udenlandske fonde. En trend, der gælder flere af landets største pensionskasser, hvor man gennem de senere år har vinket farvel til de hjemlige kapitalfonde for i stedet at stille sig i kø hos de ombejlede internationale fonde.

Hos Danica har man bl.a. skudt over en 1 mia. kr. i en Asien-fond hos den store, internationale kapitalfond Blackstone samt i CVC Capitals fond syv.

I Danmark er det største tilsagn fra Danica givet til den specialiserede it-fond Gro Capital, der primært opkøber selskaber inden for BTB-software. Danica har således skudt hhv. 617 mio. kr. og 383 mio. i Gro Capitals to første fonde. Derudover er Danica en af de største investorer i to shippingfonde hos Navigare Capital Partners, der har Mærsk-arving Robert Mærsk Uggla som hovedejer.

Gro Capital har i løbet af de seneste to år stået bag en række succesrige frasalg af blandt andre Trackunit og Trifork. De to exits har været stærkt medvirkende til, at Gro Capitals første fond fra 2014 placerer sig blandt de absolut bedste i Norden og resten af Europa, hvilket InsideBusiness tidligere har beskrevet.

I hælene på Danica følger AP Pension, hvor kapitalfondsinvesteringerne gav et afkast på 4,5 pct. i første kvartal.

AP Pension oplyser dog ikke de specifikke investeringer i kapitalfonde. Men AP Pension oplyser, at pensionsselskabets private equity-portefølje er koncentreret om især fem fonde hos to forvaltere. De fem fonde tegner sig for mere end halvdelen af AP Pensions investeringer i kapitalfonde.

”Disse fem fonde har alle leveret positive afkast for AP Pension i første kvartal og har dermed bidraget væsentligt til det pæne afkast,” siger investeringsdirektør Rasmus Cederholm.

Om afkastene på kapitalfondene kan holde stand, tør Rasmus Cederholm endnu ikke spå om.

”Vi vurderer, at vores private equity-investeringer vil være påvirket af udviklingen på de finansielle markeder, og vi foretager løbende værdijusteringer af disse. Men det er endnu for tidligt at spå om, hvordan vores private equity-portefølje kommer til at udvikle sig i den resterende del af 2022, da det ud over de markedsmæssige forhold også afhænger af selskabsspecifikke forhold,” siger han.

Trukket ned af aktiemarkeder

Bundskraberen i første kvartal i år deles mellem Pensiondanmark og Industriens Pension.

Hos Industriens Pension siger økonomidirektør Per Andersen, at det foreløbig negative afkast på kapitalfondsinvesteringerne hænger sammen med de massive kursfald på aktiemarkederne, som har kostet nedskrivninger på selskaberne i de fonde, som Pensiondanmark har investeret i.

”Vores private equity-nedskrivninger i år hænger i høj grad sammen med udviklingen på aktiemarkedet. Omvendt har fornuftige tilbagebetalinger fra fondene på grund af realiserede frasalg i første kvartal trukket i den anden retning og begrænset det samlede fald,” siger Per Andersen.

Aktiemarkedets nedtur er også den væsentligste årsag til, at PensionDanmarks foreløbige afkast på kapitalfonden er negativt. Investeringsdirektør i PensionDanmark Claus Stampe understreger, at kapitalfondsinvesteringerne altid er et skøn, fordi afkastet er baseret på de værdiansættelser, som kapitalfondene indberetter, og som PensionDanmark efterfølgende fremskriver med udviklingen i sammenlignelige børsnoterede aktieindeks, hvis der er er større udsving i de børsnoterede markeder.

”Afkastet på -2,9 pct. er derfor et skøn – der i øvrigt ligger tæt på niveauet for kvartalets udvikling i de børsnoterede aktiemarkeder,” siger Claus Stampe.

Pensiondanmark oplyser, at man har investeringer for 18,7 mia. kr. i mere end 80 kapitalfonde. Blandt andet har PensionDanmark investeret i Gro Capitals tredje fond.

Vil klare sig bedre end aktiemarkedet

PensionDanmark har dog en forhåbning om, at selskabets portefølje af kapitalfondsinvesteringer vil udvikle sig bedre end de brede børsnoterede aktieindeks.

”For året som helhed forventer vi, at private equity-porteføljens afkast vil afspejle udviklingen i de børsnoterede markeder. Men da vores private equity-portefølje har en lav andel af venture og vækstselskaber, som er den type selskaber, der er faldet suverænt mest i de børsnoterede markeder, forventer vi et bedre afkast end udviklingen i de brede børsnoterede aktieindeks,” siger Claus Stampe.

Samme tro har Industriens Pension.

”Andet halvår på private equity-markedet er omgærdet med stor usikkerhed, ligesom det også er tilfældet på det noterede marked. Vi har ikke et specifikt tal for forventningerne til afkastet for private equity i andet halvår. Helt overordnet forventer vi, at vores private equity-investeringer fortsat vil outperforme det noterede aktiemarked på den lange bane,” siger Per Andersen.

Læs mere

Advarsel om boble på private equity og alternative investeringer

Afkast: Nu bliver fårene skilt fra bukkene i pensionsbranchen. Kapitalfonde gør forskellen

Kapitalfond i infight med pensionskasser over problemsag

Pensionskasser giver kold skulder til statslig milliardfond

Ny statslig fond bliver mødt med skepsis fra pensionskasser