pfa_reception-sh

Inside story

Pensionskunder snydt for høje afkast

Det har ikke været en god forretning for kunderne hos især Velliv, at man har investeret i pensionsselskabets egen kapitalstruktur og fået 4 pct. i afkast. Bedre har det været i PFA med højere risiko, mens ligeledes kundeejede AP Pension har grebet det helt anderledes an.

En del pensionskunder har først og fremmest fået en lang næse ved at investere en del af pensionsformuen i pensionsselskabets egen kapitalstruktur. For mens f.eks. Velliv har givet kunderne en årlig forretning på 4 pct. for at investere 5 pct. af pensionsindbetalingerne i DinKapital, så har man nemt kunnet opnå et gennemsnitligt årligt afkast på 9 pct. per år de sidste tre år bare ved at ligge med middel risiko – og afkastet for 2021 har ligget på over 20 pct. for de bedste selskaber.

Ifølge aktuar og pensionsekspert Jørgen Svendsen har man over en længere periode kunnet få langt mere på aktiemarkederne end ved at investere i selskabets egen kapital.

”Lige siden finanskrisen har aktier givet helt ekstremt høje afkast. Så meget, at ingenting har kunnet følge med. For selskaberne har det derimod været en fin forretning at låne deres kapital ud til kunderne.”

Jørgen Svendsen advarer dog mod at sammenligne Velliv med PFA, der for tiden giver 8 pct. i afkast på Kundekapital. Det skyldes, at der er markant højere risiko forbundet med investering i PFA, da Kundekapital er sidestillet med egenkapital, mens Dinkapital i Velliv sikkerhedsmæssigt står foran egenkapital.

”Det er jo også til en markant højere rente, hvis et selskab skal ud på markederne og låne til egenkapitalen. Det kan måske være helt op til 10 pct. i rente. Derfor er Velliv og PFA ikke direkte sammenlignelige.”

Velliv: DinKapital er som obligationer

Hos Velliv forsvarer pressechef Mikkel Bro Petersen da også den noget lavere rente med, at investering i DinKapital bedst kan sammenlignes med investering i obligationer.

”Når du sammenligner investeringen med aktieinvesteringer, så har DinKapital naturligvis givet et lavere afkast. Det er helt som forventet. DinKapital skal i højere grad sammenlignes med en obligation end med en aktieinvestering.”

På den måde afviser Velliv at give en højere rente på DinKapital, selv om det altså har været en virkelig dårlig investering for kunderne, der høstede over 21 pct. i afkast alene i 2021, hvis de var kunder i Industriens Pension eller Sampension med middel risiko.

”En rente på 4 pct. er i dag utrolig attraktiv, når man tager den meget lave risiko og det generelle renteniveau i betragtning. Der er tale om en sikker investering. Både egenkapital og lånekapital skal således være væk førend midlerne i DinKapital indgår i kapitalberedskabet. En sådan situation er aldrig tidligere set i den danske pensionssektor i de 150 år, hvor der har været pensionsselskaber i Danmark.”

Helt godt så det dog ikke ud for PFA, da man skabte KundeKapital, for dengang var selskabet i dyb krise. Herfra har man historisk set givet et rigtig godt afkast på f.eks. 20 pct. i gennemsnit per år fra 2004 til 2016 og 10 pct. i gennemsnit fra 2017 til 2021, mens man i disse dage har lagt sig fast på 8 pct. i afkast.

PFA: KundeKapital er en god deal

Alligevel mener PFA’s koncerndirektør, Anders Damgaard, at KundeKapital er en god deal for kunderne:

”KundeKapital skal ses som en attraktiv investering, der supplerer den øvrige pensionsopsparing. Vi forventer fremover at investere 5 pct. og forrente det til mindst 8,0 pct., og det er bedre end alle aktivklasser, inklusive aktier, hvis man lægger sig op ad prognoserne fra Rådet for Afkastforventninger.”

Generelt set er det vurderingen fra PFA’s side, at afkast på aktier kun sjældent vil matche 8 pct. i afkast på den lange bane.

”Vi vurderer, at KundeKapital tilbyder en attraktiv forrentning set i forhold til risikoen, og at der generelt er en større risiko ved at investere i aktier end i Kundekapital,” siger Anders Damgaard.

I det tredje kundeejede pensionsselskab i Danmark, AP Pension, har man valgt et helt anderledes setup. Her øremærker kunderne således ikke en vis procentdel af deres penge til AP Pension. Her kræves det nemlig ikke, at kunderne stiller en del af indbetalingerne som sikkerhed. Alle kunder med en opsparing får del i AP Loyalitetsbonus, så dermed er AP’s bonus noget, der kommer oven i markedsafkastet. Renten var således på 2,5 pct. i 2021 og det niveau forventer man også at ligge på i 2022.

AP Pension: 2,5 pct. er en rimelig rente

”Vi fastsætter renten på markedsmæssige vilkår og i forhold til risikoen for kunderne. Da kunderne i AP Pension ikke løber en særlig risiko med en del af deres indbetalinger for at få AP Loyalitetsbonus, mener vi, at 2,5 procent er en rimelig rente,” forklarer AP Pensions pressechef Nicolai Nielsen, der påpeger, at selskabets setup er helt anderledes end hos de to konkurrenter, så derfor kan man ikke sammenligne det lavere afkast:

”Vores model for AP Loyalitetsbonus handler om overskudsdeling, og ikke om at kunderne skal stille en del af deres pensionsindbetalinger som sikkerhed for selskabet. Dermed er AP Loyalitetsbonus noget, der kommer ud over afkastet på pensionsopsparingen. VI synes, at den model afspejler, at vi er et kundeejet og moderne pensionsselskab.”

 

Læs mere

Pensionsselskab øger risikoen for udvalgte kunder

Se bedste og dårligste afkast på pensionen i 2021: Danica udspiller ærkerivalen PFA

Danica ligner ny førerhund i helt nyt konkurrencebillede på pension

Gamechanger på pensionsmarkedet: Velliv hæver priserne markant

Pensionsgigant hæver priserne og ændrer på udskældte forsikringer

Ny bølge af topchefudskiftninger nærmer sig i pensionsbranchen

Kan pensions- og forsikringsbranchen leve op til egen høje moral?

Forsikring & Pension tager opgør med interne stridigheder med stor ændring

PFA-topchef advarer mod nye spillere på pensionsmarkedet

Hårdt udskilningsløb i forsikringsbranchen: Grønne biler er kamppladsen

Se vindere og tabere i pensionsbranchen under nyt regime