sørenn boe web

Inside story

Skarpt angreb på pensionsmæglere for manglende uvildighed og høje omkostninger

Det er alt for dyrt for lønmodtagerne at spare op i et pensionsselskab. Det skyldes primært, at pensionsmæglerne tager sig alt for godt betalt uden reelt at være uafhængige, lyder advarslen fra HK/Privat, der kræver politisk indgreb. Formanden for Forsikring & Pension er også kritisk over for nogle mægleres forretningsmodel. Samtidig sætter arbejdsmarkedets parter nyt fokus på omkostninger ved pensionsopsparing i den nye overenskomst.

En af landets stærkeste fagforeninger, HK/Privat, beskylder nu landets pensionsmæglere for at spille fordækt i deres ‘uvildige’ rådgivning af virksomhedskunderne. Konflikten har luret i kulissen i længere tid, men nu bryder den ud i lys lue med beskyldninger om alt for høje priser på bekostning af lønmodtagernes pension.

Overraskende nok støttes kritikken af formanden for Forsikring & Pension, Søren Boe Mortensen, som er stærkt kritisk over for nogle mægleres forretningsmodel.

Det falder sammen med, at forligsinstitutionen netop er ved at lægge sidste hånd på den store overenskomst for 500.000 lønmodtagere mellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening. Her går man også direkte ind og adresserer, at danskernes pensionsopsparinger i de kommercielle selskaber er for omkostningsfulde. Derfor anbefales det i alle overenskomster, at der gennemføres et omkostningstjek, så omkostningerne i firmapensionsordninger ”ikke afviger væsentligt fra det almindelige omkostningsniveau hos udbydere af firmapensionsordninger.”

Lukrative administrationsaftaler er problemet

De høje omkostninger kædes af HK/Privat sammen med, at erhvervslivet i stor stil bruger pensionsmæglere som Aon, Mercer og Willis Towers Watson, når en virksomhed skal vælge firmapensionsordning til medarbejderne. Men i disse processer ender det ofte med, at valget af pensionsordning falder ud til fordel for en af de store kommercielle spillere som Danica eller Nordea Liv & Pension på bekostning af de ofte billigere arbejdsmarkedspensionsselskaber som Sampension eller den billigere ordning, som fagforeningen har med PFA.

Dokumentation

Anbefaling om omkostningstjek af firmapensioner for nyoptagne virksomheder

LO og DA anbefaler, at omkostningerne i en firmapension ikke må afvige væsentligt fra det almindelige omkostningsniveau hos udbydere af firmapensionsordninger. Tilpasning hertil bør i givet fald ske inden 12 måneder fra indmeldelse i arbejdsgiverorganisationen.”

Kilde: Forligsinstitutionen

Det får Morten Skov, politisk-økonomisk konsulent i HK/Privat, til at så alvorlig tvivl om uvildigheden i de store pensionsmæglerhuse, når en virksomhed sender medarbejdernes pension i udbud:

”Mæglerne tilretter udbuddet sådan, at aktører som Sampension eller PFA med lave omkostninger ikke indgår, men kun de kommercielle selskaber. Det betyder, at arbejdsmarkedets pensionsselskaber bliver valgt fra, selv om de er de billigste og de bedste.”

Det er ellers sådan, at pensionsmæglerne er sat i verden for at give uvildig rådgivning til menige pensionskunder, men det sker altså ifølge Morten Skov ikke i praksis.

”Det hænger sammen med, at mæglerne får en aftale om løbende servicering af pensionskunderne samtidig med udbudsprocessen. Det skaber en interessekonflikt for mæglerne, der kan få mange penge for at forestå efterfølgende rådgivning og servicering af kunderne. Vi mener ikke, at mæglerne reelt er uvildige, hvis de har en interesse i at komme til fadet,” lyder det fra HK/Privat, som foreslår, at lovgiver sætter ind og sørger for, at pensionsudbud og løbende servicering kører som to forskellige processer.

F&P-formand er også kritisk 

Den store fagforening får opbakning fra uventet kant, nemlig fra den store brancheorganisation Forsikring & Pension, hvor Alm. Brands topchef, Søren Boe Mortensen, er formand. Også han er stærkt kritisk over for nogle pensionsmæglernes evne til at være uafhængige:

”Der er ingen tvivl om, at mæglerne har udfordret sektoren. Men når det er sagt, så er spørgsmålet, om nogle mæglere har udfordringer med uvildigheden. Det ser ud til, at nogle mæglere har deres favoritter blandt selskaberne og leverer meget til disse, mens andre pensionsselskaber slet ikke modtager forretning fra mæglerne. Så der er visse alliancer.”

Derfor kan det ifølge Søren Boe Mortensen være en god idé med nogle af HK/Privats forslag – f.eks. at adskille processerne, så indgåelsen af en administrationsaftale med mæglerhus ikke falder sammen med et udbud, hvor pensionsmægler skal forestilles at være uafhængig part.

”Det er et sted, hvor man kan komme i tvivl om mæglerselskabets uafhængighed. Det kan være en god idé at se nærmere på det.”

I det hele taget stiller Søren Boe Mortensen sig stærkt kritisk over for, om pensionskunderne altid får noget ud af at have et mæglerhus til at stå for håndteringen af service over for kunderne:

”Man kan diskutere, om alle mæglere leverer ydelser, som står mål med betalingen. Mæglerrollen er en mellemmand, hvoraf nogle leverer en vare. Andre steder kan man komme i tvivl om, hvorvidt de kommer for let til indtjening, eller om det er bedre, at der er et direkte link mellem pensionsselskab og kunde,” lyder det fra Alm. Brand-direktøren, som også står som øverste ansvarlig for pensionsselskabet Alm. Brand Pension.

HK: Alt for dyrt at spare op til pension

Morten Skov fra HK/privat oplyser, at man har set eksempler på, at pensionskunderne både betaler omkring 1 procent om året af pensionen til pensionsselskabet og omkring 1 procent til pensionsmægleren af pensionsindbetalingen. Og så kan der endda komme yderligere 0,15 procent af depotet årligt oveni som ekstraomkostninger.

”Det er alt for dyrt. Det er nok et væsentligt aspekt af de samspilsproblemer på pensionsområdet, som politikerne skal løse. Vi foreslår derfor, at lønmodtagere frit skal kunne fravælge mæglerbetjening, når deres pension skal håndteres.”

I sidste uge satte InsideBusiness fokus på, at fagbevægelsen i den nye overenskomst ved at finansiere seniorfridage med pensionsindbetalinger i de fem sidste arbejdsår udnytter de samspilsproblemer, der er i de sene arbejdsår i artiklen om, at tusindvis af danskerne i praksis kan holde en måneds ferie på statens regning.

Et andet problem er ifølge Morten Skov, at der kan være andre interessekonflikter involveret, når en virksomhed skal vælge pensionsleverandør på medarbejdernes vegne.

”Vi har hørt flere eksempler på, at en virksomhed vælger et pensionsselskab ud fra, at det er et datterselskab af en kommerciel bank, som virksomheden er kunde i, og hvor man måske kan få lavere rente og vilkår på en kassekredit. Derfor kræver vi fuld gennemsigtighed i de aftaler, som virksomhederne indgår med pensionsselskaberne, samt i de aftaler, som indgås med pensionsmæglerne.”

Pensionsekspert: HK går efter den svageste i flokken

Den garvede pensionsekspert og aktuar Jørgen Svendsen, som følger branchen tæt i rollen som forsikrings- og pensionsrådgiver hos AFPR, peger på, at det kun en relativt lille del omkostningerne, der går til mæglerne, selv om de ved første øjekast kan synes dyre i forhold til pensionsselskabet.

”Det er lidt som at sammenligne æbler og pærer, men der er ingen tvivl om, at mæglerne er meget dyre. Men det er også, fordi fagbevægelsens Sampension er ekstremt billig og kun koster 35 kroner om måneden. Det kan hverken mæglere eller de kommercielle selskaber konkurrere med.”

Ifølge Jørgen Svendsen er den egentlige hensigt fra HK/Privats side derfor, at lønmodtagerne skal vælge en pensionsleverandør, som er langt billigere end de kommercielle selskaber:

”HK vil egentlig helst sige, at vores medlemmer ikke må være hos de kommercielle selskaber, fordi de har meget højere priser end Sampension, men det er der ikke overenskomstmæssig opbakning til. Derfor ser jeg HK’s angreb som et forsøg på at gå efter den svageste i flokken, som er mæglerne.”

DA: Krav i overenskomst kommer fra lønmodtagerne

Fra Dansk Arbejdsgiverforening er man meget formel i sin kommentar til sagen og de formuleringer, som er skrevet ind i den store overenskomst. Det skyldes, at det er et krav, der kommer fra lønmodtagersiden:

”Grunden til, at det står der, er, at det er et lønmodtagerkrav. Vi har ikke problemer med, at det er kommet med, fordi omkostningsbevidsthed er godt at have fokus på, når der er tale om en serviceydelse udefra,” siger Steen Müntzberg, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Forsikringsmæglerforeningens direktør, Pernille Lynge Jepsen.

Opd. 28/3 19.11

 

LÆS MERE

Bombe under pensionssektoren: Tusinder kan holde en måneds ferie på statens regning.

Nu skal wild west-tilstandene i pensionsselskaberne tæmmes

Her er Danmarks dyreste og billigste pensionsselskaber

Kontroversiel pensionsaktør splitter pensionsbranchen. Beskylder store selskaber for regelbrud

Salg af kontroversiel aktør kan for alvor udfordre pensionsselskaberne

Kontroversiel aktør nærmer sig den store jackpot