MR

Inside story

Pensionsmodel lukker for bankopkøb fra Nykredit. Nu skrues der op for Totalkredit-offensiv

Et farvel til en børsnotering for Nykredit betyder også et farvel til finanskoncernens muligheder for at købe banker og på den måde skabe vækst. Til gengæld kommer koncernen igen til at være mere aggressiv i forbindelse med salg af realkreditlån via Totalkreditbanker. Begyndende tegn på priskrig – og Nykredits Michael Rasmussen har flere tiltag i ærmet.

Den nye alliance med fem pensionskasser som alternativ til en børsnotering af Nykredit betyder også et farvel til koncernens muligheder for at opkøbe banker.

En børsnotering af Nykredit ville nemlig skabe en oplagt platform for at opkøbe banker via aktiebytte.  Det har derfor været en udbredt bekymring blandt en lang række danske bankdirektører, at den nære samarbejdspartner Nykredit kunne finde på købe banker op og derfor blive mere en konkurrent end en alliancepartner.

Derfor har der blandt bankerne i Totalkredit-samarbejdet floreret tanker om at sælge realkreditlån fra velvillige Jyske Bank/BRFKredit eller måske endda aktivere landbrugsrealkreditselskabet DLR Kredit for at få et alternativ til at sælge Totalkredit-lån.

Men det er ikke længere realistisk, at Nykredit går på strandhugst for at købe eksempelvis Spar Nord eller Sydbank for at omkalfatre Nykredit til en sværvægter på bankområdet. Det mener i hvert fald bankekspert og seniorrådgiver Lars Krull fra Aalborg Universitet, der har fulgt Nykredits virke tæt og gerne havde set en børsnotering:

”Det her er jo ikke en dårlig løsning, for de får nogle penge at trække på. Men de får ikke  evnen til at trykke deres egne penge og bruge dem til at købe banker, for de kommer ikke til at få penge nok til at betale aktionærerne for en eventuel overtagelse,” siger Lars Krull, der dybest set ikke mener, at bankfolkene i Nykredits bagland, PRAS, har været interesserede i at se Nykredit blive en friere børsnoteret spiller.

En central del af hele kritikken af Nykredits børsnotering er gået på spekulationer om, at realkreditkoncernen havde en skjult dagsorden om bankopkøb, og det er gentagne gange blevet fremhævet af kritiske højtråbende tunger i  Nykredits repræsentantskab. Det skyldes navnlig, at det ikke har været entydigt, at Nykredit mangler kapital. At Nykredit stod for redningen af Vestjysk Bank fra statsligt ejerskab, gjorde ikke spekulationerne mindre.

Nykredit bliver mere offensiv

Men Nykredits topchef, Michael Rasmussen, understreger nok en gang, at det aldrig har været hensigten at bruge en eventuel børsnotering til bankopkøb.

”Jeg kan kun sige, som jeg hele tiden har sagt. For os handler det om organisk vækst via winning the double-strategien og det har det altid gjort. Vi kan se, at strategien virker, for udlånene er steget med 21 milliarder kroner i år. Vores partnere er tilfredse, og vi kan nu bruge KundeKroner endnu mere offensivt,” siger Michael Rasmussen, der henviser til, at den nye konstruktion betyder, at Nykredit får en stærkere kapitalstyrke. 3 procentpoint af Nykredits kapitalstyrke kan nu bruges offensivt i markedet, da den ikke længere skal bruges til at understøtte Nykredits overholdelse af Basel- og Sifi-kapitalkrav.

Det betyder også, at Nykredits bankpartnere i Totalkredit kan blive mere aggressive over for konkurrencen fra Nordea, Jyske Bank og Danske Bank ved at bruge KundeKrone-konceptet med tilbagebetaling af overskud. Konkret kan erhvervskunder nu også se frem til at blive omfattet af KundeKroner, som kun er tilgængelig for privatkunder i dag:

”Vi får en øget konkurrencekraft med en lettelse af kapitalkravene. Det kan vi for eksempel omsætte til udvide KundeKrone-konceptet i bredden. Det kan være over for erhvervskunder. Jeg kan sagtens forestille mig, at vi sætter strøm til det koncept,” siger Michael Rasmussen, der fik meget kritik, da han hævede kundernes bidragssatser markant i Nykredit.

I disse dage spidser konkurrencen på realkreditmarkedet imidlertid til. For Nordea Kredit har netop gjort det gratis at flytte sine boliglån til banken. Desuden er Jyske Bank fortsat aggressiv i markedet, og Silkeborg-banken synes permanent at have overtaget rollen som prismæssig markedsleder på realkreditområdet. Nu begynder flere investorer også at tvivle på, om en ventet opadgående prisspiral på bidragssatser i Danmark kan fastholdes. Om en egentlig priskrig er på vej, vil Michael Rasmussen ikke kommentere:

”Vi har flere offensive tiltag på vej. Hvad de konkret indebærer, vil jeg af gode grunde ikke dele med dig. En mulighed kan også være en mere tæt partnerskabsalliance med PFA, der jo har købt sig ind på vores vækststrategi. I første omgang er vores strategi at bruge vores kundeprogram til at støtte Totalkredit-bankerne og deres muligheder for at være offensive i markedet.”

PFA-topchef vil ikke afvise bankopkøb

Hos PFA, hvor direktør Allan Polack indledte forhandlingerne med Michael Rasmussen tilbage i foråret og endte med at invitere AP Pension, PensionDanmark, MP Pension og PKA med til at købe sig ind i Nykredit, er der opbakning til en organisk vækststrategi:

”Der er en potentiel styrkeposition for Nykredit i at dyrke forskelligheden i forhold til de store børsnoterede banker. Du kan styrke forretningsmodellen ved at gøre KundeKrone-programmet klarere. Det kan godt være, at Nykredit skal tjene mange penge, men de 80 procent går altså tilbage til kunderne, og det er det interessante her. Det er derfor, der er tre gevinster i Kinder-ægget, og vi har samme interesser i højt afkast som de øvrige ejere,” siger Allan Polack, der forventer omkring 8,5 procent som minimum i årligt afkast af investeringen i Nykredit.

Vil I støtte op, hvis Nykredit ønsker at købe en bank?

”Du kan nævne de første fem cases og spørge, om det er en god eller dårlig idé. Vi skal ikke drive Nykredit og ikke masterminde eller besserwisse deres opgaveløsning. Vi er en stor investor – og vi får en bestyrelsespost. Det andet må vi tage hen ad vejen,” siger Allan Polack, som umiddelbart ikke mener, at der er en sammenhæng mellem den nye ejerrelation og partnerskab og for eksempel PFA-salg af Nykredits produkter. Han vil dog ikke afvise noget.

Læs også Skrinlagt børsnotering kan koste Nykredit-ejer milliarder

LÆS MERE

Nykredit-top bakker op om salg til pensionskasser. Børsnotering falder til jorden

Højspændt nervekrig om Nykredit-notering

Nykredit skyder børsnotering i gang

Nykredit-notering bliver afgørende sværdslag for Danske og Nordea 

Børstørke og medarbejderflugt tvinger Nordeas købmænd i offensiven

Danske Bank spiller hovedrolle i norsk børsfiasko