østrelandsret

Inside story

Pensionsselskaber fanget i inflationsfælde. Risikerer nedskrivninger

Der er en række eksempler på pensionsbranchens investeringer i såkaldte offentlig-privat partnerskab (OPP), hvor en del af investeringen blev lavet i et lavrentemiljø med 30 års fast afkast uden inflationssikring. Det kan koste nedskrivninger.

Verden har ændret sig hastigt, og det er således ikke specielt sjovt at være låst fast til f.eks. en 20- eller 30-årig investering indgået med løfte om et relativt lavt afkast i en lavrentetid, mens både inflationen og renten siden er tordnet opad. Ikke desto mindre er det situationen for flere spillere i pensionsbranchen, som har valgt at indgå aftaler om offentlig-private partnerskaber (OPP).

Den slags aftaler er ikke så hyppige mere. Debatten bølgede dengang frem og tilbage, og statens embedsfolk nåede frem til, at det for staten var en relativt dårlig investering at bruge privat finansiering i stedet for statens egne penge.

Ikke desto mindre blev der før 2016 indgået talrige aftaler om opførelsen af forskellige offentlige byggeprojekter. Det gælder eksempelvis Østre Landsret og Domstolsstyrelsen tildelt OPP-kontrakten om opførelsen af en 16.000 kvadratmeter (eksklusive kælder) ny retsbygning til Østre Landsret til A. Enggaard A/S med Henning Larsen Architects A/S og Norconsult A/S, som også havde pensionsselskaber som Velliv med som finansieringskilde. Og det kan være ret kontroversielt, fordi en ret stor del af det projekt er lavet som fast afkast uden mulighed for at inflationssikre.

InsideBusiness erfarer således, at det fra Bygningsstyrelsens side var en tommelfingerregel for finansieringen af den slags projekter, at cirka en tredjedel af finansieringen havde en form for inflationssikring, mens to tredjedele af summen ikke var inflationsreguleret.

“Når Bygningsstyrelsen har udbudt OPP-projekter, er der blevet valgt det økonomisk mest fordelagtige bud. På den baggrund er der blevet indgået kontrakter, hvor OPP-ydelsen består af en huslejedel, som ikke indekseres løbende, og en driftsdel, som indekseres,” lyder meldingen officielt fra Bygningsstyrelsen til ÍnsideBusiness.

Risikerer nedskrivninger

Den erfarne pensionsekspert Nikolaj Holdt Mikkelsen, der nøje screener pensionsselskabernes afkast, ser flere udfordringer i at investere i OPP-projekter uden inflationsregulering. Det kan nemlig betyde, at der skal nedskrives på investeringerne i det nuværende inflations- og rentemiljø:

”Det er klart, at den slags investeringer med en fast rente over 30 år bliver sårbare, når inflationen udvikler sig så kraftigt, og man ikke er inflationsreguleret. Og ligesom med en fastforrentet obligation kan det betyde nedskrivninger for selskaberne. I den sammenhæng vil realaktiver som ejendomme, betalingsanlæg osv. give bedre inflationsbeskyttelse, fordi indtægterne kan inflationsreguleres,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Han får opbakning fra aktuar og pensionsekspert Jørgen Svendsen fra AFPR.

”Det er selvfølgelig ikke heldigt, at man har indgået de her aftaler uden inflationssikring i lyset af de ting, der er sket siden. Heri er der nemlig en latent risiko. Det viser meget godt, at man skal passe på med at indgå 30-årige aftaler med et fast afkast, for meget kan nå at ændre sig i perioden,” siger pensionsekspert og aktuar Jørgen Svendsen.

Jørgen Svendsen påpeger dog, at inflationen p.t. er kraftigt faldende, og at der i store dele af Europa og Tyskland ikke er den store økonomiske vækst og heller ikke behov for en høj rente.

Uanset hvad, peger han på, at pensionsselskaber gør klogt i at investere mere i aktier i stedet for at ligge tungt i langsigtede aktiver som obligationer.

PensionDanmark og Velliv ramt

En af de aktører, som gik stort ind i OPP-projekter, er PensionDanmark. Men her afviser man, at det fylder det helt store i porteføljen:

”Det er korrekt, at OPP-projekter med fast afkast i 30 år uden forbehold for inflation er udfordret. Ud fra vores samlede ejendomsportefølje på ca. 28 milliarder kroner fylder OPP-projekter en mindre del.  Det er derfor ikke noget, vi har en særlig eksponering imod. Generelt har vi et særligt fokus på inflationsbeskyttelse i vores investeringer”.

Også Velliv har udfordringer med OPP-projekter.

“Ligesom for andre aktivklasser har OPP-investeringer været udfordret som følge af stigende renter. OPP-investeringer i drift bliver værdiansat løbende og til dagsværdi,” lyder meldingen fra Velliv i et skriftligt svar til InsideBusiness.

OPP-investeringer udgør en mindre andel af Vellivs samlede ejendomsportefølje, svarende til ca. 10 procent med udgangen af tredje kvartal. Investeringen er sket såvel ud fra et ønske om at få afkast som at bidrage til at udvikle Danmarks infrastruktur, også selv om en del af investeringen ikke er inflationssikret.

“Der bliver foretaget en løbende indeksering af OPP-investeringernes betalingsstrømme, og OPP-investeringerne er derfor til en vis grad inflationssikret. OPP-investeringer sikrer et stabilt og robust løbende afkast til Vellivs kunder. Foruden at OPP-investeringer leverer et stabilt løbende afkast, er Velliv også bidragsyder til investeringer i samfundsrelateret vigtig infrastruktur til gavn for alle i samfundet,” lyder det i svaret fra Velliv.

 

Læs mere

Pensionsbranchen straffes for eksponering mod alternativer og grøn energi

Enorme udsving i pensionsafkast. Velliv justerer retning

Kan pensionsdirektørernes lønpakker tåle dagens lys?

Torben Möger forlader PensionDanmark med en helt ekstraordinær gylden faldskærm

Storinvestor i brandudsalg af Alm. Brand

Omstridt fond skifter spor i jagten på jackpot

Nedturen fortsætter for milliardforvaltere

Kapitalfond lurer på frasalg af dansk it-komet

ATP og Mærsk-ejer bag kontroversiel redningsmanøvre

ådan klarer de uafhængige rådgivere sig i svært M&A-marked

Sky kapitalfond jagter nyt milliardsalg

Kapitalfond genopliver salgsplaner med it-gigant

Store investorers børsnoterede brintselskab på pengejagt