camillaholm

Inside story

Pensionsselskaber udruller digital pensionsopsparing via storstilede bankaftaler

De to pensionsspillere PFA Pension og AP Pension er klar med storstilede aftaler med de tre datacentraler BEC, Bankdata og SDC, som skal rykke pension tættere ind på bankernes platforme og især mobilbankerne.

Der investeres nu store beløb i at rykke Letpensions (PFA) og Nærpensions (AP Pension) opsparings- og forsikringsprodukter helt ind i bankernes kundeunivers. Således bekræfter begge parter over for InsideBusiness, at man nu er i gang med den storstilede proces med at få integreret pensionsordningerne i netbank og mobilbank for hundredtusinder af danske bankkunder.

Koncerndirektør i PFA Camilla Holm bekræfter, at man nu investerer 100 mio. kr. i at få Letpension endnu mere ud til alle partnerbankerne på de tre datacentraler BEC, Bankdata og SDC og videre ud til Jyske Bank, Sydbank, Sparekassen Kronjylland og Lån & Sparbank med flere.

”Fra vores side er Letpension et meget vigtigt strategisk samarbejde, hvor vi signalerer til pengeinstitutterne, at vi vil dem, og at vi tror på potentialet i Letpension-samarbejdet. Letpension er målrettet privatkunder, hvor vi støtter pengeinstitutternes valg af digitale løsninger på alle tre datacentraler, herunder Bankdatas tro på integrationen med mobilbankerne, hvor vi gør det lettere at rådgive kunderne om investering af pensionsmidler. Målet er at give kunderne lettere overblik over deres pensionsmidler og forsikringer,” siger Camilla Holm, som oplyser, at projektet løber i fire år.

Det har før været fremme, at det kun var Bankdata, der var med i projektet qua en investering på 63 mio. kr., men det er altså ifølge Camilla Holm alle tre datacentraler og dermed alle pengeinstitutterne i samarbejdet, der får glæde af investeringen på 100 mio. kr. Ifølge InsideBusiness’ oplysninger hænger det sammen med, at Bankdata synes at være i stand til at løse opgaven og få integreret pensionsprodukterne hurtigere på deres platforme.

AP Pension gør også klar til banksatsning

Men PFA og Letpension står ikke alene med deres satsning på at udrulle kundernes pensionsordninger via bankernes net og mobilbanker. AP Pension bekræfter over for InsideBusiness, at man er i gang med et lignende projekt, hvor man udruller sine pensionsprodukter via Nærpension til de datacentraler, det er relevant for, primært BEC, men også SDC og Bankdata, som Sparekassen Sjælland-Fyn, der er Nærpension-bank, benytter.

”Ja, det ligger i vores fælles roadmap for udvikling med vores partnerpengeinstitutter. Der er allerede en væsentlig grad af digital integration mellem nærpension og pengeinstitutterne, når det handler om at understøtte pengeinstitutternes rådgivning om og oprettelse af forsikring og pension til deres kunder. Vi har løbende dialog med vores partnerpengeinstitutter om videreudvikling af vores it-set up, og her er integration til pengeinstitutternes netbankløsninger et af flere temaer,” siger Ellen Dalsgaard Zdrakovic.

Ellen Dalsgaard Zdrakovic oplyser endvidere, at det er bankerne, der står for at rådgive om forsikring og pension, som så etableres i AP Pension via Nærpension-samarbejdet. Derefter er det fortsat pengeinstituttet, som er kundens rådgiver.

Hos AP Pension har man den yderligere udfordring, at det ikke kun er privatkunder, som håndteres via Nærpension-samarbejdet i bankerne. Partnerne opererer med to modeller, hvoraf det i den ene model er pengeinstituttet, der står for både salget og den efterfølgende rådgivning og servicering, mens pengeinstituttet i den anden model henviser kunden til Nærpension, hvorefter Nærpension og AP Pension står for salg, rådgivning og servicering.

”I tæt samarbejde med pengeinstitutterne vil der skulle findes løsninger på, om og hvordan dette setup kan spille sammen med erhvervskundernes netbank i pengeinstituttet,” forklarer Ellen Dalsgaard Zdrakovic.

Både privatkunder og små virksomheder hos Letpension

Hos PFA’s Letpension er setuppet anderledes, fordi det kun er privatkunder, der rådgives via pengeinstitutterne. Større firmapensionsaftaler ligger hos PFA, og her får medarbejdere/kunder adgang til pensionsoverblik via appen Mitpfa. Samarbejdet omkring firmapensionskunderne håndteres i et henvisnings-setup, hvor pengeinstitutterne henviser erhvervskunder til PFA i et tæt samarbejde.

”Hele præmissen i vores samarbejde er, at pengeinstitutterne har den tætte kundekontakt og står for rådgivning af privatkunderne, mens der i samarbejdet om erhvervskunderne er tale om et henvisningssamarbejde, hvor PFA står for at håndtere firmapensionerne. I forhold til firmapensionerne har medarbejderne hos virksomhederne adgang til PFA’s egen app, Mitpfa”.

Det er dog ikke mere nagelfast, end at privatkunder, som driver enkeltmandsvirksomheder og har 1-2 ansatte, også er velkomne i bankerne via Letpension-samarbejdet. PFA har derfor sammen med Letpension netop lanceret Letsikring til Selvstændige, der henvender sig til selvstændige med 0-2 ansatte. Hvis virksomheden har over 3 ansatte, henviser Pengeinstitutterne kunderne til PFA.

”PFA er målrettet de lidt større virksomheder, selv om vi også har fået godt fat i de små, og vi har 1,3 millioner kunder og omkring 6.500 virksomhedskunder. Pengeinstitutterne er tætte på deres kunder, og de er stærke på erhverv. Begge parter får glæde af hinanden, og der er et godt samspil mellem samarbejdsparterne og os,” forklarer Camilla Holm.

Hun oplyser, at samarbejdet mellem parterne er godt. Det skyldes blandt andet, at bankernes og PFA’s ejerandel af Letpension udgør 51/49. Det giver en anden dynamik i forhold til Totalkredit-samarbejdet, hvor Camilla Holm tidligere var direktør. Således er det bankdirektør for Ringkjøbing Landbobank John Fisker, der er formand for Letpension, ligesom seks af otte bestyrelsesmedlemmer kommer fra banksektoren i bestyrelsen.

”Pengeinstitutterne bærer et meget stærkt ejerskab og engagement ind i bestyrelsen og tager ansvar for udviklingen af Letpensions udvikling og produkter. Fra PFA’s side ønsker vi at investere i samarbejdet, der har en stærk distributionskraft, konkurrencedygtige produkter og bygger på stærke og gode kunderelationer hos pengeinstitutterne,” forklarer Camilla Holm.

Camilla Holm oplyser endvidere, at man under hendes ledelse har indsat et led i PFA’s organisation, som sikrer, at Letpension prioriterer it-ressourcer i samarbejdet.

Bankfolk sidder tungt på Nærpensions bestyrelse

Nærpension er 100 procent ejet af AP Pension, og her er bestyrelsen også domineret af bankfolk. Således er otte af ni bestyrelsesmedlemmer fra banksektoren, og Martin Nørholm Baltser fra Middelfart Sparekasse er formand, mens AP Pensions direktør, Bo Normann, er menigt bestyrelsesmedlem.

Til sammenligning består Totalkredits officielle bestyrelse af Nykredits koncerndirektører Michael Rasmussen, Anders Jensen og David Hellemann. Dog findes der også et partnerforum, hvor bankdirektørerne er repræsenteret.

Ifølge aktuar og pensionsekspert Søren Andersen er den øgede integration mellem banker og pensionsselskaber et krav.

”På privatmarkedet vil integrationen mellem bank og pensionsselskab sikre en bedre løsning for kunderne, men det er efter min mening mere et krav end en egentlig konkurrencefordel, at man har en velfungerende digital løsning. Så jeg tror ikke, at det vil rykke markedet mærkbart.”

Han mener dog fortsat, at det på firmapensionssiden vil være pensionsselskaberne selv, der spiller førsteviolin.

”På firmamarkedet er spørgsmålet, hvem der rådgiver og servicerer virksomhederne og de enkelte medarbejdere. Hvis det er pensionsselskabet selv, er det mindre vigtigt med integrationen. Og min vurdering er, at det vil det fortsat være.”

Læs mere­

Banker, forsikring og pensionsselskaber i vital kamp om kundeejerskabet

Jyske Bank skal droppe havkatten – og gøre hoserne grønne hos lokalbankerne

Bankdirektører advarer mod lån med 30 års afdragsfrihed

Udskældte afdragsfri lån eksploderer hos Danske Bank. Nykredit sælger dem nærmest ikke

Opgør om afdragsfrihed: Nykredit går enegang mod Danske Bank, Nordea og Jyske Bank

Nyt tiltag gambler med danskernes elskede realkreditsystem 

Udskældt gebyr: Sydbanks nye Mastercard Dankort næsten dobbelt så dyrt som Nordea VISA/Dankort

Pensionsbranchen og bankerne tørner sammen i milliardopgør om pensioner

Danske Banks Danica bakker op om boligfinansiering med pensionspenge

Pensionsbranchen vil lade danskerne købe bolig med pensionsopsparing

Advarsel om boble på private equity og alternative investeringer

Afkast: Nu bliver fårene skilt fra bukkene i pensionsbranchen. Kapitalfonde gør forskellen

Kapitalfond i infight med pensionskasser over problemsag

Pensionskasser giver kold skulder til statslig milliardfond

Ny statslig fond bliver mødt med skepsis fra pensionskasser

Vækstfonden i centrum for dramatisk opgør

Ringkjøbing Landbobank, dømt fallent og Vækstfonden spiller nøgleroller i skandaleramt leasing-firma

Krisefond brænder inde med milliarder, mens virksomheder råber på hjælp

Fiasko for omstridt milliardfond

Afsløring: Pensionskasse investerede tungt i kapitalfonde trods intern modstand