nykredit

Redaktørens analyse

Række af personsammenfald kan få betydning for højspændt realkreditsag

Det er skiftetid i finanssektorens vigtige positioner i forhold til Jyske Banks klage over Nykredits Totalkredit-aftale, idet Nykredits Michael Rasmussen står til at overtage formandsposten i Finans Danmark efter Carsten Egeriis. Desuden er stillingen som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør slået op – og Forenet Kredits Louise Mogensen tiltræder som direktør i Finanstilsynet.

Der er ikke mange sager i bankerne, som har så tæt bevågenhed som udsigten til en mulig reform af Nykredits udskældte Totalkredit-aftale om formidling af realkreditlån, som Jyske Bank har klaget over. Nu kan en række skift på vigtige topstillinger få betydning for, hvordan sagen bliver behandlet i diverse systemer.

Det nok mest centrale punkt, hvor der kan ske ændringer i sektorens stillingtagen, opstår, fordi det er skiftetid i brancheorganisationen Finans Danmarks bestyrelse, hvor Nykredits Michael Rasmussen står til at overtage formandsposten efter Danske Banks Carsten Egeriis. Alt tyder på, at det sker på generalforsamlingen i december.

Det er mere interessant end som så, idet der har været nogen uro omkring den formandspost over tid. Der var nok i branchen en følelse af, at Nykredit havde siddet lidt for længe på posten, indtil Danske Bank overtog formandsposten.

P.t. er man i sektoren ret godt tilfreds med Danske Banks Carsten Egeriis som formand, erfarer InsideBusiness. Han har lagt en moderne ledelsesstil for dagen – og Danske Bank har kunnet agere rimelig uafhængigt af de åbenlyst modstridende interesser mellem Jyske Banks Anders Dam på den ene side og Nykredits Michael Rasmussen på den anden.

En konflikt, som må siges at have været eskalerende året igennem med et omdiskuteret sammenstød i en debat mellem Anders Dam og Nykredits koncerndirektør David Hellemann på Folkemødet på Bornholm som foreløbigt højdepunkt.

Nykredit sidder tungt på Finans Danmarks bestyrelse

Desuden har Carsten Egeriis været nødt til at agere fra sag til sag for at samle sit flertal – og det har givet en dynamisk energi til møderne.

Til sammenligning står Nykredits Michael Rasmussen i en lidt anden position, fordi man via netop Totalkredit-aftalen og de mange samarbejder på tværs mellem bankerne i hans kreds har ret meget at skulle have sagt til bestyrelsesmøderne. Der er nemlig 10 medlemmer af Finans Danmarks bestyrelse, men det er kun Anders Dam i Jyske Bank, Carsten Egeriis fra Danske Bank og Mads Skovlund fra Nordea, der ikke på den ene eller den anden måde er flettet ind i Totalkredit/Nykredit-kredsen.

De øvrige spillere, Karen Frøsig fra Sydbank, Lasse Nyby fra Spar Nord, Vagn Hansen fra Sparekassen Danmark, John Christiansen fra Lån & Spar Bank samt Ole Beith fra Sparekassen Thy, er alle en del af det samarbejde – og selv Jens Kr. A. Møller fra DLR Kredit har Nykredit som storaktionær, så på den måde befinder Michael Rasmussen sig blandt venner. Bestyrelsen er nemlig beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Hvert medlem har én stemme, og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Men det er nok værd at notere sig, at det ikke er altid, at Nykredit er enig med de mindre banker organiseret i Lokale Pengeinstitutter.

På erhvervsområdet er Nykredit en stor og professionel spiller, som meget lettere kan håndtere de forskellige omfattende regelsæt over for bankkunderne. Her er de mindre banker interesserede i mindre regulering. Det kan godt betyde, at Nykredit i nogle sager ligger tættere på Danske Bank og Nordea.

Nykredit-kasketten må nok lægges væk

Nu er det nok ikke så simpelt, at Nykredits topchef blot kan tage Nykredit-kasketten på, når Finans Danmark mødes med diverse politikere, som i princippet kan påvirke beslutningsprocessen omkring Totalkredit.

Vigtige møder og meningspåvirkning af politikere må Nykredit nok selv stå på mål for, hvilket realkreditkoncernen til gengæld er kendt for at være særdeles god til, idet man har nok det stærkeste fokus på public affairs i hele finanssektoren.

I den sammenhæng kan vi med det samme bemærke, at Louise Mogensen fra 1. oktober er ny direktør for Finanstilsynet, der utvivlsomt er den stærkeste faktor på reguleringsområdet over for bankerne i Danmark. Louise Mogensen var senest direktør for Forenet Kredit, der jo som bekendt af naturlige årsager er uhyre tæt på kredsen bag Nykredit – og hun skrev da også et læserbrev i Avisen Danmark den 19. juni med overskriften ”Debat: Lever vores solidariske realkreditsystem på lånt tid?”

Her brugte hun f.eks. formuleringen med slet skjult hilsen til Anders Dam i Jyske Bank: ”Det er ganske enkelt fornuftsstridigt at påstå, at Totalkredit-samarbejdet hæmmer konkurrencen på det danske realkreditmarked, al den stund at markedets øvrige aktører er dyrere.”

Uheldig timing for læserbrev

Og det læserbrev kom altså ud, bare to dage før Finanstilsynet den 21. juni annoncerede, at Louise Mogensen afløser den detroniserede Jesper Berg som direktør for Finanstilsynet.

Nu er det så ikke Finanstilsynet, der direkte har indflydelse på beslutningerne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Her er det Konkurrencerådet, der skal stå på mål for, om der skal ændres i Totalkredit-aftalen, så bankerne mere frit kan vælge, hvilke realkreditlån, de har på hylderne. Til gengæld vil Finanstilsynet være en spiller, som der bliver lyttet til. Og i den sammenhæng var timingen for Louise Mogensens læserbrev uheldig.

Til gengæld er der også nogen uro omkring Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens topchef, Jakob Hald, der har haft posten siden 2016. Hans stilling har nemlig været slået op – og Erhvervsministeriets departementschef, Michael Dithmer, stod som vanligt som kontaktperson på stillingsopslaget.

Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at det er almindelig praksis, at en såkaldt åremålsansættelse slås op efter otte år, og der er ikke noget til hinder for, at den siddende direktør søger stillingen igen. Samtidig er der ikke noget, der tyder på, at det politiske system er utilfreds med Jakob Hald. Men der kan selvfølgelig teoretisk set dukke en mere kvalificeret kandidat op.

Til gengæld er det samtidig skiftetid for forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, som stopper efter ni år på posten. Og det vil nok være uklogt at skifte de to topchefer samtidig, idet Forbrugerombudsmanden og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sidder i samme hus.

 

Læs mere

Topadvokater skal granske krakket leasingselskab. Landbobank har millioner i klemme

Landbobank har millioner på spil i udskældt ejendomskoncern

Skandale ryster milliardærs ejendomskoncern

Milliardærfamilie vil sælge skandaleramt byggegrund. Jyske Bank har 400 millioner på højkant

Formuepleje ramt af modvind på prestigeprojekt

Ringkjøbing Landbobank i klemme i lukningstruet skandalefirma

Ringkjøbing Landbobank, dømt fallent og Vækstfonden spiller nøgleroller i skandaleramt leasing-firma