polack-web

Inside story

PFA forringer kundernes vilkår markant

Landets største pensionsselskab PFA forringer nu vilkårene markant for både nye og eksisterende virksomhedskunder. Der skrues markant ned for afkastet på Kundekapital, samtidig får nogle virksomheder store prisstigninger på forsikringer.  PFA skal huske, at man er kundeejet, advarer ekspert.

PFA’s nye ledelse under Allan Polack gør det surere at være kunde i det kundeejede selskab. For over en bred kam får selskabets kunder dårligere afkast og prisstigninger. Det gælder ikke mindst for  kundernes omdiskuterede pengetank, Kundekapital, som PFA i stor stil har brugt til at hverve nye kunder ved at love dem lukrative afkastgarantier.

PFA har således lovet trecifrede milliongaver til enkeltkunder som DONG langt ud i fremtiden i form af afkast på op til 20 pct. i afkast om året på Kundekapitalen. Men denne praksis er ved at rinde ud, fremgår det af et udspil til en kundeaftale, som InsideBusiness har set. Her sættes kundekapitalen til et afkast på 16 pct. i 2017, faldende til 10 pct. i 2018 og 2019. Dog understreges det, at der ikke er tale om en garanti, men om ”fremadrettet forventning til afkast”. PFA har nemlig tidligere fået kritik for at have garanteret udvalgte kunder store millionbeløb.

Samtidig har en stor del af virksomhedskunderne i PFA i segmentet op til 300 ansatte fået en prisstigning på 30-40 pct. på tab af erhvervsevne forsikringer stillet i udsigt fra 1. januar 2017. Netop tab af erhvervsevne-forsikringer har været et af de vigtigste konkurrenceparametre ved salg af forsikringsordninger til virksomheder.

De forringede kundevilkår i PFA falder sammen med, at pensionsgiganten tidligere i år sænkede renten på garanterede ordninger fra 2 pct. til 1½ pct., hvad der er en markant forringelse af kundernes afkast.

PFA skal huske, at man er kundeejet

Spørgsmålet er, om det er den rette vej af gå i et kundeejet selskab som PFA:

”Det betyder en markant forbedring af PFA’s polstring. Men det er altså ikke noget succeskriterium, hvis man er et kundeejet selskab,” siger aktuar og partner i AFPR Jørgen Svendsen.

Han kæder udviklingen sammen med, at store dele af PFA’s ledelse er skiftet ud efter den mangeårige topchef Henrik Heideby forlod koncernen i 2014 under dramatiske omstændigheder. Hans afløser Allan Polack tiltrådte først i april 2015 længe efter at Heideby havde forladt PFA.

”Den nye ledelse er mere forsigtige. Derfor skruer man ekstra meget op for priserne for at være på den sikre side,” forklarer Jørgen Svendsen.

Også pensionsekspert og direktør for konsulentfirmaet FPension, Søren Andersen, er spændt på, hvad prisstigningerne og nedsættelsen af forrentningen på Kundekapital betyder for PFA’s fremtidige konkurrencedygtighed:

”Jeg opfatter det som om, at man i PFA under Polack gerne vil gøre lidt op med den måde tingene foregik på tidligere. Man ønsker, at kunder og de forskellige elementer skal hvile bedre i sig selv. Den nye ledelse forsøger generelt at gøre op med det, de er blevet kritiseret for – at der ikke var godt nok styr på hvilke kunder, der ejede hvilke penge.”

PFA’s kundekapital skal nedbringes

I forhold til PFA’s nedsættelse af forrentningen af kundekapital peger Søren Andersen på, at PFA ligger i en potentiel konflikt med Finanstilsynet, der gerne ser, at pensionsselskabet hurtigt nedbringer Kundekapitalen ved at udbetale den til kunderne:

”Kan PFA love kunderne 10 pct. i afkast på Kundekapitalen, er det også stadig en massiv konkurrencefordel. Og det er klart, at kan PFA få Kundekapitalen til at holde så lang tid som muligt, så får det PFA til at stå konkurrencemæssigt stærkere. Omvendt vil Finanstilsynet holde grundigt øje med, at det foregår rigtigt, så PFA relativt hurtigt uddeler de mange milliarder, så de ikke kun kommer fremtidige kunder til gode.”

PFAs store udfordringer

Et af de mest omdiskuterede temaer i pensionssektoren er PFA’s kundekapital. Før i tiden blev kundernes kollektivt opsparede pengetank brugt til at finansiere rabatter og gyldne afkastgarantier for at vinde kunder.

Så led PFA nederlag til Finanstilsynet, fordi der blev skabt tvivl om rimeligheden i, at gamle kunders opsparede midler kunne bruges til at vinde nye kunder med.

Men der er stadig en række udfordringer i PFA’s håndtering af de 26 milliarder kroner i kundekapital, som er et langt større beløb end de 4,7 milliarder kroner, som er PFA Pensions egenkapital.

Disse udfordringer sætter InsideBusiness fokus på nu og i de kommende uger.

 

I PFA bekræfter man, at man regner med at uddele 16 pct. i afkast på Kundekapitalen i 2017, om end PFA’s bestyrelse endnu ikke endeligt har taget stilling til det.

”Afkastet på KundeKapital for 2017 er ikke lagt fast endnu. Det bliver første endeligt besluttet af generalforsamlingen i april 2018 ved godkendelsen af årsregnskabet for 2017, hvor det er et led i resultatdisponeringen. PFA arbejder med en prognoserente for Individuel KundeKapital for 2017 på 16 pct. Vi honorerer alle vores kundeaftaler, og alle får det samme i afkast på KundeKapital,” svarer PFA’s kommunikationsafdeling i en mail til InsideBusiness.

Det er helt centralt for PFA’s uddeling af Kundekapital til kunderne, at der ikke er virksomhedskunder, som får mere end andre f.eks. for at få at lukke en aftale med en lukrativ storkunde som f.eks. DONG. Sker det, skal PFA tage pengene fra egenkapitalen og altså ikke fra Kundekapitalen. For så er der i myndighedsterminologi tale om en rabat.

PFA vil dæmme op for underskudsgivende ordninger

PFA afviser også, at man misforstår sin rolle som kundeejet selskab, når man hæver priserne massivt på syge/ulykkesforsikring.

”Vores ejere har frasagt sig deres økonomiske udbytte, så den værdi vi skaber, går tilbage til kunderne. Det er kernen i vores forretningsmodel. Derfor har vi ikke behov for at tjene penge til vores ejere, men vi mener, at der skal være økonomisk balance i de forskellige forretningsområder, og derfor arbejder vi med initiativer, der skal dæmme op for udviklingen på syge- og ulykkesforretningen, hvor vi i de seneste år har oplevet et underskud.”

Det forringede afkast i PFA på kundernes garanterede depotrente ligger nu ifølge en opgørelse fra nyhedsmediet Finans.dk markant efter konkurrenter som AP Pension, SEB, Danica, Nordea Liv & Pension, SEB og Topdanmark Liv.

Her understreger PFA, at man sænkede renten med baggrund i et svært investeringsmiljø, og at man gerne giver pengene tilbage på et senere tidspunkt:

”Depotrenten er et udtryk for både den historiske forrentning og forventningerne til renteniveauet i fremtiden. Det er forkert at være for optimistisk, og det er forkert at være for pessimistisk. Ved årets indgang så vi ind i et svært investeringsmiljø med meget lave renter. Derfor satte vi depotrenten på, hvad vi vurderede var et realistisk niveau. Men hvis året giver et højere afkast end 1,5 pct. så vil hovedparten af disse penge blive fordelt til kunderne på et senere tidspunkt,” lyder det i en mail fra PFA’s presseafdeling.

LÆS MERE

PFA’s vækstpotentiale er stærkt svækket under Polack

Eksperter slår tvivl om mystisk PFA-postering