Jon Johnsen,  koncerndirektør i PFA Pension. Han er COO med ansvaret for IT, Kunder,  Pensionsservice og Videncenter.

Inside story

PFA gør klar til angreb. Lavere omkostninger på vej

Landets største pensionsselskab gør klar til ny offensiv på firmapensionsmarkedet. Den skal understøttes af et markant lavere omkostningsniveau end i dag, hvor PFA er suverænt førende blandt de kommercielle spillere ifølge analyse fra InsideBusiness.

PFA vil tilbage i rollen som den offensive spiller på pensionsmarkedet, der vinder langt størstedelen af de firmaudbud, man deltager i. Det skal blandt andet ske ved yderligere at lægge afstand til ærkekonkurrenterne Danske Banks Danica og Nordea Liv & Pension på det vigtige nøgletal, der beskriver omkostningsniveauet per police per år, oplyser PFA’s COO, Jon Johnsen, i et interview med InsideBusiness.

”Over de kommende år vil omkostningerne i PFA falde yderligere. Vi kommer til at få administrationsrobotter, der overtager mere og mere. Vi har kigget på omkostningsniveauet i arbejdsmarkedspensionsselskaberne, og vi kommer til at gå meget hårdt efter at sænke omkostningerne i de kommende år. Vi kan godt komme ned på 500 kroner om året og sikkert også længere ned, når vi ser fire til fem år frem,” siger Jon Johnsen med henvisning til InsideBusiness’ analyse af nøgletal på pensionsområdet fra fredag.

Den viste, at PFA har det suverænt laveste omkostningsniveau blandt de kommercielle pensionsselskaber på 723 kroner per år mod 1.193 og 1.230 kroner hos konkurrenterne Nordea Liv & Pension og Danica. Men hos arbejdsmarkedspensionsselskaber lå niveauet helt nede på 250 og 289 kroner for de to billigste, Industriens Pension og PensionDanmark. Selv om Jon Johnsen erkender, at store virksomhedskunder via forhandlinger og udbud med pensionsmæglere kan få omkostningsniveauet yderligere ned, er der ingen vej uden om lave omkostninger for pensionsselskaberne på sigt, hvis man vil vinde i konkurrencen:

”Kan de dyrere pensionsselskaber blive ved med at tilbyde konkurrencedygtige priser? Selv om deres ejere kan spæde til indirekte, så er der i sidste ende kun kunderne til at betale i et selskab med høje omkostninger. Det koster det, det koster,” siger Jon Johnsen.

Analysen viste også, at det dyreste kommercielle pensionsselskab, Skandia Link, ligger med 4.313 kroner per år per police, mens Topdanmark Liv ligger på 2.687 kroner.

Sagen kort

Der er dramatiske forskelle på kommercielle pensionsselskaber og pensionskassers omkostningsniveau uden investeringsomkostninger, viser en større gennemgang, som InsideBusiness har foretaget med udgangspunkt i Finanstilsynets tal.
Tallene viser, at stordriftsfordele er vigtigt, og mindre aktører med vækstambitioner betaler en høj pris for at være med.
Vi sætter fokus på nøgletallene N4 og N5, som i princippet kan være med til at definere, om et pensionsselskab på sigt kan overleve på egen hånd eller ej.

PFA har været under pres

Trods det lave omkostningsniveau må man konstatere, at PFA har været under pres på markedet de senere år. Førhen havde selskabet nemlig held til at vinde en stor del af udbuddene – især over for Danica – under den vækstivrige direktør Henrik Heideby og den skrappe salgsdirektør Lars Ellehave, som er skiftet til netop Danica. Og der er nu også store og vigtige virksomhedskunder, som er gået uden om PFA i de store udbudsrunder. Det gælder eksempelvis Berendsen, CP Kelco og Visma, der alle er skiftet til Danica, mens FLSmidth og Per Aarsleff begge har skiftet deres store ordninger fra PFA til Nordea Liv & Pension.

Alligevel peger Jon Johnsen på, at det stadig går godt med væksten i PFA – også efter chefskiftet, da Allan Polack tog over efter Heideby:

”Alene i 2017 har vi fået et par hundrede nye kunder – og vi har vel tabt 50-60 stykker. Grundlæggende vokser vi både i antal kunder og i volumen og indbetalinger. Vi er godt tilfredse med væksten.”

PFA rundede 30 milliarder kroner i præmieindtægter om året med udgangen af 2016. En vækst på 3 milliarder kroner i forhold til udgangen af 2015. Og volumen er en væsentlig faktor, hvis man vil have de lave omkostninger, som styrker et selskab i konkurrencesituationen, konstaterer Jon Johnsen. PFA har i dag ca. 1 million kunder, mens Danica har ca. 550.000 og Nordea Liv & Pension har 300.000-350.000 kunder.

”Skala og digitalisering er de store drivere til at opnå lave omkostninger. Har man en høj grad af digitalisering, koster det meget lidt at få en ny kunde ind.”

Besparelser på vej i backoffice

For PFA handler det også om at flytte medarbejdere fra backofficedelen over til de kundevendte funktioner, så PFA-kunderne kan opleve en tilfredsstillende service. Det er man allerede nået langt med. Antallet af medarbejdere i PFA’s backoffice er allerede halveret i forhold til 2009, da man indledte spareøvelserne. Men i samme periode er antallet af kunder fordoblet, lyder det fra Jon Johnsen.

Men selv om der bliver stadig flere robotter og selvbetjente digitale løsninger, så kommer man aldrig til at skære en menneskelig kundekontakt helt væk:

”Selv om vi får mere selvbetjening, så vil der altid være situationer, hvor man får et menneske i røret. Det kan være ved død eller sygdom, hvor vi altid vil holde fast i den menneskelige kontakt.”

I den kommende tid er også rigtig mange udbud i spil. Et af de største og mest interessante er Pension for Selvstændige, som p.t. ligger hos Danica. Det er en af de rigtig store ordninger med 28.000 medlemmer. Reelt er det kun Nordea Liv & Pension, Danica og muligvis PFA, der kan byde på opgaven. For ordningen kræver en bank i ryggen, der kan sælge pensionerne. Spørgsmålet er, om PFA’s lille bank er klar til at løse den opgave.

 

Læs også Her er de mest veldrevne pensionsselskaber – og de værste

 

LÆS MERE

Her er landets dyreste og billigste pensionsselskaber

Speget mæglerkoncept rulles ud i pensionsbranchen

Finanstilsynet går ind i speget Willis-sag. Andre mæglerhuse kan blive ramt

Brancheopgør: Mæglerhus revses for kontroversielt forretningskoncept

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen