pfa_reception-sh

Pension

PFA giver eksorbitant høje priser til fastlåste kunder

Visse af PFA’s kundegrupper, som via deres overenskomst er stavnsbundet til PFA, betaler dobbelt op på deres tab af erhvervsevne-forsikringer, advarer eksperter. PFA og HK forsvarer sig med, at ordningerne har store skader og er uden helbredserklæringer.

Der er kunder i PFA, som ikke har mulighed for at skifte pensionsselskab, og samme kunder har en pensionsordning, hvor de betaler langt over den gængse markedspris for tab af erhvervsevne-forsikringer .

Materiale, som InsideBusiness er kommet i besiddelse af, viser nemlig, at prisen for en af kundegrupperne er på 0,36 pct. for at dække 10 pct. af pågældendes løn ved en tab af erhvervsevne-forsikring. Skal man betale sig for en minimumsdækning på 40 pct. af lnnen, skal man altså betale 1,44 pct. af lønnen om året til forsikringen. Og det er helt usædvanlig højt, konstaterer Gert A. Nielsen, pensionsekspert og partner hos BEDSTpension:

”Såfremt der er tale om en ren funktionærgruppe, er der tale om meget dyre dækninger på TAE/præmiefritagelse, som er den store udgiftspost til forsikringer – det er vel mindst dobbelt op af, hvad vi ville forvente af PFA. Prisen giver for os kun mening, såfremt der er tale om en meget risikofyldt kundegruppe med mange skader, eller alternativt at man har fået forhandlet en usædvanlig stor rabat på investeringsomkostningerne, der kan modsvare de høje forsikringspriser.”

Til sammenligning ligger priserne på lignende tab af erhvervs-dækninger på typisk 0,6 pct. om året for de billigste og op til 0,9 pct. om året for små virksomheder, som betaler mest. Det ser således ud til, at priser ne til lige præcis disse grupper ligger ganske højt, hvilket bekræftes af aktuar og pensionsekspert Søren Andersen fra FPension.

”Det er relativt høje priser for TAE, men det er muligt, at noget af prisen kan forklares med, at denne faggruppe oplever flere skader end PFA’s ’almindelige’ kunder. Man skal altså se skadesregnskabet for præcis disse kunder for at kunne vurdere, om de betaler for meget.”

Det specielle ved grupperne er, at de er styret af en overenskomst, som med eksempelvis følgende formulering de facto umuliggør det for kunderne at skifte pensionsleverandør: ”Ordninger placeret i Pension for Funktionærer kan ikke leverandørskifte, såfremt ordningen stammer fra FunktionærPension. Såfremt virksomheden har indmeldt medarbejderne i Pension for Funktionærer i forbindelse med tiltrædelse af overenskomsten, kan der ikke foretages et pensionsleverandørskifte ud af Pension for Funktionærer.”

Det betyder ifølge Søren Andersen, at især overenskomstparterne skal være særlig opmærksomme, så de undgår, at der betales overpris.

”For pensionskunder omfattet af overenskomster uden mulighed for at skifte leverandør, er det generelt vigtigt, at overenskomstparterne holder øje med priser og vilkår i pensionsselskabet,” siger han.

HK: Vi gennemgår priserne

InsideBusiness har talt med HK Handel, som repræsenterer en af parterne i de relevante overenskomstgrupper i PFA. Herfra lyder meldingen fra HK Handels formand, Mette Høgh, at man altså løbende holder øje med medlemmernes pensionsordninger, hvor priserne skal ses ud fra, at der ikke laves en helbredsvurdering af medarbejderen:

”Priserne i PFA vurderes ud fra og tager højde for vores medlemmers samlede skade- og sygehistorik. Det er vigtigt for os, at de forsikringer, vores medlemmer kan vælge, sikrer dem kollektivt bedst muligt i tilfælde af ulykker eller alvorlig sygdom – i vores løsning hos PFA skal man for eksempel ikke have en individuel helbredsvurdering for at blive forsikret. Derudover tilbyder PFA flere ordninger, der hjælper vores medlemmer med at blive fastholdt på arbejdsmarkedet. Vi gennemgår jævnligt forsikringernes dækning og pris for at vurdere, om vi har valgt den bedste løsning. Desuden er PFA et uafhængigt selskab, som ikke skal sikre overskud til aktionærerne, men derimod går overskuddet tilbage til kunderne via kundekapital.”

Tillige har der i årevis været en tæt kontakt mellem PFA og HK, da tidligere formand for netop HK Handel frem til 2021, Per Niels Tønnesen, i dag fortsat er næstformand i PFA’s bestyrelse.

HK Handels nuværende formand, Mette Høgh, bekræfter da også, at PFA er et aktivt tilvalg.

”HK Handel har valgt PFF under PFA som pensionsselskab ud fra et ønske om at sikre medlemmerne det største afkast på deres pension og give dem mest mulig indflydelse på deres pensionsselskab. Vi tror på, at vores medlemmer får en større stemme og vægt ved at stå samlet, også på pensionsfronten.”

PFA: Helbredserklæring ikke nødvendig

Fra PFA’s side er det pressechef Oliver William Gunner, der på mail svarer på vegne af pensionsgiganten. Her henviser man også til, at lige præcis PFF-kundegruppen ikke behøver at aflevere en helbredserklæring.

”Når man ser på prisfastsættelsen for udvalgte kundegrupper, er det vigtigt at se på forskellen i rammeaftalerne, som ved lederpension indeholder mere omfattende krav om helbredsoplysninger. I PFF afleverer kunderne generelt ikke helbredsoplysninger, da det er en arbejdsmarkedspension, hvor vi ikke spørger til den del.”

Det indebærer ifølge PFA også, at det er en solidarisk tilgang, hvor alle betaler det samme i PFF uanset helbred – og det har betydning for den pris, som PFA fastsætter.

”Det medfører også, at der i PFF er flere udbetalinger, fordi vi ikke på samme måde spørger til den enkeltes helbred. Hertil kommer, at skadeshistorikken er forskellig.”

PFA: Vi opkræver ikke overpriser

Direkte forespurgt, om man bevidst opkræver overpris for kundegrupper, som ikke har mulighed for at flytte deres ordninger, henviser PFA til, at priserne er fastsat i samarbejde med bestyrelsen for PFF:

”Priserne i PFF er fastsat i samarbejde med bestyrelsen for PFF og afspejler bl.a. de skadesudbetalinger, som der har været på ordningen. Vi er meget transparente i vores dialog med bestyrelsen og gennemgår jævnligt skadesrapporterne for PFF. Prisen for en pensionsordning sammensættes af administrations- og investeringsomkostninger samt omkostning til forsikring.”

PFA oplyser tillige, at de nævnte priser ikke er retvisende for de priser, som ansatte eller medlemmer af HK Handel i detailbranchen har generelt. Desuden nævner PFA, at medlemmer i PFF har meget lave administrationsomkostninger på 0,9 pct. af de første 40.000 kr. i indbetalinger, maks. 360 kroner årligt, og ingen depotomkostninger

Desuden understreger PFA, at det er overenskomstparterne, der i fællesskab har besluttet, at en virksomhed ikke kan skifte ud af PFF, hvis de kom fra det tidligere FunktionærPension.

 

Disse kundegrupper er omfattet af de høje priser

De er samtidig kendetegnet ved at være låst, f.eks. med en formulering som følgende: ”Ordninger placeret i Pension for Funktionærer kan ikke leverandørskifte, såfremt ordningen stammer fra FunktionærPension. Såfremt virksomheden har indmeldt medarbejderne i Pension for Funktionærer i forbindelse med tiltrædelse af overenskomsten, kan der ikke foretages et pensionsleverandørskifte ud af Pension for Funktionærer”

Landsoverenskomsten for butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Handel

Landsoverenskomsten – Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat – HK HANDEL

Landsoverenskomsten for it-overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat

Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

Landsoverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat gældende for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på reklamebureauer og forlag der er medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service mellem DIO II og HK Privat samt HK HANDEL

Landsoverenskomsten for butikker mellem DIO II og HK/Handel

Læs mere

Dansk pensionsspiller lander international kæmpeaftale

PFA hæver omkostninger massivt for kunder. Se pensionsbranchens dyreste og billigste

Endelig godt nyt for PKA og Danica om længe ventet konkurrencesag, opd.

Stress-epidemi rammer pensionsbranchen. Se vindere og tabere på vækst

Forsikrings- og pensionsselskaber i pinefuldt dilemma i ligestillingssag

Vi afdækker storstilet udbudssæson i pension: PFA er jaget vildt

Slagsmål om bøderegn over pensions- og forsikringsbranchen

Pensionskunder snydt for høje afkast

Pensionsselskab øger risikoen for udvalgte kunder

Se bedste og dårligste afkast på pensionen i 2021: Danica udspiller ærkerivalen PFA

Danica ligner ny førerhund i helt nyt konkurrencebillede på pension

Gamechanger på pensionsmarkedet: Velliv hæver priserne markant

Pensionsgigant hæver priserne og ændrer på udskældte forsikringer

Ny bølge af topchefudskiftninger nærmer sig i pensionsbranchen

Kan pensions- og forsikringsbranchen leve op til egen høje moral?

Forsikring & Pension tager opgør med interne stridigheder med stor ændring

PFA-topchef advarer mod nye spillere på pensionsmarkedet

Hårdt udskilningsløb i forsikringsbranchen: Grønne biler er kamppladsen

Se vindere og tabere i pensionsbranchen under nyt regime