pfa

Pension

PFA hæver omkostninger massivt for kunder. Se pensionsbranchens dyreste og billigste

Landets største pensionsselskab, PFA, hæver administrationsomkostningerne med 29 pct., men ligger fortsat i bund prismæssigt i forhold til Danica, mens Topdanmark Liv ser ekstremt dyr ud. En spiller trumfer dog alle på priserne.

Der er ekstremt store forskelle på omkostningsniveauet per kunde i pensionssektoren. Det viser en gennemgang af nøgletallet hos de kommercielle pensionsselskaber.

To selskaber skiller sig ud: Topdanmark Liv med hele 2.729 kr. per kunde per år, mens Sampension ligger på 387 kr. per kunde. Selv efter at have hævet prisen med 29 pct. til 909 kr. per kunde ligger PFA stadig godt i sammenligningen.

Ifølge den erfarne pensionsekspert og aktuar Jørgen Svendsen fra AFPR, der har indsamlet tallene til InsideBusiness, er administrationsomkostningerne uden investeringsomkostninger et væsentligt nøgletal at være opmærksom på.

”Det er virkelig vigtigt at være opmærksom på for kunderne. Hvem har lyst til at give 2.700 kr. uden investeringsomkostninger for at kunne ringe til et selskab en gang imellem? En forskel på 1.000 kr. om året rammer også pensionens størrelse. Det kan jo over et helt liv blive mere end 50.000 kr. plus renters rente.”

PFA har historisk set ligget billigst blandt de klassiske kommercielle spillere. Det gør man fortsat, men priserne har taget et gevaldigt løft fra 2020 til 2021 fra 703 til 909 kr. om året. Fra PFA forklarer CFO Anders Damgaard prisstigningerne med to væsentlige forhold. For det første, at man investerer i at forbedre den digitale brugeroplevelse i disse år.

”Cirka halvdelen af stigningen skyldes væksten i omkostninger, hvor vi investerer solidt i at fremtidssikre vores forretningssystemer, blandt andet i forhold til at blive mere datadrevet.”

Hertil kommer, at PFA som de andre spillere i branchen forsøger at skabe et klarere billede af, hvordan omkostningerne i selskabet bliver brugt, bl.a. i lyset af SUL-debatten, som præger pensionsbranchen.

PFA er stadig konkurrencedygtig – vandt Vestas

”Den anden del er, at vi har opdateret vores omkostningsfordelingsnøgler, så omkostningsfordelingen bliver mere retvisende i forhold til de underliggende aktiviteter. Det betyder, at de forsikringsmæssige omkostninger per person er steget, mens de investeringsmæssige omkostninger er faldet tilsvarende. Vi hæfter os ved, at vi blandt de kommercielle pensionsselskaber ligger rigtig godt målt på de forsikringsmæssige omkostninger og på de totale omkostninger både set i forhold til antal forsikrede og de investerede aktiver,” siger Anders Damgaard.

PFA er trods svage afkast og prisstigninger fortsat konkurrencedygtig i udbudsrunder for landets største virksomhedsaftaler. Således har PFA som beskrevet i InsideBusiness fredag netop vundet Vestas fra ærkerivalen Danica.

Men lige præcis på nøgletallet omkostninger per kunde er Sampension suveræn med bare 387 kr. per kunde per år. Selskabet har dog den fordel, at man både har klassiske og næsten ikke konkurrenceudsatte arbejdsmarkedspensionsordninger i porteføljen såvel som en kommerciel forretning, hvor man sidste år vandt CP Kelco, Novenco og Cardlay.

”Administrationsomkostningerne er et væsentlig konkurrenceparameter, ligesom afkasthistorikken og andre ting betyder noget. Vi har haft et godt år med det højeste afkast i markedet. Det er derfor, vi vokser så kraftigt og nu har over 350 mia. kr. under forvaltning.”

Ifølge topchef i Sampension Hasse Jørgensen er det nemlig afgørende med en vis størrelse for at kunne holde et lavt omkostningsniveau, og det er også i det lys, at man skal se Sampensions indtog på det kommercielle marked.

I modsætning til de øvrige pensionsspillere, f.eks. PFA og Danica, der giver store rabatter til de største kunder, satser man fra Sampensions side primært på de lidt mindre virksomhedskunder, efter at man for nogle år siden tabte KMD:

”Det er klart, at de meget store kunder kan få nogle rabatter andre steder, som vi ikke giver. Men derfor kan vi godt finde på at byde ind på de store udbudsrunder uden rabatter, med lavt prisniveau og god service.”

AP Pension ligger pænt trods mindre størrelse

De øvrige tre større kommercielle spillere har stabiliseret sig med et omkostningsniveau omkring de 1.500 kr. per år med Danica som den dyreste med 1.596 kr., Velliv med 1.417 kr. mens den betydelig mindre AP Pension ligger som den billigste af de tre på 1.408 kr., hvilket ifølge Jørgen Svendsen er lidt af en præstation for AP-direktør Bo Normann Rasmussen og hans team. Ingen af dem er dog tæt på branchen suverænt dyreste aktør, Topdanmark Liv, der har årlige administrationsomkostninger for godt 2.700 kr. om året.

Herfra forsvarer Topdanmark Livs direktør, Vivian Byrholt, sig med, at man p.t. investerer massivt i et nyt it-system, som er årsag til det ekstraordinært høje omkostningsniveau:

”Det er vigtigt at slå fast, at tallet viser de omkostninger, vi i Topdanmark har til at drive og udvikle forretningen. Vores markante og historisk store investeringer i et nyt it-kernesystem er et godt eksempel. Det bidrager til, at tallet her er højere i disse år. Netop de investeringer skal sikre en langsigtet styrkelse af vores set-up, da systemet er altafgørende for en god og konkurrencedygtige kundebetjening, det hjælper f.eks. sagsbehandlerne med effektivitet og kvalitet,” siger Vivian Byrholt

Vivian Byrholt oplyser endvidere, at it-systemet blev fuldt implementeret i 2021, og nu arbejdes der på at få det indarbejdet i alle dele af pensionsforretningen.

I stedet for at se på nøgletallet administrationsomkostninger per kunde opfordrer Vivian Byrholt til, at man retter fokus på nøgletallet ÅOP per kunde:

”Nøgletallet i regnskabet viser intet om, hvad kunder betaler for at have en pensionsopsparing hos os. Det gør ÅOP-tallet derimod, og det kan sammenlignes på tværs af selskaber, da det indeholder alle relevante omkostninger, som kunderne betaler. Topdanmark har en af de laveste ÅOP i branchen, og det vil det nye it-kernesystem også bidrage positivt til fortsat at sikre. ÅOP-tallet er et udtryk for omkostninger i procent og tager alle omkostninger – også investeringsomkostninger – i betragtning.”

 

Læs mere

Endelig godt nyt for PKA og Danica om længe ventet konkurrencesag, opd.

Stress-epidemi rammer pensionsbranchen. Se vindere og tabere på vækst

Forsikrings- og pensionsselskaber i pinefuldt dilemma i ligestillingssag

Vi afdækker storstilet udbudssæson i pension: PFA er jaget vildt

Slagsmål om bøderegn over pensions- og forsikringsbranchen

Pensionskunder snydt for høje afkast

Pensionsselskab øger risikoen for udvalgte kunder

Se bedste og dårligste afkast på pensionen i 2021: Danica udspiller ærkerivalen PFA

Danica ligner ny førerhund i helt nyt konkurrencebillede på pension

Gamechanger på pensionsmarkedet: Velliv hæver priserne markant

Pensionsgigant hæver priserne og ændrer på udskældte forsikringer

Ny bølge af topchefudskiftninger nærmer sig i pensionsbranchen

Kan pensions- og forsikringsbranchen leve op til egen høje moral?

Forsikring & Pension tager opgør med interne stridigheder med stor ændring

PFA-topchef advarer mod nye spillere på pensionsmarkedet

Hårdt udskilningsløb i forsikringsbranchen: Grønne biler er kamppladsen

Se vindere og tabere i pensionsbranchen under nyt regime