allan-polack-farve

Inside story

PFA-topchef advarer mod nye spillere på pensionsmarkedet

Legemliggørelsen af de nye regler for SUL på pensionsområdet udløser en heftig debat, hvor PFA-topchef Allan Polack peger på risikoen for, at nye kapitalfondsejede forsikringsspillere får plads på markedet med produkter, som blæser på det kollektive setup, som pensionsbranchen hidtil har stået for. Ellers er han klar til at rette ind og hæve priserne på SUL, selv om han har skarp kritik af indgrebet.

Det kan få store og uheldige konsekvenser på pensionsmarkedet, hvis det lykkes en gruppe af nye aktører at få fodfæste. Sådan lyder advarslen nu fra PFA’s topchef, Allan Polack, om de netop lancerede regler for SUL-forsikringer på pensionsmarkedet.

”Mange nye newcomers på pensionsmarkedet er ejet af kapitalfonde. Det har vi allerede set nu. De nuværende spillere er reguleret, og de er reguleret af kritiske medier. Sådan er det bare ikke i kapitalfondsverdenen. Derfor er man ved at sætte tingene over styr,” lød det fra PFA-topchef Allan Polack i en heftig debat om de nye SUL-regler på en konference arrangeret af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor InsideBusiness havde mulighed for at interviewe PFA’s topchef.

Han harcelerede kraftigt mod de nye regelsæt, som i hans optik skyder ved siden af målet, hvis hensigten er at skabe mere balance og imødegå, at især hvilende pensionsordninger er med til at finansiere underskudsgivende forsikringer til virksomheder.

Konkret er Allan Polack bekymret for, om det opadgående prispres på forsikringerne kommer til at åbne for flere nye pensionsspillere i Danmark, som vil ændre spillereglerne radikalt.

”Det handler ikke kun om priser på et forsikringsprodukt. Det handler også om, at man kan forringe et produkt. Kommer der nye spillere ind på det her marked, så vil de givetvis sælge forringede forsikringsprodukter, og jeg har svært ved at se, hvem der har gavn af det. Det kan f.eks. være, at man deler virksomhedernes medarbejdere op i flere grupper med sammenlignelige karaktertræk, som vi ser det i klassisk skadesforsikring. Den adfærd har aldrig været en del af det danske pensionssystem, og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har gennemtænkt det her tiltag mere.”

Allan Polack peger på, at disse ændringer vil komme over de næste et til tre år, fordi SUL-forsikringer per se er så langsigtede, uanset hvad man kan se af svære problemstillinger i det, hvis nye spillere aktivt går efter at sælge SUL-forsikringer på det danske marked.

”Vi har jo set på skadesforsikringsmarkedet, at der kom nye spillere ind, som gik konkurs. Hvad sker der, hvis man har tegnet en tab af erhvervsevne-ordning, og selskabet går konkurs. Det er et mærkeligt indgreb, som skal løse noget, som ikke er i stykker. Det danske pensionssystem er vældig velkonsolideret, og det er søgt at sige, at det ikke er holdbart.”

PFA og Danica retter ind

I den forgange uge har f.eks. Danicas topchef, Ole Krogh Petersen over for InsideBusiness understreget, at man retter ind efter Finanstilsynets nye bekendtgørelse, selv om flere eksperter påpeger, at det kan blive svært for Finanstilsynet at håndhæve reglerne.

Allan Polack forsikrer også, at man selvfølgelig vil rette ind efter de nye regler også med prisstigninger.

”Jeg synes som udgangspunkt, at reglerne skyder ved siden af, fordi de både skal løse et problem med holdbarhed i branchen såvel som skæv prissætning og omfordelingsspørgsmålet. Men det er en endelig betænkning, så jeg kan bare gå hjem og tilpasse mig. Og det er jo ikke fedt med de her store SUL-underskud. Vi arbejder dag og nat for at gennemføre initiativer, som forebygger de her skader. Men det tager altså noget tid at sætte priserne op, for det er tre til fem års kontrakter. Men nu er vi tvunget til det, og vi tænker: Fedt, vi vil gerne have priserne op.”

Ifølge Allan Polack skyldes de store underskud på tab af erhvervsevne især, at der i en årrække har mange alvorlige psykiske skader, som har presset underskuddene på SUL op, idet der har været en kraftig vækst i skaderne fra 2014 og frem til 2019.

”Vi har sat priserne op mange gange siden 2015, og vi har bare sat dem endnu mere op efter coronaperioden. Hele det psykologiske område er blevet fuldstændig fejllæst. Folk glider ned ad slisken, de har nogle psykiske udfordringer, så bliver de langtidssyge, bliver afskediget, og så bliver de derefter uarbejdsdygtige. Det er derfor, at det her område er så dyrt,” siger Allan Polack.

Allan Polack understreger, at PFA kommer til at tale med alle sine virksomhedskunder om priser for at kunne leve op til Finanstilsynets nye betingelser.

Polack vil ikke love prisfald på investeringer

Til gengæld ønsker Allan Polack ikke at svare på, om de hvilende ordninger, som alt andet lige har været med til at finansiere de underskudsgivende forsikringer ved at betale overnormalt høje omkostninger til kapitalforvaltning, bliver sænket i pris.

”Spørger du, om de hvilende ordninger i PFA får prisen ned – det kan jeg ikke svare på. Det store slag står om ordninger med indbetalinger, for det er det, vi er blevet bedt om at løse. Vi gør, hvad vi bliver bedt om, men reglerne skyder ved siden af det centrale problem, som er de hvilende ordninger og gennemsnitsrentekunderne.”

Allan Polack kritiserer nemlig samtidig, at der ikke bliver sat ind over for de gennemsnitsrentekunder, der betaler høje priser, men som er låst i selskaberne uden mulighed for at flytte deres ordninger med de værdier, som rentegarantierne repræsenterer.

I det hele taget kan problemstillingen koges ned til den problemstilling, at Finanstilsynet forsøger at løse et problem med holdbarhed i forretningsmodellerne, mens Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for at løse helt andre konkurrencemæssige problemstillinger, herunder at nedbringe de høje omkostninger for hvilende ordninger, mener han.

”Der er tydeligvis to menigheder under Erhvervsministeriet, der mener to forskellige ting,” siger Allan Polack.

Finanstilsynet: Det hele bliver mere firkantet

Fra Finanstilsynet anerkender underdirektør Per Plougmand Bærtelsen, at man med den nye bekendtgørelse rører ved en af de afgørende konkurrencefaktorer for pensionsbranchen.

”Vi har i mange år haft fokus på SUL-underskud i pensionsbranchen, men vi erkender, at prisen på SUL har været et godt konkurrenceparameter; det har været et område, som er let at forstå prissætningen på. Men vi er også bekymrede for holdbarheden af selskabernes forretningsmodeller. Nu har vi valgt en fuldstændig opdelt forvaltning af de to forretningsområder SUL og kapitalforvaltning.”

Ifølge Per Plougmand Bærtelsen ligger Finanstilsynets regelsæt helt på linje med EU-reguleringen på området, som i sidste ende går ud på at undgå, at midlerne inden for livsforsikring ikke går til at finansiere rabatter inden for SUL.

”Vi kommer med en mere strikt tilgang til området, og det, vi kommer med, er ret firkantet,” siger Per Plougmand Bærtelsen om reglerne, som dog indebærer, at selskaberne får lov til at lade de eksisterende kontrakter køre videre, inden der sættes ind over for f.eks. en uholdbar prissætning i selskaberne med det, som i yderste konsekvens kan være sætte ind med en fratagelse af et pensionsselskabs tilladelse til at drive forretning.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør, Jakob Hald, er fortrøstningsfuld i forhold til den kritik, Allan Polack rejser om regler, der ikke løser de konkurrencemæssige problemstillinger ved f.eks. for høje priser på kapitalforvaltning for hvilende ordninger.

”Det er ikke usædvanligt, at to forskellige offentlige styrelser har to forskellige synspunkter, når de har forskellige opgaver. Nu må vi se, hvordan det nye regelsæt påvirker markedet; det kan der godt være udfordringer ved, men forventningen er, at priserne kommer tættere på omkostningerne, og det vil vi faktisk gerne have,” siger Jakob Hald.

Læs mere

Se vindere og tabere i pensionsbranchen under nyt regime

Pensionsbranchen skjuler eksorbitant høje bonusser til kapitalfonde

Fagbevægelsen har et svært dilemma med investering i kapitalfonde, opd.

Sass Larsen går ind i sag om kapitalfondsbonusser, men leverer fondene på pensionsafkast?

Politikere retter sigtet mod høje kapitalfondsbonusser

Opgør om høje bonusser til kapitalfonde rammer pensionshus

ATP forgylder kapitalfondsprofiler. Danskere får milliardregning

ATP-direktør ser gyldne år for private equity og sætter fuldt blus på dansk milliardsats

Rådgivere kæmper om prestigefyldt M&A-mandat

Sky kapitalfond øjner kæmpe frasalg

Kapitalfonde sætter tidligere Mærsk-selskab til salg

Her er sommerens store M&A-handler

M&A-koryfæ er fortid i revisionsgigant

Markant tilbagegang i storbanks prestigeafdeling

Kapitalfond jagter lånemarked, som bankerne udelukkes fra

Sådan er afkastet i de danske kapitalfonde