Henrik Boysen - Popermo

Forsikring

Politifolkets forsikringsselskab leverer historisk godt resultat

Popermo Forsikring er vokset beskedent og har leveret et stærkt resultat på bundlinjen. Vækst er ikke et mål i sig selv for selskabet, men direktør Henrik Boysen ser ingen grund til at hvile på laurbæerne, hvis Popermo skal kunne bevare sin position og relation til medlemmerne.

Politifolk og folk med tilknytning til domstolene går op i at have orden i deres forsikringer. Det er i hvert fald den konklusion, man fristes til at drage, når man ser Popermo Forsikrings regnskabsresultat for 2021. Her har nicheselskabet formået at vende driften i forsikringsforretningen tilbage til positivt terræn, mens resultatet på bundlinjen er vokset til historiske højder.

Bruttopræmierne voksede med 1 pct. til 244 mio. kr. Det er i den lave ende, hvis man ser på væksten på tværs af de danske forsikringsselskabers regnskaber for sidste år, om end det stadig er en positiv udvikling. Resultatet efter skat endte på 22,1 mio. kr., hvilket er mere end en fordobling af bundlinjen i 2020 på 10,1 mio. kr. Det kommer af et overskud på såvel forsikringsforretningen som investeringsresultatet, der hver især udgjorde henholdsvis 5,3 mio. kr. og 22,3 mio. kr. i 2021.

Erstatningsprocenten landede på 78,6 pct. mod 88,3 pct. i 2020, mens omkostningsprocenten steg til 15,4 pct. fra 10,9 pct. i året før, hvilket skyldes udgifter til it og til udvikling og indkøb af skadebehandlingssystem. Samlet gav det en combined ratio for året på 97,5 – en forbedring i forhold til 2020, hvor forretningen var tabsgivende med en combined ratio på 101,9 pct.

Derfor er Henrik H. Boysen også en veltilfreds direktør, der kan bryste sig af et historisk godt regnskabsår, hvor PopermoBonussen, der lige nu tilbagebetales til medlemmerne, med 1.300 kr. i gennemsnit er højere end nogensinde. Men også fordi selskabet igen er kåret som det forsikringsselskab, der scorer højest i EPSI’s opgørelse over kundetilfredshed hos forsikringsselskaberne.

”Vi har fået flere medlemmer og flere policer, og vi vokser stille og roligt i det omfang vi har sat en plan for. Ligesom de fleste andre selskaber kunne vi konstatere, at 2020 var et coronaår, og vi regnede med, at 2021 ville normalisere sig. Men der har været mange coronaeffekter, der har holdt fast, så vi har haft færre skader end ventet,” siger direktøren og tilføjer, at væksten i bruttopræmieindtægter er beskeden, men dækker over nogle tiltag, som blev gennemført i 2021, og som har været med til at trække væksten ned.

Forsikringsselskabernes regnskaber for 2021

Regnskabssæsonen for de danske skadesforsikringsselskaber er godt i gang.

Indtil videre er det de mindre spillere, der har leveret den største vækst i præmieindtægterne. Især Sønderjysk Forsikring er stukket af med en vækst på 26,8 pct. efterfulgt af Aros Forsikring med en vækst på 10,6 pct. I bunden finder vi norske Protector, der gik tilbage med 6 pct. i præmieindtægterne i 2021.

Målt på combined ratio ligger de børsnoterede forsikringsselskaber i den lave ende, hvor Tryg har den laveste combined ratio på 82,7 pct. efterfulgt af Gjensidige, Topdanmark og Alm. Brand. I den høje ende ligger Nem Forsikring med langt den højeste combined ratio på 107,4 pct. og en negativ udvikling i præmieindtægterne på 3,6 pct.

Målt på omkostningsprocent er det ligeledes Nem Forsikring, der topper listen med 44,4 pct., mens Protector udgør bunden med en omkostningsprocent på 8,4 pct. efterfulgt af de børsnoterede forsikringsselskaber.

Den, der lever stille

Henrik Boysen understreger, at Popermo Forsikring ikke er, som gensidige forsikringsselskaber er flest – forstået på den måde, at selskabet ikke har nogen salgsorganisation, men at man altid har haft en tæt tilknytning til sine medlemmer. Ikke mindst til Politiforbundet, som også er selskabets eneste alliancepartner og her, at den største del af kerneforretningen kommer fra. Og det ligger ikke i kortene, at der skal ændres på det, da Popermo har en tæt tilknytning til sine medlemmer.

”Jeg synes egentlig, at vi konkurrencemæssigt udvikler os, sådan som vi har forventninger om – også selvom konkurrencen bliver hårdere og hårdere, og der kommer alliancer. Så står vi imod og står egentlig stærkt, som vi gør her i starten af 2022. Men det er klart, at hvis vi skal bevare vores stærke position, skal vi lægge os i selen.”

Historien om Popermo strækker sig tilbage til 1963, hvor en gruppe politiansatte ville danne deres eget forsikringsselskab for at kunne købe billig kaskoforsikring. Siden har man udvidet medlemsgrupperne, der i dag også omfatter grupper som retsvæsenet, folk med administrativt arbejde i staten og skole- og sundhedsvæsen.

I 2019 tilpassede selskabet sin strategi, så man i højere grad lyttede til kundernes meninger og behov. Det har medført, at selskabet har udvidet med flere produkter og flere dækninger. Og så er der kommet en lidt anderledes tilgang til tingene, hvor Popermo nu kommunikerer meget mere med omverdenen end tidligere. Det har ifølge direktøren medført, at selskabet er kommet tilbage til at være det bedste forsikringsselskab i EPSI’s tilfredshedsmålinger, og at man sidste år kunne levere et meget tilfredsstillende regnskab.

”Næste år fylder Popermo 60 år, og vi har haft et flot liv gennem mange år. Men vi har været stille og har levet stille. Og vi har fundet ud af, at en forudsætning for, at omverdenen ved, at man er et stærkt forsikringsselskab, er, at man husker at fortælle om det. Så vi har øvet os meget i de sidste år i at fortælle vores historie. Altså at sige, at det ikke er en selvfølge, at man i et forsikringsselskab gør, som vi nogle gange gør i Popermo,” siger Henrik H. Boysen.

Det har også betydet, at man har ændret selskabets tilgang til produktsiden. Hvis man kigger nogle år tilbage, har tilgangen måske været lidt ”konservativ og lidt forsigtig”, som direktøren udtrykker det. Derfor har man set sig nødsaget til at gøre noget mere.

”Vi skal ikke være store risikobærere og opføre os som et kommercielt selskab, for det er vi ikke. Men vi måtte erkende, at medlemmernes efterspørgsel og forventninger til os har ændret sig. Og det bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan vi indretter os efter i fremtiden. Det har vi så gjort med nye produkter, nye dækninger og nye tiltag, som medlemmerne har taget rigtig godt imod,” siger direktøren og peger på forsikring af elbiler som et område, Popermo har stor fokus på.

Sammenligning af forsikringsselskabernes regnskaber 2021

Stærke relationer kommer før vækst

Et andet fokuspunkt er at bevare den stærke relation til medlemmer, som Popermo har haft i sit snart 60 år lange virke. Det skal ikke kun ske i form af produkttilbuddet, men også ved at kunne tilbyde medlemsfordele, der giver værdi ud over selve forsikringen. Sidste år begyndte man at tilbyde familietjek, hvor medlemmerne gratis kan få en samtale med en ekspert om, hvad der eksempelvis skal ske ved en skilsmisse. På samme måde kan medlemmerne få et tilskud, hvis man vil have monteret eller udskiftet en lader til elbil i det private hjem.

Henrik Boysen understreger, at man gerne vil vokse i Popermo, men at væksten ikke er et isoleret mål. Baggrunden er en beslutning om, at man gerne vil arbejde med de nuværende medlemsgrupper i ro og mag, og at selskabet ikke bare kan kaste sig over nye forretningsområder. Derfor blev medlemsgrupperne ikke udvidet i 2021. Og da der er mulighed for vækst med de nuværende grupper, regner direktøren heller ikke med, at det kommer til at ske i 2022.

Set bredt på forsikringsbranchen har især de gensidige forsikringsselskaber udmærket sig ved at have haft de højeste vækstrater i 2021. Og direktøren noterer sig også, at de gensidige forsikringsselskaber markerer sig i toppen af tilfredshedsmålingerne af selskaberne.

”Jeg tror, at det er en blivende trend. Ligesom i så mange andre sammenhænge vil forbrugerne vide, hvad deres penge går til, og de vil kunne stå inde for det. Jeg tror, at det er nemmere at betale 100 kroner til et gensidigt forsikringsselskab og vide, at de 100 kroner går til dig og for driften af forsikringsselskabet, frem for at de 100 kroner skal skabe et afkast til nogle aktionærer. Det er trenden, der er der, og vi har medvind i de gensidige selskaber,” siger Henrik Boysen.

 

Læs mere

Inflation giver stor usikkerhed om prisstigninger på forsikring

Tryg risikerer tilbagebetaling af millionbeløb

Ledelsesuro fortsætter i GF Forsikring. Formand stopper efter kort tid på posten

Magtfulde klubber bag GF Forsikring sidder på formue på en kvart milliard kroner

Uhyre svært at rekruttere: Kom tæt på ledige topstillinger i pension og forsikring

Historisk forsikringsselskab sigter efter den svære toer

Købstædernes Forsikring brænder fingrene på storbrand

Væksten tordner videre i jysk forsikringsselskab

Forsikringsgiganter må igen yde økonomisk førstehjælp til leverandør

Skarp kritik af overskudsdeling hos fremadstormende forsikringsselskab

Se det forsikringsselskab, der har klaret sig bedst på aktiemarkedet