Christiansborg 1

Politik

Politikere blæser til kamp mod bankernes uigennemsigtige vilkår

Der skal tages et opgør med bankernes uigennemsigtige priser og vilkår for privat- og erhvervskunder, lyder beskeden fra flere folketingspolitikere. Der bør oprettes en officiel sammenligningsportal for bankernes renter og priser med inspiration fra Storbritannien, lyder et konkret forslag. Regeringspartier afviser.

Tre toneangivende oppositionspartier kritiserer bankerne for ikke at være transparente nok i deres tilbud og vilkår for kunderne. Nu lufter de ideen om at oprette en prisportal under administration af myndighederne, der skal give privat- og erhvervskunder bedre muligheder for at sammenligne priser, rentesatser og gebyrer på tværs af branchen.

Det er en idé, der tidligere er blevet fremført af flere organisationer.

Som InsideBusiness beskrev sidste uge, foreslår blandt andre SMVDanmark og rådgivningsvirksomheden Pengeministeriet, at der oprettes en officiel sammenligningsportal, hvor rentesatser, gebyrer, vilkår og andre omkostninger på tværs af bankerne er anført.

På den måde vil erhvervskunder bedre kunne gennemskue bankernes priser og vilkår samt træffe en beslutning på et oplyst grundlag, lyder ræsonnementet.

Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, bakker op om sådan en model og henviser til, at det britiske finanstilsyn løbende offentliggør en liste over bankernes rentemarginaler og benchmark på tværs af branchen.

”Det er da et kæmpe problem, at bankerne ikke er transparente nok. Forudsætningen for, at markedet fungerer, er jo, at man som kunde – uanset om man er borger eller erhvervsdrivende – kan gennemskue, hvad det er, man får for det, man betaler,” siger Pelle Dragsted.

Det britiske finanstilsyn har meldt ud, at det agter at gå mere i offensiven i forhold til at holde øje med, hvordan bankerne administrerer privat- og erhvervskunders rentesatser, samt om bankerne er gode nok til at kommunikere om tilbud og produkter.

SVM-regeringen bør indføre lignende tiltag i den danske banksektor, hvis der skal skabes mere konkurrence på tværs af branchen, mener Pelle Dragsted.

Sektor skaber ikke selv transparens

Pelle Dragsted henviser desuden til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport fra 2022, der undersøgte konkurrencesituationen på bankmarkedet for privatkunder.

Rapporten vurderede, at konkurrencen ”kunne styrkes til fordel for kunderne”, men indeholdt ingen konkrete anbefalinger.

Pelle Dragsted mener, at rapportens vurderinger bør give anledning til et større politisk fokus på bankernes opførsel og måde at drive forretning på, herunder også om de er gode nok til at være transparente.

Det samme mener SF, der også melder sig på banen som arg kritiker af finanssektoren, og hvordan den kommunikerer til kunderne.

Partiets finansordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, fortæller til InsideBusiness, at små virksomheder i partiets optik får ringere vilkår end store, hvad angår eksempelvis rentepriser. Det tyder ifølge Lisbeth Bech-Nielsen på, at konkurrencen er for dårlig.

Hun erklærer sig enig med Enhedslisten i, at der er behov for at etablere en officiel prisportal – og faktisk har begge partier gennem flere år forsøgt at rejse den model over for Folketinget.

Der har dog indtil videre ikke været stemning for det, hvilket ifølge Lisbeth Bech-Nielsen skyldes, at ”det er blevet lobbyet ned” af bankerne.

Selvom det ”prisværdigt”, at flere private aktører har meldt sig banen og leverer sammenligninger af eksempelvis rentesatser og gebyrer, mener Lisbeth Bech-Nielsen ikke, at det kan erstatte en officiel portal.

Kun på den måde kan der skabes den nødvendige transparens af bankernes forretningsmodeller for alle kunder.

”Når sektoren, der sidder tungt på den finansielle infrastruktur, ikke selv gør noget for at skabe klarhed og gennemsigtighed, så er du ilde stedt både som privat- og erhvervskunde,” siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Derfor kommer SF til endnu en gang at slå på tromme for at sikre bedre forbrugerbeskyttelse i forbindelse med lanceringen af en række andre finanspolitiske beslutningsforslag, som partiet vil præsentere “inden længe”, fortæller finansordføreren.

Dansk Folkeparti: Nødvendigt med bedre konkurrence

Venstrefløjen får opbakning i sin kritik fra en uventet kant i form af Dansk Folkeparti, der også tidligere har været ude med riven over for bankerne.

I et nyligt offentliggjort finansudspil foreslår partiet således, at der skal indføres et lovpligtigt halvårligt pristjek af renter og gebyrer, så kunderne bedre kan gennemskue bankernes priser.

Derudover skal der oprettes en hjemmeside i stil med Pensionsinfo.dk, hvor kunderne bedre kan sammenligne de forskellige produkter på tværs af bankerne.

På den måde kan der skabes bedre gennemsigtighed og dermed konkurrence i banksektoren, mener Peter Kofod, der er Dansk Folkepartis gruppeformand og finansordfører.

”Vi er i Dansk Folkeparti ikke imod finansielle supermarkeder. Det er åbenlyst lettere for kunden at placere både lån, forsikringer og kontante beholdninger i samme bank, hvor man kan have samme bankrådgiver, som man også ofte har et personligt forhold til, og som har et helhedsbillede af kunden. Potentielt kan der også være tale om samproduktionsfordele ved finansielle supermarkeder. Men forudsætningen er gennemsigtighed og sund konkurrence, hvilket sikres med dette udspil,” udtalte Peter Kofod i forbindelse med præsentationen af udspillet.

Altså lægger partiet tilsyneladende op til at indføre en slags prisportal i stil med den, som også Enhedslisten og SF har foreslået. Hvordan den konkret skal tage sig ud, og hvorvidt den også skal følge skabelonen som fremlagt af de to venstrefløjspartier, er dog ikke nærmere beskrevet i finansudspillet.

Peter Kofod er ikke vendt tilbage på InsideBusiness’ henvendelse.

Erhvervsminister kommer med ’tomme ord’

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) har ikke haft mulighed for at stille op til interview eller på anden måde komme med kommentarer, oplyser Erhvervsministeriet i en mail.

I stedet henviser ministeriet til Morten Bødskovs tidligere udtalelser om emnet, hvor han har kritiseret bankerne for ikke at klæde kunderne ordentligt på i forhold til deres muligheder for eksempelvis at flytte deres penge fra en lønkonto til en højrentekonto.

Af den grund bad han i december sidste år Finanstilsynet om at have særligt fokus på, om bankerne er gode nok til at rådgive deres kunder om bedre muligheder, rentesatser og vilkår.

Den slags ’tomme trusler’ er dog ikke nok, mener SF’s Lisbeth Bech-Nielsen. Der skal ske noget på området, og derfor kommer begge partier til at indkalde ministeren i flere samråd fremover for at høre, hvad der kan gøres på området.

”Hvis ikke kritikken fra ministeren bliver fulgt op med handling, så sker der ikke noget. Der er brug for, at ministeren gør mere end bare at banke i bordet og komme med tomme ord,” siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Enhedslistens Pelle Dragsted er enig. Der er behov for, at Erhvervsministeriet kommer mere på banen og gør en aktiv indsats for at sikre, at bankerne faktisk bliver kigget over skulderen.

Konkret savner han, at Finanstilsynet får en langt mere offensiv rolle i forhold til at lægge pres på bankerne. Hvis ikke det virker, må lovgiverne gå mere hårdt til værks og finde frem til noget yderligere regulering, siger Pelle Dragsted.

Han tilføjer, at sådanne reguleringer skal ske i supplement til en ekstraordinær skat på ’overnormale profitter’ på renteindtægter, som bankernes rekordregnskaber ifølge ham afspejler.

Man kommer dog ikke uden om, at et nødvendigt første skridt er at få etableret en officiel prisportal. Også selv om det vil koste mange penge.

“Det er klart, at det vil koste penge og ressourcer at få det stablet på benene. Men den samfundsøkonomiske gevinst vil være større. Det er jo et træk på realøkonomien, når bankerne tilegner sig de enorme overskud. Det er penge, som små selvstændige kunne bruge til at investere i nye produkter, forskning, ansættelser, kapitalapparat eller andet,” siger Pelle Dragsted.

Ingen opbakning fra regeringspartier

Det ser dog ikke ud til, at regeringspartierne vil bakke op om de andre partiers forslag.

I en skriftlig kommentar fortæller Venstres erhvervsordfører, Louise Schack Elholm, at det i partiets optik ikke er statens ansvar at lave en prisportal.

Venstre vil dog klart opfordre såvel privat- som erhvervskunder til at kontakte flere banker for at høre, hvilke vilkår de kan tilbyde, så man er sikker på, at man har fået de gunstigste vilkår.

”Det jo lidt ligesom, når man skal købe en ny bil, der tager man jo ikke imod det første, det bedste tilbud, men undersøger markedet grundigt, inden man slår til”, skriver Louise Schack Elholm.

Erhvervsordfører for Socialdemokratiet Mette Reissmann vil heller ikke lægge sig fast på en prisportal for bankerne. I en mail skriver hun dog, at det er nødvendigt løbende at holde øje med, om bankerne lever op til deres pligter og yder den rådgivning over for deres kunder, som de skal. Det skal gælde, uanset om det er en lille enkeltmandsvirksomhed eller et stort firma med flere hundrede ansatte

Samtidig understreger hun, at hvis der skal være konkurrence på det finansielle marked, skal der være fuld gennemsigtighed for kunderne om priser, omkostninger og betingelser. Når det ikke er tilfældet, skader det konkurrencen, da kunderne ikke kan sammenligne tilbuddene og dermed potentielt kan ende med at få for ringe priser og for dyre omkostninger.

Det problem vil Socialdemokratiet ”løse med de nødvendige initiativer”, fastslår Mette Reismann uden dog at uddybe, hvilke initiativer der skal være tale om.

”For at bankerne kan give deres kunder den bedste rådgivning, kræver det selvfølgelig gennemsigtighed. Vi er altid opmærksomme på, om der skal flere initiativer til, for at bankerne giver den gennemsigtighed i renter og gebyrer over for deres kunder, som er nødvendig, så de kan træffe det bedste valg. Det er jo også vigtigt, at bankerne lever op til de krav og forpligtelser og den lovgivning, som der allerede er, og det har vi jo desværre set eksempler på ikke er tilfældet,” skriver hun i mailen.

Heller ikke Moderaternes finansordfører, Henrik Frandsen, mener, at der er behov for at oprette en pristportal. Banksektoren er i forvejen en meget reguleret sektor i Danmark, og en sammenligningshjemmeside vil blot føre til endnu mere bureaukrati og større omkostninger.

Han påpeger desuden, at bankernes prissætning for erhvervskunder altid vil bero på en individuel vurdering, og at det er op til den enkelte kunde og bank at finde det rette leje af priser og vilkår via forhandlinger, hvori flere faktorer vil indgå. Af den grund ser han heller ikke mulighederne i en prisportal, som Enhedslisten og SF lægger op til.

”Banken har bestemt en opgave i at rådgive kunden om de valgmuligheder, der måtte være. Og de enkelte banker har da et ansvar for at sørge for, at den rådgivning finder sted. Men det betyder ikke, at bankerne kan eller skal være fuldstændig åbne om alle deres produkter, nøgletal og priser. Især fordi jeg har svært ved at se, hvordan det lavpraktisk kan lade sig gøre,” siger Henrik Frandsen til InsideBusiness.

Finans Danmark: Tag en snak med rådgiver

Penge- og realkreditinstitutionernes interesseorganisation, Finans Danmark, har over for InsideBusiness tidligere afvist, at en officiel prisportal skulle være vejen frem, og at der er brug for yderligere regulering af bankerne, som politikerne lægger op til.

Det ville nemlig være for omkostningstungt og administrativt besværligt at stable sådan en portal på benene. Men det ville først og fremmest også være unødvendigt.

Cheføkonom og analysedirektør Niels Arne Dam fortalte i den forbindelse, at selv om mange privat- og erhvervskunder kan have svært ved at gennemskue priser og vilkår hos enkelte banker, er det snarere et udtryk for de mange forskellige faktorer og udgangspunkter, som især erhvervsdrivende har i deres møde med banken.

Af den grund opfordrer Finans Danmark til, at man i tilfælde af utilfredshed tager en snak med sin bankrådgiver for at høre, hvilke muligheder og vilkår man kan få som kunde.

Desuden er der ikke noget, der indikerer, at manglende konkurrence skulle være et særligt problem for banksektoren, tilføjede Niels Arne Dam til InsideBusiness.

Finans Danmark oplyser, at man ikke har yderligere kommentarer til politikernes kritik af bankerne end det, de allerede har fortalt til InsideBusiness.

Læs mere

Banker får skarp kritik for at give bedre renter til store end små virksomheder

Priskrig: Se de laveste priser på aktiehandel over for dyre banker

Priskrig på renter tager til mellem banker

Rådgivningspresset på bankerne vokser – og rekordregnskaber kan få politikere til at se rødt

Skarp kritik af Nationalbanken fra ECB